🧩GREENSTAT🧩


Making green happen
Greenstat er et energiselskap som utvikler og investerer i prosjekter og selskaper som bidrar til utslippskutt og grønn verdiskapning.
https://greenstat.no/

Redigert 25.03.2023 kl 17:49 Du må logge inn for å svare

Kjære aksjonær

Som informert i nyttårsbrevet vil Greenstat gjennomføre emisjoner i Q1-2023 for å sikre kapital til videre vekst og realisering av planlagte prosjekter. Selskapet er i en gunstig posisjon med eierandeler i mange prosjekter og selskaper inne våre satsingsområder hydrogen, sol, vind og energistasjoner. Blant annet jobbes det med investeringsbeslutning for tre Enova hydrogenknutepunkt, hvor man har fått over 440 MNOK i samlet støtte. Dette er strategisk viktige prosjekter for Greenstat og våre partnere, hvor det kreves tilgang til ny kapital for å sikre at vi holder vår eierandel i prosjektene fram til investeringsbeslutning.

I den forbindelse har styret vedtatt å benytte styrefullmakten hvor man kan utstede inntil 28 millioner nye aksjer til en pris på NOK 8,50 per aksje.

Greenstat sin ledelse har sammen med styret også laget en strategi for et børsløp, hvor man sikter på en notering på Euronext Growth høsten 2023. Mer informasjon om dette vil bli tilsendt etter hvert.

Ettersom det er krav til prospekt for å gjennomføre emisjon mot private investorer vil kapitalinnhentingen bli gjennomført i to separate emisjoner, en i februar med minstetegning på 1,1 MNOK og en i mars når godkjent prospekt fra finanstilsynet er klart, med minstetegning på 10 000 NOK. Aksjeprisen vil være den samme i begge rundene.

Link til emisjon 1.-21. februar
Den neste emisjonen som er åpen for alle, både private og profesjonelle, vil bli gjennomført i perioden 2.- 31.mars 2023.

Vi benytter DNB sin tekniske plattform ifm gjennomføring av emisjonene. Plattformen er koblet mot VPS registeret og ved pålogging via Bank ID vil du få opp dine registrerte VPS kontoer. Dersom du ikke kan tegne deg digitalt er det også mulig å tegne aksjer via tegningsblankett. Denne kan lastes ned fra DNB sin portal, eller fra Greenstat sine nettsider, og sendes til retail@dnb.no.

I løpet av februar og mars vil vi sende ut informasjon om emisjonene og generelle nyheter fra selskapet hyppigere enn ellers. Dersom du ikke ønsker å motta informasjon om hendelser relatert til emisjonene kan du sende en epost til investor@greenstat.no med beskrivelsen Pause epost ifm emisjoner februar/mars i tittelfeltet. Du vil uansett motta annen viktig informasjon som sendes til alle aksjonærer.

Mvh


Vegard Frihammer

GEO Green Executive Officer / Founder

+ 47 928 26 952 | vegard@greenstat.no | greenstat.no

Greenstat ASA
Adresse: Fantoftvegen 38| 5072 Bergen
BH
01.02.2023 kl 20:17 6390

Greenstat har vert gode til å posisjonere seg i markedet og virker å ha mange spennende prosjekter på gang. Noen som kan regne ut, eller antyde hvilken aksjekurs Greenstat kan notere seg med i høst når det skal på børs?
rosgun
01.02.2023 kl 21:38 6330

Jeg tipper på en kurs på kr 10,50-12,50
Fink
02.02.2023 kl 00:45 6248

Regjeringen fikk nå overlevert energikommisjonens rapport. Energistatsråden er fornøyd, og sier den underbygger regjeringens satsing på "mer av alt"; solenergi, vindkraft (havvind og "nærvind" på land), energieffektivisering, "grønn" hydrogen, mer effekt av eksisterende vannkraftproduksjon. Det aller meste av dette er det jo Greenstat driver med og posisjonerer seg med stadig flere prosjekter - i inn- og utland. Tør ikke spå, men virker lovende!
Lollen
02.02.2023 kl 08:25 6181

