<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

– Landet opplever en eksistensiell krise

Sør-koreanske bedrifter lover ansatte heftige dollarbonuser for hvert barn de føder. For landets befolkning stuper, og nå selges flere barnevogner ment for kjæledyr enn med tanke på de nyfødte.

Publisert 10. apr. 2024 kl. 09.20
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 342 ord
Foto: Ahn Young-Joon/AP/NTB

– Landet opplever en eksistensiell krise av historisk proporsjoner, og snart vil Sør-Korea stå overfor en situasjon med negativ økonomisk vekst, uttalte nylig Oh Suk-tae, sjeføkonom ved investeringsbanken Société Générales Seoul-kontor, til Financial Times. Bakteppet for uttalelsen er de lave fødselstallene. Og rundt omkring på landets arbeidsplasser ser tydeligvis arbeidsgiverne med bekymring på hvor det nasjonaløkonomisk sett bærer hen, derfor iscenesettes nå ymse incentivprogrammer i et forsøk på å bøte på en utvikling der befolkningen eldes dag for dag. Hos entreprenørgruppen Booyoung, eksempelvis, tilbys nå en bonus på 75.000 dollar, tilsvarende litt over 800.000 kroner, for hvert barn de ansatte setter til verden. 

Også på nasjonalt plan har sør-koreanske myndigheter satt opp forskjellige støttetiltak for å stimulere den negative fødselsutviklingen, rapporterer den britiske næringslivsavisen videre. I perioden mellom 2006 og 2023 beløp disse tiltakene seg til ikke mindre enn 270 milliarder dollar, nær 3.000 milliarder kroner, men uten at dette har gitt noen effekt – fertilitetsraten lå i fjor på 0,72, mot 0,78 året før. OECD spår at den vil falle ytterligere i år, ned til 0,68, noe som i så fall er langt under 2,1-nivået organisasjonen mener er et minimumsnivå om et land skal klare i det minste å opprettholde en stabil befolkning. 

Effektene av langvarig lave fødselstall ser man allerede på flere områder. I 2022, for første gang i historien, falt antall militærpersonell i Sør-Korea til under en halv million, mens både skoler og universiteter melder om avtakende elev- og studenttall. Fra detaljhandelssektoren rapporteres det nå om at det selges flere barnevogner ment for kjæledyr enn for babyer.

Og de demografiske langtidsprognosene er langt fra oppløftende. Andelen av befolkningen som vil være over 65 år vil øke kraftig fremover, og spås i 2030 og 2070 å ligge på henholdsvis 25 og 46 prosent. OECD peker også på at 40 prosent av sør-koreanerne som i dag er 65 år eller eldre, lever i såkalt relativ fattigdom – en andel ingen andre utviklede industriland kan vise til. Samtidig mener OECD at landets pensjonsfond vil være tomt i løpet av den neste 30-årsperioden.