Finans og forsikring

geirsoma
20.05.2022 kl 09:04 477

Jeg har tidligere sendt innsigelse til advokat Aasen i Bahr og fått et standard svar tilbake. Det samme identiske svaret har også andre mottatt.

"Vi viser til din henvendelse.
Vi har registrert din innsigelse mot den tilbudte innløsningssummen på NOK 104,45 per aksje i Sbanken ASA («Sbanken») innenfor fristen for å fremme slik innsigelse.

Innløsningen ble foretatt med hjemmel i verdipapirhandelloven § 6-22, jf. allmennaksjeloven § 4-25. Av verdipapirhandelloven §6-22 tredje avsnitt nr. 2 følger det at tilbudsprisen ved innløsning som skjer umiddelbart etter et frivillig tilbud skal tilsvare minst det laveste beløp tilbudsprisen ville vært ved et pliktig tilbud. Ved et pliktig tilbud skal tilbudsprisen være minst like høy som det høyeste vederlag som tilbyderen har betalt eller avtalt de siste seks månedene før tilbudsplikten inntrådte.
Samtlige av de om lag 91,78% av aksjene i Sbanken som DNB Bank ASA ervervet før innløsningen ble kjøpt mot et vederlag per aksje som er likt eller lavere enn summen tilbudt ved innløsningen, og Oslo Børs godkjente NOK 104,45 som innløsningssum den 31. mars 2022. I det frivillige tilbudet ble aksjeeiere som aksepterte tilbudet gitt en rentekompensasjon på 2 % p.a. fra 19. november 2021 og til tidspunkt for oppgjør i det frivillige tilbudet. Renten var kompensasjon for det likviditetsavsavn aksjonærer som aksepterte det frivillige tilbudet hadde som følge av at deres aksjer var blokkert og ikke kunne disponeres over fra det tidspunkt de aksepterte tilbudet. Aksjonærer som ikke aksepterte det frivillige tilbudet ble ikke underlagt noen slik begrensning på sine aksjer. Innløsningssummen skal derfor ikke justeres for rentekompensasjonen, slik at korrekt innløsningssum er NOK 104,45 per aksje.

Det foreslåtte utbyttet i Sbanken annonsert 10. februar 2022 var foreslått slik at de aksjeeierne som er berettiget til utbytte er dem som eier aksjer per 22. april 2022. Innløsningen ble vedtatt med virkning fra 6. april 2022 klokken 16:30. Fordi du ikke lenger er aksjeeier i Sbanken, vil du derfor ikke være berettiget til slikt utbytte. Vi nevner for ordens skyld at dersom utbyttet hadde blitt utbetalt før innløsningen ville den tilbudte løsningssummen blitt nedjustert tilsvarende."

Jeg har derfor sendt en ny henvendelse og nettopp vist til både elementene med renter og foreslått utbytte samt analytiker Gjerland sin vurdering av fair value, og bedt om at differansen mellom den tilbudte innløsningssummen og NOK 125 utbetales som et forlik. Vi får se hva svaret blir.
Jeg antar at flere er i samme situasjon og vil fremme sak om skjønn.

Rapportér innlegg

Vennligst skriv inn kommentar på hva du mener er upassende og trykk send. Dersom kommentar ikke er nødvendig, vennligst trykk send direkte.
E-postadressen brukes kun for å få kontakt med deg i forbindelse med advarselen.
E-postadressen brukes kun for å få kontakt med deg i forbindelse med advarselen.