Boligprisoppgangen skyldes utvalgsfeil

Olav2
05.06.2020 kl 10:43 17990

Eiendom Norges boligprisstatistikk for mai 2020 viser i tillegg til prisoppgangen i mai i figur 1 også avvik pris/prisantyding mai i figur 14. Sammenstilles de 2 figurene får man følgende prisendring, pris i forhold til prisantydning i mai siste 10 år:

2020: +1,9 %, 0,1 % over prisantydning.
2019: +0,7 %, 0,9 % over prisantydning.
2018: +1,0 %, 1,5 % over prisantydning.
2017: -1,0 %, 2,4 % over prisantydning.
2016: +1,6 %, 4,7 % over prisantydning.

2015: -0,1 %, 3,7 % over prisantydning.
2014: +0,5 %, 1,9 % over prisantydning.
2013: +0,2 %, 3,5 % over prisantydning.
2012: +0,5 %, 4,4 % over prisantydning.
2011: +1,2 %, 3,9 % over prisantydning.

https://eiendomnorge.no/boligprisstatistikk/ ..(nedlastingslink nederst på siden)

I mai 2020 steg prisene mer enn noen gang samtidig som oppnådde priser var lavere i forhold til prisantydning enn noen gang. Dvs at hadde man målt prisantydning ville mai 2020 vist dobbelt historisk høy prisantydning i form av historisk høy prisantydningen i forhold til historisk høy oppnådd pris. Prisantydningen til solgte boliger må ha gått i himmelferd i mai 2020. Hvordan oppstår det etter at økonomien stenges i en pandemi?

Selv i et annerledesland er svaret på en slik statistisk hendelse at det man har satt inn i statistikken i mai 2020 ikke er sammenlignbart med det som ble satt inn i statistikken i tidligere år. Pandemien har påvirket hvilken type boliger som har blitt solgt. Boligene som ble solgt i mai 2020 hadde dobbelt historisk høy prisantydning per kvm som følge av at det var de mest attraktive boligene som ble solgt. Boligselgere og meglerstand gikk selvfølgelig ikke i himmelferd i sin prisantydningsfastsettelse i mai 2020. Tvert imot er det vel mer sannsynlig at man var mer forsiktig enn vanlig i prisantydningsfastsettelsen som følge av denne pandemien som allerede i mai 2020 ga vår tids største nedtur i store deler av annerledeslandets økonomi.

Statistikken for mai 2020 lider av utvalgsfeil. Hadde man justert for boligenes attraktivitet ville boligprisene falt i mai 2020.
Redigert 21.01.2021 kl 08:29 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
15.06.2020 kl 01:01 9314

Skulle jeg svart, ville svaret basert seg på tro og det gjør man i kirken. Følger ikke boligmarkedet.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
Olav2
16.06.2020 kl 11:46 9125

UCTS: Leiligheter i Oslo sentrum/vest blir påvirket av pandemien på samme måte som resten av det norske boligmarkedet. At leiligheter i dette området har landets høyeste kvadratmeterpriser og landets høyeste andel leieboliger spiller liten rolle for hvordan effektene blir. Etterspørselen etter å kjøpe bolig har falt og fortsetter å falle og etterspørselen etter å leie bolig har falt og fortsetter å falle. Tilbudet i form av boliger lagt ut på markedet har falt i begge markeder som holder noe av prisnedgangen i sjakk. Tilbudsfallet er en forskyvningseffekt i form av at selgere og utleiere har ventet på å legge ut boliger pga smittevernstiltak og lavere etterspørsel. Selgere og utleiere skyver salgsforsøk og utleie forover i tid i troen på at fremtiden blir bedre enn dagens situasjon.

Forskyvningseffekten kunne i salgsmarkedet bl.a. observeres sist helg i form hvor mange oslovisninger det var i helgen i forhold til antall annonser for osloboliger. I helgen var det ca 3 ganger så mange annonser som visninger mot ca 2 ganger så mange annonser som visninger i tilsvarende helg i fjor. (Onkels registreringer) Flere i år enn i fjor utsetter ny visning etter mislykket visning til over sommeren. Det blir kort mellom visningsskiltene i slutten av august.

