<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Nytt tapsår for Bergesen-familien

Bergesen-familiens Havfonn leverte et underskudd på drøyt 120 millioner i fjor. Adm. direktør Nicolai Nordstrand tror på ny opptur med Arendals Fossekompani.

Publisert 10. juli
Oppdatert 10. juli
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 508 ord
NYTT TAPSÅR: Bergesen-familiens Havfonn, her ved Morten Bergesen, tapte drøyt 120 millioner i fjor. Foto: Privat

Det familieeide investeringsselskapet Havfonn karakteriseres ved noen få store og langsiktige investeringer, hvor selskapets eierandel på 26 prosent i Arendals Fossekompani er den klart største investeringen.

Selskapet fikk et resultat etter skatt på minus 121 millioner kroner i 2023, sammenlignet med minus 143 millioner året før.

Morten Sigval Bergesen kontrollerer 51 prosent av aksjene i Havfonn, mens sønnen Morten Bergesen og hans to søsken, Charlotte og Henrik, sitter på en eierandel på 16,3 prosent hver.

Nicolai Nordstrand tok over som adm. direktør i selskapet 1. mars i fjor.

Havfonn

  • Investeringsselskap eid av Bergesen-familien. Nicolai Nordstrand er selskapets adm. direktør.
  • Har eierposter i blant annet Arendals Fossekompani, kraftselskapet Cloudberry samt et hotell i København hvor hotellkjeden Scandic er leietager.
  • Fetterne Morten Sig. Bergesen og Petter Sundt solgte seg i 2003 ut av familierederiet Bergesen d.y. i Oslo. Bergesen fikk rundt én milliard kroner for sin eierandel da Sohmen-familien overtok aksjene.
  • Rundt halvparten av disse pengene ble lagt inn i investeringsselskapet Snefonn som i dag er morselskap og eier aksjemajoriteten i hovedselskapet Havfonn.

– En fantastisk investering

– Vi prøver å skille mellom prising og underliggende verdier, sier Nordstrand om børsutviklingen i Arendals Fossekompani.

– Hvis man ser på hva selskapet har delt ut av utbytter, har det vært en fantastisk investering, og det tror vi det vil fortsette å være, fortsetter han.

Med dagens børskurs er Havfonns 14,6 millioner aksjer i Arendals Fossekompani verdt rundt 2,4 milliarder kroner. Til sammenligning var aksjene verdt nesten 7 milliarder i 2021.

I tillegg til aksjeposten i Arendals Fossekompani har Havfonn betydelige eierandeler i det børsnoterte kraftselskapet Cloudberry og eiendomsselskapet Langebro Eiendom.

Gjennom Langebro Eiendom eier Bergesen-familien et hotell i København 50/50 sammen med Halgrim Thons selskap Hathon. Leietager er Scandic-kjeden med en leiekontrakt på 22 år. Hotellet åpnet i juni 2022, og er med sine 632 rom det største hotellet i hotellkjeden.

STØRST: Scandic Spectrum er det største hotellet i hotellkjeden. Eiendommen eies 50/50 av Havfonn og Halgrim Thons selskap Hathon. Foto: Tripadvisor

Videre har selskapet en aksjepost i teknologiselskapet Volue, som nylig mottok et oppkjøpsbud fra blant andre Arendals Fossekompani. Budet verdsetter selskapet til drøyt 6 milliarder kroner, og aksjen steg rundt 40 prosent på nyheten.

Fortsatt god drift

Lønnsomheten i selskapet ble ifølge årsberetningen «påvirket av fortsatt usikkerhet knyttet til rammebetingelser for selskap innen fornybar energi». Dette førte til reduserte bidrag fra selskapets investeringer innenfor kraftproduksjon.

Videre skriver styret at stigende renter førte til økte kapitalkostnader, samtidig som de opplevde betydelig kostnadsinflasjon. Til tross for utfordrende markeder, vurderes den underliggende driften i porteføljeselskapene som god.

De seneste fire årene har selskapet tapt rundt 345 millioner kroner. Samtidig er det tatt ut hele 670 millioner i utbytte. I 2021 hentet Bergesen-familien ut et gigantutbytte på 390 millioner. Av dette gikk den ekstraordinære delen på 300 millioner kroner til å oppkapitalisere de fire eierselskapene Snefonn, Breifonn, Solfonn og Langfonn.

Regnskapet føres etter egenkapitalmetoden, hvilket innebærer at verdiskapningen i de underliggende selskapene ikke blir synliggjort i regnskapet. Egenkapitalen i selskapet beløper seg nå til rundt 1,6 milliarder kroner. Morten Bergesen har tidligere uttalt at fokuset er den verdijusterte egenkapitalen. Adm. direktør Nordstrand ønsker ikke å gi noen konkrete tall på dette.

Havfonn

(Mill. kr) 2023 2022
Driftsinntekter 17,5 13,5
Driftsesultat −87,8 −137,4
Resultat før skatt −120,9 −143,1
Resultat etter skatt −120,9 −143,1
Egenkapital 1.620 1.834
Utbytte 100 120