En aksje som kan gå 10 gangeren innen 1 år

alex70
SCANA 22.09.2020 kl 22:37 79137

Alle er gal etter de grønne aksjene nå for tiden. Det folk ikke ser er at det er under leverandørene som vil tjene mest på utbygningen av det grønne skiftet. Scana er en av de. Det vil komme masse store kontrakter innen flytende vindkraft framover.

Her er mye bra. Scana er på vei til å bli stor leverandør til det grønne skiftet

Scana Offshore skal fremover ble kalt Seasystems. Selskapet har de seneste fire årene lagt om strategien, og fokuserer mer på det grønne skiftet. Fra å være en ren leverandør av utstyr til olje- og gassindustrien, fokuserer selskapet nå i større grad på fiskeoppdrett og flytende vindkraft.
Scana Subsea bytter navn til Subseatec. De leverer stålprodukter spesialtilpasset kundens behov innen olje og gass, og har for tiden en rekordstor ordrereserve, ifølge Scana.

Se på linken under og se hva som venter framover :) Scanna vil ri det grønne vind skiftet og vokse til en miliard bedrift innen noen år. Jeg tenker AKER OFFSHORE WIND HOLDING som ikke tjener noe penger og har kun noe få talls ansatte prises nå til 3.5 milliarder og må investere masse for å nå sine mål før de tjener penger. Det er selskaper som Scana som vil få disse kontraktene som underleverandør og gå med store overskudd før de over ser noe til avkastning på vind investeringene.
Det er mange selskaper som satser på vindkraft framover.

https://finansavisen.no/nyheter/industri/2020/04/17/7518563/incus-investor-vant-prestisjekontrakt
Redigert 21.01.2021 kl 09:32 Du må logge inn for å svare
Nebelstreif
18.11.2020 kl 00:25 4490

Det med teknisk har nok noko for seg tidvis, men i bunn og grunn må ein vurdere progresjonen i eit selskap, underliggjande verdier (og då må ein sjå på både eigendelar og gjeld) samt noverande og sannsynleg framtidig inntjening for å avgjere om det er verd å sitte i eller ikkje.

1. Det tekniske kan være så enkelt at ein slik som eg har hatt aksjer i 5 år og endelig fekk oppgang. Solgte då halvparten av aksjene på 3.8. Eg angra då den gjekk opp til 4.4, men er trygt å ha realisert noko óg. Eg trur den skal opp vidare (særlig etter tala i den siste kvartalsrapport, som var uventa gode), men i ei koronausikker verd er det godt med "pengar i banken".

2. Dei underliggjande verdiane har endra seg mykje, då tomtene er solgt ut, men gjelda er drastisk redusert. Det som er viktig å sjå på er at egenkapitalen er (ref. førre kvartalsrapport) "signifikant forbetra". Dette har skjedd etter to kvartal (dei to fyrste dei siste 7 åra) der sjølve drifta har gått i pluss, samt at ein endelig kunne innkassere noko av den utsatte skattefordelen.

3. Om dei to førre kvartala er ei pekepinn på inntjening, kan ein sjå føre seg eit årsresultat på drift på 30-50 mill. Selskapet har større ordrelogg enn på lenge, så det er plausibelt å tru at dette skal vedvare eller t.o.m. forbetre seg. For framtida er det nok viktig å ha eit bein innan sjøvind, og Scana leverer festeteknologi som veldig mange aktørar treng, så ein kan sjå for seg at fleire oppdrag vil kome (sjølv om mange oljefirma no omskalerar til sjøvind).

Konklusjon:
I klassisk verdianalyse kan ein rekne ein p/e på 12 som ein ok pris å kome inn på. Om vi er i nedre del av estimatet (30 mill i årsinntekt) vil ein inngang under 3,45 være bra (Det gir ein selskapsverdi på kring 360 mill). Ein kan justere dette ned om selskapet har stor gjeld eller opp ved god e.k. Ingen av desse faktorane er tilstade, så anslaget kan være ok pr no. Likeins kan ein klassisk vurdere å selge om p/e vert over 18, altså kring 5.00 i aksjekurs. Ein inngang i dag er dermed god, med ei potensielt låg nedside og hyggelig oppside på sikt, sjølv om aksjen er veldig volatil om ein ser på den dag til dag.

Merk: Desse anslaga er mine på bakgrunn av kvartalsrapportar og utvikling i år. Eg liker å bruke det nedre estimatet for ikkje å å gå på ein smell. Kva anslag ein vil bruke er sjølvsagt opp til ein kvar. I tillegg kan ein juster opp om ein trur bransjen er i vekst og vice versa.
Tek gjerne imot motførestillingar, kommentarar til inntjeningspotensialet og moment eg overser. :-)
Redigert 21.01.2021 kl 04:20 Du må logge inn for å svare
alex70
18.11.2020 kl 00:42 4470

Veldig bra skrevet Nebelstreif

Jeg tenker Seasystems er den delen som er mest spennende og vil vokse kraftig framover. Det vil komme gode nyheter her som vil gi bedre prising av Scana.
Det er derfor jeg har en kurs mål på 5-6 kr

Den setningen sier mye fra 3q presentasjonen og det vil komme noe her snart

" Scana ASA har videre besluttet å starte en vurdering av hvilke muligheter som ligger i eierskapet til datterselskapet Seasystems AS."
Redigert 21.01.2021 kl 04:20 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
18.11.2020 kl 09:02 4251

Kan vi klare 3.5kr i dag, ser bra ut sålangt 👍 tålmodighet. Langsiktighet.
Redigert 21.01.2021 kl 04:20 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
18.11.2020 kl 09:23 4184

Er enig i at dette kan være spennende, men hva legger du i tidsbegrepet "snart". Selskapet har jo ikke opplyst om noe annet enn at de har startet en vurdering. Hvordan kan du vite at de "snart" vil konkludere?
Redigert 21.01.2021 kl 04:20 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
18.11.2020 kl 09:25 4207

Velskrevet innlegg Nebelstreif.
Redigert 21.01.2021 kl 04:20 Du må logge inn for å svare
TradeGood
18.11.2020 kl 09:39 4132

Prising av Scana på 250, 300 eller 350 mill basert på de to siste kvartaler er ikke matematikk. Dersom man er redd risiko, så kan man se på historien til Scana og selge aksjen for 2,5 da selskapet fortsatt må bevise en evnt snuoperasjon. De konkurrerer egentlig ikke med en unik teknologi, og skal derfor marginpresses i prøvelse mot andre aktører som er tildels mye større. Så ja, selskapet må prestere for å forsvare kurs.
Tror man at selskapet vil prestere så er det et vekstselskap og da må man kanskje sikte mer mot en selskapsprising på 5-600 mill pt. Det gir i så fall solid oppside i aksjen pr i dag.
Så, man kan på et vis forstå dem som dann og vann blir redde og selger aksjen ned til 2,5 og man kan skjønne dem som kjøper på optimisme til over 4 kroner.
Det er ikke så mye tvil om at akjsen har vært besøkt av en del tradervirksomhet siste tid, har selv deltatt. Volum nå er i minking, og man skal være obs på at det kan fort gjøres kjør ned mot 2,5-nivået igjen for å hente ny traderfart. Aksjen går på noe svakhet just nu.
Jeg ligger klar på kjøp for å si det sånn:)
Redigert 21.01.2021 kl 04:20 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
18.11.2020 kl 09:42 4125

Er det noen jeg virkelig unner suksess med aksjene i Scana så er det de som har sittet med aksjen i årevis. Som fremdeles beholdt troen selv om kursen var nær 0,50 øre. Blant annet Nebelstreif og Norbo.
Redigert 21.01.2021 kl 04:20 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
18.11.2020 kl 09:43 4131

Enig i det du skriver.
Redigert 21.01.2021 kl 04:20 Du må logge inn for å svare
Nebelstreif
18.11.2020 kl 10:19 3990

Noko matematikk er det (det er vel berre gjennom det ein kan gjere seg anslag om verdi), men einig i at det er eit alt for kort intervall til å gi ein veldig god prediksjon. Historikken er som du nevner svak, men det har vore mykje betre kontroll og plan etter at Styrk tok over som sjef. Den nære perioden er nok ganske grei då ordreboka er god og diverse tapssluk er fjerna (eller koronanedskalert, slik saken er med Skarpnord), men ein må, slik du nevner, fortsette med å innhente avtaler for å oppretthalde dette i framtida òg. Vi vil få eit godt overskot i neste kvartal grunna oppgjer med tomtesalg og oppgjer konkursboet Bjørnborg, så den nære framtida ser god ut. Det er òg veldig bra å ha fått til ny bankavtale. Ein må gjere opp ei meining sjølv, og følge med på om trenden kan vedvare, men pr. no er det faktisk eit selskap som går i overskot og som har 3 bein å stå på, der det eine er i ei vekstnæring, noko som i lag med matematikken får meg til å sjå nedsida og oppsida i det intervallet du nevner (2,5 til 6). Det er imidlertid såpass utvikling/endring i selskapet at her må ein nesten ta ei ny vurdering etter kvar kvartalsrapport. Eg kan og sei at eg hadde vore kjempenøgd med å solgt for 1,5 slik stoda var for berre eit år sidan, men sidan då har det stort sett berre vore positiv utvikling i selskapet.
Redigert 21.01.2021 kl 04:20 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
18.11.2020 kl 10:33 3951

Hva tenker folket om en mulig emisjon? Med tanke på den positiviteten og selvtilliten som er i ferd med å bre seg rundt selskapet, nærmer vi oss ikke et gunstig tidspunkt for en emisjon med tanke på å styrke det økonomiske fundamentet ytterligere, og en fremtidig vekst?

Konkluderer ikke med noen ting, men ser det ikke som unaturlig at man stiller spørsmålet.
Redigert 21.01.2021 kl 04:20 Du må logge inn for å svare
Nebelstreif
18.11.2020 kl 10:55 3910

Eg tenker det er lite sannsynleg i nær framtid. Hovudaksjonærane har bidratt med eit aksjonærlån, så då er det ikkje sannsynleg med ein emisjon før det er innfridd om eit år. I tillegg er egenkapitalen auka markant etter at ein fekk nytta skattefordelen. Det er ganske mykje frie midler, så eg eg ser ikkje behovet med mindre det sko være snakk om eit oppkjøp av noko slag (det er formidla at hovudfokus pr. no er å videreutvikle dei underselskapa som allerede er i portefølja).
Redigert 21.01.2021 kl 04:20 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
18.11.2020 kl 11:14 3862

Jeg er vel i utgangspunktet tvilende jeg også, men samtidig kan det vel være fristende å spe på pengekassen som et føre var prinsipp. Verden er utvilsomt i endring, og hvor veien bringer oss videre kan ingen si med sikkerhet. Jeg mener det vil være naivt å helt utelukke at Scana atter en gang kan stå overfor tyngre tider i løpet av det neste året. Fremdeles er mye av driften basert innenfor olje og gass.
Men som du påpeker, det ser lyst ut pr. idag. Spesiellt vil jeg fremheve marginen som er atskillig mer levedyktig enn den var for noen år tilbake. Tenker da først og fremst på Bjørneborg. Selskapet har reist seg fra nærmest liggende til en oppreist posisjon, men det må også lære seg å gå.
Redigert 21.01.2021 kl 04:20 Du må logge inn for å svare
Nebelstreif
18.11.2020 kl 11:23 3834

Her er eg einig over heile linja. :-) Tykkjer den er attraktivt prisa no, men ser gjerne at ein klarer å "gå" over lengre tid før ein slapper meir av (men då vil nok aksjekursen òg være ein del høgare). Det er vel stort sett derfor ein skal gå inn i ein aksje: Ei jamn god "rente", som f.eks. i Yara eller i eit potensielt underprisa selskap som Scana. Den siste er sjølvsagt meir usikker enn den første, men derav høgare oppside òg. Ein må avgjere sjølv om ein tykkjer aksja er billig eller ikkje, men om utviklinga i det siste er ein indikasjon, er det ikkje tvil om det.
Redigert 21.01.2021 kl 04:20 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
18.11.2020 kl 11:34 3812

Ingen tvil om at Scana pr. idag er et attraktivt selskap å sette penger i.

Med et nostalgisk sukk legger jeg ved en lenke for de som kjenner Scana godt. Tenk om................

https://bjorneborgsteel.com/
Redigert 21.01.2021 kl 04:20 Du må logge inn for å svare
Nebelstreif
18.11.2020 kl 11:42 3781

Huff, ja. Det var der den store potensielle oppsida var den gong eg gjekk inn i aksjen + at tomtene som var i, den gong, attraktive Stavangerregionen var eit slags vern mot konk. Kjekt å sjå at dei nye eigarane ser ut til å ha fått det til, og så må det jo nevnes at eigerskapet av Bjørneborg nesten knakk Scana sidan ein ikkje klarte å generere overskot. Det er utrulig korleis innhaldet i selskapet er endra på desse åra.

P.s. Er jo ikkje heilt ferdig med Bjørnborg ennå. Skal jo ha litt cash frå konkursbuet no i 4. kvartal. :-)
Redigert 21.01.2021 kl 04:20 Du må logge inn for å svare
alex70
18.11.2020 kl 15:19 3627

Når en selskap sier" Scana ASA har videre besluttet å starte en vurdering av hvilke muligheter som ligger i eierskapet til datterselskapet Seasystems AS." så betyr det at
de har startet prosessen og en melding om hva de gjør kan komme når som hels.

Det er på grunnen av det over jeg Kjøper meg opp daglig i de siste. Kjøper i dag også. Har kjøpt uten å være på og plukket på kurser 3,16 til 3,20 kr i dag.

Når en god melding kommer er det ikke mulig å vente i Kjelleren og ta imot aksjer. Da må mann opp fra Kjelleren og gå på taket :)

Dessuten, Dno og Rak aksjene mine som jeg plukket på 4 tallet stiger bra siste dagene. Tolmodighet er oppskriften og den vil belønne den som venter.

Jeg har kjøpt min første Scana aksjer på 1,5 kr og har veldig god avkastning allerede. Kjøpt hele veien opp og gjør det ennå.
Redigert 21.01.2021 kl 04:20 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
18.11.2020 kl 15:39 3575

Vel,vel. Du sier vel egentlig det samme en gang til. For meg blir det unødvendig haussing basert på intet annet enn dine egne spekulasjoner/fantasier.

At du skryter over at du kjøper aksjer daglig blir jo intet annet enn tomt prat. Umulig for noen å vite om du gjør det eller ikke, så sånne påstander/triks bør du holde deg for god til. Får meg til å tenke på en annen her på forumet som hadde solgt et hus, og for de pengene skulle han kjøpe aksjer i Scana.

Setningen om å være på taket minner litt for mye om en av de mest brukte klisjeene her på forumet. Noe sånt som at at sitter du ikke på toget når det går, så får du ikke være med. Det får i alle fall meg til å trekke på smilebåndet.

Du skrev i et annet innlegg her på tråden at du forventer saklig argumentasjon av de som skriver. Da bør du kanskje begynne med deg selv.
Redigert 21.01.2021 kl 04:20 Du må logge inn for å svare
alex70
18.11.2020 kl 15:52 3529

Unødvendig haussing??? Husk det er jeg som startet denne 22.09 og da var kursen noe annet og de som hørte på meg har fått 100% avkastning. Jeg har sett nøye på selskapet og kjøpt deretter.

Kaller du det Unødvendig haussing? :)

Greit, vi snakkes igjen om noen uker eller innen slutten av desember.
Redigert 21.01.2021 kl 04:20 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
18.11.2020 kl 15:54 3520

Ja jeg tror nok at kursen beveger seg uavhengig av hva du måtte skrive her på forumet.
Redigert 21.01.2021 kl 04:20 Du må logge inn for å svare
alex70
18.11.2020 kl 16:59 3435

Enig ... Det er ikke akkurat de som er her som har de store pengene for å kjøpe store poster. Jeg tenker som deg. Men, kursen har steget på grunnen av kontrakter og godt resultat. Jeg har opprettet dette her før alt de positive nyhetene. Så, jeg har sett potensialet en god stund siden. :)

Så Lykke til alle sammen.
Redigert 21.01.2021 kl 04:20 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
18.11.2020 kl 17:03 3432

Takknemlig for alle tips jeg. Positive og negative. Den har gått opp som du skriver. Syntes det var litt skuffende at den ikke fikk noe utslag verken da oljeprisen steg i november, og heller ikke da nyhet om vaksine kom. Den stod på stedet hvil. Som den eneste i min portefølje. Men skal sitte en stund jeg også.
Redigert 21.01.2021 kl 04:20 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
18.11.2020 kl 17:07 3411

Lykke til du også! 😊
Redigert 21.01.2021 kl 04:20 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
19.11.2020 kl 09:04 3157

Scana on the road to 1 nok
Redigert 21.01.2021 kl 04:20 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
19.11.2020 kl 09:04 3174

Slettet bruker skrev Lykke til du også! 😊
Lykken står oss bi. Åpner bra i dag 👍 måtte det vare. 3.5kr here we Come
Redigert 21.01.2021 kl 04:20 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
19.11.2020 kl 09:05 3165

Slettet bruker skrev Scana on the road to 1 nok
Hehe er ikke dette god humor da 😂😂 kun scana en ser slike variasjoner. Muligens Endur og.
Redigert 21.01.2021 kl 04:20 Du må logge inn for å svare
Anywhere
19.11.2020 kl 09:07 3165

Kan se ut som man skal få sjekke ut støtte rundt 2,5-2,6 igjen, og det kan være et greit bet med inngang nok en gang der.
Redigert 21.01.2021 kl 04:20 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
19.11.2020 kl 09:11 3129

Joda 😂

🚀🚀🚀🚀🚀
Redigert 21.01.2021 kl 04:20 Du må logge inn for å svare
Muffe
19.11.2020 kl 09:30 3073