Med dagens rammebetingelser for bolig blir det prisnedgang ut året og inn i neste år også for leiligheter i Oslo sentrum/vest. For gryende oppgang utover i 2021 provosert av det rekordlave rentenivået.

Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
paneldata
16.06.2020 kl 13:22 9071

Enig den analysen, men den gryende oppgang i 2021 vil være veldig avhengig av hvordan arbeidsmarkedet utvikler seg. Og selv med lav rente, så ferdigstilles mye nytt som er meget vanskelig å selge.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
pedro1
17.06.2020 kl 17:26 8895

Ca 50 færre leiligheter solgt denne onsdagen kontra forrige onsdag. Ser ut til at det kan bli et godt overheng av ledige boliger over sommeren. Pt ca 1900 boliger til salgs. Bør bli lite påfyll og mange salg de neste dagene......hvis ikke kan det bli noen små prosenter nedgang iløpet av høsten. Inngangsmulighet Paneldata ? 😁
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
e.hansen
18.06.2020 kl 10:35 8768

Dette er typisk for januar/februar og august. Vi ser en endring i sesongsvingingene fordi alle har vært hjemme. I mai kom alle kjøperene ut på samme måte som i februar og august hvor meglerene jobber på spreng for å få boligene ut på markedet som selvsagt tar tid.

Videre så blir sesongjusteringen blir helt feil i år.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
e.hansen
18.06.2020 kl 14:01 8692

"I mai leverte boligmarkedet den kraftigste boligprisveksten på 17 år - minst."

Mai 2020 er mer lik januar/februar enn en typisk mai. Det er som etter en lang ferie.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
Olav2
18.06.2020 kl 22:50 8596

Mai-statistikken har fått boligekspertisen til å overgå hverandre i endrede prognoser for den fremtidige prisutviklingen. Sist i dag fra Norges Bank:

- i pengepolitisk oppdatering i mai: 5 % prisfall det neste året
- i pengepolitisk rapport i juni: 3 % prisøkning i år og enda større økning neste år.

https://static.norges-bank.no/contentassets/33530567f5384a9f8af22effdbfb4fbd/ppr_mai_2020.pdf?v=05/07/2020112401&ft=.pdf
https://static.norges-bank.no/contentassets/ec46da8920184a74acc6cf8ee312f29d/ppr_220.pdf?v=06/18/2020094006&ft=.pdf

Inspirert av Eiendom Norges overraskende prisoppgang i mai har samfunnsøkonomenes tempel snudd fullstendig i oppfattelsen av boligprisenes fremtid. Slik bl.a. DnB gjorde for noen dager siden.

Går man helt sør i Europa så er det notarene som har ansvaret for boligprisstatistikken som tilsvarer vår hjemlige statistikk fra Eiendom Norge. Siste offentliggjorte månedsstatistikk er for april 2020:

- Antall omsatte boliger: 14.459 som er ned 71,3 % fra april i fjor
- Gjennomsnittlig kvm-pris: 1.464 euro som er opp 3,3 % fra april i fjor

Nest siste offentliggjorte månedsstatistikk er for februar 2020:

- Antall omsatte boliger: 42.920 som er ned 6,0 % fra februar i fjor
- Gjennomsnittlig kvm-pris: 1.393 euro som er opp 0,5 % fra februar i fjor

https://www.notariado.org/portal/-/la-compraventa-de-vivienda-cay%C3%B3-un-71-3-por-ciento-las-hipotecas-un-57-2-por-ciento-y-la-creaci%C3%B3n-de-sociedades-un-80-8-por-ciento-interanual.?redirect=%2Fportal%2Fnotas-de-prensa

I Spania falt antall omsatte boliger i april med 71,3 % fra april i fjor. En kollaps i omsetningen som følge av den langt mer dramatiske responsen på coronaviruset i Spania enn i de fleste andre land. I Spania fikk bare en voksen person per husstand lov til å gå ut i ærende 1 gang per dag. Og det kun til matbutikken, apoteket eller banken. At det ble omsatt 28,7 % av det normale er så imponerende at mange av aprilsalgene må ha vært salg som var avtalt før pandemien gjorde boligomsetning nærmest umulig.

I denne omsetningskollapsen stiger boligprisene i april 2020 med 5,1 % fra februar 2020 og 3,3 % fra april i fjor.

