<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Rir høye renter

Sparebanken Vest nøt godt av høye renter i fjerde kvartal, og økte både inntekter og resultat. 

Publisert 1. feb. 2024 kl. 08.03
Oppdatert 1. feb. 2024 klokken 08.09
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 304 ord
LA FREM TALL: Konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest Foto: Eivind Yggeseth

 

I fjerde kvartal 2023 fikk Sparebanken Vest et resultat før skatt på 4 418 millioner kroner, opp fra 3 504 millioner kroner i samme periode året før. Dette gir en egenkapitalavkastning på 16.5 prosent, opp fra 14,6 prosent i 2022. På årsbasis endte resultatet på 6 285 millioner kroner, en oppgang fra 5 244 millioner kroner året før. Også inntektene økte for sparebanken, som endte på 1 739 og 6 285 millioner kroner på kvartals- og årsbasis. Tilsvarende tall i fjor var 1 331 og 5 244 millioner kroner.

Det var særlig høyere renter som bidro til å løfte inntekter og resultat for sparebanken. Netto renteinntekter endte på 1 442 millioner kroner i fjerde kvartal, en økning fra 1 136 millioner kroner samme periode året før. På årsbasis fikk banken netto renteinntekter på 5 242 millioner kroner, opp fra 3 994 millioner kroner i 2022. Dette tilsvarer en økning på henholdsvis 26 og 31 prosent.

– Fjerde kvartal avslutter et godt år for Sparebanken Vest. 2023 ble også et år med god vekst i kunder, utlån og inntekter. I likhet med 2023 vil 2024 preges av økonomisk uforutsigbarhet, og Sparebanken Vest er godt rustet for et mer krevende makroøkonomisk bilde, sier konsernsjef Jan Erik Kjerpseth.

Vekst i Bulder

Mobilbankkonseptet Bulder hadde nærmere 47 milliarder kroner i utlån ved utgangen av 2023. Dette var godt over forventningene på 36 milliarder kroner. 

– Siden vi introduserte Bulder i slutten av 2019 har vi kontinuerlig videreutviklet konseptet med nye og forbedrede produkter og funksjonalitet. Ambisjonen er å fortsette veksten i 2024 og oppnå 60 milliarder i utlånsvolum ved utgangen av 2024, sier Kjerpeseth.

Sparebanken Vest

(Mill. kr)4. kv./234. kv./22
Rentenetto1 4421 136
Sum inntekter1 7391 331
Resultat før utlånstap1 300878
Resultat før skatt1 287840

Sparebank Vest foreslår 1 050 kroner i utbytte, og 150 millioner kroner i gavemidler. Dette tilsvarer 7,5 kroner per aksje.