Det er 67 millioner aksjer i Greenstat i dag, med 28 millioner nye aksjer så blir det 95 millioner aksjer totalt, dagens estimerte selskapsverdi med kurs 7,5kr er på ca 500 millioner. Greenstat må begynne å tjene penger i det grønne markedet hvis de skal forsvare en aksjekurs på 10 kr på børsen som tilsvarer en selskapsverdi på ca en miliard. Det er vekst og posisjonering alt handler om nå, men på litt sikt må aksjekursen gjenspeile overskudd i forhold til selskapsverdi, en P/E på 10 vil si et resultat på ca 100 millioner i året, når den tid kommer.
Redigert 02.02.2023 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
02.02.2023 kl 16:31 6069

Er nok redd for at den blir hausset opp med 25-45% økning og faller dermed ned 90% slik alt annet. Men håper Greenstat velger å notere seg når man har stødige bein (NET-income). Om haussingen ikkje skjer, så er jeg også bekymret om det blir ivrige emisjoner med godt rabatterte priser. Det kan fort bli stygt på kort sikt for oss som har lav GAV. Men stoler på Frihammer, dette blir bra til slutt! :)
takumi
08.02.2023 kl 20:25 5792

Ser Saga Pure er oppført med en relativt stor post her (666 666 aksjer). Noen som har tanker om hvorvidt de kommer til å forsøke å selge denne posten på samme måte som i HYON og BCS? De har vel endret investeringsstrategi såvidt meg bekjent så kan jo hende de ønsker å kvitte seg med den. Kan jo være interessant hvem som eventuelt plukker den opp.

GREENSTAT PLANLEGGER BØRSNOTERING I 2023

PUBLISERT: 9. FEB. 2023 KL 09:06
Greenstat ASA sin ledelse har sammen med styret lagt en strategi for notering på Euronext Growth oktober 2023. Markedet for «grønne selskaper» er i bevegelse og det grønne skiftet trenger mer enn noensinne økt fart og implementering. Behovet for ny fornybar energi er høyt oppe på den politiske agendaen og markedet for fornybar energi er i hurtig vekst, i en verden som opplever historisk høye strømpriser. Sterkt drevet av solmarkedet har Greenstat økt sin topplinje med 9 gangen fra 2021 til 2022, og med en forventet videre økning inn i 2023.

“Greenstat er et folkeselskap hvor vi har hatt en plan om børsnotering helt fra oppstart i 2015. Men timingen må være riktig og selskapet må være rigget for dette. Etter en korreksjon i markedet for «grønne selskaper» de siste årene, ser vi nå bevegelse og behovet for fornybare løsninger har bare økt de siste årene. Børsen er et verktøy for å hente kapital for selskaper i vekst og Greenstat kan vise til en moden prosjektportefølje i alle våre forretningsområder. Vi har modnet frem store industrielle prosjekter som trenger kapital for å realiseres. Vi har vokst betydelig de siste årene både ute og hjemme og har nå en sterk og kompetent organisasjon på plass. For Greenstat er tiden nå!” sier Vegard Frihammer, CEO og grunnlegger av Greenstat ASA.

"Greenstat har en ambisiøs vekststrategi og de siste to årene har veksten vært stor. Tilfanget av prosjekter og prospekter har økt, topplinjen har hatt positiv utvikling og selskapet har ansatt mange nye medarbeidere og styrket ledergruppen betraktelig. Med tildeling av tre hydrogenknutepunktprosjekter, oppstart av sine første solparker og energistasjoner har selskapet modnet frem prosjekter med betydelig industrielt potensial og tilsvarende kapitalbehov. Siden høsten 2020 har selskapet gjort en rekke tiltak for å klargjøre selskapet for en børsnotering og i løpet av året vil dette arbeidet sluttføres. Med sine mange eiere, solide prosjektportefølje og motiverte organisasjon er Greenstat godt posisjonert for å gå på børs og fortsette sin langsiktige plan om påvirkning og verdiskapning – «making green happen»" sier styreleder i Greenstat ASA, Bernt Skeie

Greenstat gjennomfører emisjoner i Q1-2023 for å sikre kapital til videre vekst og realisering av planlagte fornybar prosjekter. Selskapet er i en gunstig posisjon med eierandeler i mange prosjekter og selskaper innen våre satsingsområder hydrogen, sol, vind og energistasjoner. Blant annet jobbes det med investeringsbeslutning for tre Enova hydrogenknutepunkt, hvor man har fått over 440 MNOK i samlet støtte. Dette er strategisk viktige prosjekter for Greenstat og våre partnere, hvor det kreves tilgang til ny kapital for å sikre at vi holder vår eierandel i prosjektene fram til investeringsbeslutning.

Mer informasjon om emisjonen finnes på Greenstats emisjonsside. Investor-presentasjonen finnes også her.
https://greenstat.no/nyheter/greenstat-planlegger-borsnotering-i-2023?fbclid=IwAR1Z8jHw7GZDGScqKUDQhWXLMSJD5c7kmz32wr693GMji8Ihy17IL1soW-I
Redigert 09.02.2023 kl 13:15 Du må logge inn for å svare

Tirsdag 21.02 kl. 08:15-09:15
Greenstat informere om prosjekter, børsløp og kommende emisjoner.
https://facebook.com/events/s/greenstat-informerer-om-prosje/5969766489777336/


Hvem hadde trodd at Greenstat henter penger hos Dealflow? Trodde de likte å ha kontroll og drive emisjonene selvstendig. Men det går allerede an å legge inn e-post for varsel om emisjon via 'følg' knappen.

www.dealflow.no
Redigert 18.02.2023 kl 17:01 Du må logge inn for å svare

Da er Bjørn Simonsen klar for Greenstat. Bjørn har tidligere erfaring fra blant annet NEL (IR)og Saga Pure (CEO).
https://www.ntnu.no/alumni/bjorn-simonsen

CEO i Greenstat annonserte Bjørn tiltreden i dagens sending:
https://www.facebook.com/events/5969766489777336/
Holo
22.02.2023 kl 14:07 4511

Tror du ikke det bare er reklame for emisjonen på Dealflow og at det vil bli lenket til løsningen Greenstat bruker?

Det høres jo fornuftig ut. Dealflow har ikkje hatt samme flyt som Folkeinvest. Men igjen har Dealflow hatt ganske seriøse store bedrifter som søker kapital.
Jeg tror at det blir en dobbel løsning, der ukjente som ikkje aner hvordan man kontakter Greenstat direkte, velger da å bruke Dealflow og resten av oss velger å benytte Greenstat direkte.
Også sitter jeg ikkje på konkret fakta på hvordan det vil foregå, men det store spørsmålet er om hvor mange og hvem av dei store skal fylle på for å selge på IPO dagen? Det blir mange :)

noen som vet hvor mye investorer har tegnet til nå ?

2,7mill aksjer litt før fristen gikk ut i dag.

Osvaldsen
Lollen
22.02.2023 kl 21:11 4468

Hmm, det er under 10% av 28 mill aksjer som var planlagt i emisjonen

bra presentasjon

har du Q & Q delen også ?
OZZY
27.02.2023 kl 17:54 3901

Resultat fra emisjon i februar

Det ble gjennomført en emisjon i februar 2023 hvor minste tegningsbeløp var €100 000.

Resultatet her ble 2 855 000 aksjer a NOK 8,50 tilsvarende 24,3 MNOK.

Strategiske investorer

Det jobbes kontinuerlig med å sikre nye strategiske investorer som kan ta posisjoner mellom 5-15% av selskapet fram mot børsnotering høsten 2023.
Redigert 27.02.2023 kl 17:56 Du må logge inn for å svare
OZZY
28.02.2023 kl 07:57 3757

Godt nytt for Hydrogenbransjen

Hydrogen Fuel Newshttps://e24.no/boers-og-finans/i/wAxJqL/everfuel-inngaar-samarbeid-med-hydrogenfond
Redigert 01.03.2023 kl 08:30 Du må logge inn for å svare

Emisjon i Greenstat i forkant av forespeilet børsnotering i løpet av 2023

EMISJON mars 2023
Det gjennomføres en emisjon i Greenstat i perioden 2. - 30. mars 2023.
Aksjepris: NOK 8,50
Minstetegning: 10 030 NOK

https://greenstat.no/investor/emisjon
Slettet bruker
04.03.2023 kl 00:23 3233

Hei. Jeg ønsker å kjøpe aksjer i Greenstat ASA. Se annonsen min på finn.no, der jeg ønsker å kjøpe. Ta kontakt der, eller svar på dette innlegget mitt.
Redigert 04.03.2023 kl 00:23 Du må logge inn for å svare

EVERFUEL OG GREENSTAT INNGÅR LEIEAVTALE MED ELKEM FOR HYDROGEN-KNUTEPUNKT AGDER

Det er inngått festeavtale mellom Elkem og hydrogen-selskapene Everfuel og Greenstat, via felles selskap Everfuel Greenstat Production 1, om langsiktig leie av tomt i Fiskaa teknologipark for bygging av en hydrogenfabrikk.


Signering av leiekontrakt mellom Elkem, Everfuel og Greenstat. Håndtrykk mellom Torstein Thorsen Ekern for Everfuel Greenstat Production 1 AS og Rolf Sørbø, Elkem ASA.

PUBLISERT: 3. MAR. 2023 KL 12:39
Everfuel og Greenstat etablerte prosjektet ‘Hydrogen-knutepunkt Agder’ i 2021, og signerte en intensjonsavtale med Elkem i april 2022 for utvikling av et hydrogenanlegg på Fiskaa i Kristiansand. Målet er primært å forsyne norsk kysttrafikk og sjøtrafikk til kontinentet (Danmark, Tyskland, Nederland osv.) med fornybart drivstoff fra grønt hydrogen. Prosjektet mottok investeringsstøtte på 148 MNOK fra Enova i juni 2022 som ett av fem maritime knutepunkt for hydrogen i Norge.

Nå har Everfuel og Greenstat, via et eget prosjektselskap Everfuel Greenstat Production 1 AS, signert en langsiktig leieavtale med Elkem. Avhengig av investeringsbeslutning for hydrogen-anlegget, er det inngått avtale om 30 + 10 års leie på industriområdet på Fiskaa for å kunne produsere og distribuere grønt hydrogen til maritim sektor med base i Kristiansand.

Leieområde Fiskå.jpg
Oversiktsbilde Fiskå Teknologipark, med leieareal for hydrogen-anlegg i blått omriss.
Beliggenheten ved havnebassenget i Kristiansand er ideell for hydrogenforsyning til maritim sektor ved bruk av både container-swapping og kaskadefylling på et område som allerede er regulert til industriformål. En rekke fremoverlente samarbeidspartnere har inngått intensjonsavtaler om å ta i bruk hydrogen i Kristiansand, og Everfuel og Greenstat jobber tett med våre samarbeidspartnere med å få dette på plass i konkrete leveranse-kontrakter. Kristiansand er et logistikk-knutepunkt for flere selskaper, og dette gjør beliggenheten også attraktiv for samarbeidspartnere innen både landtransport og bygg- og anleggsbransjen.

Det planlegges i første omgang en bygging av et hydrogenproduksjonsanlegg med en 20 MW elektrolysør som produserer rundt 8 tonn grønt hydrogen per dag. Det er denne fasen Enova ga investeringsstøtte til i juni 2022. Det er også et mål om en utvidelse av hydrogen-anlegget (Fase 2) på litt lengre sikt med en total kapasitet på ca. 60 MW og en produksjon på rundt 24 tonn/dag.

Everfuel og Greenstat jobber nå med en fremdriftsplan hvor det tas en investeringsbeslutning for prosjektet i juni i år, og byggestart i august/september. Selve byggeperioden vil vare i ca. 1,5 år med mål å produsere hydrogen fra Fiskå i slutten av 2024.

https://greenstat.no/nyheter/everfuel-og-greenstat-inngar-leieavtale-med-elkem-for-hydrogen-knutepunkt-agder?fbclid=IwAR35tV6nAo4o-b1e2Pybn1wSDcvw9elAPK0R-UW_JRwNok-4RNv-HvbNXNQ

Hei Shade7 :)
No veit jeg ikkje om du er etablert investor eller ei, men hos https://greenstat.no/investor/emisjon så kan du kjøpe aksjer direkte :) Men selvfølgelig er det lov å se om noen som ønsker å selge seg ut.
Siden Greenstat går på børs allerede i okt/november i år, er sjansen liten at noen ønsker å selge seg ned.
Ser også nå at det er en annen på Finn som ønsker å selge seg ut pr i dag, kanskje du er heldig å få kjøpt noe billig? :)
Lykke til!
Slettet bruker
04.03.2023 kl 11:43 3296

Hei Lars-Erik.
Takk. Jeg har fulgt Greenstat en stund og kjøpt/solgt unoterte aksjer tidligere. Tenkte å få tak i noen aksjer billigere, enn i den offisielle emisjonen, og jeg har allerede fått napp. Så det virker som det ordner seg. :-) Synes Greenstat ASA virker som et meget spennende og nyskapende selskap!

Spennende! :) Ja du har rett i det, jeg har vært i Greenstat siden årskiftet 2018 og er meget fornøyd :)
Bonou2
08.03.2023 kl 20:58 3026

Jeg har vært med siden 2015 og kurs 1,5 kr. Men må si jeg har blitt mer og mer usikker de to siste årene. For meg ser det ut som at de taper terreng iforhold til andre selskaper. Ihvertfall når det kommer til Hydrogen. F.eks, verdens største gruveselskap har startet prosjektering av et Hydrogeanlegg i Bremanger kommune med kapasitet på 300MW. Anlegget på Fiskå er et miniatyranlegg iforhold. Emisjon som ble avsluttet i mnd skiftet sier ganske mye. Jeg er redd for at de henger for langt etter og at aksjekursen går andre veien i oktober når de går på børs. Så dette blir første EMI jeg sitter stille i båten.
Bonou2
08.03.2023 kl 20:59 3045

Jeg har vært med siden 2015 og kurs 1,5 kr. Men må si jeg har blitt mer og mer usikker de to siste årene. For meg ser det ut som at de taper terreng iforhold til andre selskaper. Ihvertfall når det kommer til Hydrogen. F.eks, verdens største gruveselskap har startet prosjektering av et Hydrogeanlegg i Bremanger kommune med kapasitet på 300MW. Anlegget på Fiskå er et miniatyranlegg iforhold. Emisjon som ble avsluttet i mnd skiftet sier ganske mye. Jeg er redd for at de henger for langt etter og at aksjekursen går andre veien i oktober når de går på børs. Så dette blir første EMI jeg sitter stille i båten.

POSITIV UTVIKLING FOR HYDROGENPRODUKSJONSANLEGGET PÅ STORD

Sammen med Alltec Services og HYDS har Greenstat etablert selskapet Stord Hydrogen. Stord Hydrogen er nå i sluttfasen av installasjon av hydrogenproduksjonsanlegget på Heiane, Stord.


GEO Vegard Frihammer står utenfor anleggsplassen, med kompressorkontainer til venstre og elektrolysøren i bakgrunnen. Besøk på en solfylt dag tidligere denne uken.
PUBLISERT: 9. MAR. 2023 KL 10:29
Hovedkomponentene som elektrolysøren og kompressoren er nå på plass, og anlegget nærmer seg ferdigstillelse. I forbindelse med både prosjektmøter og strategimøter har representanter fra Greenstat vært på Stord den siste tiden og sett anlegget ta form. Nå gjenstår noe mer montering og til slutt testing før hydrogenproduksjonsanlegget er klart for produksjon i Q2 2023.
Are Opstad Sæbø, Malena Danielsson og Helene Worren (prosjektledere for Hydrogen i Greenstat) besøker anleggsplassen (elektrolysøren i kontianer til venstre).
Når produksjonsanlegget er ferdig, vil det kunne produsere nærmere 400 kg grønt hydrogen hver dag. Hydrogenet vil da leveres komprimert i kontainere ved 350 barg. Anlegget skal først og fremst levere til Sustainable Energy Catapult senter, hvor deler av hydrogenet vil benyttes til testing av brenselsceller på testsenteret. I tillegg vil det bli levert hydrogen til eksternt marked i form av komprimert hydrogen i kontainere. Vi ser frem til et ferdigstilt anlegg, hvor vi kommer til å levere de første hydrogenmolekylene senere i år.

https://greenstat.no/nyheter/positiv-utvikling-for-hydrogenproduksjonsanlegget-pa-stord

Hei, du har nok rett til det. Jeg ønsker ikkje å få frem noe negativt her, men kan gjerne dele en liten del av min mening.
Jeg også tror selv det kommer til å gå sidelengs til jul om ESG aksjer ikkje har fått ett positiv brudd. Igjen har dette medført at jeg revurderer hvor mye og hvor stort nedsalget mitt blir ved børsåpningen. Jeg har ingen planer om å tape min gevinst som jeg har opparbeidet i 5 år :)
Fink
09.03.2023 kl 15:43 2955

Greenstat skiller posotivt seg ut i den grønne jungelen. Mange "jordnære" prosjekter og eierskap innen hydrogen, sol og vind, med gode alliansepartnere. Nasjonalt og internasjonalt. Stort potensiale, på egne bein, i samarbeid med andre - eller ved å bli oppkjøpt.

Ett oppkjøp lønner seg vel før de går på børs? Da blir det vel mye papirarbeid spart.
Frodon
09.03.2023 kl 17:00 2994

GreenStat burde kjøpt opp Horisont Energi, så hadde de kommet seg på børs den veien + fått penger for oppkjøpet 😉

Ved å legge inn bud på kr 16 pr aksje, kan GreenStat få sitt selskap på børs + få ca kr 43 mill i cash etter oppkjøpet. Ganske sykt

I tillegg har Horisont Energi fått godkjent støtte på kr 482 mill fra Enova, som ikke er brukt enda

Legger ved regnestykket

Det er 22 325 980 aksjer i HRGI.
Selskapet har ca kr 400 mill i cash, som utgjør kr 17,91 pr aksje
Aksje kursen står i kr 10,60 pr dags dato. dvs selskapet er priset til ca kr 232 mill

Hvis noen legger inn et bud på kr 16 pr aksje, som utgjør ca 53% budpremie, vil oppkjøpet koste budgiver ca kr 357 mill. Med de kr 357 mill, får budgiver ca kr 400 mill i cash + Enova stønad på kr 482 mill.