Jeg har ikke klart å finne en eneste kommentar i spansk presse som går i retning å tvile på den rekordartede prisoppgangen i en måned som slår alle tidligere rekorder i omsetningsfall. Spanske boligeksperter leser boligstatistikker på samme måte som deres norske kolleger. En religiøs tro på noe som åpenbart må være feil.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
paneldata
19.06.2020 kl 01:59 8530

Tja, det er omsetningsvektede prisendringer. Hverken mer eller mindre. Om man lurer på utviklingen i verdien av boligbeholdningen må man selvsagt ikke se på de omsetningsvektede indeksene (eiendom Norge) men på de beholdningsvektede indekser (SSB). Men sistnente kommer med så stor forsinkelse at de får mindre interesse, selvom de for enkelte formål (som beregning av gjennomsnittsøkningen for alle boliger) er bedre.

Alle indekser har noen dypere forutsetninger som ligger til grunn.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
Chu
19.06.2020 kl 08:56 8434

Hva heter det motsatte av selvoppfyllende profetier? Eiendomsmeglere pisser litt i egne bukser når de priser så høyt den "fantastiske" utviklingen i boligmarkedet og "eventyrlige" utsikter til videre vekst. "Var som å helle bensin på bålet" er egentlig knappe 2,5% over prisantydningen. Har de aldri sett bensin brenne? Vel den motsatte effekten ble at NB ble skremt av utviklingen, de gleder seg ikke til forverring av gjeldssituasjonen Norge fikk kritikk for allerede før corona og de er en politisk virkemiddel som kanskje ble brukt i overdrevet grad, noe som politikere overhode ikke ønsker å ta ansvaret for senere. Så de justerer prognosene oppover for å gi hovedmelding "det er ikke vår intensjon å la prisutviklingen ta helt av, derfor øker vi renten tidligere hvis vi må for å unngå dette". Dette er noe helt annet enn det de sa tidligere, de slipper luften ut av ballongen. Og hva gjør meglere? Jo de jubler enda høyere - "nå er til og med NB enig at prisene skal opp, løp og kjøp!"
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
Olav2
19.06.2020 kl 11:05 8384

Eiendom Norges prisstatistikk for januar (nominell prisendring fra desember i hele Norge):

2020: +3,3 %
2019: +2,7 %
2018: +2,0 %
2017: +3,1 %
2016: +3,3 %
2015: +2,5 %
2014: +2,9 %
2013: +3,2 %
2012: +2,8 %
2011: +3,6 %
2010: +2,6 %
2009: +3,6 %

Gjennomsnittlig prisoppgang i januar siste 12 år: 3,0 %

https://eiendomnorge.no/boligprisstatistikk/statistikkbank/rapporter/manedsrapporter/#filesDownloadElement__

Prisoppgangen i januar er så godt kjent at Norges Banks boligeksperter ikke endrer på prognosene når gjennomsnittsboligen i Norge fremstår som 100 tusen kroner mer verdt 31. januar enn 1 måned tidligere. Norges Banks boligeksperter fremstår som de vet at det ikke er verdien per bolig som har økt med 100 tusen kroner, men noe annet. Noe annet som Norges Banks boligeksperter kaller sesongvariasjon i samstemt enighet med resten av den norske boligekspertisen. Hva som er årsakene til det de kaller sesongvariasjon fremstår dog ikke like åpenbart og samstemt verken i Norges Bank, i norges største bank eller hos de øvrige boligekspertene. Så lenge man har begrepet sesongvariasjon å bruke som forklaring så virker det ikke som boligekspertisen tar seg bryet å gå lenger i analysen. Og da har de heller ikke så mye analytisk å gå på når en pandemi dukker opp som får myndighetene til å stenge virksomheter og stenge folk inne. For pandemien forstår de at ikke kan være en sesongvariasjon så lenge den aldri tidligere har dukket opp verken i mars eller i noen annen måned.

