<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Folketrygdfondet passerte 350 milliarder

Folketrygdfondet leverte en avkastning på 11,4 prosent i 2023, som ble tiende år på rad med meravkastning.

Publisert 08:07 16. feb. 2024
Oppdatert 12:49 16. feb. 2024
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 168 ord

Statens pensjonsfond Norge, forvaltet av Folketrygdfondet, fikk et resultat på 36 milliarder kroner i 2023, går det frem av en pressemelding fredag. 

Dette tilsvarer en avkastning på 11,4 prosent, 1,5 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen. 2023 ble dermed tiende år på rad Folketrygdfondets aktive forvaltning har levert meravkastning. Siden 2007 utgjør denne meravkastningen nesten 15 prosent av fondets verdi.

De siste ti årene har Statens pensjonsfond Norges på 7,82 prosent årlig avkastning, og Folketrygdfondet har i denne perioden dermed slått referanseindeksen med nesten ett prosentpoeng årlig.

Forvaltningskapitalen var oppe i 354 milliarder kroner ved utgangen av året.

- Vi leverer det nest beste resultatet i fondets historie i 2023, men dette må sees i sammenheng med verdifallet i 2022. Vi er fornøyde med igjen å levere høy meravkastning i både aksje- og renteporteføljen. Vår forvaltning har også levert gode resultater over tid, sier administrerende direktør Kjetil Houg i en kommentar.

Avkastningen for aksjeporteføljen ble 13,56 prosent i 2023, 1,12 prosentpoeng over referanseindeksen for aksjer. Avkastningen for renteporteføljen var 8,15 prosent, 2,00 prosentpoeng over referansen.