<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Idex Biometrics vil hente 35 millioner

Idex Biometrics har hyret Arctic Securities om en mulig rettet emisjon på inntil 35 millioner kroner.

Publisert 15. nov. 2023 kl. 16.45
Oppdatert 15. nov. 2023 klokken 16.57
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 149 ord
HENTER PENGER: IDEX Biometrics har hyret tilretteleggere og vil hente penger. Foto: IDEX Biometrics

Idex Biometrics, som produserer fingeravtrykksensorer og tilhørende programvare, er presset økonomisk og vil nå hente penger, kommer det frem i en børsmelding etter stengetid onsdag.

Idex har hyret Arctic Securities som eneste tilrettelegger i forbindelse med emisjonen.

«Pengene skal bli brukt til å finansiere selskapets kommersialiseringsfase, nødvendige produktutvikling- og markedsutviklingskostnader, arbeidskapitalkrav, samt andre generelle selskapsformål,» heter det i meldingen.

Fullfinansiert ut 2024

Selskapet har tidligere inngått en ikke-bindende avtale med det selskapet omtaler som en ny institusjonell investor for utstedelse av en konvertibel obligasjon på inntil 100 millioner kroner.

Videre i meldingen kommer det frem at selskapet også gjennomfører ytterligere tiltak for å forbedre effektiviteten når det går over til en kommersiell fase og har til hensikt å redusere kostnadene for å oppnå en kvartalsvis driftskostnadsnivå på omtrent 4 millioner dollar.

«Med slike kostnadsreduksjoner og de samlede inntektene fra den planlagte private plasseringen og konvertible obligasjonen, forventer selskapet å være fullfinansiert ut 2024,» heter det.