Covid-19 undersøkelsens metodiske og terapeutiske utfordringer

Bliss
BGBIO 26.10.2020 kl 22:28 12778

Studien er i gang, og pasientene blir forhåpentligvis rekruttert på løpende bånd, de kan jo ikke utvelges på forhånd.
60 pasienter som innlegges på forskjellige sykehus i Sør-Afrika og India og like mange i England skal få bemcentinib, enten alene eller sammen med remdesivir og/eller steroidet deksametason, og like mange pasienter skal få standardbehandlingen med remdesivir og/eller deksametason. Det er av fagetiske grunner ingen kontrollgruppe som får placebo (narrepille) i en slik undersøkelse. De som får standardbehandlingen skal vurderes opp mot de som får bemcentinib, og her står utfordringene på rekke og rad.
- Siden bemcentinib ikke er en godkjent behandling for covid-19 må pasientene samtykke til en forespørsel om å få denne medisinen (som jo bare er under utprøving). Men hvor mange pasienter vil samtykke til å være 'forsøkskaniner' gjennom bare å ta bemcentinib (monoterapi) når de er såpass syke at de er innlagt pga Sars-CoV-2. Utfra common-sense er det vel nærmest et mirakel om 60 pasienter i Sør-Afrika og India og like mange i England velger å ta bemcentinib som monoterapi. I verste fall ingen, men kanskje noen. De fleste som velger bemcentinib vil trolig ha den i sammen med standardbehandlingen, og i denne kombi-gruppen burde det være mulig å få det antall pasienter som kreves.
- Gitt at vi får en gruppe pasienter som tar bemcentinib alene, så skal disse sammenliknes med de som får bemcentinib + standardbehanlingen, og med de som bare får standardbehandlingen.
- Nå står vi overfor neste store problem: Pasientene i hver av disse tre gruppene må matches mht alle andre relevante faktorer, enn ovenfor nevnte medisinvalg, som kan påvirke sykdoms- og helbredelsesprosessen. Det gjelder alder, kjønn, hvor lenge det er siden de ble smittet, og enhverkjent risikofaktor som høyt blodtrykk, fedme, osv, osv. At dette vil skape hodebry for forskerne trenger vi ikke å lure på engang, og om de som får bemcentinib monoterapi er en svært liten gruppe blir utfordringen med å matche gruppene ekstra stor.
- Hvilke terapeutiske kriterier skal brukes for å skille mellom den ulike behandlingen som hver av de tre gruppene mottar? Det eneste vi har fått vite er at de ser etter en "klinisk forbedring av minst to punkter (fra randomisering) på en ni-punkts ordinær skala, eller direkte utskrivning fra sykehuset, avhengig av hva som kommer først. Sistnevnte er et godt og greit kriterium, men hva førstnevnte betyr velger de å holde hemmelig, alt vi kan skjønne er at dette må handle om forbedret lungefunksjon, feberfrihet, bedret almentilstand, en rekke biokjemiske prøvesvar som bl a en reduksjon av de inflammatoriske markørene, osv.
- Det store spørsmålet blir så om de klarer å finne en signifikant forskjell mellom de tre gruppene, såfremt vi er så heldige å få med bemcenticib mono-gruppa da, i lys av disse prognostiske kriteriene. Hvis alt det metodiske skulle gå i den vellykkede enden av skalaen, vil da de pasientene som bare får bemcentinib bli raskere og 'grundigere' bra enn de de to andre gruppene? Vil de som mottar bemcentinib sammen med standardbehandlingen få et mer vellykket behandlingsforløp enn de som bare mottar standardbehandlingen? Det er jo et ja svar på begge disse spørsmålene vi håper på.
- Har vi noen faglige holdepunkter for optimismen vår? Vi har dessverre lite konkret å bygge på. Visstnok har vi de optimistiske utsagnene til BGBIO sjefen og fra en Ohio forsker med navn Maury (men ingen har fått se rapporten hennes) om at bemcentinib i prekliniske studier viser seg å motvirke virusangrep, inkludert Sars-CoV-2. Det som veier tyngst av det vi vet har å gjøre med virkemåten til bemcentinib, da dette medikamentet binder seg til og i stor grad blokkerer AXL reseptoren på alle kroppens celler, og på den måten stenger eller reduserer virusets vei inn i cellene (hvor de må for å få mulighet til å formere seg). For det andre har Bemcentinib den egenskap å forsterke/forlenge effekten av interferon 1 som er et av kroppens aller viktigste forsvarsvåpen mot virusangrep. På den annen side er det et stort problem at corona viruset også har en annen svært sentral vei inn til kroppens celler, nemlig gjennom ACE2 (angiotensin-converting-enzyme) reseptoren på kroppens celler. Til vår trøst er det noen undersøkelser som indikerer at bemcentinib ikke bare i stor grad reduserer flommen av corona virus gjennom AXL porten, men også og samtidig hemmer virusets inngang gjennom ACE2 porten ved å hemme epithelial‐to‐mesenchymal transition (EMT) og andre viktige faktorer som Sars-CoV-2 trenger for å komme igjennom denne portene. Jeg håper dette ikke bare er en teori, men at det også viser seg å være tilfelle i praksis. I så fall kan BGBIO aksjonærene ha mye å glede seg til ......
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Move Along
28.10.2020 kl 01:07 5687

