PCIB eller PHO , ja takk....begge to

liang
PCIB 02.09.2018 kl 21:11 4766

Noen har en egen evne å sette selskaper opp mot hverandre men i de fleste tilfeller så er vel de fleste aksjonærer eiere i flere selskaper.
Nå er det PHO som drar lasset til glede for oss som har PHO-aksjer.
Dette meget positive som nå skjer i PHO er vel kanskje ikke optimalt timet for den fasen PCIB er i (aksjonærflykt til PHO og fokus på oppgangen i PHO) men slik fungerer dette gamet.
Det blir som gåseflokken på veg mot sør , en veksler med å dra lasset.

Personlig var jeg ca 50/50 % i henholdsvis pho/pcib .
PHO har lagt kraftig på seg og PCIB er kraftig redusert.

Min mening om PHO:
Har 30K aksjer der så det blir litt kapital ut av det. (etter min målestokk).

Et fantastisk konsept som er ute av "show me the money" epoken og i stedet råder optimismen.
Ikke lenge siden alt var blytungt i dette selskapet.
Som Snøffelen sier....alle bør ha en pho post.

Min mening om PCIB:
Fullfinansiert

Fimachem
Aksjonærvennelig emisjon
Revolusjonerende fase 1 data GGK bile duct cancer.
Gjentagende behandling i ggk studien med stor sansynlighet for øket effekt
Pivotal fase 2 ggk skal bruke gjentagende behandling
Mange regulatoriske privilegier fra FDA /EMA
Mulighet for tidelig varsel om ekstreme resultater fra den uavhengige kontrollgruppen som fører til godkjenning (pronte) Dette er ikke tidsavhengig men hendelse-avhengig.....gjevnfør radforsk siste podcast.

FimaVACC:
Løsningen på mange vaksiner mm.
PW varslet mere samarbeidspartnere under vacc'n
Dette blir veldig spennende.

FimaNAc:
Det renner inn med samarbeidspartnere og på flere år nå har ingen avsluttet samarbeidet.
Hva sier de om fimaNAc på ryktebørsen?

Det som er viktig mht om en skal være aksjonær i PCIB er følgende:
-Kun GGK studien danner grunnlag for prisingen av PCIB (stort sett) og det er riktig vinkling.Jeg tror ikke på noen snarlig arvtaker på ggk studien innenfor fimachem.
Tror BP er avventende på svaret fra ggk studien før der blir mere aktivitet innen fimachem.
Grunnen skyldes at Det er snakk om milliarder av nok for å kjøre en ordinær fase 1 , 2 og 3 studie i en eller annen indikasjon så alle vil nok avvente den pivotale studien sine resultater.
Om PCIB har noe på beddingen kan en jo aldri vite.
Hode nakke studie med PCI teknologien sammen med CPI teknologien for bl.annet å øke responsraten på sistnevnte burde være attraktivt for alle parter og trenger ikke være så kostbart for PCIB.
Targovax oppnår jo slike studier med BP hvor sistnevnte betaler det meste med oncolytic virus så hvorfor ikke PCIB.

FimaVACC tror jeg blir hovedsatsingsområdet i fremtiden for PCIB , kanskje også fimaNAc?

Vi har nok alt for lett for å ta i for mye når det gjelder antall studier som snart kan starte opp men det er nok bedre å konsentrere seg om studien i ggk som har potensiale til å bli en blockbuster og avtaler / samarbeide innen vacc'n

Klarer PCIB å ro ihavn disse to prosjektene så er det helt astronomiske beløp vi snakker om.

Nå er det PHO raketten som setter sitt preg på dagsagendaen men det vil snart bli PCIB sin tur også.

Uansett hvorledes emisjonen går så er PCIB sine program spot on og skulle vi få krak i verdensøkonomien så står det penger på kontoene i både PCIB og PHO.
Halvering av kursen selvsagt men business as usual.

lykke til
Redigert 21.01.2021 kl 04:11 Du må logge inn for å svare
rockpus
02.09.2018 kl 21:18 4742

liang

"Aksjonærvennelig emisjon."

Du er ikke alene om å prøve å fremstille denne emisjonen som "aksjonærvennlig"
Bygger da logikken på at dess lavere emisjonskurs, dess mer aksjonærvennlig blir det?
Redigert 21.01.2021 kl 04:11 Du må logge inn for å svare
rockpus
02.09.2018 kl 21:24 4711

For min egen del så orker jeg ikke hele tiden tenke mange år frem.
Valget falt på PHO ut fra dagens status fordi:

I PCIB øker på kort sikt antall aksjer.
I PHO øker antall kroner i kassen.

