<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Avmålte kapitalmarkeder har gitt avmålte miljøambisjoner i næringseiendom

Men innføring av stadig flere miljøkrav gir grunnlag for å vente en tydeligere grønn effekt både på leie og salgspriser også her hjemme i årene som kommer, mener seniorrådgiver i Akershus Eiendom, Sindre Vesje Bråtebæk.

  Publisert 15. jan. 2024 kl. 17.11
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 472 ord
  Foto: Thomas Bjørnflaten
  Sindre Vesje Bråtebæk, Akershus Eiendom Foto: Knut Neerland/Magent

  Gjestekommentar: Sindre Vesje Bråtebæk, seniorrådgiver i Akershus Eiendom

  I 2023 har bærekraft fått langt bredere appell i eiendomsmarkedet. Ambisiøse nullenergibygg er stadig høyaktuelt, likevel er “minimumskrav” årets nyord. Flere av våre naboland har allerede implementert minimumskrav for energieffektivitet, og det har blitt mer klarhet rundt EUs foreslåtte krav til energieffektivitet. Energimerking får dermed stort fokus i mange transaksjonsprosesser – mer i år enn tidligere. I en stor undersøkelse blant JLL (globalt eiendomsselskap, red.anm.) sine meglerkontorer i Europa svarer 82 prosent at de har opplevd at investorer har avstått fra investeringsmuligheter på grunn av miljøaspekter ved byggene.

  Mer ressurser mot effektivisering

  Fokuset på å unngå ukurant eiendom er høyt, og grønne ambisjoner blant gårdeiere i det norske eiendomsmarkedet oppleves fortsatt høye. Likevel viser årets bærekraftundersøkelse fra Akershus Eiendom en noe mer avventende holdning til grønne investeringer. Færre oppgir at bærekraft er en viktig del av deres av deres investeringsstrategi. Dette er overraskende. Spesielt gitt at hele 80 eiendomsinvestorer har svart på undersøkelsen. Svakere økonomiske utsikter, høye renter og høye kostnader har trolig vridd gårdeiernes fokus mot å effektivisere og foredle eksisterende portefølje. Dette understøttes av at nesten samtlige eiendomsselskaper i undersøkelsen oppgir at de har gjort miljøtiltak i sin eiendomsportefølje det siste året.

  I internasjonale markeder hvor minimumskrav til energieffektivitet allerede er implementert, ser vi et tydelig utslag på leiepriser og eiendomsverdier. London er et slikt marked. Her finner JLL en verdidifferanse på over 20 prosent for miljøsertifiserte kontoreiendommer sammenlignet med de uten når man justerer for lokasjon, byggets alder og oppussingsbehov. I samme analyse, basert på 600 eiendomstransaksjoner, finner JLL en grønn leiepremie på elleve prosent. Økt leie i dag, sammen med en forventning om økt fremtidig leie og redusert oppussingsbehov, er viktige drivere for den store verdidifferansen.

  Oslo – henger etter 

  Ja, for Oslo har ikke kommet så langt som London. Våre to foregående bærekraftundersøkelser har indikert forholdsvis lav etterspørsel etter grønne kontorlokaler i utleiemarkedet. I år svarer derimot hele 62 prosent av gårdeiere at leietaker har større fokus på grønne bygg nå enn for tolv måneder siden. EUs utvidede direktiv for bærekraftrapportering, som iverksettes nå i 2024, vil påvirke opp mot 1.500 norske selskaper frem mot 2026. Dette vil trolig skape store ringvirkninger også for selskaper som ikke direkte omfattes av pliktig rapportering.

  Våre to foregående bærekraftundersøkelser har indikert forholdsvis lav etterspørsel etter grønne kontorlokaler i utleiemarkedet. I år svarer derimot hele 62 prosent av gårdeiere at leietaker har større fokus på grønne bygg nå enn for tolv måneder siden.

  Innføringen av stadig flere slike miljøkrav gir grunnlag for å vente en tydeligere grønn effekt på leie og salgspriser også her hjemme i årene som kommer.