<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Kredinor-sjefens avgang må ikke stå i veien for inkassobransjens utvikling

Inkassobransjen må redusere salærene for de største kravene, skriver Rune Heimstad i Fair Collection.

Publisert 13. des. 2023
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 441 ord
FIKK SPARKEN: Klaus-Anders Nysteen måtte gå på dagen som Kredinor-sjef. Begrunnelsen var dårlige resultater og at selskapet måtte konsentrere seg om kjernevirksomheten. Foto: Eivind Yggeseth

Klaus-Anders Nysteen, som sist uke måtte gå av som sjef i Kredinor, har det siste året markert et tydelig holdningsskifte for mer ansvarlig innkrevingsvirksomhet i landets største inkassoselskap. I en tid der presset på husholdningene er stort, gjeldsnivået er rekordhøyt og antallet inkassosaker øker kraftig, er inkassobransjen overmoden for endring. Nå risikerer Kredinor å gå baklengs inn i fremtiden hvis planene til den avsatte sjefen skrotes.

Rune Heimstad. Foto: Moment Studio

Gjennom Nysteen har det ikke manglet på initiativ og visjoner fra Kredinor om å påvirke inkassobransjen i en bærekraftig retning og for å styrke nordmenns økonomiske helse.

Disse temaene har det tatt bransjen mange tiår å adressere, og fortsatt gjenstår det svært mange uløste problemstillinger. Rettferdig og ansvarlig innkreving sto helt sentralt da vi startet opp for seks år siden. Gjennom 2023 så vi at Nysteen og Kredinor også stilte seg bak dette.

Finanstilsynets innrapporterte inkassotall for første halvår viser at over en tredjedel av inkassogjelden kommer fra gebyrer og avgifter. De med størst økonomiske utfordringer, har ofte flere pågående inkassosaker og betalingsanmerkninger. De siste tre månedene er inkassotallene opp nesten 40 prosent.

Inkassobransjen må redusere salærene for de største kravene. Det er ikke gebyrer på en mobilregning til 500 kroner som fører til at privatpersoner går over ende. Det som virkelig monner, og som faktisk vil lette byrden til de som sliter med økonomiske problemer, er gebyrene på de største kravene. Dette må tas inn når Stortinget på et eller annet tidspunkt skal behandle ny inkassolov, som har vært i arbeid siden 2018.

Erfaring viser at man oppnår høyere løsningsgrader med lavere salærer. Nå som husholdningene sliter med å betale regningene sine, trenger vi flere ansvarlige inkassoselskaper som bidrar til at folk klarer å gjøre opp for seg.

Styret i Kredinor sier at sjefsbyttet er for å sende et veldig tydelig signal om at det satses tungt på kjernevirksomheten, nemlig innkreving av gjeld. Vi håper ikke det betyr at selskapet legger arbeidet Nysteen startet på i skuffen. Det har dessverre vist seg krevende for de største aktørene i inkassobransjen å skape både lønnsomme og ansvarlige forretningsmodeller. Nå er vi spent på om Kredinor vil legge inn innsatsen det krever og investere i en mer bærekraftig og moderne inkassopraksis for de som sliter og skylder penger.

Rune Heimstad

Styreleder i Fair Collection