Klarer Bemcentinib å bestå testen?

Bliss
BGBIO 28.10.2020 kl 20:48 21698

Kan Bemcentinib klare å hemme Sars-CoV-2 i så stor grad at dette lindrer og forkorter sykdomsforløpet til de covid-19 syke?
Det er dette som nå er under uttesting i to studier i tre forskjellige land, og vi skal her ta en liten titt på det som taler for og imot et vellykket resultat. Siste del av dette innlegget mitt kan fortone seg som høylydt banning i kjerka, men det får så være.
Den første utfordringen for BGBIO gjelder det metodiske. Å få nok pasienter til å være med i studien i disse tider kan umulig bli et problem, men jeg tviler på om vi lykkes med å få en monogruppe som vil ta til takke med Bemcentinib alene da dette medikamentet bare er under utprøving, mens Remdesivir og steroidet Deksametason er den anerkjente standardbehandlingen med påstått effekt mot covid-19 i dag. Alvorlig syke pasienter vil naturligvis velge den mest anerkjente behandlingen. Derfor er jeg redd vi bare får to grupper som skal sammenliknes, det gjelder de som får Bemcentinib i sammen med standardbehandling og de som bare får standardbehandlingen. Det vil svekke noe av muligheten for å evaluere effekten av Bemcentinib som et selvstendig behandlingsalternativ.
Om vi overser de metodiske problemene, hva får oss til å tro at Bemcentinib kan bli en suksess?
Den gjengse oppfatningen i det globale forskermiljøet hevder at Sars-CoV-2 kommer inn i kroppens celler ved at dets S-glykoprotein kobler seg til en reseptor på kroppens celler som heter ACE2 (angiotensin-converting-enzym2), mens Bemcentinib fester seg til og blokkerer en helt annen port inn i cellene som heter AXL (en tyrosin-kinase reseptor). Heldigvis har en rekke forskere klart å påvise at også AXL porten er en sentral inngangsdør til cellekjernen for corona virus, i tillegg til noen mindre kjente porter. Maury, som for øvrig har et tett samarbeid med BGBIO, er en av disse forskerne og hun formulerer det slik: "Viruses must enter cells to replicate and my lab has previously shown that AXL is one of several cell surface receptors used by different enveloped viruses to enter cells." Hun sier også "the enveloped Coronavirus, SARS-CoV-2, which causes COVID-19, uses AXL to enter into some cells, and that bemcentinib profoundly inhibits virus entry into those cells". https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-04/uoih-uoi042920.php
Se også Stewart et al: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32577652/ og ikke minst Wang et al https://assets.researchsquare.com/files/rs-35387/v1/19eba655-a2f7-4a0f-a794-a04aad176a7a.pdf
Både Stewart og Wang har dessuten påvist at AXL porten er enda viktigere enn ACE2 porten ved covid-19. Wang et al sier det slik: "Although the role of ACE2 as a receptor for SARS-CoV-2 is clear, studies have shown that ACE2 expression across different human tissues is extremely low, especially in pulmonary and bronchial cells. Thus, other host receptors and/or co-receptors that promote the entry of SARS-CoV-2 into cells of the respiratory system might exist. In this study, we have identified tyrosine-protein kinase receptor UFO (AXL), specifically interacts with SARS-CoV-2 S on the host cell membrane. When overexpressed in cells that do not highly express either AXL or ACE2, AXL promotes virus entry as efficiently as ACE2. Strikingly, deleting AXL, but not ACE2, significantly reduces infection of pulmonary cells by the SARS-CoV-2 virus pseudotype. Soluble human recombinant AXL, but not ACE2, blocks SARS-CoV-2 virus pseudotype infection in pulmonary cells. Taken together, our findings suggest AXL may play an important role in promoting SARS-CoV-2 infection of the human respiratory system and is a potential target in future clinical intervention strategies."
BGBIO og Maury ser med dette for seg at Bemcentinib kan bli en stor suksess i behandlingen av covid-19 fordi dette medikamentet "målretter seg og binder seg til det intracellulære katalytiske kinasedomenet til AXL-reseptortyrosinkinase og hemmer dets aktivitet" og fordi AXL porten åpenbart ser ut til å være den mest sentrale inngangen for corona viruset til kroppens celler. BGBIO ser ut til å ha skutt gullfuglen. Bemcentinib er jo en suveren AXL reseptor hemmer!
"Since the outbreak of COVID-19, extensive effort has been devoted to developing drugs that target the human cell viral receptor ACE2. Unfortunately, the outcomes were not satisfying. (Wang et al). Det er det å blokkere AXL reseptoren som nå framstår som de covid-19 sykes store håp.
Da gjenstår det vel bare å kjøpe BGBIO aksjer med begge hendene så fort som mulig siden Bemcentinib kan hemme AXL reseptoren i stor grad?
Vent litt, vi må først se litt mer på hva denne forskningen på Sars-Cov-2/covid-19 har å si, og der i gården går det fort i svingene. La oss igjen vende oss til den ferske og utrolig grundige artikkelen til Wang et al.: "As AXL is overexpressed in numerous cancer types, it has already been pursued as a drug target. However, we note that most reported AXL inhibitors target its kinase domain and would thus not have eficacy against SARS-CoV-2 infection because the virus interacts with the extracellular Ig-like domains of AXL. Alternative approaches include targeting the AXL extracellular Ig-like domains and the region of the SARS-CoV-2 S protein that interacts with AXL. .... Based on our data, AXL is likely to bind the N-terminal region of SARS-CoV-2 S, unlike the binding of ACE2 to the RBD. Interestingly, a recent study identied a potent neutralizing human antibody that binds to the N-terminal domain of SARS-CoV-2 S. Although this antibody does not bind to the RBD or block its interaction with ACE2, its neutralizing activity was much higher than that of antibodies targeting the RBD. This report highlights the importance of the N-terminal domain of SARS-CoV-2 S during viral infection and may support the important role of AXL during infection of the human pulmonary and bronchial systems."
Dette er aldeles ikke bra, sett gjennom våre øyne.
Disse forskerne har jo påvist at "most reported AXL inhibitors target its kinase domain and would thus not have eficacy against SARS-CoV-2 infection" og det er jo nettopp dette som er virkemåten til Bemcentinib.
Altså: Som AXL hemmer vil Bemcentinib "thus not have eficacy against SARS-CoV-2 infection". Huff!
Vi skal allikevel ikke helt avskrive Bemcentinib for den har også en annen sterk antiviral effekt gjennom å forsterke effekten av interferon1. Dessuten, kanskje den har en effekt allikevel, selv om jeg ikke helt skjønner hvorfor den skulle ha det.
Selv om Bemcentinib ikke ser ut til å kunne stanse Sars-CoV-2 fordi den blokkerer feil inngang på AXL reseptoren, så angriper den så langt jeg kan skjønne helt riktig reseptor mht å bekjempe cancercellene. Det kan derfor se ut til at de har helt rett alle de som på BGBIO trådene som har hatt tro på Bemcentinib som et anticancer medikament og ikke som et anti Sars-CoV-2 medikament.
Redigert 21.01.2021 kl 09:13 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
28.10.2020 kl 21:35 9171

