Her har vi en liten Grønn juvel Bioextrax

repsol
BIOEX 11.09.2020 kl 11:16 3630

Les dere opp på dette lille selskapet i broder landet

https://m.youtube.com/watch?v=bjg7vioxjWg

https://www.youtube.com/watch?v=ARFakbYiQH8

Har selv aksjer her
Her er det bare 3 163 813 aksjer og her er 2,5 mil aksjer låst på grundere og andre ansatte i selskapet

repsol
Redigert 21.01.2021 kl 04:46 Du må logge inn for å svare
repsol
11.09.2020 kl 21:38 3458

Jobber med verdens største avfall selskaper i verden

repsol
Redigert 21.01.2021 kl 04:46 Du må logge inn for å svare
repsol
11.09.2020 kl 21:40 3448

Det blir produsert 380 milioner tonn plast verdt år og 5 mil tonn fjør fra Kylling og kalkun vert år av verdier over flere 1000 mrd norske kroner
Markedet er enormt i disse plast tider

Fjør innholdet 90 % protein

repsol
Redigert 21.01.2021 kl 04:46 Du må logge inn for å svare
repsol
11.11.2020 kl 08:07 3018

Begynner og løsne her trur jeg , utverdering avtaler på rekke og rad her

repsol
Redigert 21.01.2021 kl 04:46 Du må logge inn for å svare
zappa66
16.11.2020 kl 20:27 2902

Er vel snarere en perle enn en juvel

Litt mer info
Intervju laget rundt børsnotering i april:
Affärsidén är att möjliggöra återvinning och förädling av avfall och restprodukter, så kallad “upcycling”, genom användning av bakterier. Kundföretagens slutprodukter är välkända med många konkurrerande alternativ, men Bioextrax anser sig inte möta mycket konkurrens när det gäller sin processteknologi som bolaget licensierar ut till olika sorters materialproducerande företag.

“Med hjälp av våra teknologier kan de exempelvis producera en viss sorts bioplast, som heter PHA, eller proteintillskott till djurfoder”, säger Edvard Hall.

Det grundläggande konceptet är användning av bakterier för nedbrytning av proteinrika material, och bolaget grundades runt produktion av bioplasten PHA. Forskarna i företaget har sedan grundandet insett att samma princip kan användas för andra applikationer än inom bioplaster. Bolaget arbetar nu även med kommersialiseringen av teknologin kring mikrofibrer ur fjädrar och proteiningrediens till djurfoder från fjädrar. Företaget har tre affärsområden.

https://www.avanza.se/placera/telegram/2020/04/28/ipo-bioextrax-saljer-bakteriebaserad-processteknik-vd-oms.html
Redigert 21.01.2021 kl 04:46 Du må logge inn for å svare
zappa66
16.11.2020 kl 20:27 2900

For å gi et inntrykk av potensialet til Bioextrax kan man se på noen av de siste samarbeidene de har inngått:

Bioextrax påbörjar accelererat utvärderingsprojekt tillsammans med globalt teknologibolag avseende bioplasten PHA (Cision) 2020-11-03 17:50
Denna kund representerar en mycket stor möjlighet för Bioextrax. Om utvärderingsprojektet går enligt plan påbörjas kommersiella förhandlingar efter att projektet är slutfört. För att redan nu ge en fingervisning så ser vi framför oss ett licensavtal som löper i 15 år och gäller ett större antal anläggningar globalt sett. Med den information vi har om storleken på deras första planerade kommersiella anläggning, vilken kommer att bli relativt liten, och med ett rimligt antagande om licens och royalties, så blir det ca 10 MSEK årligen till Bioextrax enbart från denna mindre anläggning vid full produktion.

Bioextrax påbörjar intensivt utvärderingsprojekt med ledande företag inom ingredienser till djurfoder (Cision) 2020-10-21 07:30

Den potentiella kunden är ett ledande företag inom ingredienser till djurfoder, med en omsättning på 10+ miljarder SEK.
De säger att den produkt man kan tillverka med vår process har ett stort användningsområde inom ett par olika segment av djurfoder ( bl.a. aqua feed och pet food ) och att de siktar på storskalig försäljning snarast möjligt. Förhandlingar kring licensavgift och royalties till Bioextrax kommer påbörjas under detta utvärderingsprojekt. För att redan nu ge en fingervisning, så ger relativt konservativa antaganden om licensavgift och royalty till Bioextrax årliga licensintäkter överstigande 50 MSEK vid produktion av 100 000 ton per år.