Prisoppgangen i januar har i alle de siste 12 årene vært kraftigere enn prisoppgangen i mai 2020. Hadde mai 2020 blitt behandlet som en januarmåned hadde sesongjustering fått overskriftene til å bli "det kraftigste prisfallet siden finanskrisen". Hadde man analysert seg frem til hva som skyldes oppgangen i januar så hadde man trolig forstått at noe av det samme skjedde før mai 2020. I tillegg til en del annet som trekker i samme retning. Og da hadde man stilt spørsmål ved oppgangen i mai 2020. Stilt spørsmål om det ikke er det man har satt inn i statistikken i mai 2020 i form av boligenes attraktivitet som har endret seg slik som man i alle år har opplevd i januar. Og da kunne man selv uten mer grundig analyse konkludert av typen:

"Pandemien har medført så store endringer både i økonomien generelt og i boligmarkedet spesielt at man ikke kan konkludere at boligprisene stiger ut fra en måneds overraskende og rekordartede prisoppgang."

At den markroøkonomiske eliten i Norges Bank er så økonomisk og statistisk tilbakestående at de ikke tar forbehold for at den sterkt pandemipåvirkede statistikken kan være misvisende er enda dårligere enn at de nest beste makroøkonomene i norges største bank gjør det samme. Det er så sjokkerende dårlig analytisk av makroeliten at det overgår selv deres sjokkerende dårlige ansettelseskompetanse.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
Millennial
19.06.2020 kl 12:34 8342

Folk som bor i utkanten av Oslo og jobber i Oslo har ikke noe valg, enten må de pendle med bil og stampe i køen eller utsette seg for koronasmitte ved å reise kollektivt. Løsningen er nok å kjøpe bolig i Oslo. Oslo blir derfor ennå mer attraktiv.

Det er viktig å huske at EK-kravet til kjøp av sekundærbolig i Oslo er fortsatt 40 % og det hemmer etterspørselen, så Oslo har mye å gå på. Jeg sjekket også salgsprisene i Oslo igår og det går så det suser.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
Baltazaris
19.06.2020 kl 13:35 8305

Jeg sjekker en god del salg hos Krogsveen. Grovt regnet så gikk vel kanskje 60% over prisantydning i mai, nå så langt i juni går nesten alle over prisantydning og noen ganske mye. Om dette fortsetter og Krogsveen er representativ for markedet kan det komme en bra prisstigning i juni for Oslo.

Jeg hadde aldri ventet dette men lav rente trumfer alt ser det ut som.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
pedro1
20.06.2020 kl 17:25 8135

596 leiligheter solgt denne uken....litt ned fra forrige uke....men fortsatt imponerende i varmen
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
Hassan77
20.06.2020 kl 17:43 8120

Jeg vet om et off market salg i løpet av uken. Solgt ila 4 virkedager fra kontrakt var undertegnet og til bud på prisantydning var godtatt. Megler som solgte hadde solgt prikk lik leilighet uka før og hadde interessentene klare. Markedet i Oslo er sterkt i sommervarmen ja.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
børst
20.06.2020 kl 18:46 8078

1. Eiendomsprisene kan kun gå opp.
2. Skulle eiendomsprisene mot formodning gå ned, vil sentralbanken sette inn støttetiltak slik at 1. fortsatt gjelder.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
pedro1
24.06.2020 kl 19:48 7832

450 leiligheter solgt siste 3 dg i Oslo....flere enn forrige uke(+7%)Det hadde jeg ikke trodd for å si det sånn. Imponerende trykk inn i ferien.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
Olav2
25.06.2020 kl 22:48 7650

ECON Nye boliger har kommet med ny statistikk for salget av nye boliger. I 2-månedersperioden fra april til juni har det ifølge statistikken blitt solgt 2.270 nye boliger i Norge. Det er ifølge statistikken 23 % nedgang fra samme periode i fjor og 38 % oppgang fra forrige 2-månedersperiode (februar-april).

http://econnyeboliger.no
https://e24.no/norsk-oekonomi/i/VbW6q4/tydelig-oppgang-i-nyboligsalget-siden-midten-av-april

Går man 2 måneder tilbake i tid oppgir ECON Nye boliger at salget i perioden februar-april 2020 var 1.557 nye boliger.
https://e24.no/naeringsliv/i/e8L3ya/econ-34-prosent-nedgang-i-nyboligsalget

For å komme fra de oppgitte 1.557 boligene i februar-april til de 2.270 boligene i april-juni må man gange med 1,4579. Dvs at nyboligsalget steg med 46 % fra februar-april til april-juni og ikke de oppgitte 38 %.

