<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

– Kanarifuglen i gruven

Dette forteller Singapore – kanarifuglen i gruven – om verdensøkonomien.

  Publisert 25. feb. 2024 kl. 10.18
  Lesetid: 3 minutter
  Artikkellengde er 705 ord
  KOMMENTATOR: Henrik Sommerfelt, CMC Markets. Foto: CMC Markets

  Gjestekommentar skrevet av Henrik Sommerfelt, CMC Markets

  Singapore, den lille øystaten i Sørøst-Asia, har siden selvstendigheten fra britene og Malaysia i 1965 slåss godt over sin egen vektklasse. Det har styrket profilen. Fra å være en strategisk havneby for det britiske imperiet, omringet av utviklingsland, har landet bygget seg opp til å bli et økonomisk mirakel.

  Det var ingen overraskelse at Singapore nylig ble rangert som verdens frieste økonomi av tenketanken Fraser Institute. Også statusen som Asias store finans- og innovasjonssentrum er bystaten i ferd med å overta fra Hong Kong. Ambisiøse kinesere har flokket dit i hopetall.

  Da tidsskriftet The Economist for noen år siden kåret Singapore til verdens mest kompetitive økonomi, var begrunnelsen tredelt: strategisk beliggenhet, vennlig holdning til internasjonal kapital og en effektiv og «ærlig» regjering.

  Handelsavhengig

  Men til tross for stadig å ha fremvist en imponerende evne til omstilling og modernisering, er det ikke til å komme bort fra at Singapores økonomi fortsatt er tungt eksponert mot internasjonal handel.

  I årene 2005-2010 var Singapore verdens travleste havn, før den ble forbigått av Shanghai. Men fortsatt er den verdens travleste omlastingshavn, og en god nummer to totalt sett.

  Som en liten og åpen økonomi, er Singapore gjerne ansett som kanarifuglen i gruven for utviklingen i global handel og tilstanden i verdensøkonomien. Singapore er en viktig handelspartner for USA, Europa og Kina, og rammes av at investeringsløftene fra disse i 2023 ble redusert med hele 44 prosent fra året før.

  Singapore har så langt unngått en resesjon, men den økonomiske veksten roet seg til 1,2 prosent i 2023 – ned fra 3,6 prosent i 2022. Årsveksten for 2024 anslås til 1-3 prosent, på linje med ambisjonene om 2-3 prosent årlig BNP-vekst over det neste tiåret.

  Landets Economic Development Board (EDB) beskrev 2023 som et «veldig utfordrende år, grunnet svak ekstern etterspørsel, økende geopolitiske spenninger og høye renter.»

  Malakkastredet under press

  I disse tider med sårbare skipsruter på agendaen, er det også bekymring for fremtiden til Malakkastredet, der rundt 60 prosent av verdens maritime handel passerer forbi Singapore, Malaysia og Indonesia, ifølge The National Bureau of Asian Research.

  Rundt 90.000 skip passerer gjennom stredet hvert år, noe som gjør navigasjonen vanskelig og farlig. I juli 2021 kolliderte et britisk og et maltesisk skip, og resulterte i katastrofalt oljesøl i et sårbart havområde med 3000 marine arter.

  Etter en positiv trend siden 2006, økte dessuten piratangrep i stredet betydelig gjennom 2023. Også klimaendringene påvirker negativt: høyere temperaturer gjør at havnivåene stiger, og ekstremvær skaper til tider store forsinkelser.

  Til slutt kommer den store geopolitiske risikoen, der spenningen i Sør-Kina-havet kan forplante seg videre vestover i Asia.

  Myndighetene i Singapore har med andre ord nok å tenke på. Landets beviste evne til omstilling kommer godt med.

  Vil bli AI-hub

  Der Norge har kunnet lene seg på råvarerikdommer, har ikke Singapore – med omtrent like mange innbyggere - hatt samme luksus. Landet har vært nødt til å fremvise en helt annen form for innovasjon og konkurranseevne. Med en næringsvennlig politikk har man lyktes med å bli en hub for teknologi- og oppstartsbedrifter i Asia.

  I 2022 bidro den digitale økonomien til mer enn 17 prosent av Singapores BNP – opp fra 13 prosent i 2017. Med en sammensatt årlig vekstrate (CAGR) på 13,5 prosent siste fem år, har verdiskapningen fra digitalisering vokst betydelig raskere enn Singapores BNP (3,8 prosent) i samme periode, ifølge en rapports fra landets Infocomm Media Development Authority.

  Da statsbudsjettet for 2024 ble lagt frem 16. februar var teknologisektoren en av vinnerne, og nå vil landet ta sin del av markedet for kunstig intelligens. Allerede i 2019 var Singapore blant de første i verden til å lansere en nasjonal AI-plan, og i årets budsjett ble det annonsert investeringer for rundt 7,8 milliarder norske kroner i kunstig intelligens.

  Flatt aksjemarked

  I aksjemarkedet er riktig nok den lokale Straits Times-indeksen omtrent i null de siste tre årene, og ned to prosent hittil i år. PE-nivået på rundt 11,2 har nå gjort at verdsettelsesgapet relativt til S&P 500 har passert 60 prosent – det høyeste noensinne, ifølge den lokale finansinstitusjonen Maybank Securities.

  Nå tror analytikerne at indeksen kan få drahjelp fra flere sektorer fremover, deriblant kunstig intelligens, Internet of Things, fornybar energi, transport, reise, helsevesen og industriell eiendom. Innen sistnevnte er det gode utbyttenivåer å hente i såkalte Real Estate Investment Trusts (REITs), blant annet CapitaLand, Mapletree og Frasers.