Wang skriver: " However, we notice that most reporter AXL-inhibitors target its kinase domain..." Gjelder altså ikke alle inhibitorer. Hvordan vet du at Bemcentinib er i "feil" gruppe og derfor ikke kan brukes mot covidviruset?
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
28.10.2020 kl 21:36 9167

Rettelse; reported og ikke reporter.
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
Bliss
28.10.2020 kl 21:39 9142

Jeg vil understreke dette: Selv om Bemcentinib ikke ser ut til å kunne stanse Sars-CoV-2/covid-19 fordi den blokkerer feil inngang på AXL reseptoren, så angriper den så langt jeg kan skjønne helt riktig reseptor mht å bekjempe cancercellene. Det kan derfor se ut til at de har helt rett alle de som på BGBIO trådene som har hatt tro på Bemcentinib som et anticancer medikament og ikke som et anti Sars-CoV-2 medikament.
Dersom resultatet av BGBIOs covid-19 studie skulle bli nedslående er jeg redd kursen fort kan havne ned mot 15 tallet, men om så skulle skje, ja da vil jeg kjøpe med begge hender, for min tro på Bemcentinib og de øvrige medikamentene til BGBIO i bekjempelsen av kreft den er helt intakt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
HP17
28.10.2020 kl 21:42 9123

Redd for at covid-19 feiler men enig. Kommer kursen ned mot kr 15 laster også jeg godt opp.
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
Bliss
28.10.2020 kl 21:42 9109