Veldig godt spørsmål Bliss. Venter håpefullt på svar fra noen av de som har vært mest gung-ho på forskningen bak. I den presentasjonen du viser til er ACE2 å forstå som inngangsporten inn i cellene og jeg tror ikke AXL som bemcentinib er designet mot er nevnt med et ord...
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Yngling ØH
28.10.2020 kl 02:14 5645

Merk dere når den videoen ble produsert. Lenge siden!
Den gang var hypotesen at viruset brukte ACE2 for å penetrere cellene. Det er nok fortsatt sannsynlig at den bruker ACE2 til penetrasjon, men senere forskning har vist at sars bruker flere proteiner og reseptorer for å penetrere cellene. Bemcentinib ser ut til å være en nøkkel i dette. I tillegg reverserer bemcentinib EMT som er viktig downstream for virusets penetrasjon via ACE2.
Bare ta det rolig. Bemcentinib kommer til å virke mot covid-19.
Om aksjekursen fortsetter ned... som den kanskje gjør, så er det en solid kjøpsmulighet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
rischioso
28.10.2020 kl 03:08 5619

Aldri lurt å skulle gi garantier - CEO gjorde det i forkant av emisjonen (80%) - like etter emisjonen var gjennomført så trakk han det tilbake ...
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Move Along
28.10.2020 kl 08:14 5414

Takk Yngling ØH - bare synd jeg ikke har så mye mer å free cash å øke satsningen på BGBIO. Skulle jo så helst gjort det på dagens prisnivå. So be it, jeg er fornøyd og forventer en solid oppgang ila november.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Bliss
28.10.2020 kl 09:40 5246

Ja det er en gammel video, men mitt poeng er at folk på forumet ikke må gå ut med falskt belegg for sin haussing
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Bliss
28.10.2020 kl 11:30 5166

Så sant, så sant!
Den er ikke mye verdt den ståltroen på suksess som kommer fra BGBIO menigheten heller, så lenge det ikke er stuerent for menigheten å komme med de kritiske spørsmålene om hva som kan gå galt med dette covid-19 eksperimentet. Det er bare ved å stille de kritiske spørsmålene, for dernest å usannsynliggjøre holdbarheten til kritikken at vi kan komme i en fornuftig posisjon til å kjøpe aksjer i et selskap.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Yngling ØH
28.10.2020 kl 12:07 5073

"University of Iowa virology research helps facilitate new clinical trial for COVID-19"
"Maury's new studies suggest that the enveloped Coronavirus, SARS-CoV-2, which causes COVID-19, uses AXL to enter into some cells, and that bemcentinib profoundly inhibits virus entry into those cells".
"We have now shown that SARS-CoV-2 uses AXL to enter multiple cell types; a finding that may explain some of the disease symptoms caused by SARS-CoV-2."
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-04/uoih-uoi042920.php

