NTS. Hvor går veien videre ?

milk
NTS 27.08.2020 kl 19:04 53197

NTS består nå av en rekke forskjellige selskap som gjør de totalitær i sektoren. De er størst på båt,service og fraktsektoren. Eierandelene tatt i betrakting! Fusjoneringen med Frøy gruppen,gjør at de har eierandeler i NRS. Et av de selskapene som leverte meget gode tall ved Q2. Ice F Farm stormer frem på Island... Jeg tror NTS går under radaren til de fleste hus og analytikere. En reprising av selskapet vil komme. Blir spennende å se Q2 resultatene og guidingen videre. Kommer 01.09.
Redigert 21.01.2021 kl 04:14 Du må logge inn for å svare
milk
15.07.2022 kl 19:59 2066

Nå er det bare å ta en "lei back" holdning.. De respektive selskapene har fått godkjent fusjoneringer :-D
milk
05.09.2022 kl 14:03 1880

Ser det er litt bevegelse i NTS for tiden! Veldig lite å hente nå når avtalen med SALM er i boks. Da må det være mer å hente på NRS som nå omsettes langt under avtalt pris......
ibyx
20.09.2022 kl 13:29 1754

Er dette det nærmeste man kommer «penger på gata»?
Budkursen ligger vel solid fast på 120NOK her?
Er vel ikke bundet opp mot endringer i Salmarkurs eller annet «mystisk» som i NRS?
Pussig nok droppes den med mikroposter ned til 112…
milk
20.09.2022 kl 16:32 1729

SALM betaler 24 kr pr aksje i kontanter. Resterende blir oppgjort med 0,143 aksjer i SALM. Så kursen til SALM har en viss betydning... ;-)
ibyx
20.09.2022 kl 16:41 1721

Ok. Mer oversiktlig å kjøpe Salmar til 550 om et par uker da!
😄
milk
20.09.2022 kl 19:23 1700

Ja. jeg ser ikke bort fra det ;-) Jeg ser i vertfall ingen grunn til å hausse aksjen. Det er nok noen småaksjonærer i NTS som ser at de burde inngått en avtale da tilbudet var der. Kjøperne er nok de som ikke helt ser konseptet... Det er nok mange som tror de får 120 pr aksje. :-)))
ibyx
20.09.2022 kl 19:47 1691

Ikke så rart man kan tro det? Er ikke noe som sier at tilbudet følger Salmar kursen til en hver tid?

Frivillig tilbud om å kjøpe alle utestående aksjer i NTS for en kombinasjon av NOK 24 som kontantvederlag og 0,143241 aksjer i Salmar per aksje, tilsvarende til sammen NOK 120 per aksje basert på sluttkurs på Salmar-aksjen den 11. februar 2022

Videre:
Om Tilbudet
Tilbudet som Tilbyder skal fremsette, verdsetter de utestående aksjene i Selskapet til om lag NOK 15,1 milliarder, og Tilbudsprisen representerer en premie på 29,0% over sluttkursen for aksjene den 14. januar 2022 (siste handelsdag før annonseringen av at aksjonærer i NTS hadde til hensikt å fremsette et frivillig tilbud) på NOK 93,0 og en premie på 35,1 % over gjennomsnittlig volumvektet aksjekurs i løpet av de siste 30 handelsdagene til og med 14. januar 2022 på NOK 88,8. Vederlagsaksjene som skal utstedes i forbindelse med oppgjør av Tilbudet er beregnet basert på sluttkursen på NOK 670,20 per aksje i SalMar den 11. februar 2022, og utgjør 0,143241 aksjer i SalMar per aksje i NTS. I tillegg kommer et kronebeløp på NOK 24 per aksje, tilsvarende en samlet verdi på NOK 120 per aksje.