Fordi Bemcentinib av BGBIO blir oppgitt å binde seg til kinase området. Så Bemcentinib er ifølge Wang et al en av de som ikke har anti-corona effekt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
klaesp
28.10.2020 kl 21:56 9009

Men virkningsgrad og erfaring er på en måte dokumentert i liten skala via Accord studie hvor Bergenbio er ledende kandidat.
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
rockpus
28.10.2020 kl 21:58 8984

Ville det ikke vært rart om du finner ut dette samtidig som det skulle være ukjent for ledelsen i BGBIO??
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
klaesp
28.10.2020 kl 22:03 8939

– Prekliniske data viser at bemcentinib har stort potensiale for behandling av covid-19. Basert på vår erfaring i Accord-studien 
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
King
28.10.2020 kl 22:04 8920

Er dette seriøst eller er det bare tull og tøys. Hvorfor er ikke BGBIO sin medisinske ledelse klar over dette. Kanskje best du ringer selskapet og forteller det du vet så de får stanset alle forsøkene. Godt vi har «forskere» her som kan så mye.
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
klaesp
28.10.2020 kl 22:04 8911


Det norske, børsnoterte Bergenbio melder mandag morgen at UK Research and Innovation (UKRI) har besluttet å gjeninnføre finansiering for den kliniske COVID-19 ACCORD studien der Bergenbios legemiddel «bemcentinib» er den ledende kandidaten som skal testes.
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
focuss
28.10.2020 kl 22:10 8860

Bliss
Må si jeg er imponert av din gjennomgang her, så takk skal du ha. Fantastisk og få magefølelsen vitenskapelig bekreftet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
28.10.2020 kl 22:32 8673

Dette viser jo at du har 0 kontroll på hva du skriver.
Kreft resultatene kommer innen 2 og 5 uker, kanskje i melding før dette også.
Tror du Bergenbio ligger og roter på 20 tallet når Covid resultatene kommer?
Accord har valgt å ta med Bemcentinib videre basert på sommerens pasienter (4-15?) pasienter og kliniske studier.

Kinesiske studier viser også at det mest effektive er å blokkere AXL.
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
Bliss
28.10.2020 kl 22:32 8661

Dette er ikke tull og tøys, det er det aller siste fra forskningen om Sars-CoV-2. Det er ikke jeg som sier dette, det er de fremste forskerne på feltet, og den undersøkelsen de har gjort har et metodisk sett fremragende nivå.
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
Bliss
28.10.2020 kl 22:37 8620

Du sier: Kinesiske studier viser også at det mest effektive er å blokkere AXL.
Ja det er helt riktig, men har du ikke lest det jeg skrev om hva disse forskerne sier. De sier, og det er hele mitt poeng, at et medikament som Benventinib fester seg til feil inngangsport på AXL reseptoren når det gjelder å motvirke en Sars-CoV-2 infeksjon, men heldigvis rett når det gjelder å bekjempe cancer.
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
King
28.10.2020 kl 22:40 8587

Det er flott med relevant i formasjon Bliss. Men dette må da noen i selskapet ha kjent til før de tre forsøkene startet opp. Og hva med britiske forskere som leder Accord. Og hvorfor stopper ikke alt opp med en gang. Eller finnes det kanskje flere nyanser her?
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
Bliss
28.10.2020 kl 22:40 8590

Jo det synes jeg også ville vært rart. Derfor håper og tror jeg de har fått med seg siste nytt fra forskningsfronten på det de selv driver med. Noe annet ville vel overraske oss stort. Samtidig mistenker jeg det må gi dem litt hodebry ....
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
klaesp
28.10.2020 kl 22:41 8572

Men resultater fra Accord studie viser at det virker..
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
focuss
28.10.2020 kl 22:42 8561

Bliss
Er dette fersk forskning som var ukjent når Accord startet? I så tilfelle må det vel vurderes å stanse hele Covid arbeidet med Bemcentinib.
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
King
28.10.2020 kl 22:43 8488

Spennende tider på mange måter nå. Takk for info Bliss.
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
Hayen
28.10.2020 kl 22:44 8480

"This report highlights the importance of the N-terminal domain of SARS-CoV-2 S during viral infection and may support the important role of AXL during infection of the human pulmonary and bronchial systems."
Dette er aldeles ikke bra, sett gjennom våre øyne.
Disse forskerne har jo påvist at "most reported AXL inhibitors target its kinase domain and would thus not have eficacy against SARS-CoV-2 infection" og det er jo nettopp dette som er virkemåten til Bemcentinib."

