<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Kapital-porteføljen tar teten!

Kapital-porteføljen leverer årsbeste og går inn i andrekvartal med et par prosentpoengs ledelse mot Oslo Børs. Energiaksjene våre tar nå virkelig av, og er de desidert viktigste bidragsyterne til siste ukers kraftige porteføljeoppganger.  

Publisert 10. apr. 2024 kl. 21.11
Lesetid: 4 minutter
Artikkellengde er 825 ord
Glade børsdager: Solen skinner på Oslo Børs, og det vil den fortsatt gjøre, i takt med en stadig sterkere oljepris og langt fra skjemmende prisingsmultipler.    Foto: Magnus Rørvik Skjølberg

Og mer kurstrykk rundt energisektoren tror vi ligger i kortene, noe også Morgan Stanley gjør. Selv om den amerikanske energiindeksen så langt i år er opp rundt tolv prosent, oppjusterer likevel banken de amerikanske energiselskapene. Disse skal på bred front kjøpes, støttet av utsikter til en langvarig sterk oljepris, heter det. 

Samtidig peker banken på at energiselskapene etter pandemien har vært den viktigste bidragsyteren til den inntjeningsøkningen vi har sett blant selskapene notert på S&P 500-indeksen, men uten at dette har spilt seg ut i tilsvarende kursoppganger. Denne skjevheten mellom lønnsomhetsvekst og rettmessige oppganger på Wall Street vil etter hvert lukkes, spår Morgan Stanley, og oppfordrer derfor investorene til å øke eksponeringen mot energisektoren.

Vi deler disse investeringssynspunktene, og står fortsatt på at det er mye mer å gå på for energibransjen som sådan – og da særlig opp mot offshore serviceindustri, gitt de sterke industriutsiktene denne type bedrifter står overfor. Både TGS og Subsea 7 blir derfor værende i Kapital-porteføljen, selskaper som et klart flertall av analytikerne også forventer har langt mer å gå på enn dagens respektive kursnivåer.  

Sats på riktig vei 

– Treningskjeden Sats legger bak seg et rekordsterkt fjerdekvartal, og flere rekorder ser ut til å følge. Mye taler for ytterligere kursfraspark på Oslo Børs i tiden som kommer, skrev vi i Kapital for kort tid siden. Der satte vi Sats på våre kjøpsanbefalingslister, og våre kursspådommer har så langt slått til i takt med seneste tids gode kursoppganger. 

Men det er altså mer å se frem til for Sats-aksjonærene, tenker vi, blant annet begrunnet med bedre lønnsomhet, sterkere finanser sammen med selskapets sterke markedsposisjon. Selskapet og toppsjef Sondre Gravir arbeider ut fra en mellomlangsiktig plan om å generere et årlig driftsresultat før av- og nedskrivninger, EBITDA, på 800 millioner kroner. Dette vil i så fall kunne utløse gode utbytter, og med bakgrunn i den marsjfarten Sats nå har opp mot samlet konsernomsetning og løpende lønnsomhetsnivåer, mener blant annet meglerhuset Pareto Securities at 800 millioner kronersgrensen er oppnåelig allerede i 2025. Med andre ord kan det bli lansert konkrete utbytteplaner i den nærmeste fremtid, også det klart støttende for Sats-aksjen. Selskapet blir uansett værende i Kapital-porteføljen, og kursnivåer over 20-tallet bør ikke være usannsynlig i kjølvannet av det vi forventer blir en råsterk førstekvartalsrapport. Den publiseres 30. april. 

Sparebank 1 SMN blir også med videre i Kapital-porteføljen. Banken har nylig utbetalt et utbytte på tolv kroner pr. egenkapitalbevis, og har dermed levert eierne en avkastning så langt i år på nær seks prosent. Beviset handles i dag til historiske toppkurser, men dette mener vi man en investor fint kan leve med, da banken kvartal etter kvartal leverer kursstøttende regnskapstall. Analytikerne er også gjennomgående positive til banksektoren, meglerhuset ABG Sundal Collier har blant annet SpareBank 1 SMN som en av sine bankfavoritter. Generelt tror vi bankene på Oslo Børs skal ytterligere opp i kurs, hensyntatt at de fleste av dem fremstår som overkapitaliserte, i neste omgang utløsende for nye runder med betydelige utbytter. 

Sterke globale børstrender 

Børstemperaturen er nå klart stigende på Oslo Børs, og Hovedindeksen ligger for tiden i pluss siden årsskiftet etter en opptur bare den siste måneden på over fire prosent. Tilsvarende børstrender ser vi også internasjonalt. Den amerikanske referanseindeksen S&P 500 er hittil i 2024 opp om lag ti prosent, og nye kjøpssignaler har nå blitt utløst etter indeksbruddet ved 5.000-streken, slik Kapital tidligere har påpekt. Europa-børsene følger etter, og den europeiske samleindeksen STOXX Europe 600 er så langt i år opp litt over syv prosent. 

Mot 20-tallet: På Oslo Børs stikker Sats-kursen stadig høyere, drevet av forventninger om en råsterk førstekvartalsrapport. Her Sats-sjef, Sondre Gravir. Foto: Anita Arntzen

Fundamentalt ligger det til rette for ytterligere globale børsoppganger, peker Handelsbanken Capital Markets på i en nylig publisert strategirapport. Banken viser til at det globalt har vært en markant estimatøkning i EBITDA-marginene både for 2024 og 2025, i sin tur støttende for så vel de internasjonale børsene som vårt eget aksjemarked. SEB tegner også et positivt bilde for norske aksjer fremover, basert på relativ prising. Banken argumenterer med at Oslo Børs tradisjonelt har blitt priset til en rabatt på om lag 18 prosent, sammenlignet med verdensindeksen MSCI World. Nå er rabatten adskillig større, opp mot 40 prosent, noe SEB altså mener gagner Oslo Børs. 

Verdsettelsen ellers, basert på bokførte verdier, er heller ikke avskrekkende, mener vi. I handles Oslo Børs til en P/B på litt over 1,8, et nivå godt under det vi gjerne oppfatter som “dyrt”.   

Oppsummert gjør vi heller ikke i denne runden noen justeringer av Kapital-porteføljen. På vei inn i  april måned, som er proppfull av viktige førstekvartalstall, består den derfor av selskapene TGS, Subsea 7, Crayon Group, Sats og SpareBank 1 SMN.