<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

John Fredriksen til sak mot Aeternum

John Fredriksen er på krigsstien og saksøker Aeternum. Finansavisen får opplyst at saken foreløpig handler om det skal etableres voldgiftssak.

Publisert 8. sep. 2023 kl. 15.02
Oppdatert 8. sep. 2023 klokken 18.40
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 430 ord
PÅ KRIGSSTIEN: John Fredriksen saksøker Aeternum. Thomas Bjørnflaten

John Fredriksen tar den helt ut i forhold til Aeternum og går nå til sak mot selskapet. DN har fått bekreftet fra Oslo tingrett at Fredriksen, ved investeringsselskapet WQZ Investments Group og management-selskapet Seatankers, har saksøkt forvaltningsselskapet Aeternum Management.

Ifølge avisen finnes det foreløpig ingen offentlige dokumenter i saken, og tingretten gir ikke noen informasjon om hva saken dreier seg om.

Finansavisen får opplyst at stevningen til tingretten handler mer om prosessuelle spørsmål enn et stort erstatningskrav. Kilder sier til Finansavisen at stevningen knytter seg til om det skal etableres en voldgiftssak eller om striden mellom partene skal avgjøres av tingretten.

Gearet aksjekjøp

Finansavisen skrev torsdag at John Fredriksen eksploderte da han oppdaget at Aeternum hadde gearet investeringene i Skistar i strid med avtale, og at han hadde satt advokat Jørn Terje Kristensen på å forfølge saken.

Fredriksen mener at Søraunet har brutt vedtektene i fondet. Aeternum-milliardene skal nemlig forvaltes uten bruk av gearing. Mandatavtalen og vedtektene skal være tydelige på dette. Herved hersker det ingen uenighet mellom partene.

Men Aeternums kjøp av 19,6 prosent av Skistar var likevel gearet opp med et lån på 600 millioner kroner, ikke direkte i fondet, men ved at Skistarinvesteringen er gjort ved å kjøpe Backahill Lindvallen, der både gjelden og aksjene i Skistar ligger. I tillegg er Skistar-kursen kraftig ned, noe som tilsynelatende har fått John Fredriksen til å reagere kraftig.

Det er uklart hvorvidt en lignende struktur har ligget til grunn også i Legatech som Aeternum i sommer solgte til Rapid Data.

Andre Aeternum-investeringer har varierende gearing på selskapsnivå. Dette gjelder til en viss grad Aeternums Visma-investering. Men i enda større grad gjelder det investeringen i Anticimex der gearingen er svært høy, skrev Finansavisen torsdag.

Dramatisk melding

Vegard Søraunet i Aeternum har ikke villet uttale seg utover at han etter det Finansavisen forstår at Skistar-investeringen ikke er gearet. Og han mener at heller ingen av de andre Aeternum-investeringene er gearet.

Det har heller ikke lykkes Finansavisen å få noe mer enn «Ingen kommentar» fra Fredriksen-leiren.

Partene skal ha skrevet under på taushetserklæringer som skal forhindre dem fra å snakke i media.

I en dramatisk melding tidligere i uken meldte Aeternum-sjef Vegard Søraunet at John Fredriksen ville trekke ut alle sine nesten 6 milliarder kroner, tilsvarende 62,6 prosent av fondets verdi.

Finansavisen kunne da melde at bakgrunnen var dårlig avkastning. Og det var det også etter at en gnistrende start med 58 prosent oppgang i 2021 ble avløst av en nedgang på 34 prosent i fjor. At verdiene er opp 17 prosent i år gir ikke mer enn 5 prosent avkastning i gjennomsnitt.

Svak avkastning skulle imidlertid kun være en del av forklaringen. Viktigere var måten investeringer var gjort på.