<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Equinor vs. Ørsted

Det er villedende når Finansavisen later som om jeg kom med «aksjeråd» i min kronikk, skriver Jonas Algers.

Publisert 17. sep. 2023 kl. 16.12
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 380 ord

Steinar Grini har laget et forsideoppslag i Finansavisen om en kronikk fra januar 2021, der jeg mente at Equinor burde være mer som Ørsted og ta en lederrolle på fornybarfeltet. Jeg takker for at min 2,5 år gamle kronikk vurderes som forsidesverdig, og satte også pris på muligheten til å utdype argumentasjonen inne i Grinis artikkel.

Dessverre har Finansavisen deretter satt på en vinkling og tittel det ikke finnes dekning for. Dette fremstår som et forsøk på å villede avisens lesere. Leserne fortjener bedre. Derfor kommer her fire korrigeringer.

For det første: Det stemmer selvsagt ikke at jeg «mener Norge er et utviklingsland». Mitt poeng, presisert i en mail til Grini, er at det rike industrilandet er «som et utviklingsland» på ett område, nemlig avhengigheten av råvareeksport, der «omtrent 80 prosent av eksporten er oljerelatert eller fisk, mens Danmark har en diversifisert eksportprofil».

For det andre: Det er villedende når Finansavisen later som om jeg kom med «aksjeråd» i min kronikk. Den handlet om det grønne industriskiftets realøkonomi, ikke den grønne børsboblens finansøkonomi:

«Hva som skjer med profitten, er derfor et klimaspørsmål. Investeres den i grønn innovasjon eller deles den ut til aksjeeiere? Her er det en stor forskjell mellom Equinor og Ørsted. Mellom 2016 og 2020 spanderte Equinor 13 milliarder norske kroner bare på tilbakekjøp av aksjer, omtrent 43 ganger så mye som Ørsted. Siden 2008 har Equinors utdeling og tilbakekjøp per aksje til og med vært større enn inntjeningen per aksje, og bedriften har derfor tatt opp lån.»

Det finnes en motsetning mellom å måke ut penger til aksjonærer og å investere i grønn innovasjon. Mitt argument var aldri å fremme Ørsted som yndling for den kortsiktige børsaktør, slik Grini later til å tro, men snarere det motsatte: Et kortsynt, rent finansielt perspektiv er uforenelig med det grønne skiftet vi trenger for å dempe klimakatastrofen. 

For det tredje: Navnet staves Jonas Algers.

For det fjerde: Det er upresist å titulere meg «Manifest-økonom». Jeg er ikke ved Manifest Analyse, men skriver doktorgradsavhandling ved Lunds Tekniska Högskola.

En selverkjennelse til slutt: Jeg kunne nok presisert forskjellen mellom avkastning og innovasjon (det som i forskningen kalles for value extraction og value creation) mer tydelig. Men å koke i hop at jeg i 2021 kom med noen elendige «aksjeråd» er en uredelig form for journalistikk som ikke holder presseetisk standard. Bedre lykke neste gang!

Jonas Algers

Lunds Tekniska Högskola