Bioextrax ingår fördjupat utvärderingsavtal med ett av världens största kosmetikaföretag (Cision)
2020-10-09 08:35
Bioextrax AB (publ) meddelar att det utvärderingsprojekt som pågår med ett av världens största (topp-3 på global basis) kosmetik- och hudvårdsföretag (”Kosmetikaföretaget”) har fördjupats och förlängts, vilket innebär att parterna framgent riktar in arbetet på en viss typ av biopolymer, så kallad PHO.
Att detta världsledande kosmetikföretag har valt att fördjupa utvärderingen av vår PHO och vår teknologi för att producera PHO är mycket positivt. Av flera skäl ser jag stor kommersiell potential med denna kund, om vi lyckas i den fördjupade utvärderingen. Först och främst är det ett mycket stort företag vi arbetar med, med en årlig omsättning om flera hundra miljarder svenska kronor. Det är också en bransch som är under väldigt hård press från regulatoriskt håll, då tillsatta och inte biologiskt nedbrytbara plaster är på väg att förbjudas inom EU i ett flertal av deras produkter. Slutligen har just det bolag vi arbetar med ett stort fokus på naturligt producerade råvaror, vilket innebär att de vill undvika konkurrerande PHA-produktionsmetoder med användande av olika typer av kemikalier, och vill fokusera på vår helt biobaserade teknologi
Redigert 21.01.2021 kl 04:46 Du må logge inn for å svare
zappa66
27.11.2020 kl 15:00 2734

Bioextrax AB (publ) har ingått ett avtal om formaliserat utvärderingsprojekt på tre månader med en nordamerikansk producent av bioplasten PHA. De ska utvärdera Bioextrax patenterade teknologi för extraktion (utvinning) av PHA ur PHA-producerande bakterier. Syftet med projektet är att verifiera den kommersiella potentialen för PHA-producenten att använda Bioextrax extraktionsteknologi i kombination med deras egenutvecklade process för PHA-ackumulation. Utvärderingsavtalet har ingåtts efter flera lovande initiala tester och analyser.

PHA-producenten har utvecklat en kostnadseffektiv metod som baserat på organiska avfallsströmmar kan ackumulera PHA (dessa avfallsströmmar är sådana som Bioextrax inte fokuserar på). PHA-producenten har dock ingen egenutvecklad metod för utvinning av PHA ur bakteriecellerna och det är för detta steg - som representerar upp till 50% av den totala produktionskostnaden - som företaget och Bioextrax har påbörjat ett utvärderingsprojekt. Detta relativt korta utvärderingsprojekt påbörjas nu som resultat av en långvarig relation och småskaliga tester som har gett lovande resultat. Producenten har redan en mindre PHA-anläggning i drift och planerar att utvidga produktionen till full kommersiell skala under 2021, följt av ytterligare kapacitetsökningar och flera anläggningar åren därefter. Producentens ambition är att använda sig av Bioextrax extraktionsmetod i samtliga dessa anläggningar.

Jag är väldigt optimistisk kring detta utvärderingsprojekt, då producenten redan sett positiva resultat från vår extraktionsmetod i småskaliga tester och även tagit del av kostnadsberäkningarna. Baserat på detta har de beslutat sig för att gå vidare med oss till ett mer formaliserat utvärderingsprojekt. De är välfinansierade och har stora ambitioner med en målsättning om stor produktion inom bara ett par år. De kommersiella diskussionerna kommer att påbörjas efter utvärderingsprojektet. För att redan nu ge en fingervisning, om allt går bra i utvärderingsprojektet och med ett rimligt antagande om licens och royalties, så blir det ca 7 MSEK årligen till Bioextrax enbart från deras första kommersiella anläggning, vid fullt kapacitetsutnyttjande. Deras plan är att denna första anläggning ska tas i drift under 2021. Bolaget har sedan en ambition om att trefaldiga produktionen i denna anläggning, och bygga ett flertal ytterligare anläggningar de kommande åren, vilket är väldigt positivt för oss. säger Edvard Hall, VD, Bioextrax
Redigert 21.01.2021 kl 04:46 Du må logge inn for å svare
repsol
01.12.2020 kl 09:40 2635

Dette ser bra ut nå .
Er dem smarte nå så gjør dem en liten rettet emisjon på 250-350 k aksjer
repsol
Redigert 21.01.2021 kl 04:46 Du må logge inn for å svare
zappa66
01.12.2020 kl 23:01 2567

