<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Nytt skattesjokk fra Vedum

Trygve Slagsvold Vedum vil innføre skatteplikt for utenlandske selskaper som vil etablere seg i Norge. 

  Publisert 2. apr. 2024 kl. 07.34
  Oppdatert 2. apr. 2024 klokken 13.52
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 257 ord
  SKATTESJOKK: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum.  Foto: Iván Kverme

  Finansdepartementet med Trygve Slagsvold Vedum i spissen foreslår å innføre skatteplikt for utenlandske selskaper og arbeidstakere som vil ha inntekt fra havbruk på norsk kontinentalsokkel. 

  Forslaget er å innføre skatteplikt for utenlandske arbeidstakere «som har inntekt i tilknytning til mineralvirksomhet, utnytting av havvind og karbonhåndtering på kontinentalsokkelen», ifølge en proposisjon

  Det melder Finansdepartementet tirsdag.

  – Fremveksten av nye næringer gjør at det i tiden fremover forventes større aktivitet på norsk kontinentalsokkel. Vi ønsker å sikre at fellesskapet får en rettmessig andel av utenlandske selskapers verdiskapning i norske områder, og gjør derfor noen nødvendige skattegrep for å sikre nasjonal kontroll, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

  Slik er det i dag

  For aktivitetene omfattet av forslaget, er det i dag ikke hjemmel i skatteloven til å skattlegge utenlandske selskaper og personer som driver eller deltar i virksomhet på sokkelen. Inntekter fra selskap og personer som allerede er bosatt eller hjemmehørende her, er imidlertid skattepliktige.

  – Dette ønsker vi å gjøre noe med. Vi vil sikre at fellesskapet får sin rettmessige andel av verdier som skapes fra utnyttelsen av våre felles naturressurser. Forslaget legger også til rette for likebehandling av norske og utenlandske selskap og arbeidstakere, sier Vedum.

  For utenlandske selskap og personer som omfattes av forslagene, er det skattelovens regler om skatt på alminnelig inntekt (22 prosent skattesats) som skal gjelde.

  Det foreslås at endringene skal ha virkning fra og med inntektsåret 2025. Fristen for å komme med merknader til høringsnotatet er 17. juni 2024.