31. sept. 2020
"Patients with thoracic cancers affected by the coronavirus disease 2019 (COVID-19), caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), appear to have poor clinical outcomes. AXL, a TAM (Tyro3, AXL, Mer) family receptor tyrosine kinase, is a known mediator of epithelial to mesenchymal transition (EMT) and therapeutic resistance in non-small cell lung cancer (NSCLC) and other cancers. Additionally, AXL plays a role in efficient Ebola and Zika viral entry and infection and AXL inhibition has demonstrated antiviral activities. Recently, bemcentinib, a highly selective and potent AXL inhibitor with antiviral activity, has been fast-tracked as the first potential treatment for assessment in the United Kingdom’s ACcelerating COVID-19 Research & Development (ACCORD) multicenter, randomized phase II trial."
"Conclusions
These data, in the context of ACE2’s role in preventing acute respiratory distress syndrome, suggest a shift from ACE2-expressing epithelial cells to a more mesenchymal phenotype characterized by low ACE2 and high AXL expression, upon infection of NSCLC cells with SARS-CoV-2. In addition to bemcentinib’s antiviral activity, it can also reverse EMT, further supporting AXL and EMT as novel therapeutic targets for COVID-19 treatment."
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7506415/

Juni 2020:
"AXL Promotes SARS-CoV-2 Infection of Pulmonary and Bronchial Epithelial Cells"
"Abstract and Figures
The current coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic presents a global public health challenge. The viral pathogen responsible, Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), binds to a host receptor ACE2 through its spike (S) glycoprotein, which mediates membrane fusion and virus entry. Although the role of ACE2 as a receptor for SARS-CoV-2 is clear, studies have shown that ACE2 expression across different human tissues is extremely low, especially in pulmonary and bronchial cells. Thus, other host receptors and/or co-receptors that promote the entry of SARS-CoV-2 into cells of the respiratory system might exist. In this study, we have identified tyrosine-protein kinase receptor UFO (AXL), specifically interacts with SARS-CoV-2 S on the host cell membrane. When overexpressed in cells that do not highly express either AXL or ACE2, AXL promotes virus entry as efficiently as ACE2. Strikingly, deleting AXL, but not ACE2, significantly reduces infection of pulmonary cells by the SARS-CoV-2 virus pseudotype. Soluble human recombinant AXL, but not ACE2, blocks SARS-CoV-2 virus pseudotype infection in pulmonary cells. Taken together, our findings suggest AXL may play an important role in promoting SARS-CoV-2 infection of the human respiratory system and is a potential target in future clinical intervention strategies."
https://www.researchgate.net/publication/342293674_AXL_Promotes_SARS-CoV-2_Infection_of_Pulmonary_and_Bronchial_Epithelial_Cells
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Yngling ØH
28.10.2020 kl 12:08 5073

"Conclusions
These data, in the context of ACE2’s role in preventing acute respiratory distress syndrome, suggest a shift from ACE2-expressing epithelial cells to a more mesenchymal phenotype characterized by low ACE2 and high AXL expression, upon infection of NSCLC cells with SARS-CoV-2. In addition to bemcentinib’s antiviral activity, it can also reverse EMT, further supporting AXL and EMT as novel therapeutic targets for COVID-19 treatment."
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Yngling ØH
28.10.2020 kl 12:09 5070

"SARS-CoV-2 infection induces EMT-like molecular changes, including ZEB1-mediated repression of the viral receptor ACE2, in lung cancer models"
"This suggests a novel model of SARS-CoV-2 pathogenesis in which infected cells shift toward an increasingly mesenchymal state and lose ACE2 expression, along with its acute respiratory distress syndrome-protective effect, in a ZEB1-dependent manner. AXL-inhibition and ZEB1-reduction, as with bemcentinib, offers a potential strategy to reverse this effect."
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32577652/
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Move Along
28.10.2020 kl 12:33 5010

Takk Yngling!! Dette besvarer grundig og godt spørsmålet rundt ACE2 kontra AXL fra den videolinken i natt!
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
klaesp
28.10.2020 kl 13:00 4933

Flott innlegg Yngling. Solid dokumentasjon fra uavhengig studie👍
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
bullair
28.10.2020 kl 13:15 4884

Veldig greit å rydda litt i arkivet. Alltid nokon som vil bruke info til eiga vinning. Nok ikkje utan grunn at uavhengige skal uttale seg om Bemcentinib fredag 6/11! Ein er rimeleg sikker på eiga forskning idet ein gjer det!
Reint teknisk lukka me vel gapet nedtil 24.7. Oversolgt som det held er me allereie. Vert spennande framover. Skulle ikkje forundre om det kjem meldingar helga etter den 6/11..
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Allroad18
28.10.2020 kl 13:22 4860

Det er fremdeles gode kjøpsmuligheter. Kursen har gått ned og ned siste ukene, men man skal likevel ha gode nerver for å sitte å vente på stort lavere kurs. Det kan fort svinge oppover med 3-4 kroner i løpet av kort tid.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Yngling ØH
28.10.2020 kl 13:40 4793

Jeg er overrasket over hvor lite virkning det har hatt for aksjekursen at selskapet velger å gå tungt ut med en langt presentasjon med ulike forskere som skal redegjøre for hvordan de mener bemcentinib virker på SARS-Cov-2 og kreft.