Går man 1 år tilbake i tid oppgir ECON Nye boliger at salget i perioden april-juni 2019 var 2.659 nye boliger.
https://e24.no/privatoekonomi/i/Qoa74P/rapport-opphoping-av-usolgte-nyboliger-i-norge

For å komme fra de oppgitte 2.659 boligene i april-juni 2019 til de 2.270 boligene i april-juni 2020 må man gange med 0,8537. Dvs at nyboligsalget falt med 15 % fra april-juni 2019 til april-juni 2020 og ikke de oppgitte 23 %.

I april-juni 2020 rapporten oppgir Econ Nye boliger at antall usolgte boliger har falt fra 16.484 i april til 16.258 i juni. Dvs et fall på 226 boliger. Econ Nye boliger skriver at nedgangen skyldes at 2.261 nye boliger har blitt lagt ut for salg siden sist telling, mens 2.265 har blitt solgt, dvs at 4 flere boliger har blitt solgt enn lagt ut. 4 flere salg enn lagt ut medfører et fall på 4 usolgte boliger og ikke de oppgitte 226 boligene.

Det er ikke bare utvalgsfeil som er årsaken til merkelige boligstatistikker i Norge. Sterkt svekkede matematiske ferdigheter hos statistikkonstruktører er også en årsak.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
Olav2
27.06.2020 kl 15:24 7499

I går dukket SSB opp med detaljhandelstallene for mai som ga overskrifter av typen:

"Solid shoppehopp i mai"

med SSBs forklaring:

"Det ser ut til at nordmenn de siste månedene har vridd konsumet sitt i retning av å bruke mindre penger på kjøp av tjenester, og mer på varekonsum av enkelte varegrupper"

og sjeføkonom Haugland i DnB Markets kommentar:

"nordmenn har fortsatt å kjøpe mer enn vanlig i mai måned innenfor diverse varekategorier"

https://e24.no/norsk-oekonomi/i/g75LGa/solid-shoppehopp-i-mai

I dag har "grensehandelalliansen" (NHO Service og Handel, Virke Handel, Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke) fått spalteplass av samme redaksjon med bl.a.:

"Mener coronakrisen avslører hvor katastrofal grensehandelen er - når du har den økningen innen dagligvare som man har nå, så tror jeg ingen er i tvil om at dette skyldes grensehandelen"

https://e24.no/naeringsliv/i/AdjR03/mener-coronakrisen-avsloerer-hvor-katastrofal-grensehandelen-er

Grensehandelalliansens talerør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO tror bedre om SSB og alle norske sjeføkonomer så lenge det ikke har kommet et eneste pip om grensehandel i SSB og sjefsøkonomenes forklaringer om den "overraskende" oppgangen i norsk detaljhandel.

E24s journalist har møtt grensehandelalliansen på Vinmonopolet uten at det har gjort grensehandelalliansens uttalelser mer fullstendige. Vinmonpolet forklarer omsetningsøkningen deres med bortfall av taxfreesalg, servering og grensehandel uten at grensehandelalliansen virker å ha fått med seg de to første årsakene til det norske "detaljhandelsunderet" i coronakrisen. At nye nordmenn med østeuropeiske gener under coronakrisen verken kjører billass med alkohol fra østeuropa eller kjører alkoholtaxi har heller ikke Vinmonopolets statistikkansvarlige fått med seg i forklaringen. Under coronakrisen har østeuropeiske håndverkere kjøpt norsk øl og vært på polutsalg. For første gang for de fleste.

Det er rot både i tall og forklaringer i detaljhandelstallene som det er med stort sett all statistikk i denne coronakrisen. Det virker som verken de som utgir statistikker eller de som tolker tallene klarer å omstille seg til den nye virkeligheten coronaviruset har fremprovosert.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
27.06.2020 kl 15:37 7489

