Austevoll - Nordea sier Kjøp


Nordea Market er ute med en oppdatering på AUSS i dag;

Austevoll Seafood's Q2 results were boosted by a good fishery season in Peru
and Chile. On the other hand, salmon and trout prices have fallen sharply amid
COVID-19 leaving very little margin for Lerøy's farming operation. We expect this
to continue in the coming quarters, and hence expect low spot prices for salmon
for the remainder of 2020. We value Austevoll's 52.8% holding in Lerøy Seafood
Group at NOK 87 per share and estimate the fair value of Austevoll Seafood
excluding Lerøy to be NOK 20 per share. In total this implies a SOTP/DCF-based
fair value for Austevoll Seafood of NOK 107, ie ample upside to the current share
price. We maintain our Buy recommendation with a multiples based target price
of NOK 107.

Redigert 21.01.2021 kl 08:21 Du må logge inn for å svare
polakk
07.09.2020 kl 16:01 2717

Har prøvd å orientere meg hva det er jeg kjøper av potensiell inntjening ved å investere i dei forskjellige oppdretterne på børsen.
Først ei oppstilling som viser hvor mye vi må betale per tonn årlig produksjon dersom vi kjøper aksjer i dei forskjellige laksoppdretterne på børsen.
Har tatt markedsverdi 06.09.2020 og delt det på planlagt produksjon i 2020

Markedsverdi Bakkafrost : 32 617,86 - 89 000 tonn - 366 493 kr per tonn
Markedsverdi Salmar :53 197,96 - 175 000 tonn - 303 988 kr per tonn
Markedsverdi NRS :9 493,64 - 36 000 tonn - 263 712 kr per tonn
Markedsverdi Mowi :89 873,91 - 450 000 tonn - 199 720 kr per tonn
Markedsverdi Lerøy :32 989,37 - 185 000 tonn - 178 321 kr per tonn
Markedsverdi Austevoll :16 085,38 - 97 500 tonn - 164 978 kr per tonn (andel 52,695 % i Lerøy)
Markedsverdi Grieg : 9 662,94 - 95 000 tonn - 101 715 kr per tonn
Markedsverdi Salamones : 3 643,20 - 55 000 tonn - 66 240 kr per tonn

Tala er selvfølgelig ikke helt sammenlignbare da slik som f.eks Austevoll har en god del av sine inntekter og eiendeler i fiskeri og fiskeforedling, medan andre bedrifter har investert i økt produksjon som enda ikke viser på tala for 2020 men det gir iallefall en viss informasjon om prisingen av selskapene

Har også laget en oversikt over aksjekurs i dag og inntjening per aksje i perioden 2015 - 2019

Austevoll : 80,50 - 34,37
Lerøy : 56,50 - 19,64
Grieg : 89,20 - 30,33
NRS : 224 - 77,75
Salamones 53 - 2,11 $ (18 kr)
Mowi : 175 - 4,57 Euro (42 NOK)
Salmar :475 - 107,36
Bakkafrost 562 - 90,1 DKK (120 NOK)

Medan Austevoll Seafood har et overskudd på 42,5 % i perioden 2015 - 2019 av dagens kursverdi, har f.eks Salmar hatt et overskudd på 22,6 % av dagens markedsverdi i samme periode.
Dette viser at Austevoll Seafood aksjen er for lavt priset.
Redigert 21.01.2021 kl 08:21 Du må logge inn for å svare
polakk
11.11.2020 kl 09:59 2261

Veldig bra levert av Lerøy og Austevoll.
Selv om disse aksjen har gått opp dei siste dagene så er spesielt Austevoll Seafood underpriset i forhold til andre selskap i sjømatsektoren.
Vil anslå at selskapet har eierandeler i selskap som ikke driver med oppdrett på mellom 5 - 8 milliarder.
Det vil si at eierandelen som dei har i oppdrett er veldig lavt verdsatt i forhold til det andre oppdrettere er verdsatt til.


Redigert 21.01.2021 kl 08:21 Du må logge inn for å svare
Liso2
11.11.2020 kl 11:09 2205

Kursen på AUSS burde minst lagt på 110
Redigert 21.01.2021 kl 08:21 Du må logge inn for å svare
polakk
11.11.2020 kl 11:51 2163

Bare eiendelene i Lerøy skulle gi en kurs på cirka 88 kr per aksje.
+ Pelagia, Brødrene Birkeland, Austral i Peru og Foodcorp i Chile
Alle disse bidrar stort sett til positive tal på bunnlinjen i hver kvartal, Dersom vi sier (Austevoll sin andel tilsvarer en EBIT på 300 millioner dei 3 første kvartalene i 2020 ) at disse bidrar med i snitt 400 millioner per år dei siste årene så er burde kursen være minst 110 kr.
Redigert 21.01.2021 kl 08:21 Du må logge inn for å svare
Liso2
11.11.2020 kl 12:34 2107

Helt enig med polakk
Redigert 21.01.2021 kl 08:21 Du må logge inn for å svare
Liso2
12.11.2020 kl 23:38 1974

AUSS med etterslep på kursen til LSG. Det burde vært omvendt om man ser på tallene -god oppside i AUSS nå
Redigert 21.01.2021 kl 08:21 Du må logge inn for å svare
polakk
16.11.2020 kl 20:44 1769

Med dagens sluttkurs i Lerøy så er Austevolls andel verdt 18700 millioner - noe som betyr at dersom Austevoll Seafood skulle vært verdsatt bare etter sine eiendeler i Lerøy så skulle aksjen ha en verdi på 92,25 kr
Redigert 21.01.2021 kl 08:21 Du må logge inn for å svare
clanz
16.11.2020 kl 23:24 1640

Hei, blir det ikke litt for enkelt å si at LSG alene forsvarer dagens kurs når AUSS har ganske mange milliarder i gjeld?
Redigert 21.01.2021 kl 08:21 Du må logge inn for å svare
milk
17.11.2020 kl 06:17 1547

Gjeldsgraden, verdisetting av driftsmidler og anlegg, verdier på omsetning og den totale beholdning av aksjer er noe av det som verdsetter selskapene. EBIT og EBITDA er en grei veileder for å se verdien av ett selskap. Der er det en viss forskjell på AUSS og LSG....
Redigert 21.01.2021 kl 08:21 Du må logge inn for å svare
polakk
17.11.2020 kl 09:49 1408

Er enig i det.
Men det er helt klart AUSS som leverer den beste inntjeningen i denne sektoren i forhold til verdien på aksjen.
Overskudd per aksje dei siste årene :
2016:8.17
2017 5.00
2018 11.39
2019 6.22
Kurs 84 kr
Tror det at dei har flere ben å stå er bare en fordel, spesielt nå når lakseprisen er lav
Redigert 21.01.2021 kl 08:21 Du må logge inn for å svare

Pareto skriver i dag at det har vært en god start på fiskerisesongen i Peru, hvor rundt 20 prosent av den totale kvoten av anchoveta på 2,78 millioner tonn er fanget. Hvis det foreløpige gjennomsnittet i daglig fangstnivå opprettholdes vil den totale kvoten fanges innen 25. januar, marginalt før fristen 30. januar. Ellers rapporteres etterspørselen etter fiskemel fra Kina å være god grunnet en sterk innhenting for svinekjøttindustrien og dårlig fiskemelproduksjon innenlands.

Redigert 21.01.2021 kl 08:21 Du må logge inn for å svare