Dette er utenfor mitt fagfelt, men dette må være enkelt å sjekke ut i lab?
Vi vet jo at Bemcentinib er testet på levende virus med svært gode resultater.
Det bør vel ikke være mulig hvis bemcentinib blokkerer 'feil arm' på axl?
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
28.10.2020 kl 22:45 8458

Wang nevner Ig-like domain, trodde GAS6 hørte til i den kategorien og da er dette tydeligvis noe BGBIO har kontroll på. Mulig jeg tar feil her, håper du kan forklare...
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
Bliss
28.10.2020 kl 22:46 8448

Siden denne forskningen er såpass ny er det ikke gitt at de har fått studert den før de startet sine studier og i hvert fall ikke før Accord studien startet.
Ellers er jeg helt enig med deg når du sier: "Eller finnes det kanskje flere nyanser her?" Og det er fordi forskningen på dette feltet går vanvittig fort, stadig ny kunnskap kommer for en dag og vi vet ikke hva morgendagen bringer.
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
focuss
28.10.2020 kl 22:47 8438

klaesp
Tror du baserer det på egen tolkning av Godfreys typisk tvetydige melding. Meg bekjent har vi vel ingen info fra Accord. Ikke engang antall pasienter hvis det ble noen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
28.10.2020 kl 22:48 8383

Vi er vel forresten her litt inne på hvorfor BGBIO ikke framstår som veldig sexy for allmugen, er høyt nivå på greiene deres og ikke lett å forstå hva de holder på med.
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
Rule
28.10.2020 kl 22:52 8348

Og jeg er anti imponeret.
Bliss - du misforstår teksten. Det er en kommentar om at der findes et human antibody som ser ud til a kunne binde sig fint til sars-cov-2 (N-terminal). Problemet er jo at virus snyder immun forsvaret (anti-bodies kan ikke finde og neutralisere det). Bemcentinib virkemåde er helt anderledes. Target er at hindre cellular ingang. Sorry - du taber helt overblikket her. Hvis man kan finde eller enhance noget der gør at immun forsvaret kan identificere virus og angribe det - ja så har vi et mirakel middel. Bemcentinib er ikke et mirakel middel, men hindrer forhåbentlig cellular indgang og reproduktion inna i cella.

Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
klaesp
28.10.2020 kl 22:54 8535

Tror du
Universitetssykehuset Southampton NHS Trust driver noen form for veldedighet eller bare kaster penger ut av vinduet?

Universitetssykehuset Southampton NHS Trust vil fortsatt være sponsor for studien. Studien vil imidlertid bli styrt av the Medicines Evaluation Unit ved Universitetet i Manchester.  

Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
28.10.2020 kl 22:59 8495

Kommer det noe positivt nytt nå fra testene, så kommer kursen til BGBIO til å,gå sky high, er en voldsom interesse rundt denne nå 🧐
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
Bliss
28.10.2020 kl 23:00 8478

Ja, Wang et al skriver som du sier at det er "et human antibody som ser ud til a kunne binde sig fint til sars-cov-2 (N-terminal)." Det er dette antistoffet som Chi et al forsker på, og som da kan blokkere sars viruset, men det kan ikke Bemcentinib ved bare å være en selektiv kinase reseptor hemmer.
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
Yngling ØH
28.10.2020 kl 23:04 8456

Er du i stand til å vurdere hvem som er de fremste forskerne innen dette fagfeltet? Hvem er du?
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
Bliss
28.10.2020 kl 23:04 8450

Jeg tror også vi får noen saftige kurshopp når de rapporterer om framgangen med gjennomføringen av studiene, for de blir høyst sannsynlig gjennomført, og bare det i seg selv vil overraske de desillusjonerte investorene, men jeg er redd resultatet fra studiene blir nedslående.
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
Bliss
28.10.2020 kl 23:08 8424

Du får aldri vite hvem jeg, like lite som jeg skal vite hvem du er.
La oss nøye oss med å ta ballen og ikke mannen, la oss utveksle og vurdere hverandres argumenter.
Og vi er nå engang på det samme laget her på Forum. Vi samarbeider med det formål å tjene og ikke tape penger på aksjemarkedet i kampen mot de store .....
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
Move Along
28.10.2020 kl 23:09 8414