Om det ikke viser at de har ståltro innad i selskapet på det de holder på med, så vet ikke jeg hva annet de skulle kunne finne på som kunne signalisere det sterkere.

Ser dere mange andre pharma/biotech selskap som holder investorpresentasjoner om produkter de utvikler/tester, der de går detaljert inn på virkningsmekanismene?

Det er jo fortsatt forskjell på små studier i laboratorium på celler i petriglass, og store studier på syke mennesker. Dvs det er fortsatt risiko for at bemcentinib virker mindre på syke mennesker med covid, enn i petridisker i laboratorium. Men nå nærmer vi oss også svaret på det spørsmålet. Alt vi er kjent med peker rett vei i forhold til effekt
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
klaesp
28.10.2020 kl 14:01 4743

Kanskje kanskje

«Reuters: Første vaksine klar i april 2021
EU-kommisjonens leder, Urulsa von der Leyen sier at koronavaksiner kommer til EU-landene først i april neste år, ifølge Reuters.»
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
ctrlaltdel
28.10.2020 kl 14:14 4695

Hadde Bemcentinib vært så bra som du hevder så hadde du ikke hevdet det.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Hayen
28.10.2020 kl 14:16 4685

"En framtidig vaksine kommer trolig til å utgjøre et viktig verktøy i bekjempelsen av pandemien. Derimot er den ikke et verktøy som endelig løser problemet. En vaksine kan ikke alene stoppe pandemien, de viktige forebyggende tiltakene må vi ha i uoverskuelig framtid, sa Carlson, som altså er den svenske generaldirektøren for det som tilsvarer Folkehelseinstituttet her til lands"

https://www.dagbladet.no/nyheter/eu-vaksine-forst-i-april/73002813

Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Nanoq
28.10.2020 kl 14:16 4681

Og hvor stor blir tilliten i befolkningen til den første vaksinen? 30%? 40%? Høyere?

Og hvor effektiv er den? Og hvem skal ha først? Helsepersonell (hvis de altså tør ta sjansen?

Det vil ta laaaang tid før vi ser +50% av befolkningen vaksinert. Minst 1 år. Det skal ikke mange negative/"dødelige" vaksine-historier til i disse Facebook-tider før vaksineprogrammene risikerer å gå nesten i stå.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
28.10.2020 kl 14:16 4676

Tenker de raskt nå må komme info fra studiene.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Yngling ØH
28.10.2020 kl 14:17 4665

Vet ikke om jeg forstod hva du mente. Men du tenker at BGBIO skal holde presentasjon 6. november om virkemekanksmene for bemcentinib fordi de ikke mener bemcentinib er så bra? Jeg skjønte ikke den...
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
28.10.2020 kl 14:20 4646

Forklar hva du mener og ikke bare sleng ut noe. Det Yngling sa henger på greip, synes ikke det du sa gjør det.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
ctrlaltdel
28.10.2020 kl 15:48 4524

Det ligger noe i den setningen som jeg tror alle kjenner. En gang til. Hadde Bemcentinib vært så bra som det hevdes så hadde vi ikke diskutert eller skrevet hvor bra det er, for da hadde Bemcentinib vært inkludert over det hele. Men det er det ikke. Så derfor må det fremsnakkes og det høres litt for bra ut til å være sant.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
klaesp
28.10.2020 kl 16:00 4482

Haste innkalling fra Accord studie som ledende kandidat egene studier med samme protokoll i Afrika og India.. Tror du noen har trua? Trond M har støvsugd aksjer i markedet sitter på en strategisk post.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Yngling ØH
28.10.2020 kl 16:01 4477

