<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Yara: utslippsversting eller grønn stjerne?

Gjødselbransjen er blant de bransjene i verden som slipper ut mest karbondioksid, og det norske selskapet Yara er en av få globale aktører. Totalt slipper selskapet ut om lag 1/3 av hele Norges utslipp i løpet av ett år, selv om kun en mindre del av dette er i Norge. For tiden er Yara midt i en transisjon til å bli grønt, og selskapets ambisjoner kan gjøre det til en grønn stjerne.

Publisert 30. okt. 2023 kl. 12.25
Lesetid: 4 minutter
Artikkellengde er 951 ord
Elektrifiseres: Ett av mange grep Yara tar for å bli grønnere, er å elektrifisere anlegget på Herøya. Foto: Yara