<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Blodrødt for ABG Sundal Collier-partnerne

Bare i løpet av det siste halvåret har partnerne i ABG Sundal Collier hatt et samlet papirtap på rundt 40 millioner kroner på sine aksjeterminer i eget selskap. Og mer kan det bli i en finans- og meglerbransje med ordentlig tøffe markedsutsikter.     

Publisert 15. sep. 2023 kl. 13.42
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 512 ord
Tøffe tak: Toppsjef Jonas Ström (t.v.) og norgessjef Kristian B. Fyksen i ABG Sundal Collier ser at selskapets aksjekurs er under press. Det rammer også deres termineiere til gagns.     Foto: Iván Kverme

– Det har vært nok et kvartal preget av uroligheter i markedet. Det som først og fremst holder oss tilbake, er at det nesten ikke er noe børsnoteringsaktivitet på tvers av Norden. Vi har hundre prosent markedsandel på børsnoteringer i Norden så langt i år, og vi har gjort tre noteringer. Det er klart at det er et veldig lavt nivå som påvirker tallene våre, uttalte norgessjef Kristian Fyksen i ABG Sundal Collier til Finansavisen i forbindelse med fremleggelsen av meglerhusets andrekvartalstall. 

Det som først og fremst holder oss tilbake, er at det nesten ikke er noe børsnoteringsaktivitet på tvers av Norden.
Norgessjef Kristian Fyksen i ABG Sundal Collier

De viste et omsetningsvolum på 379 millioner kroner, mot 406 millioner i samme periode i 2022, mens et resultat før skatt på litt over 50 millioner representerte en nedgang på nær 50 prosent. Og seneste kvartalers skuffende resultater har sendt selskapets aksjekurs i utforbakke på Oslo Børs. Dette gir ikke bare fallende aksjonærverdier, men setter også direkte press på aksjeterminene selskapets partnere er lastet opp med.

Både termineiere og eiere taper   

For litt lenger bak i andrekvartalsrapporten kommer det frem at meglerhusets partnere har inngått om lag 69.000 aksjeterminkontrakter, noe som i praksis betyr at nøkkelmedarbeiderne sitter eksponert mot rundt 69 millioner ABG Sundal Collier-aksjer. Dette er aksjer de er ansvarlige for, som de vil få levert med tiden, og som de fortløpende må sørge for å ha tilstrekkelig finansiering for. Men når den underliggende aksjekursen faller – slik den nå gjør – faller også verdien av terminene tilsvarende kursfallet. Da må partnerne stille opp med mer finansiell sikkerhet. 

Og etter at ABG Sundal Collier-kursen toppet ut for et halvt års tid siden på rundt 6,2 kroner, har den kommet ned til rundt 5,1. Korrigert for aprilutbyttet på 50 øre pr. aksje, utbetalt til eierne og tilgodesett også til termineierne, er likevel det faktiske papirtapet på partnerterminene siste halvår på over 40 millioner kroner. De ordinære aksjonærene ser også sine aksjeformuer komme under press – med nær en halv milliard utestående aksjer har eierne, selv korrigert for vårens dividendeutbetaling, sett verdier for rundt 300 millioner kroner fordufte.  

 Faretruende finanshøst 

Og verre kan det bli for ABG Sundal Colliers termineiere og aksjonærer, for meglerbransjen opplever nå en real tørketid med full stopp i antall nynoteringer og ellers svært liten aktivitet rundt fusjoner og oppkjøp.

Finansaksjene som sådan nyter heller ikke utelukkende anerkjennende blikk fra analytikerstanden – for kort tid siden tok eksempelvis Vegard Toverud i Pareto Securities ned sine kjøpsanbefalinger på egenkapitalbevisene til Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge til hold. Hovedbudskapet bak nedjusteringene var at dagens kurser ikke sto i stil med inntekts- og marginutsiktene fremover. Og til Finansavisen peker analytiker Jan Erik Gjerland i ABG Sundal Collier på det skumle ved at bank -og forsikringsaksjenes inntjeningsmultipler ligger godt under det historiske snittet: 

– Dette viser at investorene tror at konsensusestimatene ikke er holdbare, uttaler han.

Den 13. oktober kommer ABG Sundal Colliers tredjekvartalsrapport. Den blir nok lest nøye også av meglerhusets partnere, som inderlig godt vet at selskapets aksjekurs bare for noen år tilbake lå godt plassert i området mellom to og tre kroner.