Det totale potensial er sammenlignbart, men risikoen er langt høyere i PCIB.
Redigert 21.01.2021 kl 04:11 Du må logge inn for å svare
Eder
02.09.2018 kl 21:26 4697

Fremstille det som aksjonærvennlig?
Går det ikke an å ha forskjellig oppfatning om et tema?

Redigert 21.01.2021 kl 04:11 Du må logge inn for å svare
Mental Mania
02.09.2018 kl 21:31 4683

Sitter med 60% i PHO, 30% i PCIB etter at jeg har benyttet mine tegningsretter i den så absolutt aksjonærvennlige emisjonen.
Såfremt kursbildet når den tid kommer er likt dagens.
10 % er fordelt på andre selskaper.
Redigert 21.01.2021 kl 04:11 Du må logge inn for å svare
ingo
02.09.2018 kl 21:36 4672

Har ikke vært så heldig i mine 10-12 på børs som med disse to aksjene. Fortsatt er det pcib som har gitt størst gevinst, men nå kommer jo Pho som en kule. Særlig takk til Snøffelen som viste meg disse juvelene. Kanskje gambler jeg litt høyt når jeg i det videre løpet satser på dobbelt så mange pcib som Pho- aksjer, men hva om både gepard og fokuss sine kursmål slår inn? Da spiller det liten rolle. Ser for meg en spennende høst.
Redigert 21.01.2021 kl 04:11 Du må logge inn for å svare
focuss
02.09.2018 kl 21:36 4669

Hadde emisjonen vært enda mer aksjonærvennlig på 10 kr da? Selvfølgelig ikke. Garantistene var vel ikke villige til å bli med på høyere kurs.
Redigert 21.01.2021 kl 04:11 Du må logge inn for å svare
liang
02.09.2018 kl 21:38 4660

Det synspunktet er vel nokså ferdig debattert så blir det opp til den enkelte å ta stilling til hva vedkommende vil vektlegge.
Tydeligvis en nokså uvanlig måte å gjennomføre en emisjon på så det blir spennende å se.
Der kan jo komme andre forhold inn denne gangen som påvirker resultatet men det som skjedde forrige gang var jo veldig interessant.
Tror reaksjonene først skjer etter at emisjonen er over.
Da sitter det muligens et stort volum på gjerdet som plutselig observerer at det blir ikke billigere.

lykke til
Redigert 21.01.2021 kl 04:11 Du må logge inn for å svare
stupet
02.09.2018 kl 21:44 4627

Når kommer prospektet til PCIB emisjonen?
Redigert 21.01.2021 kl 04:11 Du må logge inn for å svare
rockpus
02.09.2018 kl 21:47 4611

liang

Slik jeg har forstått det, er påstanden om aksjonærvennlig emisjon begrunnet fordi man gir aksjonærene tegningsrett til svært billige aksjer. Den logikken tilsier da at om emisjonen hadde blitt satt på 20 kr, så hadde det vært enda mer aksjonærvennlig.

Når det gjelder antagelser om hva som skjer etter emisjonen, er det også et faktum at mange kanskje har strukket sin finansielle strikk og benyttet sine tegningsretter og kjøpt aksjer som de ikke har råd eller vilje til å beholde. Det er dermed litt skummelt å tro at forrige emisjons ettertid vil gjenta seg . Det normale er jo et påfølgende salgspress, dersom man da ikke samtidig får presentert gode nyheter.
Redigert 21.01.2021 kl 04:11 Du må logge inn for å svare
rockpus
02.09.2018 kl 21:59 4567

Jeg hadde egentlig ikke tenkt å skrive så mye mer om PCIB i respekt for dem som satser der.
Men når det nå inviteres til sammenligning mellom PCIB og PHO, så tar jeg likevel sjansen på noen kommentarer.
Jeg solgte meg helt ut av PCIB etter at emisjonen var annonsert. Kort etter satset jeg fullt og helt i PHO.
Min begrunnelse:
Jeg fokuserer først og fremst på relativ kort tidsrom, og ikke på hva som KANSKJE skjer om to år.
Jeg tenkte også: Hvorfor skal jeg ta sjansen på at salgspress enten før eller etter emisjonen i PCIB skal redusere min kapitalbeholdning enda mer, når jeg kan få samme potensial men med laaangt mindre risiko i PHO? Valget ble enkelt, men er selvsagt irritert på meg selv som ikke forsto dette bedre tidligere.
Redigert 21.01.2021 kl 04:11 Du må logge inn for å svare
liang
02.09.2018 kl 22:06 4543

rockpus
Ja , enig....det koker ned til billige aksjer.
Slo på kalkulatoren og regnet litt på hvor mange aksjer jeg fikk med eksisterende og nye grunnet kjøp av ytterliggere aksjer og det ble gode tall av det.
Ingen garentier men satser på en kopi av den gamle så vil tiden vise :)
Har vært med i pcib lenge nå og kaster meg ikke på oppløps-siden.
Redigert 21.01.2021 kl 04:11 Du må logge inn for å svare
fabian2
02.09.2018 kl 22:08 4530