Dette er konge... måtte kjøpe igjen nå :)
Redigert 21.01.2021 kl 04:20 Du må logge inn for å svare
Anywhere
19.11.2020 kl 09:32 3062

Utfordringen med Scana er at den kan kanskje være billig, men har ikke fått noe popularitet enda, og det er tungt å holde høyden. I dag ser det faktisk ut som det er lokket ut noe stop-loss også...
Redigert 21.01.2021 kl 04:20 Du må logge inn for å svare
PipedPiper
19.11.2020 kl 09:40 3004

Overnervøse aksjonærer som selger i panikk, ingen negative nyheter fra selskapet. Greit å få dem ut, dere vil ikke bli savnet.
Redigert 21.01.2021 kl 04:20 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
19.11.2020 kl 09:58 2937

Ser ut som om fella klapper sammen ennå en gang. Ikke helt uventet.
Redigert 21.01.2021 kl 04:20 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
19.11.2020 kl 10:07 2894

Hvorfor er det alltid panikk når en aksje kollapser? Er det aldri at selskaper muligens ikke klarer å levere? Spør som ny, ser at mange i ulike aksjer skriver det samme, overnervøse osv, men kan jo hende at markedet mister troen på et selskap også vel?

Scana hadde jo flere lignende fall i oktober også.
Redigert 21.01.2021 kl 04:20 Du må logge inn for å svare
Nebelstreif
19.11.2020 kl 10:09 2887

Gjekk faktisk inn med ein del meir igjen no. Tykkjer prisinga er god ut frå dei førre kvartalsrapportane. Noko usikkert børsmiljø, men tala for selskapet i seg sjølv ser bra ut. Det er vel heller ikkje noko stor risiko for at t.d. Seasystems skal bli råka av koronarestriksjoner.
Redigert 21.01.2021 kl 04:20 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
19.11.2020 kl 10:10 2882

Det er nok det man kaller en velbrukt klisje, eller en floskel, som man bruker når man ikke har saklige argumenter for å forklare ting.
Redigert 21.01.2021 kl 04:20 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
19.11.2020 kl 10:13 2872

Leverer Scana varene så vil nok kursen klatre på sikt. Det vi opplever nå er tradervirksomhet etter min mening. Vanskelig å spå noen eksakt bunn. Kan hende du har gjort et godt kjøp, kan hende du kunne ha ventet en stund til. Lykke til uansett! :-)
Redigert 21.01.2021 kl 04:20 Du må logge inn for å svare
Commodore128
19.11.2020 kl 10:16 2888

Se på Kvartalsrapport
Se på Gælden
Se på Ordre boken på +300 Mio NOK.
Det gir sig selv -mht idag - tænker jeg at nogen sidder med profit og evt. skulle bruke pengene til en ny garage, skattegæld eller anden investering... >;o)
Redigert 21.01.2021 kl 04:20 Du må logge inn for å svare
Fresh Prince
19.11.2020 kl 10:19 2862

Veldig merkelig om ledelsen ikke utnytter den sterke kursen til å hente inn penger i en emisjon nå, trenger ikke være negativt heller!
Redigert 21.01.2021 kl 04:20 Du må logge inn for å svare
aklm
19.11.2020 kl 10:20 2863

Man har et problem hvis man ikke tør eie en aksjer mer enn 1 dag. Hadde f.eks. Røkke eller Fredriksen hatt den samme psyken ville de vært blakke nevrotikere i dag. Det er ingen feil med selskapet så la øretrillerne selge i fred.
Redigert 21.01.2021 kl 04:20 Du må logge inn for å svare
Nebelstreif
19.11.2020 kl 10:24 2837

Takk!

Dette føltes nesten som ein "trade" sidan eg solgte ein del for kring ein månad sidan og no kjøpte noko tilbake (etter å ha sitte stille i båten i 5 år). Forskjellen er at det er meir info no etter den førre kvartalsrapporten, enn då eg solgte, så ganske trygg på at det ikkje er borti natta, sjølv om det sjølvsagt er fare for ytterligere nedgang i slikt eit ruskevèr.
Redigert 21.01.2021 kl 04:20 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
19.11.2020 kl 10:24 2840

Dersom aksjen følger samme mønster som i aksjer utsatt for tradervirksomhet vil den sannsynligvis stige noe utover dagen. Tipper da at sluttkurs vil havne over 3.
Understreker at dette bare er spekulasjoner fra min side.
Redigert 21.01.2021 kl 04:20 Du må logge inn for å svare