Bliss. I disse tider må jeg dessverre si at dine kilder må kraftig kvalitetssikres. Hvem er denne «Wang et al»? Hvilken institusjon er «Westlake»?? Det eneste jeg kan se er at artikkelen er udatert, har aldri hørt om denne Shuai Wang, vet ikke om han er en kvalifisert lege en gang? Det er artikleler som er skrevet i noe som kaller seg «Research Square» og som i ingen av tilfellene jeg har fått sjekket er «peer reviewed» (inkl. den artikkelen du nå siterer fra for å så direkte konkludere at bemcentinib påvirker feil inngangsport i AXL - tvert i mot all den forskningen vi hittil vet om - fra kredible og annerkjente kilder). Forrige gang Wang et
al. uttalte seg i forhold til Covid-19 var det i egenskap av å være mikrobiologister og ikke virologister, også via denne ukjente ResearchSquare platformen, også ikke peer reviewed (https://assets.researchsquare.com/files/rs-45991/v1/7ab89d05-e779-4377-adfe-4896afdc1a58.pdf). Og hvis du søker andre artikler utgitt av «Wang et al» over tid, er det interessant hvor mange vidt forskjellige forskninsområder de uttaler seg på på, tilsynelatende som eksperter på feltet. Pass på at du ikke bedriver med «fake news» med andre folk sine penger!
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
rockpus
28.10.2020 kl 23:12 8386

Bliss

Jeg synes faktisk at du burde forsøke å kontakte ledelsen i BGBIO om dette. Det må da være i selskapets interesse å hindre en potensiell misforståelse med så alvorlig innhold som dette, om de kan?
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
Bliss
28.10.2020 kl 23:16 8358

Les hele artikkelen Move Along, og jeg tror du blir imponert, det ble i hvert fall jeg.
Ellers er det godt å bemerke at det er liv i menigheten.
Er det ikke det som er å leve da, å stadig utforske det nye og være i bevegelse?
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
Vix
28.10.2020 kl 23:16 8355

God oversikt. Ig.domene som virus binder på AXL reseptoren ligger på utsida cellemembran og domene området som bemcentinib blokker ligger på innsida av cellemembran. ( AXL strukturen går har intra- og ekstracellulær del). BGG 149 ( antistoffet som Bergenbio har i tidlig stadie) vil slik gå rett på Ig domene, men er noko for seint i løypa (fase 1?) til å få betyding for Covid-19.Har stor tru på Bemcentinib som kreftmedisin, litt utrulig usikker Covid-delen. Men sjølv om det ikkje ser ut til hindre virusbinding, kan den jo sjølvsagt gi effekt, Dette er kompliserte samspel, kun kliniske tester gir svar, Nytter ikkje å legge samman x antall labforsøk og rekne seg fram til at dette vil funke. Det er vel identifisert over hundre kinaser i cellemembraner og veldig mykje er ukjent om kva effekt dei ulike har. Enormt potensiale i Bergenbio, men alle tenker kun Covid-19 og kan få fall ved skuffende resultat her. Men det er jo som kreftmedikament dette kan bli virkelig stort
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
Bliss
28.10.2020 kl 23:27 8299

Bra sagt Vix.
Det har slått meg også at BGBIOs AXL antistoff Tilvestamab ville vært midt i blinken, og sannsynligvis gjort den jobben Bemcentinib ikke får gjort.
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
Bliss
28.10.2020 kl 23:30 8275

Jeg er ganske viss på at ledelsen i BGBIO kjenner til innholdet i denne artikkelen pr idag.
Jeg stilte for øvrig ledelsen enkelte faglige spørsmål rundt covid-19 studiene for et par uker siden, men det var før jeg ble klar over innholdet i Wang artikkelen om at Bemcentinib binder seg til feil antivirale reseptor, de svarte meg ikke på spørsmålene mine, men åpnet for å stille dem på seminaret 6 november.
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
28.10.2020 kl 23:37 8248

Så du slår altså fast her og nå at Bemcentinib ikke hindrer virusbinding? Vil påstå du uttaler deg på syltynt grunnlag, og dessuten litt i overkant pompøst.
Redigert 21.01.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare