<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

SEB: - 85–95 dollar fatet blir fort den nye normalen

Oljemarkedet lever i dag på Saudi-Arabia og OPEC+s nåde, men forblir sterkt helt til Saudi- Arabia blir forbannet. Men dét skjer ikke i 2024. Svak vekst i amerikansk skiferoljeproduksjon gjør at 85 til 95 dollar pr. fat fort blir den nye normalen.

Publisert 10. apr. 2024 kl. 18.22
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 741 ord
Sterkt marked: SEB sier oljemarkedet lever på Saudi-Arabia og OPEC+s nåde, men sier det forblir sterkt i 2024. Bildet viser OPECs generalsekretær Haitham al-Ghais Foto: Kamran Jebreil/ AP / NTB

Gjestekommentar: Bjarne Schieldrop, sjefanalytiker for råvarer i SEB

Høsten 2016 inngikk Russland og ni andre land en avtale med OPEC, i dag kalt OPEC+. I mars 2020 hadde Russland gått lei av avtalen. Evige kutt som aldri tok slutt. Nok er nok. Vi må la prisen styre tilbudet slik at vi kan produsere som normalt, sa Russland.

Bjarne Schieldrop, sjefanalytiker for råvarer i SEB Foto: Lise Åserud/NTB

Saudi-Arabia ble lynforbannet. Hvis Russland heller ville ha volum enn pris, så skulle de også få det. Den 8. mars 2020 erklærte Saudi-Arabia oljepriskrig mot Russland, og Saudi-Arabia økte produksjonen fra 9,7 millioner fat pr. dag i februar til 11,6 millioner fat pr. dag i april 2020. Samtidig falt etterspørselen kraftig pga. covid-19. En ulykksalig tilfeldighet som bidro til at oljeprisen kollapset. Brent-oljen falt til 18 dollar pr. fat, og WTI-oljen falt til fantastiske minus 37 dollar pr. fat i april 2020.

Russland, Saudi-Arabia og OPEC+ kom imidlertid hurtig til enighet igjen, og det ble dype kutt i produksjonen i mai/juni 2020 for å kontre covid-19.

Nytt fokus

Tilsynelatende var dette en priskrig mellom Saudi-Arabia og Russland. Men essensielt var det den eksplosive veksten i amerikansk skiferolje som fikk Saudi-Arabia og Russland til å gå i tottene på hverandre.

Denne innsikten gikk ikke tapt for skiferoljeprodusentene i USA. Fokuset hos både investorer og oljeprodusenter endret seg nærmest over natten. Ut med volumvekst, og inn med profitt. Mantraet om vekst, vekst, vekst hadde jo ført til begredelige resultater over mange år med diverse konkurser og konsolideringer i 2018 og 2019. Priskollapsen i april 2020 var prikken over i’en.

Produksjonsveksten fortsetter

Produksjonen har imidlertid steget kraftig nok en gang, om enn med en noe lavere vekstrate. Fra Q4-2022 til Q4-2023 økte råoljeproduksjonen i USA med 1 million fat pr. dag (+1,4 millioner fat pr. dag når våtgass er tatt med) til ny rekord på 13,3 millioner fat pr. dag.

Det amerikanske energidepartementet (EIA) predikerer nå en oljeproduksjon på 13,5 millioner fat pr. dag i Q4-2024, en oppgang på bare 0,2 millioner fat pr. dag fra Q4-2023 (+ 0,4 millioner fat pr. dag når våtgass er inkludert). En kraftig nedbremsing versus 2023.

Svakere i 2024?: Vil noe svakere vekst gå over i enda svakere vekst i 2024? Det tror både EIA og SEB. Kilde: EIA, Bloomberg og SEB

Etter ytterligere konsolideringer høsten 2023 er nå ca. 75 prosent av skiferoljeproduksjonen i USA kontrollert av store, børsnoterte selskaper med fokus på profitt snarere enn vill produksjonsvekst. Antall borerigger har også falt med 20 prosent siden desember 2022. Ikke minst har det underliggende tapet i produksjonen økt med 50 prosent siden Q2-2021, i takt med høyere produksjon.

Det fordufter nå 645.000 fat/dag/måned i såkalt legacy loss (tap i eksisterende produksjon). Det tilsvarer 1/3 av Norges oljeproduksjon hver måned. Dette må erstattes med ny, frisk skiferoljeproduksjon for at den totale produksjonen ikke skal falle. Disse faktorene er til sammen årsaken til at EIA predikerer en mye lavere vekst frem til Q4-2024.

Gode utsikter for OPEC(+)

Det internasjonale energibyrået (IEA) forventer at behovet for olje fra OPEC vil øke med 0,8 millioner fat pr. dag fra Q4-2023 til Q4-2024. Dette er svært godt nytt for OPEC(+), og en rimelig god buffer i fall utviklingen blir svakere enn ventet.

Med en nå i stor grad konsolidert skiferoljesektor i USA er det forventet av både markedet og av SEB at USAs produksjon kommer til å ha en langt svakere vekst fremover. Dette vil plassere OPEC+ i en ganske komfortabel priskontrollerende rolle. Og vips så er USD 85–95 pr. fat den normale oljeprisen.

Vi må imidlertid ikke glemme at oljemarkedet i dag lever på Saudi-Arabia og OPEC+s nåde og produksjonskutt. Hvis produsentene i USA igjen skulle miste besinnelsen, og satse på volum over profitt, vil det måtte ende med tragedie nok en gang. Saudi-Arabia blir lynforbannet, øker produksjonen kraftig, prisen kollapser, og skiferoljeprodusentene i USA får seg nok en lærepenge. Men dét blir i hvert fall ikke i 2024.