Næ, det er innløsning av tegningsopsjoner på nyåret. Det gir nok penger i kassa

Superbull presentasjon i kveld på Stora aktikvelden
Redigert 21.01.2021 kl 04:46 Du må logge inn for å svare
zappa66
01.12.2020 kl 23:01 2566

Enda en ny avtale

UTVÄRDERINGSPROJEKT MED AKTÖR INOM LIVSMEDEL (Direkt)
2020-12-01 14:53
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlight-noterade Bioextrax, ett företag verksamt inom industriell bioteknik, har tillsammans med ett produktutvecklingsföretag inom livsmedel påbörjat ett utvärderingsprojekt angående Bioextrax teknologier för protein producerat från fjädrar och protein som en biprodukt från Bioextrax process för PHA (bioplast).

Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet med utvärderingen är att undersöka potentialen i att använda dessa två produkter som proteinkälla i livsmedel.

Produktutvecklingsföretaget i fråga har en årlig omsättning överstigande 5 miljarder kronor. Inom projektets ramar kommer Bioextrax skicka olika provprodukter till produktutvecklingsföretaget för utvärdering.

Livsmedel är en marknad som Bioextrax inte tidigare har undersökt.

"Bioextrax har fram till nu fokuserat på protein för djurfoderapplikationer, och detta kommer vi göra framgent också, men nu lägger vi till protein för livsmedelsapplikationer. Vi ser framför oss att vi inom livsmedel kan ta ut en signifikant premium på våra proteiner, tack vare den mycket starka hållbarhetsprofil dessa produkter skulle få", säger Bioextrax vd Edvard Hall.

Bolaget anser med beaktande av de relativt höga prisnivåerna inom livsmedel, jämfört med djurfodermarknaden, att projektet är kommersiellt högintressant, heter det.
Redigert 21.01.2021 kl 04:46 Du må logge inn for å svare
zappa66
02.12.2020 kl 11:45 2496

Gårsdagens presentasjon

https://youtu.be/QoKE0Iej00k
Redigert 21.01.2021 kl 04:46 Du må logge inn for å svare
repsol
02.12.2020 kl 11:54 2486

Ser bra ut dette her

repsol
Redigert 21.01.2021 kl 04:46 Du må logge inn for å svare
sae
07.12.2020 kl 10:18 2339

Hvor underpriset er dette selskapet? Noen tanker om realistisk prising?
Redigert 21.01.2021 kl 04:46 Du må logge inn for å svare
zappa66
07.12.2020 kl 13:01 2290

Hva som er riktig pris på dette selskapet er umulig å si. De har en ny patentert teknologi for å utvinne bioplast (PHA) som både senker kostnadene på produksjon og er er miljøvennlig sammenlignet med dagens metoder.
De samarbeider med selskaper som har milliardomsetning innenfor flere forskjellige områder. Dersom de lander en eller flere kommersielle avtaler blant de samarbeidene de nå er selskapet svært billig.
På kurs 80 er selskapet verdsatt til ca 250 mill SEK

Redigert 21.01.2021 kl 04:46 Du må logge inn for å svare
sae
09.12.2020 kl 15:10 2217

Ved evt avtale kan jeg tenke meg 2-3 ganger så høy kurs ut fra market cap
Redigert 21.01.2021 kl 04:46 Du må logge inn for å svare
repsol
09.12.2020 kl 15:43 2199

En drøm dette

repsol
Redigert 21.01.2021 kl 04:46 Du må logge inn for å svare
zappa66
09.12.2020 kl 17:58 2137

https://www.google.com/amp/s/amp.cnn.com/cnn/2020/12/08/world/lighter-delicacy-chicken-feathers-into-food-spc-intl-scn/index.html

Swedish biotech startup Bioextrax converts feathers into a digestible, high-protein animal feed using a microbe-based hydrolysis process to break down the keratin.

The chemical and physical properties of feathers mean they have a lot of other potential uses, says the company's CEO, Edvard Hall, adding that Bioextrax is also conducting research into feather-based bioplastics and insulation material.

Hall says Bioextrax hopes to license its technology to slaughterhouses and waste management companies to help them create a "circular protein system."

While the company has pursued turning feathers into animal feed because the market is more "straightforward," Hall says there's no reason that it couldn't also work for people. "It could be used as a protein supplement for humans, without any changes in the process," he says.
Redigert 21.01.2021 kl 04:46 Du må logge inn for å svare
repsol
20.01.2021 kl 14:17 1876

rally i dag

repsol
Redigert 21.01.2021 kl 04:46 Du må logge inn for å svare