<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Fredriksen legger inn bud på Northern Ocean

John Fredriksens Hemen Holding byr nå på de resterende aksjene i Northern Ocean.

Publisert 10. juli
Oppdatert 10. juli

I juni meldte Northern Ocean at de ønsket å gjennomføre en rettet emisjon på 60 millioner dollar, til en tegningskurs på syv kroner pr. aksje.

Dersom emisjonen ble gjennomført som forventet, ville John Fredriksen-eide Hemen Holdings eierandel overstige 40 prosent. Samtidig meldte Hemen Holding at selskapet hadde til hensikt å fremsette et pliktig tilbud om kjøp av de gjenværende aksjene innen fristen som er fastsatt i verdipapirhandelloven. 

Nå har Oslo Børs godkjent Hemen Holdings bud på de resterende aksjene i Northern Ocean, til en kurs på syv kroner. Det fremgår av en børsmelding onsdag ettermiddag. 

Northern Ocean ble sist omsatt for 7,26 kroner på Oslo Børs.