<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Sterk konkursvekst i oktober

Antall konkurser er stigende i Norge, viser nye tall. Innen transport- og lagring ser det ekstra mørkt ut, med en vekst på hele 39 prosent. 

  Publisert 1. nov. 2023 kl. 11.32
  Oppdatert 1. nov. 2023 klokken 11.34
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 489 ord
  SOLNEDGANG: Det var en sterk økning av transportselskaper som måtte se sola gå ned for siste gang i løpet av oktober.  Foto: Dreamstime

  Ferske tall fra det globale data- og analyseselskapet Dun & Bradstreet viser en nasjonal økning i antall konkurser i oktober. Sammenlignet med konkurstallene for oktober i fjor, er forrige måneds tall 21 prosent høyere. 

  Det er spesielt innen transport- og lagring at konkursveksten var sterk i oktober, med en vekst på 39 prosent. 

  – Økte renter og tøffere økonomi har bragt konkurstallene tilbake til nivåene vi så like før pandemien. Samtidig ser vi at bransjene er ulikt rammet. Bedriftene som leverer til privat forbruk ser de største økningene i antall konkurser, sier adm. direktør Kari Mette Almskog i Dun & Bradstreet.

  Totalt var det 590 bedrifter som måtte stenge dørene for godt i oktober. Opp fra 488 i oktober 2022. Og med det er trenden med avtagende konkurser, sammenlignet med årene før pandemien, brutt. 

  22,5 prosent flere konkurser

  Hittil i år har det vært 22,5 prosent flere konkurser enn på samme tid i fjor. Og på årsbasis er det fortsatt detaljhandelen og hotell/restaurantbransjen som kommer dårligst ut, med en økning i konkurser på henholdsvis 49 og 39 prosent.

  – Når vi sammenligner tallene for 2023 med fjoråret, er det to områder som utmerker seg negativt. I likhet med forrige måned har detaljhandelen og hotell/restaurant opplevd en økning i konkursraten på henholdsvis 49 og 39 prosent, sier Almskog. 

  – En økende kostnadsbyrde, i kombinasjon med en mulig nedgang i etterspørselen og en mer selektiv kundebase, har resultert i utfordrende tider for mange aktører innenfor disse områdene, legger hun til.

  I tillegg til de nevnte sektorene er det en økning på hele 30 prosent innen jordbruk, skog og fiske, mens bygg og anlegg går hånd i hånd sammen med eiendomssektoren med en konkursvekst på 19 prosent. 

  Store variasjoner

  Oktobertallene viser også at det er betydelige geografiske forskjeller mellom landets fylker. Blant fylkene er det Møre og Romsdal, etterfulgt av Troms og Finnmark, med økning på henholdsvis 350 og 100 prosent som kommer klart dårligst ut i oktober måned. Mens Nordland og Viken holder seg derimot stabilt uten endringer på månedsbasis.

  Kilde: Dun & Bradstreet

  – Lave tall gjør at variasjonen fylkene imellom blir stor på månedsbasis. Møre og Romsdal har den største prosentvise økningen på hele 350 prosent, men det er viktig å merke seg at dette er basert på svært lave tall, sier Almskog som legger til at hittil i år har det vært en økning i antall konkurser i samtlige fylker.

  Størst prosentvis økning er det i Nordland med 37 prosent, som er tett etterfulgt av Møre og Romsdal med en økning på 36 prosent. Mens den miste prosentvise økningen av konkurser har det vært i Vestland fylke og Innlandet med henholdsvis 1,9 prosent og 9,8 prosent.