MPCC Bull 2021

Denne tråden er stengt for nye innlegg.
01.10.2021 kl 16:07
Kbkristi
MPCC 26.11.2020 kl 12:16 2357039

Da har jeg tatt for meg tallene til Mpcc. Det kommer jo flere og flere positive analyser her. Etter å ha gått igjennom hvert skip og sett på hvilke rater de får, har jeg dannet meg et bilde.
Paretos kursmål må være veldig kortsiktig. Oppnår selskapet rater mellom $11.000 for de minste og $16.000 for de største skipene, så går vi en meget lys framtid i møte.
For Q4-20 har jeg beholdt de samme rater som gjaldt i sept for okt og nov. Desember har jeg oppjustert til mellom $11.000 for de minste og $16.000 for de største.
Om noen sitter på mer eksakt info, så setter jeg stor pris på tilbakemelding.
Det vil gi et lite overskudd for Q4-20.
Q1-21 vil bli meget bra, hvor kanskje innseilt overskudd vil være rundt 10% av dagens aksjekurs.
Ser vi fram til Q3-21, så blir det enda bedre, og vil holde seg høyt, om de nå signerer kontrakter som varer 1-2 år.
Så min konklusjon blir at Dnb sitt bull senario:
aug-21 = NOK 11,50
nov-21 = NOK 16,40
Er høyst reell, og kanskje konservativt, om rater som rapporteres holder framover.
Min strategi blir akkumuler og gjøm på kistebunn de neste 9 måneder.
Vi er kun 5 uker unna Q1-21, og da begynner virkelig moroa :)

Mpc Q2-2021:
https://www.mpc-container.com/investors-and-media/financial-reports/mpc-container-ships-asa-reports-q2-and-six-month-2021-results/
Mpc H1-2021:
https://www.mpc-container.com/files/Public/17513/3399352/mpcc-h1-2021-financial-report.pdf

Her er en analyse fra vår regnearkekspert Helg11:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a3YdATxno422KLYmlJAnTShft2cEaPunfYXI1AEQrTk/edit#gid=124036591
Teknisk analyse 13.4.21 fra Hammers:
https://www.tradingview.com/x/XlQNMdig/
Teknisk analyse fra Krosta 16.4.21:
https://s3.tradingview.com/snapshots/m/mdyELMDJ.png
Redigert 19.08.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
velkjent
14.08.2021 kl 09:57 10166

Litt uenig med deg der. Med økende finansielle muskler og større fleksibilitet, er det ogsåmulig at markedet vil søke mot bedre konsolidering og større grad av robusthet mot senere nedgangstider. Blokksalg fra enkelte aksjonærer kan således bli fanget opp av aktive næringsutøvere og derfor styrke selskapet. Det samme gjelder evnen til å stå i mot det du kaller manipulering (er det shorting du mener?) Jeg er dessuten av den oppfatning at rateøkningen ikke bør gå for vidt, for det kan medføre uønskede skader for bransjen, som tross alt er avhengig av tilfredse og langsiktige kunder.
PSI- Investor
14.08.2021 kl 10:02 10161

Takk!
Mer enn 5% opp på en uke. Så høy økning på allerede skyhøye rater er nesten i meste laget, det ville ikke vært det aller minste rart med en utflating. Men så er det jo så skip å få tak i da. Helt glimrende at MPCC har skip tilgjengelig fremover.
Klang
14.08.2021 kl 10:27 10137

I perioden 2. halvår 2017 til 1. halvår 2018 lå kursen på Mpcc på rundt kr 40,-. Er det noen som har historisk kunnskap om rater, antall skip og tilbud - etterspørsel mm. fra den tiden? Kunne vært interessant å sammenligne historisk ståsted mot nåværende og framtidig situasjon.
velkjent
14.08.2021 kl 10:58 10083

I årsrapporten for 2017 gis det mange detaljer. En flåte på 64 skip inkl. 5 J/V ble anskaffet i perioden des-17 til mars-18. I samme periode ble selskapet notert på OTC via Mercur til Axess i ja.-18. Siste private aksjeutstedelsen var i febr.-18 til NOK 50. I 2017 var tapet på $ 2,4 mill. Jeg har ikke gått gjennom nyere årsrapporter, men antar de senere begredelige resultatene er gjengitt og forklart der.

Fikk lyst til å nevne, om det ikke er registrert, at Jinhui oppskrev skipene (reverserte tidligere avskrivninger)i en rapport som kom like før børsslutt i går og kursen steg kraftig. Kanskje MPCC kan gjøre en vri og doble egenkapitalen på denne måten? Kunne dermed bli kvitt både underskuddet fra 2020 og en kraftig oppjustering av resultatet. Det var jo slik "Heimstaden" fikk stor overskrift i FA i går.
Redigert 14.08.2021 kl 11:07 Du må logge inn for å svare
jadden
14.08.2021 kl 10:58 10118

Intet tre vokser inn i himmelen, heller ikke containerfraktratene. Det må påregnes at det flater ut, kanskje kommer også en dipp. Å lese de supersterke ratene er bare helt utrolig, dette kan sammenlignes med en oljepris på langt over 100 USD per fat.
Noen sliter med høydeskrekk og frykt for blokksalg. Høydeskrekken er det kanskje lite å gjøre noe med, det blir opp til hver enkelt. Blokksalg, javel, kan skje igjen, men vi har nå fått en omrokkering av eiersitsen i forbindelse med kjøp av Songa og de engelske investeringsfondenes blokksalg. Disse to hendelsene mener jeg henger sammen, følgelig er risikoen for videre blokksalg vesentlig redusert. Husk fondenes aksjer har etter emisjonen forrige sommer gått 22-gangen. Det er heller ikke uvanlig av børsselskaper å gå enormt over relativt kort tid, MPCC var konkurspriset for et år siden, nå ligger de an til å bli en av børsens største pengemaskiner og det med full transparens. For de som har vært på børs en stund husker kanskje Marine Harvest-aksjen (nå Mowi) som ble øretrillet og som senere fikk verdi på flere hundre kroner.
Så et spørsmål, finnes oversikt over hvor mange MPCC-fartøyer som skal sluttes i rest 2H21 og 1H22? Jeg regner med at dersom rekordratene holder seg ut 1H22 er supersyklusen fullt hanket inn på og sikret for selskapet ihvertfall frem til 2024. Det er få investorer som planlegger særlig lenger.
Redigert 14.08.2021 kl 11:00 Du må logge inn for å svare
Normalone
14.08.2021 kl 11:02 10284

Jeg er usikker hva du i denne forbindelse legger I manipulering Ærligtalt - men hvorfor mener du at det som er spennende er blokksalg? Det som på sikt preger kursutviklingen er det fundamentale - og vi har også flere eksempler i MPCC hvor større investorer har solgt, bl.a. på kurs kr 5 og kr 22. I dag er kursen på kr 27. Jeg har tidligere også nevnt eksempler hvor større investorer har solgt seg helt ut og kursen likevel har steget mange hundre prosent (f.eks Ferd i Scatec) etterpå.

Når en leser igjennom denne tråden har vi også mange eksempler på skribenter som gjennom denne våren har ment at toppen var nådd, at det har kommet et stemningsskifte, at det har utløst HS mv og som har solgt seg ut - senest i går leste vi om en som nå har shortet MPCC med den begrunnelsen at når kursen vil synke så vil det skje raskt... Enn så lenge har alle disse bommet- kursen stiger fortsatt - og ingen har klart å svare (m/begrunnelse) på det mest essensielle spørsmålet; HVORFOR skal kursen starte å synke nå, eller når kursen var på kr 5, 8, 13, 18, 23 mv??

Når vi fikk det siste såkalte blokksalget, dvs. at to av de største aksjonærene etter mange hundre prosent stigning valgte å selge seg litt ned og balanserte sin portefølje (og har lock up på resten), må en ikke glemme at ratene siden det salget har steget kraftig... Det har deretter også kommet et uttalige artikler hvor det klare signalet er at ratene vil fortsette å stige, det inngås eventyrlige kontrakter, det gode markedet forventes å vare i lang tid, kontraktslengden er nå mye lenger enn vanlig praksis, MPCC skal inngå nye slutninger på store dele av flåten den nærmeste tiden (og selv om en kun baserer seg på de kontraktene MPCC har inngått så langt, og alle de andre skipene ikke vil dra inn noe penger etter konttaktsøengden utløpet, har en av skribentene (svar) beregnet overskuddet til å være på 5,2 mrd frem til 2024). Videre har vi det eminente regnearket til Helg11 som oppdateres løpende basert på nye slutninger som inngås som viser at MPCC kun for 2022 og 2023 vil få en inntjening som tilsier en PE på henholdsvis 2.8 og 2.2...

Vi som følger med på denne tråden har et fortrinn - og jeg har ikke vært i nærheten av noen andre tråder hvor det foreligger så mye kunnskap og objektiv informasjon om et selskap og markedet (og det som skjer fremover). Alle får derfor selv stille seg spørsmålet; er toppen nådd på kr 27? Hva er det som tilsier at en denne gangen skulle treffe på toppen når alle så langt har bommet?

De som har flere hundre prosent fortjeneste begynner naturligvis å kjenne på høydeskrekken - og jeg har full forståelse for at en blir preget og velger å selge som følge av den store prosentvise fortjenesten. Det har vært høy omsetning den siste tiden, hvorledes det er bra at en får inn nye investorer (bl.a. Blystad) som starter med "blanke ark". Til tross for det har kursen fortsatt å stige - og min oppfatning er akkurat den samme som det Ærligtalt skriver og som rapporten også viser - nemlig at ratene fortsetter å stige (og at det gode markedet vil vare lenge), og at MPCC er meget godt rustet til å dra nytte av dette markedet. Når en også beregner hva den fremtidige inntjeningen vil være (t.o.m 2024 - nå virker det også som at vi vil få mange gode år også etter 2024) er min klare oppfatning at den ikke er i nærheten av å være innbakt i dagens kurs på kr 27. Det er bare å se hen til regnearket til Helg11 - samt lese seg opp på det som skjer i cointanermarkedet. Jeg tror derfor at den positive kursutvikkingen bare vil fortsette - og at kr 27 ikke er toppen - og at vi faktisk etterhvert raskt vil nærme oss kr 40 (som basert på dagens marked/slutninger vil tilsie en PE i 2022 og 2023 for MPCC som ligger under 4)... Gitt forutsetningene Pareto selv har lagt til grunn i sitt site kursmål på kr 30 bør den heves til nærmere kr 40 (de har basert seg på PE på rundt 4 for 2022 og 2023). Etter min oppfatning bør kursen i MPCC beregnes basert på en fremtidig PE på 7 - og en kan selv regne ut hva kursen da vil ligge på....

Alle får selv gjøre sine egne valg - jeg velger fortsatt å sitte i ro i MPCC toget (skipet).
Redigert 14.08.2021 kl 11:58 Du må logge inn for å svare
Normalone
14.08.2021 kl 11:15 10241

Jadden - ift spm om hvor mange MPCC fartøy som skal sluttes i rest 2H21 og 1H22, mener jeg du finner informasjon om det i regnearket til Helg11. MPCC har allerede foretatt flere nye slutninger I 2021 - og jeg mener at MPCC har 16 skip som skal inngå nye slutninger denne høsten og at i løpet av 2022 er det en stor del av (resten av) skipene som skal inn på nye kontrakter. Her må noen andre gjerne korrigere/utdype (tar det kun på husken).

Constantin har poengtert det i flere sammenhenger at MPCC nettopp som følge av det er meget godt rustet for å dra nytte av det gode markedet. Ellers kan nevnes at en også ser en utvikling i retning av at avtaler inngås mye lenger før kontraktene utgår sml med tidligere praksis, dvs. at det allerede i år kan bli inngått nye slutninger på skip som har kontrakter til langt ut i 2022.

Ellers har du rett i at ingenting vokser til himmelsk - men forskjellen nå sml med tidligere supersykluser er at mye tyder på at den vil vare lenger, og vi ser også at det inngås lengre kontrakter (som gir sikkerhet for høye inntjenninger i mange år).
Redigert 14.08.2021 kl 11:59 Du må logge inn for å svare
Alby
14.08.2021 kl 11:20 10265


Nå går vi inn i en spennende uke , fødselsdag, resultater og pensjon. Ho,ho
Londonmannen
14.08.2021 kl 11:58 10188

Meget godt innlegg.

I tillegg til blokksalget bør det også nevnes at DnB kom med en merkelig analyse som konkluderte med salg av MPCC. En anbefaling som tydeligvis fikk mange uerfarne aksjonærer å kaste kortene. Merkelig i den forstand at alt lå til rette for at ratenivået ville fortsette å stige, noe det også gjorde utover i juli og hittil i august.

Vi har allerede sett Pareto erkjenne at deres kursmål på kr 30,- er utdatert og de vil komme med et nytt, oppdateert etter at Q2 er presentert. At et nytt kursmål vil ligge rundt kr 40 er jeg rimelig sikker på, sett i relasjon til hvordan ratenivået har utviklet seg side de kom med kursmål kr 30,-.

Dersom man kombinerer en PE på 7 og regnearket til Helg11, så vil man raskt måtte innse at vi på dageans kurser ligger langt under det man kan forvente at kursen tiopper ut på. Og vi skal heller ikke glemme at ekspertene forventer at ratene fortsetter å stige utover høsten og inn i 2022.