Hmm... ikke enig i den analysen. Bemcentinibs effektivitet er uavhengig av det jeg og andre skriver her. Det er ingen korrelasjon her så vidt jeg kan se. Du trekker kanskje en konklusjon om at siden jeg legger ut forskning som tyder på at bemcentinib virker (i alle fall i laboratorium), så må det være fordi bemcentinib ikke virker... fordi om den hadde virket, så var det unødvendig å fremsnakke bemcentinib?
Her tror jeg du glemmer tidsfaktoren. Det tar tid å gjennomføre studiene. Svar på om bemcentinib virker eller ikke virker foreligger ikke før om noen uker (antageligvis). Forskningen jeg har lagt ut er pekepinner på om det er sannsynlig eller usannsynlig om det vil virke... inntill studiene på syke covid pasienter foreligger.

Det er ingen kausalitet eller korrelasjon mellom å legge ut tidligere studier på bemcentinib og resultatet i pågående studier. Om argumentet ditt skulle holde vann, så måtte det finnes en kausalitet mellom det at jeg legger ut allerede publiserte studier, og resultatet på pågående studier.
Det blir syntax error i mitt hode
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Yngling ØH
28.10.2020 kl 16:09 4450

Og det er vel også ulikt hva som hevdes. Ditt innlegg kan tolkes som at du ikke har tro på bemcentinib. De fleste investorer på jordkloden eier ikke aksjer i BGBIO. Så, det er nok mange-, eller de fleste som er uenig med meg. Men jeg leter heller ikke etter aksjer der alle tror det skal vokse inn i himmelen. Om det var gjengs oppfatning om BGBIO, så hadde det også betydd at aksjekursen var minst 10× dagens kurs.
Da hadde den vert en mindre attraktiv aksje selv om risikoen for å feile var liten.
Jeg vil helst eie aksjer FØR det går opp for andre at selskapet blir en suksess. En forutsetning er at man da går mot strømmen... og helst fordi du har satt deg bedre inn i problemstillingen enn det andre har gjort. Man kan jo likevel ta feil, men risikoen (sannsynligheten) for å ta feil reduseres jo mer solid info man har.
Alternativet er pilkastmetoden, terningkast eller å studere grafer.

Mitt veddemål, og flere andre BGBIOs investorers veddemål er at andre tar feil og vi har rett.
Investerer du etter en annen filosofi, så er det helt fint for meg. Hver og en må jo gjøre sine valg basert på den informasjonen man opplever at man har.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
ctrlaltdel
28.10.2020 kl 16:43 4385

Det finnes også andre veddemål. Nå er shorten gått fra 1.01% til 1.11%. De bare trøkker på. Så langt er har det veddemålet seiret.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Sabai
28.10.2020 kl 16:56 4339

TM fortsetter å laste opp 100" nye i dag
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
HobbyInvest1
28.10.2020 kl 17:06 4305

Og med dette setter nok Mohn en bunn for denne gang. De som kjøpte på 25-tallet i dag kan trolig være svært fornøyde.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Bliss
07.11.2020 kl 18:41 3601

