<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Vil tillate bankene salg av Visa-aksjer

Visa ønsker å endre på sin utradisjonelle aksjeklassestruktur i et forsøk på å fjerne et overheng av aksjer.

Publisert 14. sep. 2023 kl. 13.52
Oppdatert 14. sep. 2023 klokken 13.56
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 335 ord
LAR BANKENE SELGE: Visa har startet en prosess for å endre aksjeklassestrukturen. FOTO: Bloomberg

Visa startet torsdag en prosess for å tillate de største amerikanske bankene å selge sine aksjer i selskapet i et forsøk på å fjerne et overheng av aksjer.

Hvis godkjent, ville dette forslaget gi eiere av Visas B-aksjer, inkludert store amerikanske banker som JPMorgan Chase, Citigroup og Bank of America, muligheten til å selge opptil halvparten av sine aksjer.

Forsøkte å beskytte aksjonærer

Når Visa gikk på børs i 2008 innførte det en uvanlig aksjeklassestrukur med totalt tre klasser. A-aksjer var ordinære, B-aksjer eies av amerikanske banker, og C-aksjer eies av utenlandske banker.

Strukturen var et forsøk på å beskytte fremtidige aksjonærer med A-aksjer mot tapskrav knyttet til søksmål fra den tiden Visa var eid av banker. B-aksjene gjorde det da mulig at Visas tidligere bank-eiere kunne holdes ansvarlige ved eventuelle søksmål. 

Visa har på nåværende tidspunkt ikke løst alle de rettslige tvistene fra perioden før 2008.

Hvis planen går gjennom vil Visa la alle aksjonærene stemme om hvorvidt bankene kan kvitte seg med noen av sine B-aksjer før alle søksmålene er ferdig prosedert. Gjennom det potensielle byttet kan bankene bytte ut halvparten av sine nåværende B-aksjer med C-aksjer. 

Bankene vil da kunne selge C-aksjer i henhold til et trinnvis lock-up-vindu, samtidig som de fortsatt eier B-aksjer.

«Dette programmet vil øke sikkerheten for alle aksjonærer ved å redusere potensiell overhengrisiko» skriver Visa i en melding. Med den nåværende strukturen vil alle B-aksjer «bli fritt omsatt på det offentlige markedet» etter at sakene er ferdig prosedert. 

Positivt for bankene

Analytikere hos Wells Fargo mener at det potensielle byttet «skaper et kortvarig aksjeoverheng».

«Det foreslåtte tilbudet vil gjøre det mulig for vel 9 prosent av Visas markedsverdi å komme på markedet over en periode på 90+ dager, men det reduserer potensialet for en større enkeltstående hendelse med stort overheng. Dette kan være til fordel for banker som sitter på store urealiserte gevinster i Visa-aksjer», skrev de.

Morgan Stanley-analytikere sier seg enig i Wells Fargos synpunkt.

«Byttet vil redusere overhenget knyttet til usikkerheten om når og hvordan B-aksjer til slutt blir konvertert og blir offentlig omsatt», skrev Morgan Stanley-analytikere i et kundenotat.