<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Skygger eiendomsaksjer – tross rentekutt

Svenske eiendomsaksjer er i minus så langt i 2024, tross rentekutt. Den avmålte investorinteressen kan komme til å legge en klam hånd også over våre egne eiendomsaksjer på Oslo Børs.

Publisert 10. mai 2024 kl. 11.37
Oppdatert 10. mai 2024 klokken 13.46
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 476 ord
Bloomberg

Stockholmsbørsen er så langt i år opp rundt ni prosent. Eiendomsaksjene henger imidlertid klart etter det øvrige markedet i kraft av en indeksnedgang rett under nullpunktet. Utviklingen kommer til tross for at den svenske Riksbanken nylig kuttet renten samtidig som den bebuder nye kutt, dog i et forsiktig tempo.

Noe av forklaringen kan kanskje kobles mot nye befolkningsprognoser, nettopp gjengitt i Dagens Industri. Prognosene det her vises til, tegner et dystert bakteppe med tanke på Sveriges samlede vekstkapasitet fremover, ettersom demografene forventer et kraftig fall i befolkningstilveksten. Svenske myndigheter mener befolkningen årlig bare kommer til å vokse med rundt 25.000, mot tidligere prognoser om en befolkningsvekst på 100.000. 

– Dette er en dramatisk nedskrivning, som garantert betyr lavere økonomisk vekstevne og gi helt endrede forutsetninger blant annet opp mot behovet for nye boliger, uttalte Nordeas sjeføkonom, Susanne Spector, til den svenske næringslivsavisen i forbindelse med de nye prognosene. Enn så lenge er ikke en tilsvarende diskusjon på trappene her i Norge, tvert om, men Nordeas aksjeforvaltere blir i det minste fôret med analyser som kan konkludere med å ta ned sine eiendomsposisjoner på Stockholmsbørsen. Og det, tenker vi, kan hemme forvalterinteressen som sådan for hele den nordiske eiendomssektoren.

Det er med andre ord ikke gitt at rentekutt vil sende eiendomssektoren på Oslo Børs mot nye rekorder. Siden årsskiftet er eiendomsaksjene her hjemme opp gjennomsnittlig litt over seks og en halv prosent, likevel rundt to prosentpoeng bak Hovedindeksen. Og den dundrer videre, med en opptur siste uke på nær fire prosent. Dagens inflasjonstall gir litt større håp om et norsk rentekutt før årsskiftet, og bidrar sånn sett til det sterke børsmarkedet – men hoveddriveren bak siste dagers oppturer er først og fremst relatert til en serie sterke førstekvartalsrapporter som også har gitt rom for flere analytikeroppgraderinger. Hovedindeksen ligger i dag på over 1.400 poeng, med andre ord ny historisk børsrekord. Men festen kan være over for denne gang, særlig med tanke på hva som spiller seg ut internasjonalt.

I dagens Kapital viser vi til at de aller største børsproffene selger amerikanske aksjer i bøtter og spann. Salgstrykket i amerikanske dark pools, det vil si salgsordre fra aktører som hedgefond og gigantinstitusjoner på mer lukkede handelsplasser, er nå massivt. Mektige børsinvestorer forventer altså at kursene på Wall Street skal ned utover våren. Og får de rett, vil det sette et klart press på Oslo Børs, som  tillegg er ekstra sårbar for en bred korreksjon, ettersom selskap etter selskap når rekordkurser. 

Vi forventer en svak børsuke, også fordi mange investorer helt sikkert vil sikre flere av sine kursgevinster. Vi skal dessuten inn i en periode med mange fridager, en fase der det ofte er fint lite med tilsig av nye kursdrivende kjøpsordre. Og internasjonalt har altså børsproffene allerede begynt å selge amerikanske aksjer, kanskje særlig fordi de er så dyre som de er med en snitt P/E for inneværende år på godt over 20.