Doblingskandidat


Viktige prosjekter og vedlikehold samt optimaliseringer av Draugen ble ferdig 2 dager før planlagt med igangsetting av produksjon fra 20.7.

Regnskapet for 2.kvartal blir omtalt som å reflektere uroen i markedet, men også bemerker jeg «engangs- og ikke-kontante poster».

OKEA har gjennomført planlagte driftsstanser på Draugen for å optimalisere driften for produksjonsbegrensingstiltakene. Slik jeg leser dette vil det bety en bedre utnyttelse av Draugen hele året sett under ett – og altså med økt produksjon ift planlagt for 3. og 4. kvartal da vedlikehold nå er ferdig.

Oljeprisen har steget markant etter fallet i 2.kvartal, men dette er for OKEAs del ikke reflektert i dagens kurs. Obligasjonsvilkårene ble endret som planlagt og nye skatteavdrag har bedret OKEAs likviditetsposisjon betydelig. Jeg skjønner at noe usikkerhet rundt dette kan ha bidratt til å presse kursen nedover i mai/juni/juli, men nå da dette er på plass fremstår OKEA med en lav P/B og med for meg en betydelig oppside fremover.

Erik Haugane er slik jeg ser oljebransjen utenfra en særdeles dyktig direketør som vet å skape engasjement og gjøre gode vurderinger og valg. OKEA sin filosofi med å gjøre ting på en raskere og mer effektiv måte samt utnytte eksisterende felt synes for meg som svært attraktivt i dagens marked. Slik jeg leser regnskapene har de med dagens oljekurs en god margin ift kostnad. Bedret kronekurs gir også betydelig bedre forhold mellom utgifter som har vært i dollar og inntekter rapportert i norske kroner.

Der de større oljeselskapene har hentet seg mye inn igjen siden fallet i mars er for meg nå OKEA betydelig underpriset. Jeg satser derfor nå på en gjeninnhenting opp mot en kurs på 16 – tilsvarende kursen da oljeprisen i mars lå på rundt 50 dollar fatet. Dette da jeg også forventer en oljeprisøkning til mellom 50-60 dollar fatet de neste 3-6mnd.

For meg fremstår OKEA som en av de aller mest attraktive oljeinvesteringene man kan gjøre nå og ser ut til å ha gått litt under radaren i forhold til de store selskapene.

Sitter selv med aksjer i Equinor (av den grunn at den er så stor at den vil inngå i alle aksjeporteføljer der det nå strømmer mer penger fra utlandet og fra norske aksjefond) og OKEA fordi det er et lite selskap med stort potensiale med dyktige folk – men også fordi jeg tenker det pga størrelse kan være en attraktiv oppkjøpskandidat.
Redigert 20.01.2021 kl 22:35 Du må logge inn for å svare
auxe
24.08.2020 kl 22:55 2269

Enig i mye du skriver , men noen oppjøpskandidat ?
Redigert 20.01.2021 kl 22:35 Du må logge inn for å svare
DrPille
27.08.2020 kl 14:46 2001

Ser her at analytikere nå observerer det samme som jeg mener å ha sett og også kommentert i tidligere innlegg om OKEA. Selskapene vil få seg en markant opptur grunnet et gradvis økende oljeforbruk; betydelig økt bilbruk og fortsatt offentlig transportmidler som går for tomme seter som oppveier svært mye av flytrafikk. Industriproduksjonen i USA overrasker svært positivt og oljeproduksjonen holdes i sjakk gjennom OPEC. Også denne analysen ser oljepris mellom 50-60.Oljeaksjene generelt ligger for lavt i kurs - og OKEA spesielt.

https://www.dn.no/olje/olje/bjarne-schieldrop/helge-andre-martinsen/analytiker-om-oljeprisen-ingen-ser-ut-til-a-ha-fatt-med-seg-at-oljeprisene-faktisk-stiger-hoyere-og-hoyere/2-1-864974
Redigert 20.01.2021 kl 22:35 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
30.12.2020 kl 14:01 1445

Potensiell nyttårsrakett denne. Overtatt lisenser fra repsol og innsidekjøp i høst. Kan fort stige til 14-18kr denne. Mye skattetap her ila 2020.
Redigert 20.01.2021 kl 22:35 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
04.01.2021 kl 09:13 1242

Her kan det bli litt fart fremover. God melding på morgenen i dag, samt oljeprisen er positiv. 14-16kr kan komme raskt her.
Redigert 20.01.2021 kl 22:35 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
06.01.2021 kl 09:09 1097

Denne sniker seg sakte men sikkert oppover. Selskapet begynner å tjene gode penger på dagens oljepris.
Redigert 20.01.2021 kl 22:35 Du må logge inn for å svare