https://www.nettavisen.no/okonomi/spar-okonomisk-katastrofe-for-norge/3423966851.html
Før koranaen sa regjeringen med FRP Siv Jensen i front. Vi forventer en flom av konkurser og øker støtten til bobehandling med over 40 prosent? Håndverkere, butikker og restauranter er høyrisiko. Advokat og byråkrat gribbene i denne (Somthing rotten in the state of noway) er lov begunstiget? Hvem betaler regningen for disse lov-relaterte åtselgribbene? Det hele slutter som det begynte, med en bankkrise gjeldsoffer og mengder fortvilte mennesker selvmord. Men så kan regjeringen tildele 40 prosent av midler fratatt folket, for å begunstige konkursadvokatene som er selve beviset på «råttenskapen stat og samfunn»?
https://finansavisen.no/nyheter/naeringsliv/2019/10/08/7459655/selv-solide-kjeder-sliter-na-advarer-bostyrer
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
27.06.2020 kl 15:38 7488

DAB radio folket her i Rotevaten-staten er ingen rakettforskernasjon. Via universiteter som befinner seg i bunnsjiktet prøver Nordmenn som folk å utdanne seg bort i parodien. Man må snart ha mastergrad for å bli ansatt som vaskehjelp. «Etter permitteringsbølgen kommer konkursbølgen. Det er bare å feste setebeltene. Coronakrisen har så vidt begynt.», skriver Trygve Hegnar i sin leder.
https://www.derimot.no/ensrettinguniversitetene-politiseres-og-eser-ut/
Erna og helseministeren prater jo mot seg selv. De vil få ned antall smittede personer ved å la flest mulig av folket oppholde seg på samme sted, det henger jo ikke på greip? På samme sted skal de alle holde 2-5 meters avstand? Selv på en greip vil ikke dette henge! Selveste eiendomskongen Thon står snart med luen i hånden..........
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
pedro1
27.06.2020 kl 17:01 7436

628 leiligheter solgt i Oslo denne uken......opp fra 596 forrige uke. Sinnsykt sterkt i varmen.....gjentar meg selv men det er trøkk i markedet.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
Olav2
27.06.2020 kl 23:31 7339

160 solgte boliger siste 3 dager pluss 447 solgte boliger mandag - onsdag (Onkels tall) gir 607 solgte boliger denne uken. Du talte vel opp litt for tidlig og fikk da med siste del av onsdagens salg 2 ganger. Uansett er salget meget godt for første skoleferieuke å være. Tar man ikke coronakrisens tilpasninger inn i analysen blir konklusjonen at boligmarkedet omsetningsmessig ikke bare har lagt pandemien bak seg, men også er provosert i retning skyene.

Omsetningsfallet coronakrisen medførte til å begynne med har skjøvet omsetninger til et senere tidspunkt. Dette kombinert med at de fleste fortsatt er i byen pga reisebegrensninger etc har tydeligvis medført at man i år har forlenget den "normale" sesongen for omsetning av boliger inn i skoleferien. Tar man coronakrisens tilpasninger inn i analysen bør konklusjonen bli at oslomarkedet i år har forlenget den normale omsetningsperioden inn i barnas skoleferie. En himmelferd omsetningsmessig er ikke igangsatt.Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
pedro1
28.06.2020 kl 09:01 7269

Ja, telte nok en time eller to for tidlig igår. Når det gjelder siste setningen rundt himmelferd omsetningsmessig , så må jeg innrømme at det føles virkelig som om det er der vi er. 2 sisteukene i Junii, tropehete og Corona begrensninger så syntes jeg at omsetningen de 2 siste ukene virker som en flott himmelferd. Har ikke omsetningstallene de siste årene, men mener å huske st det dabber kraftig etter 15 Juni.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
pedro1
28.06.2020 kl 09:03 7260

Trodde vi skulle få mange overliggere i sommer, men nå forsvinner det meste.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
pedro1
01.07.2020 kl 19:30 6984

337 leiligheter solgt i Oslo man-ons....ca 100 færre en forrige uke....ikke stille men roooooligere 😁
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
pedro1
04.07.2020 kl 21:11 6722

494 solgte boliger denne uken....hvem hamstrer ?
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
05.07.2020 kl 05:11 6625

Mye bla bla her.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
pedro1
05.07.2020 kl 07:41 6601

He He, kl 05:11 fra Olivier Stonheg....apropo bla bla 😊
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
Olav2
07.07.2020 kl 21:29 6206

Juni-tallene fra Eiendom Norge viser en prisoppgang fra mai som ikke fremstår som utvalgsfeil så lenge utvalget i juni ikke fremstår som skjevere enn i mai. Tvert imot fremstår junitallene som mer representative enn hva maitallene gjorde. Det vil isåfall si at den reelle prisoppgangen fra i mai er større enn den rapporterte på +0,8 %. Stikk i strid med min tidligere analyse viser junitallene fra Eiendom Norge en reell kraftigere prisvekst enn man trolig noen gang har hatt i juni.

Min analyseskivebom skyldes noe så elementært som mangelfull input av en avgjørende faktor. Hemmet av rust i boliganalysen har jeg fullstendig utelatt den endrede boliglånsforskriften som input. Fra 1. april har bankenes mulighet til å avvike kravene for inntil 8 % i Oslo og 10 % i resten av landet av utlånsvolumet blitt økt til 20 % i hele landet. I Oslo har endringen medført at bankene kan yte lån til 100 mot tidligere 88, dvs en økning på 13,6 %. I resten av landet 100 mot tidligere 90, dvs en økning på 11,1 %. Bankene har fått muligheten til å øke den lånefinansierte boligetterspørselen med 13,6 % i Oslo og 11,1 % i resten av landet. Noe Eiendom Norges junitall bekrefter at bankene i stor grad har gjort. Den positive etterspørselseffekten den endrede boliglånsforskriften har hatt i juni har utkonkurrert coronakrisens negative etterspørselseffekt med resultat en kraftigere prisoppgang i juni enn man trolig noen gang tidligere har hatt.

Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
pedro1
08.07.2020 kl 21:54 5964

192 solgte man-onsdag
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
baltuz
09.07.2020 kl 08:10 5809

jeg er litt usikker på hvor mye dette unntaket i forskriften betyr. det er også en begrensing til banken på inntil 20millioner . boliglån til 20 millioner i utlån i Oslos pr kvartal er ikke så store pengeslanten og der stopper det? .

Gjengir under her forskriftteksten vedr dette. såvidt jeg har forstått er det dette kronetaket som har vært problemet til bankene hele veien. De har ikke noe særlig fleksibilitet som poitikerne skryter av. Har jeg rett ? jeg vet ikke, men det er kanskje noen bankfolk her som kan si noe om dette?
-----
"Fleksibilitetskvoten som angitt i annet ledd gjelder likevel ikke fra 1. april 2020 til 30. september 2020. I kvartalene i denne perioden kan finansforetaket innvilge lån med pant i bolig i Oslo kommune som ikke oppfyller ett eller flere av vilkårene i § 3, § 4, § 5 og § 7 for inntil 20 prosent av verdien av innvilgede lån med pant i bolig i Oslo kommune eller inntil 20 millioner kroner."
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
Olav2
09.07.2020 kl 14:05 5699

For inntil 20 % ELLER for inntil 20 millioner kroner. Det er ikke OG, men ELLER. Dvs at begrensningen til finansforetaket er 20 % hvis kvartalsutlåningen er 100 millioner kroner eller mer. Er kvartalsutlåningen under 100 millioner er begrensningen 20 millioner kroner. Et lite finansforetak som f.eks. låner ut 20 millioner kroner i et kvartal kan låne ut hele beløpet til kunder som ikke tilfredsstiller et eller flere av vilkårene i forskriften. DnB som låner ut mange ganger 100 millioner kroner i et kvartal er ikke begrenset av 20 millioner kroner grensen, men av 20 % grensen.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
pedro1
11.07.2020 kl 21:49 5345

296 solgte denne uken.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
12.07.2020 kl 09:56 5236


Pengene har mistet 80 prosent av verdien. Libanon går fra krise til katastrofe.
Mens verdien av lokalvalutaen forsvinner i løse luften, nekter bankene folk å ta ut dollar og euro. Nå advares det om fare for utbredt sult.
https://www.aftenposten.no/verden/i/kJ2jLv/pengene-har-mistet-80-prosent-av-verdien-libanon-gaar-fra-krise-til-ka

Norge kommer etter....
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
pedro1
12.07.2020 kl 10:22 5222

I valutaspillet finnes det «50 % vinnere og 50% tapere.Ingen kollaps i NOK før gass, olje og vannkraft går av moten.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare