I morgen og fremover


Leverer Salmar i morgen like godt som Lerøy gjorde i dag?
Redigert 21.01.2021 kl 09:40 Du må logge inn for å svare
milk
26.11.2020 kl 16:48 4622

Jeg prøver å få litt oversikt over vinterens slakting i Chile. Det er mye som tyder på at produksjonen der blir lavere en estimert.! Det har ikke lyktes meg å få det verifisert. Hvis så er tilfelle, er det positive nyheter rent generelt..... Ikke for MOWI da! Kommer tilbake på den. Kanskje andre vet mer!!!
Redigert 21.01.2021 kl 08:18 Du må logge inn for å svare
Headline
27.11.2020 kl 10:09 4544

Utbudet globalt styres i dag primært fra Norge og Chile. Nedgang i Chile gir normalt høyere pris og høyere andel til norske aktører. Men en god del av produksjonen i Chile er eid av selskap med hovedvirke i Norge. For disse kan det være negativt. Hvem flere enn Mowi har eierskap i Chile?
https://ilaks.no/rafferty-nar-storfisken-er-slaktet-ut-i-lopet-av-de-neste-ukene-vil-markedet-komme-seg-raskt/
Redigert 21.01.2021 kl 08:18 Du må logge inn for å svare
milk
27.11.2020 kl 16:13 4494

Når prisene på laks dropper før Jul, da er det reel grunn til bekymring.... Jeg liker ikke det jeg ser å hører!! Det positive er at det vil bli flere gode kjøpsmuligheter :-) Stakkars GSF! Nå lever de snart bare på lånte midler... Ingen grunn til å sitte rolig i båten for de som eier aksjer der. Bare å rømme skuta før rottene tar over :-D
Redigert 21.01.2021 kl 08:18 Du må logge inn for å svare
finast
28.11.2020 kl 16:17 4393

Nå har vel prisen steget og ikke godt ned siste uke. Ref.tall fra uke 47.Det er vel også mye som tyder på at den skal videre opp fremover. Tror den fort kan ende midt på 50 tallet frem mot nyttår.
Redigert 21.01.2021 kl 08:18 Du må logge inn for å svare
milk
28.11.2020 kl 16:41 4378

Jasså !!! Ps. Det skrives "gått ned" ...... :-D
Redigert 21.01.2021 kl 08:18 Du må logge inn for å svare
finast
28.11.2020 kl 17:02 4360

Beklager skrivefeil. Men Jasså er også skrevet feil, så slik kan det gå......
Redigert 21.01.2021 kl 08:18 Du må logge inn for å svare
milk
28.11.2020 kl 19:31 4320

Den er geir! :-) Jeg lurer fremdeles på hvor den enorme oppsiden i GSF ligger....
Redigert 21.01.2021 kl 08:18 Du må logge inn for å svare
Headline
30.11.2020 kl 10:24 4156

Passerer 500
At den positive utviklingen har vært i noen dager nå, kan snu trenden. Oppsiden er der, må bare ha med det tekniske og psykologiske. Ser bra ut
Redigert 21.01.2021 kl 08:18 Du må logge inn for å svare
Headline
04.12.2020 kl 10:27 3851

Halvhjertet interesse for sjømataksjene for tiden. Lave laksepriser tynger vel litt enda og forventes ikke å stige enda, men det kommer. Høy biomasse og mye fisk i mærene... det må vel slippe snart. Derimot har makrell blitt skikkelig i skuddet, spes i Japan med høye priser. Nedgangen i Chile er med blandede forventninger da norske selskaper eier en god del av produksjonen der, men mest positive signaler for prisoppgang her. Så er jeg spent på interessen for Salmar innfor førstkommende mandag, da det er x-dag med 13 kr/pr. Blir det bare rolig, eller vil flere inn utover dagen??? Synspunkter?
Redigert 21.01.2021 kl 08:18 Du må logge inn for å svare
Headline
07.12.2020 kl 17:27 3615

Miraklenes tid er ikke forbi.
Redigert 21.01.2021 kl 08:18 Du må logge inn for å svare

https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Nyheter/2021/den-forste-soknaden-om-klarering-av-lokalitet-i-norskehavet

Slipper muligens masse sykdommer nå!

Den første søknaden om klarering av lokalitet i Norskehavet

Fiskeridirektoratet har mottatt søknad fra SalMar Ocean AS om klarering av lokalitet for produksjon av laks på en lokalitet i Norskehavet.
SalMar-selskapet Mariculture fikk i 2019 tilsagn om åtte utviklingstillatelser for uttesting av teknologien i konseptet Smart FishFarm (SFF), og det er dette anlegget som er planlagt etablert på lokaliteten.

Vedtak om tilsagn og andre brev i saken

En oppsummering av prosjektet finnes i klareringssøknaden. SalMar søker om at lokaliteten klareres for en biomasse på 19 000 tonn maksimalt tillatt biomasse, som er den biomassen anlegget er dimensjonert for å produsere.

I 2019 kartla og identifiserte Fiskeridirektoratet i samarbeid med Havforskningsinstituttet områder som kan være egnet for havbruk til havs. Rapporten fra arbeidet samt andre relevante dokumenter.

Den omsøkte lokaliteten er plassert i ytterkant av det som Fiskeridirektoratet i rapporten kaller område 11 Frøyabanken nord. Området ligger utenfor Trøndelagskysten, 30 til 70 nautiske mil fra grunnlinjen og er anbefalt for konsekvensutredning for akvakultur. Det er første gang noen søker om klarering av en lokalitet for akvakultur i åpent hav.

Fiskeridirektoratet skal behandle søknaden ettersom lokaliteten er utenfor plan- og bygningslovens virkeområde. Fiskeridirektoratet kunngjør derfor klareringssøknaden. Her finner du hele søknaden samt kontaktinformasjon for å avgi høringsuttalelse.

Fristen for uttale til søknaden er fire uker fra kunngjøringsdatoen.

Fiskeridirektoratet vil også sende søknaden til aktuelle sektormyndigheter og særlig relevante høringsinstanser. Egne frister vil gjelde for sektormyndighetene
Redigert 21.01.2021 kl 08:18 Du må logge inn for å svare

Det er ikke noe alger så langt ute på havet tror jeg.. noen som vet fordelene ?

Kursmålet jeg hadde var 540,- nå er analytikernes anbefaling 800,-
Det forandrer kursmålet. Beholder denne på ubestemt tid.

Utbytte kan komme opp i 35,- 40,- kroner 👍🚀🎊
Redigert 21.01.2021 kl 08:18 Du må logge inn for å svare
Headline
13.01.2021 kl 08:32 2750

Lakseprisen lar vente på seg, men eksporten øker kraftig. Spent på hvordan markedet reagerer i dag.
Redigert 21.01.2021 kl 08:18 Du må logge inn for å svare

Fint opp 1.56% nå god omsetning. Kommer til og legge på seg noen prosent i uken hele året.
Nå begynner vaksinasjonen cov 19 og komme på plass, fly trafikk, restauranter, ikea alle med god laksemiddag kan nå snart begynne servering. Dette blir fint fremover, det er jeg sikker på.

Tror vi får en stigning på rundt 4% i måneden. Innen 2022 januar ca totalt 58% stigning fra dagens nivå. Så utbytte kan bli dette året mellom 20-30 kroner
Redigert 21.01.2021 kl 08:18 Du må logge inn for å svare

Jeg har litt problemet med og se en slik voldsom vekst på 60% analytikern har så klart bedre innsikt og vet hva kostnadene er ved lus og andre sykdommer ved land koster. Men 800,- han må ha tegnet seg til et utbytte på 35,- eller noe rundt der.
Selv regnet jeg med innsparinger og økt utbytte på rundt 25,-
Noen som har noen tanker rundt analytikernes mål?
Redigert 21.01.2021 kl 08:18 Du må logge inn for å svare

Flere som er enige, etterspørsel vil øke vaksine. Jag anser salmar som en sikker investering. 60% Max 2 år tipper jeg. Så hvis du setter 500 000,- er gevinsten 150 000 i året + ev utbytte. Som kommer garantert.

https://finansavisen.no/nyheter/bors/2021/01/15/7609139/seb-analytiker-markedsutsiktene-for-laks-er-gode?mobile=1
Redigert 21.01.2021 kl 08:18 Du må logge inn for å svare
JonasKr
16.01.2021 kl 20:28 2341

For så vidt relativt Bull på oppdrett. Det store spørsmålet i årene som kommer er tilbud vs etterspørsel. Det satses enormt på både hav- og landbasert flere steder i verden, hvor mye vil etterspørselen øke? Skrekken er jo at dette vil føre til det samme shale gjorde i oljebransjen (utrolig at dette ikke er tema, men det var det jo ikke for shale-drillerne heller, inntil de plutselig så at de boret sin egen grav. Virker som alle regnestykker gjøres ut fra at prisen skal være stabil selv om tilbudet øker). Landbasert i Norge virker jo helt idiotisk, dette kan jo gjøres hvor som helst med kystlinje, og vil jo fungere langt bedre steder med lavere kostnader og nærmere markedene enn Norge. Vekstmulighetene i Norge må i det minste være i havet, her tror jeg Salmar har valgt rett.
Redigert 21.01.2021 kl 08:18 Du må logge inn for å svare
milk
17.01.2021 kl 16:15 2232

Jeg kan love deg att det vil ta mange år før noen av de landbaserte anleggene vil oppnå estimert og kalkulert produksjon. Vi snakker kanskje ti år. Mange vil aldri komme i nærheten av kalkulert prod. Atter andre vil gi opp eller gå konkurs...... Samtidig øker etterspørselen med 4-6% på verdensbasis. Å produsere fisk nærme markedene, vil ta enda lengre tid for å få til i stor skala. Ikke minst pga av att det kreves store arealer. I Norge har landbaserte muligheter til å samarbeide med selskap som har anlegg i sjø. Noe som er avgjørende for å lykkes med prod av stor fisk!!
Redigert 21.01.2021 kl 08:18 Du må logge inn for å svare
Varsom
17.01.2021 kl 18:14 2179

Er du ute etter landbasert, hvorfor ikke ta en titt på The Kingfish Company. Virker som et lovende selskap!
Redigert 21.01.2021 kl 08:18 Du må logge inn for å svare
milk
17.01.2021 kl 18:57 2155

Mulig det! Men nå har jeg fokus på Atlanterhavslaksen. Som forøvrig vil bli en Norsk Europeisk merkevare!
Redigert 21.01.2021 kl 08:18 Du må logge inn for å svare

Helt klart, salmar i teten. Salmar skriver på web siden sin; HAVBASERT FISKEOPPDRETT

En ny æra innen havbruk er på vei

Ocean Farm 1 – verdens første oppdrettsanlegg til havs. Anlegget kan utgjøre de første stegene mot en ny æra innen havbruk. Ocean Farm 1 er utviklet ved hjelp av verdensledende norsk ekspertise innen fiskeoppdrett og offshore og skal brukes til å teste ut hvordan havbruk kan vokse på en bærekraftig måte.

Ocean Farm 1 er bygget som en fullskala pilot og utformet for å teste ut både biologiske og teknologiske sider ved å drive fiskeoppdrett til havs.

Et svar på verdens behov for mer og sunnere mat
Innen 2030 må verden produsere 70 prosent mer mat, og det må vi gjøre med lavere ressursbruk og med et minst mulig miljøavtrykk. Havene dekker over to tredjedeler av jordens overflate, men bare 2 prosent av maten vi spiser kommer fra havet, målt i energi. Det å produsere animalsk protein gjennom havbruk krever mindre ressurser og er mer klimavennlig enn husdyrhold på land. Siden tradisjonelt fiske er bortimot fullt utnyttet, blir vekst i havbruk avgjørende for å skaffe mat til kommende generasjoner.

Tildelt de første utviklingstillatelsene
Nærings- og fiskeridepartementet vedtok i november 2015 en midlertidig ordning hvor det kan tildeles utviklingstillatelser til prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og investeringer. Målet er å stimulere til utvikling av ny teknologi og løsninger som kan bidra til at bransjen kan vokse samtidig som hensynet til miljø og bærekraft er ivaretatt. Ocean Farm-prosjekt er rettet inn mot nettopp denne utfordringen, og SalMar var den første norske produsenten som ble tildelt denne type utviklingstillatelse.

Plan for utvikling og drift
Bak prosjektet står et unikt tverrfaglig partnerskap mellom norske og utenlandske aktører med verdensledende ekspertise innen havbruk, offshore og relevant forskning (se liste over deltakere nedenfor). Resultatet er en konstruksjon med de samme grunnleggende egenskaper som halvt nedsenkbare installasjoner offshore og som samtidig ivaretar laksens biologiske behov. I utviklingen av tekniske løsninger er hele driftsmodellen vurdert, og nye tilnærminger til ulike operasjoner er utviklet. Ut over etablerte byggestandarder i havbruksnæringen er regelverk og byggestandarder fra offshoreindustrien tatt i bruk.

Et fullskala pilotanlegg
Sluttføringen av byggeprosjektet er en viktig milepæl for SalMar, men det er nå arbeidet starter for alvor. Ocean Farm 1 er et fullskala pilotanlegg for testing, læring, forskning og utvikling. Det blir utrustet for forskningsoppgaver, med særlig fokus på biologiske forhold og fiskevelferd. Målet er å redusere miljøavtrykket, forbedre fiskevelferd og svare på bransjens arealutfordringer. Erfaringer og nye løsninger fra prosjektet kan utgjøre starten på en ny æra innen bærekraftig produksjon av sjømat, og kan potensielt tas i bruk over hele verden.

Dette er Ocean Farming
Selskapet bak havmerden er Ocean Farming AS, et selskap i SalMar-konsernet – etablert etter målsetting om å utvikle havbasert fiskeoppdrett. Ocean Farming vil gjennom utvikling og realisering av ny teknologi og gjennom operativ erfaring tilegne seg den særskilte kompetanse som kreves av denne neste generasjons form for fiskeoppdrett. Ocean Farming har mottatt tilskudd fra Innovasjon Norge i prosjektutredningsfasen.

Ocean Farm 1, dimensjoner
Høyde: 69 m
Diameter: 110 m
Volum: 250.000 m3
Redigert 21.01.2021 kl 08:18 Du må logge inn for å svare
astronauten
21.01.2021 kl 10:08 1937

Glem alt som har med landbasert å gjøre? Med anlegg offshore, SALMAR got you beat?

https://e24.no/annonsorinnhold/e/dnvgl/industrimuligheter-i-havrommet/

Fremtiden for akvakultur ser lys ut

Før vi kommer så langt ut på havet, skal vi lære en ting eller to av oppdrett og «offshore»-produksjonen hittil.

– Nå har Ocean Farm 1 produsert laks i to runder, med god suksess. Fisken vokser raskt, har lav dødelighet og kvaliteten på fisken er rapportert å være bedre enn på mer tradisjonelle merder. Vi vet ikke hvilket eller hvilke ledd i produksjonen som påvirker resultatet. Kanskje har friskheten i vannet noe å si, kanskje er det at fisken har større plass. Dette vet vi ikke ennå, men det er oppmuntrende, sier Kamsvåg.

At offshore akvakultur dermed er en del av hvordan Norge som nasjon skal leve av havet fremover, er rimelig sikkert.

– Jeg er veldig trygg på at Norge jobber godt med å bygge ny industri som skal ta over for oljen. Jeg føler meg trygg på at en del av vårt levebrød også vil bli eksport av teknologien som skal til for å produsere sjømat offshore. Globalt sett er Norge en liten produsent innen akvakultur-industrien, men vi utvikler god og nødvendig teknologi med stort fokus på sikkerhet, som resten av verden også vil nyte godt av, sier de Jager.

Salmar for alltid er en god investering!!!

Ja landbasert tror jeg får problemer med kvalitet på fisken, fisken trenger rent vann, ute på havet er det konstant vannstrømmen kanskje så mye som 2-3 knop. Noe som sørger for alltid vannet er helt rent. Lus og andre sykdommer klarer ikke og overleve i slikt klima tror jeg..