<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Analytiker spår ratekollaps

Ratene innen bilshipping er eksepsjonelt høye, noe som har medført en eksplosiv utvikling i nybestillinger. Svakere økonomisk vekst og lavere forbruk peker dessuten mot en normalisering av etterspørselsveksten. Dette betyr at markedet etter alle solemerker har nådd toppen, med overkapasitet i vente og høy nedsiderisiko for ratene, skriver Axel Styrman i Kepler Cheuvreux.

  Publisert 23. mars 2024 kl. 10.07
  Lesetid: 3 minutter
  Artikkellengde er 504 ord
  Axel Styrman, analysesjef Norge og shippingansvarlig i Kepler Cheuvreux. Foto: Iván Kverme

  Gjestekommentar: Axel Styrman, analysesjef Norge og shippingansvarlig i Kepler Cheuvreux

  Flåteveksten var nær null i seks år

  Ratene innen bilshipping har aldri vært høyere. Den ett-årige raten for leie av et moderne skip med en kapasitet på 6.500 bilenheter (CEU) er i skrivende stund på 115.000 dollar pr. dag (kilde: Clarksons), en tidobling sammenlignet med nivået for fem år siden – før pandemien – og litt under fire ganger gjennomsnittsraten de siste 14 årene.

  Årsakene til det høye ratenivået er sammensatt, men viktigst er en gjennomsnittlig flåtevekst nær null – på grunn av mangel på nybestillinger – i seks år, frem til fjoråret da flåteveksten var litt under to prosent. Samtidig tok etterspørselsveksten av; vi anslår en volumvekst i sjøverts handel av bilenheter – som også inkluderer lastebiler og busser, og rullende utstyr til bygg-, anleggs-, gruve- og landbruksindustrien (“high-and-heavy”-utstyr) – på rundt 14 prosent i fjor og knappe ni prosent året før, da volumene var på linje med nivået før pandemien.

  Til sammenligning har den gjennomsnittlige årlige veksten de siste 14 årene vært omtrent fire og en halv prosent. Oppdemmet etterspørsel, kneblet av logistikkproblemer og kunstig lav aktivitet under pandemien forklarer mye, men en eksponentiell vekst i kinesisk bileksport de siste årene, blant annet til Europa, har i tillegg økt transportavstandene, som også har påvirket etterspørselen etter bilskip positivt.

  Svakere volumer og en ordrebok på 37 prosent

  De siste 14 årene har årlig veksttakt for sjøverts handel av “high-and-heavy”-utstyr vært omtrent på linje med global vekst i brutto nasjonalprodukt, dvs. omkring tre og en halv prosent. Etter en eksepsjonelt høy vekst de siste tre årene – drøyt 16 prosent i gjennomsnitt pr. år – viser volumene en klar fallende trend, i tråd med lavere økonomisk aktivitet, en utvikling som vil forsterkes de kommende månedene. Som følge av høyere leveomkostninger for de fleste, spesielt hva gjelder renteøkninger, samt en svakere utvikling i elbil-salget, forventer vi også vesentlig lavere veksttakt i bilsalget de kommende to–tre årene. I sum betyr dette at vårt hovedfremtidsbilde peker mot en normalisering av veksttakten i sjøverts handel med bilenheter de neste årene.

  Kilde: Clarksons, Kepler Cheuvreux

  Parallelt med rateøkningen har nybestillinger av bilskip eksplodert. Ordreboken, dvs. forventet brutto flåtevekst de neste tre–fire årene, er nå 37 prosent av dagens kapasitet. Dette betyr at årlig tilbudssidevekst vil være omtrent det dobbelte av etterspørselsveksten de neste årene og at utnyttelsesgraden i bilskipsmarkedet vil komme under betydelig press med tilhørende fall i ratene.

  Kilde: Clarksons, Kepler Cheuvreux