Du må gjerne vise hvor det framgår eksplisitt at vederlaget baserer seg på en «flytende» salmarkurs. Ville ikke det være litt absurd? Det gir jo en mulighet for å manipulere tilbudet som da ville bli useriøst uholdbart å forholde seg til?
milk
21.09.2022 kl 08:29 1650

Uansett så mottar vi aksjer som i dag er mindre verdt enn 670! Regnestykket er basert på kursen 11.02.22!
ibyx
21.09.2022 kl 08:48 1635

Ha ha! Ja det har du selvsagt rett i!
😂

Forøvrig blir det vel en rest tvangssalg etter at tilbudspriser er gått ut?
Kan bli morsomt når den prisen skal settes!
Gjelder jo også i NRS.
Høyesterett har vel sagt at det ikke er «dagens kurs» som skal ligge til grunn for slik prising, men mer de underliggende verdiene. (Kfr Norway Saefoodssaken)
Kanskje ikke slutt på «støyen» rundt disse transaksjonene ennå?
Redigert 21.09.2022 kl 09:51 Du må logge inn for å svare
ibyx
28.09.2022 kl 12:23 1551

NTS opp 8%
Var visst ikke slutt på tilbudsperioden likevel?
Men bytteaksjene i Salmar har jo falt opptil 30% idag?
Forstå det den som kan!
😂
ibyx
26.10.2022 kl 11:22 1395

Mener å huske noen «skumle» om at Salmar ikke ville gjennomføre NTS kjøpet som følge av grunnrentesjokket?

Uttalelsen på ilaks av en laksekjenner idag peker ikke i den retningen?
Pareto-analytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen mener det er SalMar som får svi mest av den nye grunnrenteskatten, ikke minst grunnet oppkjøpet av konkrurenten NTS.
ibyx
04.11.2022 kl 12:52 1331

Salg blir det, men kursen er gjerne litt frisk nå? I forhold til det man får av salmaraksjer og verdien de har idag.
Kraftige utslag på lave volum. Litt som Måsekvalen.
Mener noen hadde en formel som skulle tilsi ca 75 kroner nå vs Salmar?
Redigert 04.11.2022 kl 12:53 Du må logge inn for å svare
mofs
04.11.2022 kl 18:38 1289

Sier ikke nei til kontantvederlaget med tanke på disse drittdagene!
milk
04.11.2022 kl 22:33 1255

Nå ja... Salm aksjen er pr i dag ca 340... 340 x 0,1432 = 49... + 26,8 i kont beløp... Hva blir det? Ibyx og Benny er lynskarp i hoderegning .. :-D Ref NTS
Redigert 04.11.2022 kl 22:34 Du må logge inn for å svare
mofs
05.11.2022 kl 10:13 1213

kontantvederlaget tilsvarer omtrent det jeg har betalt for NTS-aksjene, også er det en fin måte å få med seg litt av verdiene ut av en nasjonalisert drittsektor. Så kan kapitalen realokkeres til mer gunstige sektorer og land. Det er mange gode selskaper i Sverige, Danmark, Finland, Sveits og USA. Ingenting som taler for at kapitalen skal forbli i et land hvor kapitalen kommer for å dø. Det er sørgetid i Norge nå.
milk
05.11.2022 kl 11:00 1196

Jeg hadde også en meget gunstig inngang for mange år siden :-) Jeg valgte å akseptere budet fra SALM og blir med over dit... Det er vel sørgetid i hele Europa nå!! Men det vil bedre seg, å mat må vi ha...
milk
05.11.2022 kl 19:58 1160

Vi var faktisk i ferd med å få Torghatten på glid... Hadde våre planer lyktes den gang, så hadde Milk og co hatt 60% av NTS i dag... Helt utrolig å tenke på i dag... :-)
milk
08.11.2022 kl 18:19 1066

Hva vil SALM gi for resterende aksjer i NTS ? Får de 90% av aksjene, er det vel siste handledag som gjelder....
ibyx
22.11.2022 kl 20:18 914

Tilbudspris: NOK 75,48184 i kontanter per aksje i NTS.
mofs
22.11.2022 kl 22:53 854

kontanter tror jeg er det eneste oppgjørsmiddelet her. Får Gåsø høre frasen vederlag i Salmaraksjer, så går han nok umiddelbart i vranglås.
milk
23.11.2022 kl 05:45 810

Prisen er helt riktig i forhold til dagens oppgjørs pris i SALM aksjer. Det var opp til en å enhver om de ville bli med over til SALM !!!!
ibyx
23.11.2022 kl 09:59 734

Men er prisen "riktig" i forhold til underliggende verdier som ikke er påvirket av dagens ekstraordinære lave kurser i sektoren?
Jeg tenker da på høyesterettsdommen for noen år siden om tvangsinnløsning av minoritetsaksjonærene i Norway Seafoods:

