<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Private equity øker avkastningen og reduserer risikoen

Oljefondet bør ha private equity i porteføljen fordi det i realiteten er et indeksfond, skriver Joachim Høegh-Krohn.

  Publisert 11. feb. 2024 kl. 19.15
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 398 ord
  UANSETT EN NATURLIG BESTANDDEL: Med hensyn til SPU, er debatten om hvorvidt PE har høyere avkastning eller ikke en avsporing, skriver Joachim Høegh-Krohn. Foto: Iván Kverme

  Debattinnlegg: Joachim Høegh-Krohn, investor, partner i Turnstone og førsteamanuensis II ved NHH

  I forbindelse med diskusjonen om Statens pensjonsfond utland (SPU) skal investere i private equity (PE) eller ikke, har det oppstått en diskusjon om PE har høyere avkastning enn børsinvesteringer, og om PE har mer eller mindre risiko enn børs.

  Med hensyn til SPU, er debatten om hvorvidt PE har høyere avkastning eller ikke en avsporing. SPU bør ha PE i porteføljen fordi det i realiteten er et indeksfond. Poenget med reelle indeksfond er at de skal søke å investere så bredt som mulig i markedet. PE utgjør om lag 10 prosent av størrelsen til børsverdiene i verden. Følgelig burde dette reflekteres i SPUs portefølje.

  Samtidig er diskusjonen om avkastningen i PE vs. børs interessant, uavhengig av SPU.

  Avkastningen i PE handler grovt sett om å øke driftsresultatet gjennom operasjonelle grep som salgsvekst og oppkjøp. Ofte kjøpes det opp flere bedrifter som slås sammen. Slike konsolideringer og oppkjøp gir flere fordeler: En oppnår synergier, noe som øker driftsresultatet for den sammenslåtte bedriften. Mindre bedrifter er også generelt mer risikable, og har – og skal ha – høyere avkastningskrav. Det betyr at når PE gjør en bedrift større, så øker bedriften i verdi ved at avkastningskravet synker.

  NBIM finner at PE har 3–4 prosent meravkastning

  På grunn av noterte bedrifters finansiering og regulering, skjer oppkjøp og konsolidering i mindre grad på børs. Denne ulikheten i handlingsrom gir seg utslag i at noterte bedrifter blir liggende etter i konsolideringen og at PE i økende grad har begynt å kjøpe bedrifter av børs for å konsolidere. Norges Bank Investment Management (NBIM) publiserte i september i fjor et notat som viser at andelen av amerikansk økonomi som er børsnotert har vært synkende de siste tiårene. Målt som prosent av det noterte markedet, har PE økt fra 4 prosent i 2010 til 9 prosent i 2022.

  Dette er den litt enkle forklaringen på hvorfor du kan forvente høyere avkastning fra PE i forhold til børs (NBIM finner at PE har 3–4 prosent meravkastning).

  Det er grunnleggende porteføljeteori at en bred portefølje som gjenspeiler sammensetningen av finansmarkedet, vil gi lavere risiko enn en smalere. Dette og meravkastningen er årsaken til at de største og mest profesjonelle investorene globalt, som Yale Endowment, har opp mot 30 prosent av porteføljen i PE.

  Joachim Høegh-Krohn

  Investor, partner i Turnstone og førsteamanuensis II ved NHH