Joda, vi bør ha mye hyggelig å se frem mot. Men samtidig må man akseptere at kursen vil gå i bølger, selv om hovedretningen vil være opp.
Svar
14.08.2021 kl 12:09 10195

Hei Jadden

Hvis du tar en titt på denne https://www.mpc-container.com/files/Public/17513/3393630/210809-mpcc---investor-presentation.pdf
Så beskrives det med stolpediagram på side 7 slutninger for resten av 2021 og frem til og med Q2 2022.
Ser du på side 10 og nedover kommer det frem hvilke skip som skal ha slutninger når.
Tolker dette er for Q3: Cordelia JV 2800 TEU og en pool båt på 1300 TEU.
For Q4: Anne Sibum, Stefan Sibum, City of Bejing, Clementina, Columbia, Sevilla, Svenja, Selina, Stralsund, 4 stk pool båter på 1300 TEU og 1 stk pool båt 1500 TEU.

Anbefaler alle å lese denne investor presentasjonen..

Ligger også som link i headingen i forumet.
Normalone
14.08.2021 kl 12:48 10064

Tusen takk Svar. I tillegg til de skipene som allerede har inngått nye slutninger i 2021, er det dermed 16 og 13 skip som skal inn på nye kontrakter i henholdsvis Høsten 2021 og våren 2022 (altså totalt 29). Etter en rask titt på oversikten i Helg11 sitt regneark, vil det være ca. 15 skip som skal inn på nye kontrakter høsten 2022. Videre viser regnearket til Helg11, etter en raskt titt, at det er nesten 20 skip (17-19) som allerede har inngått nye kontrakter. Det betyr at ved utgangen av 2022 har 62-64 (av totalt 75 skip) fått nye kontrakter. Dere må gjerne korrigere om noe her er feil.

Det betyr at Svar sine beregner som han la ut 12. august, med et overskudd på 5.2 mrd frem til 2024, var i stor grad kun basert på de nye kontraktene for 17-19 skip (og ingen inntekter for de resterende skipene etter at kontraktene deres går ut). En kan bare tenke seg hvor stort overskuddet blir frem til 2024/2025 (og videre) når en i tillegg tar med i betraktning nye kontrakter for de 42-45 skipene som vil bli inngått H21 og 2022. En får en god pekepinn ved å se på regnearket til Helg11.
Redigert 14.08.2021 kl 13:37 Du må logge inn for å svare
velkjent
14.08.2021 kl 13:11 10040

Såvidt jeg har forstått har Helg11 benyttet de sist oppdaterte ratene fra ConTex i beregningene. Det kan selvsagt spekuleres i at disse vil øke ytterligere, men det mest virkningsfulle, for å maksimere profitten, synes å være mer kortsiktige avtaler, gjerne spot, inntil en legger seg på et lengre perspektiv. Men her vil selvsagt de profesjonelle innen bransjen forhandle. Inntil videre synes det som om rederne sitter på de beste forhandlingskortene, men jeg vil tro at vi en tid fremover vil se en større blanding av kort-og langsiktige avtaler inntil en bedre transparens viser seg.
Struts
14.08.2021 kl 14:10 9852

Har både en innrømmelse og erkjennelse å komme med. Mht egne feilvurderinger av skrapverdier for containerskip. Mine estimater (sist 07.08.21 mener jeg) for samme har vært basert på egen forestilling om at «våre» skuter for det første (nr 1) oppnår en skrap-pris tilnærmet bulkskip, og for det andre (nr 2, viktigst ifb mitt skriftemål) at skipenes lettvekt er noe tilsvarende bulkskip, estimert ut fra sistnevntes dødvekt.

1. Jeg ser i ettertid at containerskip kan oppnå tilsvarende priser som tankskip. Mao er Clarksons estimat ($ 600 per ldt) helt korrekt (nå kanskje enda høyere, se under), se bort fra mitt konservative anslag.

2. Ser heller ikke nå bort fra at gjennomsnitt-lettvekten for MPCC-flåten faktisk kan ligge på 10-12,000 ldt. Med andre ord, se bort fra mine estimater der også.

Verdiestimatene (altså 2nd hand-verdiene anført 01.08.21) derimot føler jeg meg veldig komfortable med. Den dagen uttrykte jeg litt usikkerhet mht verdianslag for de minste enhetene, tvilen i så henseende er siden fordunstet. Nå er det faktisk en mulighet for at disse faktisk kan justeres opp ytterligere. Men det er ikke agendaen her.

Nylig (inneværende uke) ble et par gamle «damer» innen containersektoren rapportert solgt for skrap. Det er riktignok kombinasjons-skip, to reefer/container enheter bygget på Fincantieri i 1989 (!) Da jeg surret rundt i bransjen (på meglersiden) var det italienske verftet assosiert med klumsete skip og Fiat hovedmotor, det siste gjorde at vi uten å nøle (i likhet med skip utstyrt med Pielstick og Stork-Werkspoor hovedmotor) satte ned skipenes verdi ned med minimum $ 1 mill enn tilsvarende skip med «skikkelige» hovedmotorer (Sulzer, B&W eksempelvis). Vet ikke sikkert, men nå er muligens Fincantieri mest kjent for bygging av cruiseskip.

Uansett, M/V =DOLE CALIFORNIA= & =DOLE ECUADOR= rundt 16,313 tdw (hvis man skal tro Vesselfinder eller Marine traffic) med 178.85 x 27 m (loa/beam) og TEU-kapasitet på 910 TEU, med lettvekt på 8,314 og 8,327 LDT, er rapportert solgt for resp. $ 620 og 640 pr LDT til indiske kjøpere. Hvorfor den store forskjell i pris? Tør ikke lenger si noe bastant om irrgangene i skrapverden, men vil nevne at det første skipet har en propell (som de fleste) som veier 28 tonn (ikke noe man forbinder med en skjærgårds-jeep), mens den andre har i tillegg en reservepropell (liggende på dekk kanskje?) som naturlig nok veier det samme. Begge skipene er utstyrt med 6 (!) generatorer. Slikt er sikkert snadder for skraphandlere. VolumOpp (eksempelvis) som både har seilt på de syv hav OG har vært klasseinspektør (kanskje i DnV og ei Rina?) kan forhåpentligvis bidra med noen mer fornuftige kommentarer enn en Strutsekråke…

Bottom line: Å legge VesselValue estimater for skrap-verdi til grunn syntes høyst fornuftig! Min skamfølelse er noe redusert ved nytten av at VVs estimater (som referert i regneark av Helgenen) innebærer at flåteverdien bare øker og ikke det motsatte…

I mellomtiden har det drysset inn med fine innspill/betraktninger fra både den ene og andre her på forumet, så beklager dersom jeg med dette i for stor grad har forstyrret i rekken av samme.

IN NOMINE PATRIS, ET FILII, ET SPIRITUS SANCTI, AMEN.

Dere får ha en fin helg - selv er jeg overlykkelig over at de ikke gikk tom for øl på puben(e) fredag 13de! Spiritus betyr vel alkohol?
Redigert 14.08.2021 kl 14:10 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
14.08.2021 kl 15:11 9679


Ser at du har shortet MPC. Javel, det er dit valg som jeg ikke skal kommentere på annen måte enn følgende:

Hvilket meglerfirma hadde MPC-aksjer tilgjgengelig for shorting?

I følge mine kilder blir ikke MPC shortet overhodet!
Hamburger
14.08.2021 kl 16:31 9498

Det er sannsynligvis bare tull og tøys og jug. Ikke verdt på bruke noe mer tid på. Ta en øl og sleng en burger på grillen, det gir bedre avkastning.
Jan Banan
14.08.2021 kl 17:04 9418

Strutsefuglen innrømmer en feil og skrapverdien dobles... uff å uff!
Takk for interessante betraktninger og jesu ord.. halleluja!

Her i skogen fikk vi plukket inn kantarell, steinsopp og jeg fikk felt et par ekstra trær som skal varme familien hele vinteren. Fant ut at jeg ikke var short mpcc, men at jeg var short på ved før sesongen starter. 2 måneder med speed-drying, ja - vi skal ha solskinn i 2mnd i strekk håper jeg slik at vi også kan få litt farge på Tjøme mens veden tørker av seg selv.

Det var også noen fine betraktninger ang når i 2022 vi er sikret vår fortjente fortjeneste og det stemmer godt overens med mitt bilde.

Hiv og hoi, snart er skatten vår, nå må vi bare vente i mange mange år.
Kom høydeskrekk treng deg på, her skal du motstand finne!
Hamburger
14.08.2021 kl 17:14 9369

Sopp på burgeren, vedfyrt grill??

Spennende!
Bikez
14.08.2021 kl 17:46 9279

Tusen takk for alt dere legger ut av informasjon, regneark, synspunkter, vurderinger og historier. Dette har virkelig hjulpet meg med å være sikker på at Mpcc har vært den riktige investeringen. Jeg kom inn litt senere enn flere her men har vektet meg kraftig opp siden mine første kjøp på ca 10kr. Ingen aksjer solgt, kun kjøpt flere siden den gang. Men vurderer nå sterkt å kjøpe ca 40000stk til uken for å sitte i en god posisjon før q3, men magefølelsen er litt todelt. Hvis den får en liten dipp og går ned igjen mot 25.50-26.00 kjøper jeg før Q2, hvis ikke lurer jeg på å ta sjansen på at den vil falle litt etter rapporten og kjøper heller da. Men faren er jo selvfølgelig at den stiger videre med en gang etter Q2. På en annen side er jo alt under 30kr egentlig et røverkjøp.
NetromK
14.08.2021 kl 18:34 9163

Tilbake til tala frå presentasjonen 09.08.21 (Songakjøp).
Litt simpel matte igjen for ein som ikkje veit betydninga av skrapvekt avhengig av storleik og difor tek eit enkelt gjennomsnitt.
$ 76 millionar skrappris oppgjev MPCC for Songa flåten som er på 24 719 TEU.
Deler $ 76 mill på 24 719 TEU og gangar med totalt tal TEU på 157 400 TEU for heile flåten.
Får då $ 484 000 000 skarpverdi, eller NOK 4,26 mrd. totalt. Altså ca. NOK 9,6/aksje etter litt avrundingar undervegs og dollarkus 8,8.
Hamburger
14.08.2021 kl 18:40 9195

Jeg liker IKKE å gi råd. Men, det ser ut som du har bestemt deg og du skal inn med en mill. Det eneste rådet jeg er komfortabel med å gi er ; kjøp i flere omganger over tid.
velkjent
14.08.2021 kl 18:56 9214

Interessant nok, men kvifor selja skip som skrap om ein tener inn skrapverdien på eit halvår ved aktiv teneste. Flåten er vel omlag 10 år gamal i snitt og kan nyttast i mange år. Ved eit eller anna crazy seglingsforbod, der halparten av feederflåten i verda må skrapast eller seljast til u-land/Kina, vil ein ikkje oppnå kiloprisen i dag uansett, så slikt vert temmeleg teoretiske øvingar.
NetromK
14.08.2021 kl 19:10 9212

Er vel ingen her som verken trur eller vil at MPCC skal skrape skip på lang tid.
MPCC sjølv presenterer talet i sine rapportar, og det seier jo noko om underliggande verdiar som NAV, om enn på eit heilt anna plan. Sjølvsagt vil skrappris variere enormt med stålpris (som no er nær ATH) og for oss i Noreg med dollarkurs.Det gjer også salspris av skip avhengig av tilbod/etterspurnad.Talet fortel jo noko om at når skipa fram i tid har tjent inn enorme pengar og skal fasast ut er det potensielt store verdiar i skipa i seg sjølv, det sjølv om stålprisen faller godt tilbake frå dagens nivå.
Dette vert hypotetiske tal, som mykje anna i reknearket som endå ikkje er spikra fast. Samtidig seier det jo noko om at dei som trur aksjen skal ned mot/under 20-talet igjen og at det kan skje fort har enormt mange argument imot seg.
Slettet bruker
14.08.2021 kl 20:31 9105

Det er minst to aspekter ved å regne på skrapprisen.
1. for tvilere så sier det verdien av stålet/aksjen om alt går til helvete.
2. gjelden skulle ned til skrapverdien før det var aktuelt å gi utbytte.
Redigert 14.08.2021 kl 20:32 Du må logge inn for å svare
Dexter
14.08.2021 kl 21:18 9165

Hei, og god helg til alle.

Jeg har vært litt til og fra denne helgen, så jeg er ikke helt opplest.

Jeg ser at Klaveness Invest AS står registrert som kjøper av 9 521 707 aksjer 12.8.21. Vet vi noe mer om dette?
NetromK
14.08.2021 kl 21:34 9090

Hei,

Dette er ikkje kjøp, men oppgjør i samband med MPCC sitt kjøp av Songa Container AS. Klaveness eigde ein større del av Songa Container AS, ca 20%.
Redigert 14.08.2021 kl 21:35 Du må logge inn for å svare
Dexter
14.08.2021 kl 21:48 9193

Takk, NetromK.

Det var det jeg ante meg, selv om det står oppført under "siste kjøp".
Askoeik
14.08.2021 kl 21:53 9277

Det ble sikkert diskutert rundt Q1, men siden spørsmålet om bokførte skipsverdier kom opp, forsøker jeg meg på et svar. Tok en liten kikk I regnskapene på nytt nå.
Selv om de bokfører etter ifrs standardene, som tillater noe fair value måles fortsatt skipsverdiene (fixed assets) etter historisk kost. Dvs at det kun er tidligere nedskrivninger (impairment) og ikke avskrivninger som kan reverseres dersom den enkelte CGU's (hvert enkelte skips) beregnede verdi stiger over bokførte beløp.

Per 31.12.20 var det 9 000 000 $ som var nedskrevet, men alt ser ut til å ha blitt reversert, og da også resultstført i Q1.
Altså vil vi ikke se noen økning av bokførte skipsverdier og tilhørende resultatføring på bakgrunn av økt virkelig verdi.

Det er nok også en av grunnene til at ingen egentlig synes q2 tallene er spennende, men quidingen som kommer med det, fordi det sier noe om forventede merverdier i eiendelene fremover. Det er disse merverdiene som kommer til uttrykk gjennom det struts har regnet ut i NAV beregningene.
Jan Banan
14.08.2021 kl 22:12 9268

Torsdag 19.August Q2:

LEIR POSITIV: (TRIGGERE)
- Helt greie kvartalstall. Estimat gj.snittlig inntjening pr.skip fra Q1: $10.500 til Q2: $12.500(redusert ift regneark med ca $500). På Q3 forventes omkring $18.000.
Med break even på $8000 vil estimert overskudd pr.skip pr.dag se slik ut Q1: $2500 - Q2: $4500(+80%) – Q3: $10.000(+120%)
- Ny og høyere guiding pga økte rater
- Pareto har gitt uttrykk for økning av kursmål
- 36mnd slutninger er ikke priset inn -> høye og stabile inntekter.
- Nye gode slutninger? (mitt håp)
-----------------------------------------------------
LEIR NEGATIV: (DE TROR MANDAG-ONSDAG KAN BLI KURSFALL DAGER)
- Det meste er priset inn i dagens kurs (tror de)
- Høye forventninger (mener de)
- Kursen har gått så mye! (synes de)
- Eneste grunnen for en korreksjon som jeg ser er at kursen ligger i øvre del av traderkanalen(TA) (hvis man fjerner tidligere blow-off-top). Så gjeddene vaker i sivet og håper på en ny lavere inngang regner jeg med.
----------------------------------------------------------------
Begge leirene er enige om at kursen skal opp på sikt.

For de som mener at kursen har gått for mye må jeg minne dere på at det er stor forskjell på helvete(konkurs) og himmelen(All-Time-High i conteinershipping). Tidligere kurs er intet mål på hva nåværende kurs skal være. Når MPCC går fra tapsprosjekt til milliardbutikk blir stigningen bratt.
Redigert 14.08.2021 kl 22:21 Du må logge inn for å svare
Jan Banan
14.08.2021 kl 22:24 9213

Kona stekte litt sopp, lagde soppsuppe og tørket resten... tror jeg må finne litt mer og smekke opp en soppburger! Bra forslag. Ikke vedfyrt men man tager vad man haver sier danskene.
PSI- Investor
14.08.2021 kl 23:51 8921

Bra skrevet!

Hvordan kursen går fra dag til dag er det umulig å vite, så negative vil innimellom ‘få rett’. Bare man er stor nok kan man styre det. Vi ser jo daglig på rapportene til Struts at banker selger til seg selv ( selger fra en konto, kjøper på en annen). På den måten er det jo lett å få det som man vil.

Men argumenter som at kursen fra da selskapet måtte ha emisjon fordi de fryktet fremtiden som så beksvart ut skal ha noe med dagens kurs å gjøre ( har steget for mye) er jo bare tull og argumenter som brukes for å skremme eller fordi man ikke vet noe som helst om historien eller om potensialet.
Og reelle dårlige nyheter finnes jo ikke.

Det er jo ulike strategier. De som trader tenker kanskje fra dag til dag eller minutt for minutt. For dem er jo alle småsignaler viktig.
For oss som er langsiktige er det de større linjene som teller.

Jeg tror nok det godt kan skje at kursen en dag er langt lavere enn nå over tid. Men når, hva får vi i utbytte i mellomtiden, og hvor høyt kommer kursen først? Tror dette blir bra jeg!
Jan Banan
15.08.2021 kl 09:31 8381

Jepp. Q2 kursbevegelser er egentlig helt uinteressant for oss som sitter long. Det som teller er at alt peker riktig vei og det gjør det. I regnskapet peker det mot 9-10kr i utbytte i 2022, hva er normalt utbytte %? 5 eller 10% da skal jo kursen egentlig være 200 eller 100kr. Det høres for godt ut til å være sant og er nok det. Men si 50kr og 20% utbytte, hvem vil ikke sitte med MPCC på utbyttedag da....
Alby
15.08.2021 kl 12:18 7919


Mener dere det er mulig med utbytte i år ?
Slettet bruker
15.08.2021 kl 12:20 7918

Det tjenes penger og det vil tjenes penger i denne sektoren i lang tid fremover som det er kommentert hundrevis av ganger på denne tråden.( Hapag-Lloyd Announces Good Q2 2021 Results Thanks to 'Strong ) https://www.transportandlogisticsme.com/smart-sea-freight/hapag-lloyd-announces-good-q2-2021-results-thanks-to-strong-demand Er takknemlig for at det jobbes så mye med oppdateringer hele tiden. Takk for innsatsen det gjør det mer interessant og tryggere å investor i MPCC,
fr Hapag-Lloyd Announces Good Q2 2021 Results Thanks to 'Strong Demand'
aTLME News Service
Published on :
15 Aug, 2021, 9:20 am

Hapag-Lloyd has published its figures for the first half year of 202. It concluded with an EBITDA of $4.2 billion. The EBIT rose to $3.5 billion, and the Group profit climbed to $3.3 billion.

Rolf Habben Jansen, CEO of Hapag-Lloyd said: “In a market with very strong demand for container transports, we have benefitted from significantly improved freight rates and look back on a very good first half year.

"Among other things, we were able to reduce our net debt by $1.5 billion, although we paid out a significantly higher dividend compared to the prior year.”

Revenues increased in the first half year of 2021 by approximately 51%, to $10.6 billion, mainly because of a 46% higher average freight rate of $1,612/TEU (H1:2020: $1,104/TEU).

The freight rate development was the result of high demand combined with scarce transport capacities and severe infrastructural bottlenecks.

Transport volumes were up to 6,004 TTEU and thereby 4% higher than the comparable figure for the previous year, which was impacted by a slump in demand in the second quarter due to the COVID-19 pandemic.

Hapag-Lloyd Orders 60,000 TEU of Standard Containers

In addition, a roughly 6% lower average bunker consumption price, which amounted $421 per tonne in the first half year of 2021 (H1 2020: $448 per tonne), had a positive impact on earnings.

While demand remains high in the current congested market environment, it is leading to a shortage of available weekly transportation capacity.

For this reason, Hapag-Lloyd expects earnings to remain strong in the second half of the financial year. EBITDA for the full year is expected to be in the range of $9.2 to 11.2 billion and EBIT to be in the range of $7.5 to 9.5 billion.

Rolf Habben Jansen: “We are naturally pleased by this extraordinary financial result. But the bottlenecks in the supply chains continue to cause enormous strains and inefficiencies for all market participants and we have to do our utmost to resolve them jointly as soon as possible.

"Looking at the market environment today, we however do not believe that the situation will return to normal any time soon – despite all the efforts made and the additional container box capacity that is being injected. We currently expect the market situation only to ease in the first quarter of 2022 at the earliest.”
Redigert 15.08.2021 kl 12:27 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
15.08.2021 kl 14:46 7939

Tålmodighet.
Vi må alle formodentlig vente til Q3 den 20. nov. vedr. det temaet.
Penger til utbytte er det, men CEO Baach og co har bevist at de kan business med Songa kjøpet så de har kanskje nye genistreker på gang som hever utbyttene i 2022 og 2023 ytterligere. Ikke dumt det heller. Som eksempel er det bedre med 12 kr i utbytte for 2022 enn 10 kr (tall tatt ut av løse luften).
Redigert 15.08.2021 kl 14:49 Du må logge inn for å svare
Ærligtalt
15.08.2021 kl 16:15 7648

Utbytter blir nok neppe avklart endelig før 20.11 nei...

Men for all del - om folk slipper aksjer grunnet dette den 19. denne måneden... Vel, da er det vel bare å ta imot?
Hamburger
15.08.2021 kl 17:48 7506

Når vi først prater om utbytte. Jeg stresser ikke med dette. Tror dere det er mulig vi kan få det kvartalshvis? Hadde vært digg å få spredd det litt utover og ikke senke kursen rett ned i fjerde underetasje en gang i året.
PSI- Investor
15.08.2021 kl 18:25 7371

Ja det blir sikkert kvartalsvis, vanlig i shipping det
Potet
15.08.2021 kl 22:30 6672

Evt månedlig slik som i 2020?
Struts
16.08.2021 kl 07:05 5950

Savner soppturer. I alle fall de som endte med litt kantareller og piggsopp. Jaja.

Kort referat fra handler iht VPS-loggen pr dags dato (men da antagelig handler foretatt rundt torsdag forrige uke). Tall, særlig fra utenlandske banker, kan være misvisende.

Topp 50 øker med 317’ aksjer, og har med det 72.26% av aksjene. Disse tall (som de nedenfor) varierer noe fra når på dagen man innhenter dem.
På salgssiden: KLP Aksjenorge Indeks ned 750’ (2,285’ totalt), J.P. Morgan Bank Luxembourg minus 221’ (4,569’), The Bank of NY Mellon ned 151’ (1,443’) og Nordnet Livsforsikring ned 44’ (5,408’ totalt). Ellers bare et par små endringer.

På plussiden: The Bank of NY Mellon øker i en annen beholdning med 243’ (932’ totalt), State Street Bank opp 227’ (8,377’) Verdipapirfondet DNB Indeks pluss 70’ (1,576’) og Avanza Bank pluss 20’ (1,719’ totalt). Ellers bare én mindre endring.