SND Invest AS og 218 andre minoritetsaksjonærer i Norway Seafoods Holding AS gikk til sak mot selskapet for å få omgjort kursen på aksjene som ble tvangsinnløst. Hovedspørsmålet var om kursen skulle tilsvare aksjenes omsetningsverdi med utgangspunkt i børskurs - eventuelt en anslått børskurs hvor det var tatt hensyn til forhold som virket forstyrrende på kursen på innløsningstidspunktet, eller om verdsettelsen skulle ta utgangspunkt i aksjenes virkelige verdi ved at løsningssummen reflekterer deres forholdsmessige andel av selskapets underliggende verdier. Saken reiste videre spørsmål om det var adgang til å legge vekt på informasjon om selskapet som var kommet til etter vedtaket om tvangsinnløsning, og om tvilsrisikoen i den sammenheng.

https://lovdata.no/artikkel/dom_-_verdsettelsesprinsippet_ved_innlosning_av_minoritetsaksjonaerer/1019
milk
23.11.2022 kl 15:57 667

Vi snakker definitivt om "forstyrrende forhold" når en skatt på 40% blir innført over natta!! SALM har gjort ett kupp i NTS :-)
milk
23.11.2022 kl 18:06 628

SALM kjøpte NTS på "tilbud" De vil aldri selge FRØY med tilsvarende rabatt.... SALM sitter med en fin "royal street flush" :-) Jeg har SALM på topp som kjøp :-) Ps. Jeg har sjelden bommet på mine kjøp! De jeg ikke har kjøpt, ligger fremdeles å puster etter luft i propellstrømmen fra de som fosser videre :-D
ibyx
23.11.2022 kl 21:20 591

Du tar kanskje for lett på dette med «riktig» prising her? Du er inne på det selv når du kaller det et kupp..
Jeg har ikke aksjer i NTS bare så det er sagt. 😄
milk
23.11.2022 kl 21:48 568

Når det blåser på toppene, må noen prøve å bevare roen... Kanskje er jeg litt lett, eller er det du som er for tung? Jeg er også fri for aksjer i NTS for tiden.. :-) Jeg er sikker i min sak.. Ser ikke noen grunn til å komplisere dette med regnestykker som inneholder alt for mange x og y faktorer!!!
ibyx
23.11.2022 kl 21:53 555

Det er vel uansett helt opp til om noen av tvangsinnløste aksjonærer er fornøyd med 75 kroner. Om de vil argumentere for at det er for lite og at dagens kurs, *inklusive* en svært usikker grunnrentefaktor gir et "riktig" bilde av prisingen? Han osloinvenstoren hadde kanskje gjort en greie ut av det, men det var kanskje i NRS det. Mye søl og surr rundt disse oppkjøpene. Kan godt bli mer da.. Skjønner jo godt at Salmar ikke vil betale mer enn de må, det ville jo ikke Røkke heller i sin tid.
milk
24.11.2022 kl 09:02 484

Les Ilaks! Prisen på 75 er helt riktig eller kanskje noe høy.....
mofs
24.11.2022 kl 10:28 445

HIhi; for noen måneder siden ville du ikke ha sagt det Milk.
milk
24.11.2022 kl 16:17 378

Det har skjedd en del på "noen måneder" !!!! Har du ikke hørt at Vedum foreslår en grunnrenteskatt på 40%???
milk
24.11.2022 kl 17:53 355

Ocean yield er tatt av børs" og solgt til en god pris... Hurtigruten likadan. .. Neptun båtene gikk så det suste.. LSG gjorde et godt kjøp fra Røkke... Ikke dra enkle konklusjoner til meg. Jeg har vert litt for lenge i gamet!! Alt er relativt !!
milk
25.11.2022 kl 09:08 256

Nå blir det nytt styre i Frøy! Den nye sammensettingen kan bli avgjørende for et salg....
ibyx
25.11.2022 kl 12:19 210

Kan jo være at dette havner i retten og dermed at grunnrenteskatten indirekte blir "satt til doms". Ihvertfall visse aspekter av den som primært har med verdifastsetting å gjøre?
milk
25.11.2022 kl 15:20 181

Alt som kan dra Vedum og Støre inn for retten, bør støttes.. ;-) Realistisk? Neppe.... Vi må vel se hva resten av stortinget mener før noe eller noen kan dras for retten! Under de rådende omstendigheter, vil det meste gå gjennom når det gjelder oppkjøp, fusjoneringer og salg.... Det er bare å smi mens "jernet" er varmt :-D