Tiden går og går og covid-19 studien med Bemcentinib (B) kryper i bekymringsfull langsom gange eller knapt nok det. Pr i dag har ikke en eneste pasient i England og India fått B, men en eller et par skal ha fått det i Sør-Afrika. Dette til tross for at sykehusene er overfylt av covid syke pasienter som trenger behandling. Det er åpenbare store problemer ute og går og jeg tror de fleste med meg vil lande på at disse problemene etter all sannsynlighet er av metodisk karakter, ref det jeg har skrevet om de metodiske utfordringene ved covid-19 studiene i min innledning til denne tråden.
For å kunne måle effekten av B på en pålitelig måte er det viktig å få en størst mulig gruppe pasienter som blir medisinert med B som eneste terapeutiske medikament. Det er trolig her det butter, for hvem vil ta et eksperimentelt medikament under utprøving når de kan få tilbud om en godkjent standardbehandling. Det mest sannsynlige scenariet er at rekrutteringen til monoterapi med B er ytterst vanskelig. Da har de ansvarlige for undersøkelsen ett av to valg. De kan ta tiden til hjelp og håpe at de som vil ta B alene før eller siden vil skyte fart eller de kan konsentrere seg om å bygge opp en gruppe som får B sammen med standardbehandlingen. Sistnevnte vil de nok fort få stor nok. Når det satses på å bygge opp en ren B gruppe, så er det naturligvis fordi det gir de klart beste forutsetningene for å vurdere effekten av B i behandlingen av covid syke pasienter. Det er langt vanskeligere å vurdere effekten av B om de bare skal sammenlikne de to gruppene: B + S med en ren S gruppe.
Dersom det er det sistnevnte som skjer, samtidig som mange av målkriteriene kanskje kan befinne seg i en gråsone, ja da kan det bli vanskelig å fastslå hvilken betydning B kan spille i behandlingen av de covid syke. I verste fall kan vi da risikere å få en 'falsk positiv', dva at gruppe med B pluss standardbehandlingen synes å være bedre enn standardbehandlingen alene. Det som da skjer er at aksjekursen til BGBIO fyker opp, mens Bemcentinib da selvfølgelig blir henvist til en stor og grundig fase 3 undersøkelse for å fastslå om det preliminære positive funnet er reelt eller ikke. Men hvis vi har med en 'falsk positiv' å gjøre vil naturligvis fase 3 studien avsløre dette og kursen til BGBIO vil falle som en stein fra et høyt nivå og nett ned til det harde bakkeplan. Det er sånt som er aksjonærenes mareritt.
For min del har jeg liten tro på dette covid- 19 prosjektet, og jeg ville sett det som en fordel om hele greie ble avblåst fortest mulig, slik at BGBIO kan konsentrere seg om cancer studiene sine der det er åpenbart at B har en effekt. For min del er det også vanskelig å vite når jeg skal investere det jeg ønsker i BGBIO, for hva kommer først, et nederlag for covid-19 studien med et kraftig kursfall eller en eller flere gode nyheter for cancer studiene som skyter kursen skyhøyt .....
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Hayen
07.11.2020 kl 19:19 3531

Bliss =rischioso?
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
klaesp
07.11.2020 kl 19:24 3514

rischioso, ble det økning av medisinering hos fastlegen?
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
07.11.2020 kl 19:38 3474

Forstår du er desperat og nedfor etter all villmannshortinga, men dette her hjelper lite.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
focuss
07.11.2020 kl 19:39 3469

Noen bør sørge for at problemstillingen grundig belyses på Q3. Tror ikke det ble berørt ved seminaret de hadde nylig. Tragisk at pasienter ikke får medisin som Godfrey mener det er 80% sannsynlighet for at vil hjelpe. Foreløpig er vel problemstillingen feid under teppe.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Picosalax
07.11.2020 kl 20:20 3390

Det må være lov til å stille kritiske spørsmål. AZ melder at vaksine vil være tilgjengelig i desember, Pfizer likeså. Det er neppe grunn til å hevde at bemcentinib vil få plass i behandlingen av Covid19, men tro kan flytte fjell.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Bliss
08.11.2020 kl 13:17 3167

Helt enig, men vær forsiktig nå focuss, du er farlig nær å framstå som en oppvigler, og du vet hva menigheten mener om den slags. Mitt innlegg i går 18:41 var jo banning av verste sort, som en med Turettes, helt ute av kontroll, og jeg ble da også spurt av en av de eldste i menigheten om dette med økning av medisindosen min. Den edle hentet også fram sine profetiske egenskaper og mener jeg er rischioso, men nei, han traff ikke helt der. Denne rischioso har forøvrig mine store respekt. Han talte oss alle mitt imot og påpekte stadig svakheter ved den Accord studien som endte i den fiaskoen han mente var det mest sannsynlige utfallet på det prosjektet. Han fikk rett, mens vi andre, meg inkludert, var totalt ureflekterte i vår naive tro på at dette skulle gå bra. Også i mange andre sammenhenger har jeg lest noen svært verdifulle innlegg fra den den av menigheten fordømte rischioso. Jeg skulle ønske flere våget å reflektere som rischioso.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
HP17
09.11.2020 kl 15:43 2890

En gledens dag for all verdens befolkning, da ble jo BGBIO litt mindre Covid-19 relevant?

Den amerikanske legemiddelgiganten Pfizer og tyske BioNTech sier at de siste prøvedataene fra deres fase 3 av kliniske studier viser at coronavaksinen deres var mer enn 90 prosent effektiv i å forhindre infeksjon.
https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/8664PQ/oljeprisen-og-oslo-boers-rett-opp-etter-melding-om-effektiv-vaksine
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare