<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Dollaralarmen går – og nærmer seg Oslo Børs

Kursene på Wall Street skal ned om dollaren fortsetter å styrkes, advarer meglertopper. Og et svakt amerikansk børssentiment er som kjent direkte hemmende for Oslo Børs.     

Publisert 3. mai 2024 kl. 13.30
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 428 ord
Foto: Dreamstime

– Hvis dollaren fortsetter å være så sterk som den nå er, vil aksjekursene helt åpenbart komme under press, ble det nylig uttalt fra offisielt JPMorgan-hold. For en av USAs aller mest toneangivende investeringsbanker er klar på at det historisk har vært en klar korrelasjon mellom en høy dollarkurs og avtakende Wall Street-kurser. 

Og en sterk dollar setter ikke bare press på amerikanske eksportbedrifters kontantstrømmer som sådan, det hemmer direkte etterspørselen etter viktige råvarer, som olje. Den omsettes i dollar og blir alt annet likt stadig dyrere i takt med dollarens internasjonale seiersgang. Og oljeprisen viser nettopp nå klare svakhetstegn – noe kan nok forklares med litt mindre geopolitiske spenninger, men en viss forklaring bak prissvekkelsen kan åpenbart kobles mot den pågående dollaroppgangen.  

Effektene av en stadig sterkere dollar bør nok investorene her hjemme vie større oppmerksomhet, tenker vi. Oljeetterspørselen blir som allerede nevnt satt under press, mens de indirekte effektene kan komme via et svakere amerikansk aksjemarked i lys av det presset landets eksportbedrifter utsettes for. Energiaksjene her hjemme legger uansett en svak uke bak seg, for med en snittnedgang på litt over halvannen prosent er dette klart svakere enn målt mot Hovedindeksen, som i samme periode er opp med ikke fullt en prosent. 

Vi forventer at energiaksjene fortsatt vil gjøre det svakere enn Oslo Børs i tiden som kommer.   

Mai blir vanskelig  

Vi står for øvrig fortsatt ved hovedbudskapet vi kom med i vårt forrige nyhetsbrev: Etter en sterk børsperiode, støttet av en serie gode førstekvartalsrapporter, kan det ligge an til en ubehagelig maikorreksjon på Oslo Børs. Utsiktene for oljeprisen forblir svake, også av ovennevnte valutatekniske årsaker, samtidig er det null støtte å få hverken fra den norske eller amerikanske sentralbanken knyttet til en mildere pengepolitikk. Igjen er lønnskostnadene i USA på full fart oppover, viser ferske makrotall, som nå viser en årsveksttakt på hele 4,8 prosent. Dette mener Handelsbanken Capital Markets bygger opp under en inflasjonsrate i USA på opp mot tre og en halv prosent. Dette er langt over inflasjonsmålet på to prosent, og spiller dette seg ut, øker det sannsynligheten for en enda høyere USA-rente, i neste tur drivende for nye dollaroppganger. 

Oslo Børs får heller ingen drahjelp av Norges Bank. I dag meldes det at styringsrenten holdes i ro, der mulige kutt skyves ut i tid. Et særlig tilbakevende problem er opp mot alle inflasjonsimpulsene som slår inn mot norsk økonomi knyttet til den svake kronekursen. Et sterkt lønnsoppgjør, sammen med en arbeidsledighet som ligger helt nede på to og en halv prosent, bidrar også til at norske inflasjonstall kan bli ubehagelige utover sommeren og høsten.