Etterpåklokskap er en morsomt- greie¨
……...Hva tegningsrettene blir omsatt for før 1.oktober vet ingen ...jeg har tippet 18 kr.......men det kan bli mye mindre....kanskje........På Techinvestor spekuleres det om store forandringer på TOP 50 nå..( mandag kveld ).......jeg forutseer at det IKKE skjer.)
Redigert 21.01.2021 kl 04:11 Du må logge inn for å svare
Durable
02.09.2018 kl 22:10 4523

Jeg sitter også godt plassert i både PCIB og PHO, og det er nok mange av oss som gjør det.
Selv om jeg har stor tro på begge selskapene er det etter min mening fornuftig å ikke plassere absolutt alle eggene i én kurv.
Redigert 21.01.2021 kl 04:11 Du må logge inn for å svare
Scoopfinder
02.09.2018 kl 22:24 4471

Jeg støtter liang og sier som Ole Brum, Ja takk begge deler :-)
Hvis jeg hadde satset alt på ett kort ville jeg har vært langt mer skvetten og kunne gjort noen feil på veien.
Mange er sin egen verste fiende og gjør altfor mange handler.
Med 2 egg (jeg har 3 - Nano) i kurven er jeg langt roligere.
Satser på at minst 1 av dem lykkes grassalt, men helst 2.
3:3 så blir jeg uforskammet rik.
Jeg er tryggest på Pho (95%), deretter PCIB (80%) og til slutt Nano (60%)
Sannsynligheten for å bli uforskammet rik = 0,95*0,8*0,6= 45,6%
Alternativt blir jeg bare styrtrik :-)

Good løkk alle PHO/PCIB/NANO aksjonærer :-)
Redigert 21.01.2021 kl 04:11 Du må logge inn for å svare
fabian2
02.09.2018 kl 22:27 4458

Veldig hyggelig at dere støtter norsk biotec !...…. Opprinnelig var jeg risikopervers , men har mye i Norsk Hydro som" livsforsikring"...om "alt skulle gå galt".....det gjør det jo selvsagt ikke ! ...FimaChem er 99% sikkert i boks...... Bare det skulle kunne mangedoble kursen i løper av få måneder...….. Alle skjønner jo at fimaVacc kan gi uventet himmelferd når som helst.....i år !!!!! . For å bruke Sisseners uttrykk: "Grisebillig nå ".... så har jeg oppdaget at Norsk Hydro kan belånes med hele 80 % for de som vil ha mere penger......og så vil dere se at TOP 50 mandag kveld er så godt som uforandret...."garantert".....man trenger jo ikke være rakettforsker for å forstå det....
Redigert 21.01.2021 kl 04:11 Du må logge inn for å svare
fabian2
02.09.2018 kl 22:42 4397

Det er mange måter å trixe og fixe for deg... uten vanvittig stor kapital... som ønsker flere PCIB-aksjer, har du blue-chips som kan belånes med 80% , kan disse pengene til å kjøpe PCIB..... mens PCIB fortsatt er billig
Redigert 21.01.2021 kl 04:11 Du må logge inn for å svare
fabian2
02.09.2018 kl 22:45 4378

...eller PHO hvis du ønsker det.....
Redigert 21.01.2021 kl 04:11 Du må logge inn for å svare
Big_Bull
02.09.2018 kl 22:49 4354

Til dere som ikke skjønner hvordan emisjoner fungerer, gjør et wikisøk og hør siste radforsk om pcib. Kursen på 30 kr er ikke tilfeldig, men enkel matematikk. Emisjonen er aksjonærvennlig fordi den tillater oss tegningsrettigheter slik at vi slipper å vannes ut. Emisjonen er garantert for, hvilket betyr at pcib har god funding i tiden som kommer. Forskningspotensialet kjenner vi alle, nå har de funding i tillegg, og caset er ytterligere derisket. Kursen bør opp, ikke ned... selv har jeg fordelt pengene mine mellom pcib, nano og pho. Har mest tro på stigning i pho i det korte bildet, pcib på mellomlang sikt og nano på lang sikt.
Redigert 21.01.2021 kl 04:11 Du må logge inn for å svare
rockpus
02.09.2018 kl 23:16 4270

