<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Vokser innen alle segmenter

If fortsetter å vokse, men i Norge stuper resultatet etter en våt sommer. 

Publisert 8. nov. 2023 kl. 11.06
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 340 ord
FORNØYD: Morten Thorsrud, konsernsjef i If. Foto: Eivind Yggeseth

Forsikringskjempen If fikk i tredje kvartal en brutto premievekst på 10 prosent, og totalt gjennom årets ni første måneder har premieinntektene økt med 6,9 prosent eks. valutaeffekter, opplyser forsikringsselskapet onsdag. 

If fortsetter veksten innen alle forretningsområder, delvis drevet av premieøkninger for å dekke inflasjon i skadekostnader, i tillegg til en fortsatt høy fornyelsesgrad blant kundene.

– Jeg er spesielt stolt av vår evne til å effektivt hjelpe de mange kundene som har fått akutt behov for bistand under ekstreme værforhold i tredje kvartal, sier Ifs konsernsjef Morten Thorsrud.

Ekstremvær

Totalkostnadsprosenten i tredje kvartal landet på 84,1 prosent, opp fra 83,1 prosent i samme periode i fjor. For årets ni første måneder ligger totalkostnadsprosenten på 83,2, mot 82,5 tilsvarende periode i fjor. 

Som sikkert mange merket ble tredje kvartal preget av ekstremvær. Dette gjorde at forsikringsselskapet fikk mye å gjøre i forbindelse med henvendelser fra kunder med spørsmål og skadesaker. Til tross for dette fikk If et sterkt forsikringsresultat, samt et betydelig positivt finansresultat.  

Resultatet for forsikringstjenestene kom på 2,4 milliarder svenske kroner. En svak oppgang fra samme periode i fjor da de fikk 2,3 milliarder i overskudd. Mens finansresultatet i tredje kvartal endte på 1,6 milliarder svenske kroner. Det var nesten en tredobling fra samme periode i fjor da If fikk et finansresultat på 541 millioner svenske kroner. 

Norge skuffer

– De siste månedene har vært ekstraordinære, med flere svært omfattende værrelaterte hendelser. I tillegg til dette har vi hatt noe høyere storskadeutfall enn normalt. De negative effektene av dette er betydelige, sier Thorsrud.

– At vi fortsatt klarer å levere stabile forsikringsresultater er et godt bevis på Ifs diversifisering og finansielle styrke, legger han til. 

Det norske resultatet til If, som er en del av Sampo Group, viser at selskapet i Norge fikk en brutto premieinntekt på 3,7 milliarder svenske kroner, opp fra 3,6 milliarder i samme periode året før. Resultat for forsikringstjenester har imidlertid falt med nesten en tredjedel, fra 640 millioner til 431 millioner svenske kroner. 

Sampo Group fikk til sammen et overskudd på 391 millioner euro i tredje kvartal, med en valutajustert vekst i premieinntekter på 12 prosent.