<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Sterkere for Storebrand

Storebrand fikk et konsernresultat på 1.082 millioner kroner i første kvartal, mot 826 millioner kroner i samme periode i fjor.

Publisert 07:32 24. apr. 2024
Oppdatert 11:10 24. apr. 2024
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 351 ord
LA FREM TALL: Konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand. Foto: Iván Kverme

 

Storebrand endte første kvartal med et konsernresultat, som er resultat før amortisering og skatt, på 1.082 millioner kroner i løpet av første kvartal. Det er en forbedring fra 826 millioner i tilsvarende kvartal året før.

Resultatet før skatt ble 1.009 millioner kroner, mot 763 millioner i samme periode i fjor. 

Solvensmarginen ble 191 prosent, opp fra 179 prosent i første kvartal 2023. En høy solvensmargin betyr at selskapet har en sterk betalingsevne målt mot sine finansielle forpliktelser, og vice versa. Storebrand har vedtatt at dersom solvensmarginen er over 175 prosent, vil selskapet kjøpe tilbake egne aksjer eller betale ekstraordinære utbytter.

Som følge av den høye solvensgraden vil Storebrand kjøpe tilbake aksjer verdt 1,1 milliarder kroner frem mot 20. desember. Finanstilsynet skal ha godkjent tilbakekjøpsprogrammet.

Storebrand

(Mill. kr) 1. kv./24 1. kv./23
Gebyr og adm. inntekter1.818 1.605
Driftsresultat 688 571
Resultat før amortisering 1.082 826
Resultat før skatt 1.009 763
 

Utfordrende start for forsikring

Forsikringsvirksomheten leverte svake tall i 2023, og starten på året var også utfordrende, ifølge selskapet. Kulde og utfordrende vintervær i store deler av Norge førte til flere skader og høyere utbetalinger. 

Selskapet skriver at det fremdeles er et forhøyet uførenivå i det norske samfunnet, noe som også påvirker Storebrands virksomhet. Lønnsomheten innen gruppeliv og pensjonsrelatert uføreforsikring har blitt styrket gjennom reprising, og behovet for ytterligere prisjusteringer vurderes fortløpende, opplyses det.

Ved utgangen av kvartalet hadde Storebrand en egenkapital 29.956 millioner kroner, noe ned fra 30.266 millioner i samme periode året før. 

Noe svakere lønnsomhet

I første kvartal fikk Storebrand en combined ratio på 98 prosent, mot 97 prosent i første kvartal i fjor. Selskapet gjentar målet om en combined ratio på 90-92 prosent i 2025. 

Combined ratio er et sentralt nøkkeltall innen forsikringsvirksomheten, og er en sammenstilling av kostnader og engangsutbetalinger mot forsikringspremier. Jo lavere dette tallet er, desto høyere er lønnsomheten.

«Vi følger fortsatt utviklingen innen skadeforsikring og uførhet tett, men vi er på vei mot målsatt combined ratio på 90-92 prosent i 2025», kommenterer konsernsjef Odd Arild Grefstad i meldingen.