<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Gjør klar for en mulig renteoppgang!

Publisert 12. apr. 2024 kl. 13.12
Oppdatert 12. apr. 2024 klokken 13.44
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 453 ord
Foto: Magnus Skjølberg

For selv om marstallene var gledelige, med en vekst i konsumprisindeksen regnet på årsbasis på rett under fire prosent, har lønnsoppgjøret endt på den klart dyre siden. Enigheten mellom Norsk Industri og Fellesforbundet gir en nominell lønnsvekstramme på 5,2 prosent. Samtidig skal man igjennom lokale forhandlinger, hvilket kan trekke den samlede lønnsveksten her hjemme ytterligere opp utover i 2024. Dette, sammen med en kronekurs som er svakere enn det Norges Bank har sett for seg, åpner uunngåelig opp for brysomme inflasjonstall utover høsten.

Også amerikansk økonomi sliter med inflasjonstall som ikke kommer tilstrekkelig ned. I mars endte spesielt kjerneinflasjonen over det som var forventet. Etter høstens nedganger har fallet i USA-inflasjonen for alvor bremset opp, og gir den amerikanske sentralbanken åpenbare grunner til å utsette sine opprinnelige planer om å kutte renten nå i juni.

Men på Oslo Børs fortsetter vårsolen å skinne, selv om investorene ikke kan neglisjere muligheten for en ny renteøkning fra Norges Bank. Hovedindeksen er siste uke opp 1,6 prosent, noe som gir en årsoppgang på over fem prosent. Det er særlig de energirelaterte selskapene som har vind i seilene. I løpet av de fire siste ukene er energiindeksen på Oslo Børs opp rundt 14 prosent. Investorenes stadig økte energiinteresse henger særlig sammen med den høye oljeprisen. Og den ser ikke ut til å komme ned med det første, heller. Opec spår fortsatt et stramt oljemarked, drevet av en sterk vekst i global oljeetterspørsel både i år og neste år. Det internasjonale energibyrået, IEA, ser også gode priser fremover. De kan gå skarpt, legges det til, hensyntatt all geopolitisk uro som kan forpurre den globale oljeforsyningen.

Rammene er således gitt for nye oppganger for energisektoren på Oslo Børs, som faktisk ikke har steget med mer enn rundt to og en halv prosent siden årsskiftet. Investorenes energiinteresse er ikke bare et særnorsk fenomen. På Wall Street har eksempelvis den toneangivende oljeserviceindeksen gått 19 prosent siste tre måneder. Energiaksjene forventer vi altså tar nye steg på Oslo Børs, ikke bare i kraft av sterke råvarepriser, men også ledsaget av det vi forventer blir en serie sterke kvartalsrapporter. Vi har i dagens Kapital-utgave en egen kjøpsanalyse på Aker Solutions, som vi tror får et realt kursoppsving når selskapet i forbindelse med fremleggelsen av førstekvartalstallene 25. april sannsynligvis kan varte opp med betydelig skarpere driftsmarginer.

Og med en sterk oljepris i bunn spår vi en ny uke på Oslo Børs med blå kurser. Det pågående børsmomentumet er som nevnt bredt, og gir også økende interesse for de mindre selskapene – slik vi tok til orde for i Kapitals helgebriefing forrige fredag. Der trakk vi eksplisitt frem NRC Group som denne ukes børsvinner – og har fått rett, etter at entreprenørselskapet har gått vel ti prosent siste uke.