<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Klager på Oslo Børs' strykningsvedtak

Univid varslet raskt reaksjoner da Oslo Børs besluttet å avnotere selskapet. Om nødvendig vil det ty til rettslige skritt.

Publisert 10. nov. 2023 kl. 16.26
Oppdatert 10. nov. 2023 klokken 16.27
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 427 ord
KLAGER: Univid, her ved styreleder Thomas Christensen. Foto: Ivan Kverme

UNIV

Univid har nå sendt inn klagen på Oslo Børs' beslutning om å stryke selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs, opplyser selskapet i en melding fredag ettermiddag. Oslo Børs bekrefter også å ha mottatt klagen på strykningsvedtaket.

Oslo Børs besluttet 27. oktober at aksjene i Univid, tidligere DLTx, skulle strykes fra Oslo Børs, med forklaringen at Univid ble ansett for å «ikke være egnet for fortsatt notering». Videre ble det besluttet at siste noteringsdag for Univid blir 11. desember.

Styret i Univid responderte raskt med å varsle at avgjørelsen skal ankes til Børsklagenemnda.

Selskapet omtalte Børsens beslutning som «overraskende», og at den kom på et tidspunkt der Univid var «nær ved å fullføre og kunngjøre en betydelig virksomhetssammenslutning med potensial til å skape økt verdi for alle aksjonærer». Univid antydet at denne sammenslåingen vil tilfredsstille de relevante noteringskravene, og at Oslo Børs' beslutning om strykning var basert på «prosedyrefeil».

Senere, tirsdag denne uken, meldte Univid om en avtale om å overta selskapet SeeYou gjennom en aksjebytteavtale . SeeYou satser på å utnytte kunstig intelligens til generative AI-assistenter. Onsdag opplyste Univid at aksjonærer som samlet sitter på 93,1 prosent i SeeYou har akseptert aksjebytteavtalen, snaut 5 prosentpoeng unna minstekravet på 98 prosent.

Hevder forhandlinger kollapset

Nå heter det at selskapet «er av en klar oppfatning om at det er egnet for fortsatt notering på grunn av aksjebytteavtalen med en majoritet av aksjonærene i SeeYou».

Univid peker på at det sammenslåtte selskapet vil etablere en helt ny ledelse og et helt nytt styre, og at det ventes å ha en markedsverdi godt over 500 millioner kroner. Det argumenteres videre med at det sammenslåtte selskapet vil ha en mangfoldig aksjonærstruktur og et betydelig antall «fremtredende» investorer.

Dessuten pekes det på at Univid og SeeYou sammen vil operere innen utvikling av generative AI-modeller, et segment det hevdes det er stor interesse for blant investorer.

Ifølge Univid skal Oslo Børs' beslutning i slutten av oktober ha ført til at forhandlinger om en potensiell virksomhetssammenslåing ble stanset.

Selskapet legger til at det – dersom Oslo Børs ikke omgjør sin beslutning – vil vurdere passende rettslige skritt.

Univid skiftet navn, strategi og ledelse tidligere i år. Selskapet ønsket da å gå vekk fra blokkjedesatsingen det tidligere hadde drevet med, og å bli et rent investeringsselskap.

Selskapet har vært notert på Oslo Børs siden 1996 under ulike navn og eiere, først som gruveselskapet Mindex, deretter Crew Minerals og Intex Resources, før det endret navn til Element i 2017 og kunngjorde at det ville satse på kryptovaluta. DLTx ble så det nye navnet da kryptoselskapet Distributed Ledger Technologies Ireland ble kjøpt opp i 2021.