<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Oslo Børs – tid for offshoreaksjer

Interessen for oljerelaterte aksjer på Oslo Børs er ganske så laber, det som følge av mange investorers frykt for et realt oljeprisfall utover våren. Men selv med lavere priser byr likevel børsen på en mengde attraktive offshorekjøp, mener vi.  

  Publisert 9. feb. 2024 kl. 11.27
  Lesetid: 4 minutter
  Artikkellengde er 831 ord
  Oljecomeback: På Oslo Børs tror vi særlig de oljerelaterte aksjene vil komme sterkere tilbake utover våren, også støttet av lettelser i den globale pengepolitikken.      Foto: Emilie Holtet/NTB

  Status så langt i 2024 viser at Nordsjøoljen ligger i området rundt 80 dollar fatet, og får dermed ikke nevneverdig drahjelp hverken av sterke amerikanske makrotall – som sender Wall Street mot stadig nye børsrekorder – eller i lys av all geopolitisk uro. At den likevel ikke skyter fart, skyldes at mange investorer ser faren for at den amerikanske oljeproduksjonen nærmest skal komme helt ut av kontroll. Om dette spiller seg ut, kan det i så fall få Opec til å åpne nær sagt alle sine oljekraner i håp om å disiplinere amerikanerne. Dette scenarioet, det vil si en mulig forestående priskrig basert på høye konkurrerende oljevolumer, ligger akkurat nå som en verkebyll over Oslo Børs – og sender mange energiinvestorer opp på gjerdet. 

  Men om oljemarkedet for en periode skulle bli vel forsynt, oppfordrer vi likevel investorene til snarest å komme ned fra sine vente og se-posisjoner og igjen sikre seg ymse energirelaterte aksjer, av flere grunner.

  Årelang investeringsboom    

  Når det er sagt, en svakere oljepris legger alt annet likt en demper på aksjekursene til rene produksjonsselskaper som Equinor og Aker BP, eksempelvis. Derimot er de oljerelaterte offshore serviceselskapene langt mer prisimmune. For etter mange år med betydelig underinvestering skal det igjen investeres, og det i fullt monn, og operatørselskapenes vedtatte langtidsbudsjetter legges ikke i skuffen selv ved oljeprisfall. Vi har tidligere omtalt gigantplanene til brasilianske Petrobras, et av verdens desidert største operatørselskaper. De skal i perioden 2024–2028 investere rundt 100 milliarder dollar, tilsvarende omtrent litt over 1.000 milliarder kroner, i nye prosjekter, i det alt vesentlige innen leting og produksjon. 

  Og et kortsiktig ubalansert oljemarked får selvsagt ikke britiske myndigheter til å stoppe planene om å dele ut over 100 nye olje- og gasslisenser i Nordsjøen for å bidra til økt energiuavhengighet. Her hjemme løftet nylig Sokkeldirektoratet sine offshore investeringsprognoser for norsk sokkel i årene som kommer, i likhet med hva både Statistisk sentralbyrå og Offshore Norge tidligere har gjort. Regjeringen følger på med flere investeringsincentiver etter at den nettopp delte ut 62 nye lisenser for leting etter olje på norsk sokkel.

  De overordnede rammene for både norsk og global offshore serviceindustri er altså udiskutabelt lovende, både på kort og lang sikt, og drives av et underliggende investeringsbehov, og ikke av løpende olje- og gasspriser. Oslo Børs byr således på et sett attraktive offshore oljekjøp, som i seismikkselskapet TGS og Subsea 7, begge godt plassert i Kapital-porteføljen. 

  Oljeprisdobling – ikke usannsynlig 

  I lys av tilbudsfrykten som akkurat nå råder i oljemarkedet, drukner bransjeuttalelser som bebuder gode oljepriser i tiden som kommer. Opec mener særlig lave globale oljelagre blir en viktig og positiv prisdriver fremover, mens Det internasjonale energibyrået, IEA, advarer om at konflikten i Midtøsten kan forårsake alvorlige forstyrrelser i oljemarkedet, spesielt med tanke på skipsfarten gjennom Rødehavet og Suezkanalen. Omtrent ti prosent av verdens oljehandel til sjøs går gjennom Suezkanalen.

  Den amerikanske investeringsbanken Goldman Sachs resonnerer i samme baner, og utelukker ikke at en eskalering av konfrontasjonene ved det kritiske Hormuz-stredet potensielt kan doble oljeprisen. Dessuten vet man at tradisjonelt har råvarepriser i sin alminnelighet fått god støtte ved fallende renter. Den amerikanske sentralbanken vil om litt sjøsette sine første rentekutt, noe også penge- og kredittmarkedene priser inn, en seanse som vi også denne gangen tror bygger opp under en større oljeprisoptimisme. Også i Europa kommer det rentekutt, bebuder investeringsbankene. Citi forventer at Den europeiske sentralbanken kutter styringsrenten med hele to og et halvt prosentpoeng i løpet av det neste halvannet året.    

  Stø kurs: Storaksjonærene i Crayon Group, Rune Syversen og Jens Rugseth (t.h.), kan glede seg over kursøkningen så langt i 2024, akkompagnert av flere friske analyseoppgraderinger. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

  Crayon Group-optimismen setter seg   

  Den 14. februar kommer Crayon Group med sine fjerdekvartalstall. På Oslo Børs forventer åpenbart investorene at en overbevisende rapport kommer på bordet gitt en kursoppgang siden årsskiftet på rundt fire prosent, klart bedre enn målt mot den øvrige børsutviklingen. Samtidig har flere analytikerne oppjustert sine respektive inntjeningsestimater og kursmål, som SEB, som også har den i meglerhusets portefølje over favorittaksjer for 2024. Vi beholder Crayon Group i Kapital-porteføljen, og tror det er adskillig mer å gå på etter at den ble tatt inn i porteføljen i fjor høst til kurs 76,05, mot dagens nivå på litt under 90.  

  Kursene stiger også både i SpareBank 1 SMN og SpareBak 1 SR-Bank, og viser at stadig flere investorer posisjonerer seg inn mot deres kommende fjerdekvartalsrapporter. Det tror vi er et smart trekk, da vi sannsynligvis vil få tall som til fulle dokumenterer hvor frisk bankenes grunninntjening nå er, samtidig som utlånstapene forblir under god kontroll. 

  I sum gjør vi ingen justeringer av Kapital-porteføljen, og satser derfor videre på TGS, Subsea 7, SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 SMN og Crayon Group.