Dvs en budgiver får kr 43 mill for å kjøpe opp selskapet på en kurs på kr 16, loool

Hvis vi i tillegg legger til stønad fra Enova på kr 482 mill, utgjør det ca kr 21,58 pr aksje i Horisont Energi, utgjør cash + stønad ca kr 39,49 pr aksje i Horisont Energi

Dagens kurs kr 10,60
Cash pr aksje ca kr 17,91
Enova stønad ca kr 21,58
Gjeld kr 0
Totalt kr 39,49 pr aksje
Fink
09.03.2023 kl 18:23 3082

Mener du det ligger null cashkroner inne i dagens kurs, siden du plusser hele cashbeholdningen til dagens kurs?
Frodon
09.03.2023 kl 19:12 3032

Hva mente du nå?

Dagens kurs kr 10,60
Cash pr aksje ca kr 17,91
Kr 0 i gjeld

Dvs ikke engang cash beholdningen er priset inn i kursen, og alt annet i selskapet er gratis
Fink
09.03.2023 kl 20:28 2956

Sorry, misforsto. Hvis dine tall er riktige, er jo Hrgi voldsomt underpriset. Har ikke fulgt aksjen, men hva kan kursen skyldes? Er vel ikke bare Greenstat dette burde være interessant å bite i.

Hrgi som har blitt dumpa av både Vår og Equinor ville jeg ikke tatt i med ildtang
Frodon
09.03.2023 kl 23:31 2797

Spetalen var stor eier og kjøpt på høye kurser. Når han ville ut, solgte han uansett pris, slik han gjorde i BCS også. Det var innsidekjøp der idag, fra Saga Pure sin mann. Saga Pure eier ca 10% i Horisont Energi og de er vell også eiere i GreenStat.

Alt er selvfølgelig ikke rosenrødt i selskapet når det har den prisingen, men alle de 4 gangene jeg har gått inn i børs selskap som har 0 i gjeld og er priset under cash beholdningen i mine ca 20 år på børs, har det gitt fin avkastning.

Burde ikke aksjonærene i GreenStat ta opp med styret om et mulig oppkjøp av Horisont Energi?

Sjekk ut dette og spesielt samarbeidspartnerne og største eier. Dette er store energi selskap

2.3.2023 presentasjonen til Horisont Energi på seminaret til Sparebank 1 Markets kan dere se på linken under. HRGI er fra ca 23 min

https://vimeo.com/804095515/7901334318

Polaris prosjektet

«The Polaris reservoir is currently undergoing subsurface assessment and studies. The offshore pre-survey is completed. In June 2022 the storage licence was formally approved by the Ministry of Oil and Energy»

https://horisontenergi.no/projects/polaris/

Errai prosjektet

En godkjenning av lisensen på Errai prosjektet burde være en kjempe trigger for et selskap priset langt under cash beholdningen. Legg merke til ordene fra børs meldingen om finansiering, og fra artikkel at infrastrukturen med blant annet strøm er allerede på plass

«Intensjonsavtalen dekker flere områder, inkludert utvikling og finansiering av en komplett verdikjede for håndtering CO2»

«Gitt en tildeling av lisens for Errai, vil E.ONs deltakelse i prosjektet styrke det kommersielle grunnlaget ytterligere»

https://newsweb.oslobors.no/message/582921

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/soknader-om-tillatelse-til-lagring-av-co2-i-nordsjoen/id2958149/

E.ON er største aksjonær i Horisont Energi med 25,56% av selskapet

«Horisont Energi annonserte nylig at E.ON vil lagre over 1 million tonn CO2 årlig i Errai»

«Her er infrastrukturen allerede på plass, med tilgang til fiber, strøm, vann og avløp, og et stort havnebasseng med dyphavskai som er ideelt for Errai prosjektet»

«Horisont Energi og Neptune Energy har allerede levert inn søknad til Olje- og energidepartementet om tillatelse av lagring av CO2 i et definert område på norsk sokkel. Det er forventet at Olje- og energidepartementet vil annonsere tildeling av lisens i løpet av første halvår 2023«

https://energi24.no/nyheter/horisont-og-neptune-valgte-haugaland-naeringspark-for-errai