BoostSeeker
08.11.2023 kl 12:24 1932

Ser det forventes en del fremover, ting som vil kreve cash. Hvordan står det til med likviditeten? Er finansiering på plass elller er det å forvente en emisjon?