<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

- Vi ser en økt risikoappetitt

Eiendomsmarkedet i Sverige er i klar bedring, mener uavhengig bransjekjenner. 

  Publisert 20. mars 2024 kl. 13.53
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 309 ord
  Stockholm Illustrasjonsfoto: Dreamstime

  Trenden innen eiendomssektoren er i ferd med å vende, mener Mattias Johansson, som er autorisert revisor, partner og bransjeansvarlig for eiendomssektoren hos revisjons- og konsulentselskapet KPMG. – Vi ser flere trendbrudd i markedet, nye kapitalstrukturer og økt risikoappetitt. Optimismen er på vei tilbake, og min tro er at markedet begynner å ta fart allerede fra forsommeren av, sier Johansson til Dagens Industri. Et ytterligere tegn på bedring er at mange av eiendomsselskapene i Sverige har kommet langt i å forbedre sin kapitalstruktur, der banklån veies opp mot utstedelse av nye selskapsobligasjoner og ny-emisjoner. – Obligasjonsmarkedet var ganske kjølig i en periode, men nå går det an å sette emisjoner igjen, og selskapene virker fornøyde med de rentenivåene de får. Aksjeemisjoner har også blitt lettere å få gjort, sier KPMG-partneren. Og legger til at man den siste tiden også har sett etableringen av flere nye fond med milliardmandat rettet mot oppkjøp av svenske eiendomsselskaper, både innen boligmarkedet og opp mot de som opererer innen markedet for næringseiendom.

  Men positive bransjetegn til tross, noen bred eiendomsoptimisme på Stockholmsbørsen er vanskelig å spore. For mens den svenske hovedindeksen nylig nådde ny, historisk toppnotering, er eiendomsindeksen så langt i år ned med litt over fem prosent – til tross for at Riksbanken har indikert rentekutt om ikke så altfor lang tid gitt seneste tids fordelaktige inflasjonstall. På Oslo Børs ser man litt motsatte trender spille seg ut. Siden årsskiftet er eiendomssektoren, som riktignok kun består av fire foretak, opp med litt over tre prosent, noe som er klart bedre enn utviklingen ellers på Oslo Børs. Kursvariasjonene er dog svært ulike, for mens Entra er ned med rundt syv prosent, er Selvaag-aksjen opp med omtrent fem prosent, eksempelvis. Eiendomsinvestorene synes dermed mer å tro på et forholdsvis nært oppsving i salget av nye boliger fremfor at markedet for næringseiendom som sådan står foran et solid comeback.