"Enkel matematikk" for en del tilsier at de ikke har penger klar til opprettholde sin eierandel.
Redigert 21.01.2021 kl 04:11 Du må logge inn for å svare
liang
02.09.2018 kl 23:33 4231

https://soundcloud.com/user-972208711/radforsk-podcasten-radium-episode-53
om pcib og emisjonen

Her forklares det meste om valgte type emisjon og kursvalg
Redigert 21.01.2021 kl 04:11 Du må logge inn for å svare
fabian2
02.09.2018 kl 23:39 4211

De som "måtte" selge seg delvis ut , har nok allerede gjort det.. Tviler at det var noen på TOP 50 , derfor blir TOP 50 temmelig uforandret.
Redigert 21.01.2021 kl 04:11 Du må logge inn for å svare
Odeven
02.09.2018 kl 23:52 4185

Bare så det er sagt. Eier PCIB så det holder, - men stiller meg stadig samme spørsmål:
Hvis PCIB har så mye positivt i pipelinen som vil gi voldsomt utslag på kursverdien i nær fremtid. Hvorfor ikke vente noen uker og heller lansere en emi med kurs 50?
Fortsatt aksjonærvennlig, men mye mer innbringende for selskapet.

O.
Redigert 21.01.2021 kl 04:11 Du må logge inn for å svare
fabian2
03.09.2018 kl 00:05 4152

Jeg regner med at ledelsen har god pekepinn om fremtiden....som vi ikke har......og da er ikke kurs 40 eller 50 overhodet interessert i det hele tatt...de tenker fremover , men vi gnåler om emisjonen
Redigert 21.01.2021 kl 04:11 Du må logge inn for å svare
HrDuck
03.09.2018 kl 00:11 4133

Dette er ikke ment som et kompliment.... Selskapet kommer med en fortrinnsrettemisjon 40% under markedskurs og til svært høye fees til garantikonsortiet. Aksjonærene mener at dette er positivt. Spesielt...…
Redigert 21.01.2021 kl 04:11 Du må logge inn for å svare
fabian2
03.09.2018 kl 00:20 4125

Et kompliment til Herr.Duck…...flott valg av nick for akkurat deg :) Skikkelig bingo !
Redigert 21.01.2021 kl 04:11 Du må logge inn for å svare
HrDuck
03.09.2018 kl 00:37 4102

Fabian2... Mest utrolige med det nicket var at en gadd å velge Fabian1 før deg.

Og for å være seriøs da, hva er galt med Donald? Han er glad i familien sin, han satser ikke fremtiden sin på flaks. Kanskje litt slapp i blant, men "raises to the occasion". Han er ærlig mot sine venner og lurer dem ikke for å tjene penger selv.
Redigert 21.01.2021 kl 04:11 Du må logge inn for å svare
Scoopfinder
03.09.2018 kl 06:10 3976

.......dessuten er han (Donald) totalt blåst i toppetasjen.
Du nekter konsekvent å ta inn over deg realitetene ved emisjonen, som er ren matte.
Hadde Donald hørt podcasten som noen over henviste til hadde han trolig fortsatt ikke forstått bæret
Redigert 21.01.2021 kl 04:11 Du må logge inn for å svare
HrDuck
03.09.2018 kl 07:58 3830

Re scoop

Realiteten er at svært mange av dere skal selge aksjer eller retter i forbindelse med emisjonen
Redigert 21.01.2021 kl 04:11 Du må logge inn for å svare
Scoopfinder
03.09.2018 kl 08:10 3788

Med mindre du er Snåsamannen har du null peiling på hvor mange som ønsker å selge aksjer/tegningsretter, eller hvor mange som ønsker å kjøpe.
Redigert 21.01.2021 kl 04:11 Du må logge inn for å svare
HrDuck
03.09.2018 kl 08:16 3764

Re scoop

Jeg er helt sikker.
Redigert 21.01.2021 kl 04:11 Du må logge inn for å svare
Scoopfinder
03.09.2018 kl 08:20 3747

Ja, sånn er livet.
De som er minst kapable er ofte de som tror de vet mest, for de har ingen ide om alt de ikke vet noe om.
Redigert 21.01.2021 kl 04:11 Du må logge inn for å svare
Legoland
03.09.2018 kl 12:10 3521

Regner med at de fleste har reflektert over hva de skal gjöre med tegninsrettene og har rigget seg deretter. Kjöpte derfor 2k PCIB siden jeg sliter med aa ha penger paa konto.
Redigert 21.01.2021 kl 04:11 Du må logge inn for å svare
fabian2
30.10.2023 kl 17:33 563

PHO er nå omkring 50 kroner. Ved en avtale nå vil nok PCIB fort gå høyere