<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Investeringsselskap strykes fra Oslo Børs

Etter reglene i verdipapirhandelloven strykes Univid sine aksjer fra Oslo Børs. Siste noteringsdag vil være 11. desember.

Publisert 17:46 27. okt. 2023
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 230 ord
STRYKES: Univid vil strykes fra Oslo Børs i september.  Foto: Thomas Bjørnflaten

UNIV

Investeringsselskapet Univid, tidligere DLTx, sine aksjer vil strykes fra notering på Oslo Børs. Dette fremkommer av en børsmelding fredag etter stengetid. Bakgrunnen for dette er at selskapet ikke oppfyller opptakskrav etter gjennomført transaksjon 8. april 2023. Selskapet har tidligere høstet kritikk fra Oslo Børs, etter brudd på frister og mangelfull kommunikasjon tilknyttet et salg.

«Oslo Børs finner at Univid ASA (...) ikke tilfredsstiller kravene for opptak til handel og anser selskapet for å ikke være egnet for fortsatt notering.», heter det i meldingen. Aksjene vil strykes fra og med 12. desember, som innebærer at siste noteringsdag vil være 11. desember. 

Selskapet har ifølge meldingen ikke opptrådt i henhold til reglene i Oslo Børs sin Regelbok II punkt 4.7. Reglene omhandler kutyme omkring fisjoner, fusjoner og andre vesentlige endringer selskaper foretar.  

Store endringer 

Univid skiftet navn, strategi og ledelse tidligere i år. De ønsket da å gå vekk fra blokkjedesatsingen de tidligere hadde drevet med, og bli et rent investeringsselskap. Det var ikke første gang selskapet endret navn. Selskapet har vært notert på Oslo Børs siden 1996 under ulike navn og eiere, først som gruveselskapet Mindex, deretter Crew Minerals og Intex Resources, før det endret navn til Element i 2017 og kunngjorde at det ville satse på kryptovaluta.

Oslo Børs skriver i meldingen at fullstendig vedtaksbrev vil komme innen 1. november. Aksjen har falt 88 prosent siden årets begynnelse, og ble ved børsslutt i dag handlet til 0,42 kroner.