<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Skatteadvokat med advarsel til styrene i aksjeselskaper

Kun halvparten av de 25 selskapene på OBX-indeksen har offentliggjort sin skattestrategi. – Kan i verste fall miste investorer eller slite med å få lån, advarer skatteadvokat.

Publisert 20. nov. 2023 kl. 16.59
Oppdatert 22. nov. 2023 klokken 10.46
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 709 ord
FOKUS PÅ SKATT: Skatteadvokat og DLA Piper-partner Ingvar Gjedrem. FOTO: DLA Piper

– At i underkant av halvparten av de 25 største selskapene på OBX-indeksen har offentliggjort sin skattestrategi, er langt færre enn i Danmark, der nesten alle de 25 største har gjort dette, sier skattepartner Ingvar Gjedrem i DLA Piper til Finansavisen.

– Det kan tyde på at norske styrer ikke helt er på ballen, fortsetter han, og sikter blant annet mot styrerommene i børsnoterte selskaper.

I Danmark har 24 av de 25 største børsnoterte selskapene vært åpne om sin skattestrategi, hvor Lego Group har gått i bresjen for å offentliggjøre skattestrategien, blant annet for å styrke sitt sosiale renommé.

– Konsekvensene for selskaper som sover i timen – og ikke har skikkelig styring på skatteområdet – kan bli fatale, de kan i verste fall miste investorer eller slite med å få lån, sier Gjedrem, som for ordens skyld er sønn av tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Børsen har skattefokus

Gjedrem har de seneste 20 årene rådgitt store internasjonale konsern og børsnoterte selskaper om intrikate spørsmål knyttet til skatt, i både inn- og utland. Men med et større fokus på ESG, hvor Gjedrem i denne omgang snakker om S-en og G-en, er det nå mye større oppmerksomhet knyttet til åpenhet rundt skatt. Og ikke minst ansvaret det innebærer.

– Det man gjerne ser, er at et konsern som skal på børs får en hasteoppgave i å få på plass det som trengs av sentrale strategier og policies, så det å gå på børs med de forventningene børsen stiller er for mange en vekker, sier han.

For det er ofte her han ser at skatteområdet gjerne henger noe etter andre deler av virksomheten. Og dette treffer ikke bare selskaper på Oslo Børs, følge Gjedrem:

– Vi er nok allerede der at noen kan få seg en vekker ved neste finansieringsrunde, neste kapitalinnhenting eller ved en fondsetablering, der ESG-parametere kan slå inn som følge av EU-taksonomiens krav om styring på skatteområdet. Skatt henger etter annen bærekraftsrapportering, og det kan gi et inntrykk av at styringen på skatteområdet kunne vært bedre.

Selskaper som planlegger å børsnotere seg, ber han også om å være forberedt på skattefokus fra Børsen.

– I IPO-readyness-prosessene er skatt et av emnene, og Børsen forventer at man har god eierskapsstyring på skatt, sier han.

I tillegg er skattemyndigheter gode til å plukke ut konsern med høy skatterisiko, og det er tungt å havne i et slikt felt.

Ser mot gigantene

Det han selv anbefaler kundene sine, er å strekke seg mot rådene fra samarbeidsforumet PRI (Principles for Responsible Investments), som består av en lang rekke pensjonsfond og institusjonelle investorer over hele verden.

– En samlet forvaltningskapital på 12 trillioner dollar betyr at dette er «the big players», sier Gjedrem.

– Forumet anbefaler å stemme ut styremedlemmer som ikke tar inn over seg at skatt er en viktig del av en bærekraftig verdiskapning, sier han.

– Hva betyr det?

– De store investorene har gjerne et langsiktig perspektiv. De ønsker at det samlet betales nok skatt til at samfunnsutviklingen opprettholdes eller styrkes der de gjør sine investeringer, og at man unngår sosial usikkerhet og slik sett sikrer langsiktig avkastning.

Gjedrem kommer med et eksempel:

– At investorene er opptatt av åpenhet på skatteområdet skyldes også at de ønsker sikkerhet for at de investerer i et selskap av riktige grunner. Dersom et selskap har en bedre bunnlinje enn sine konkurrenter, men dette kun skyldes mer aggressiv eller tvilsom skatteplanlegging, er det ikke nødvendigvis dette selskapet man vil investere i. Mangel på åpenhet kan bety at investorer foretrekker et annet selskap.

– Styret må være bevisst

Selv om han ber selskaper om å være fremme i skoen på å offentliggjøre skattestrategien sin, og eventuelt opplyser om hva som betales i de enkelte land man opererer i, er han samtidig klar på at det ikke skal være et mål å betale mest mulig skatt.

– Absolutt ikke, men selskaper må i større grad være forberedt på å stå til rette for valgene sine, og styret må være bevisst på valgene man tar. Når man blir mer sett i kortene, viser man også mer ansvar, sier han, og legger til:

– Tiden er moden for å ha et bevisst forhold til og en tydelig strategi på skatteområdet og sikre styring og kontroll.