🧩GREENSTAT🧩


Making green happen
Greenstat er et energiselskap som utvikler og investerer i prosjekter og selskaper som bidrar til utslippskutt og grønn verdiskapning.
https://greenstat.no/

Redigert 25.03.2023 kl 17:49 Du må logge inn for å svare
Frodon
09.03.2023 kl 23:35 5132

Hvorfor ikke det? Equinor sa at prosjektet var enten for lite eller for stort for dem. Fertiberia kom inn i stedenfor. Har du sjekket dem ut?

«Fertiberia Group er en av de viktigste produsentene av gjødsel og ammoniakk og derivater i Europa»

https://newsweb.oslobors.no/message/581083

Hva slags hydrogen er det GreenStat skal lage?

Tror nok du selv kan sende inn en forespørsel om oppkjøp. Jeg anbefaler ingen av mine co-investorer å gjøre dette, da det er fjas av deg å si det. Men nok om det! Vi fremmer Greenstat i denne gruppen, takk for dine tips Frodon, men vi veit hvor mye useriøst/krangling fra deg på AKH sine grupper og det ønsker jeg ikkje noe av her i Greenstat.
Fink
10.03.2023 kl 14:52 4900

Simonsen skal hjelpe til. Han har jo vært med på litt av hvert.
https://greenstat.no/nyheter/bjorn-simonsen-styrker-greenstat-teamet

Hvorfor valgte Saga Pure å selge seg ut? Spetalen varte ikkje lenge denne gangen heller.. Jeg lurer på hvor lenge han varer i senga.
Aksjekjøp
I forbindelse med engasjementet i Greenstat har Bjørn Simonsen kjøpt Saga Pure sin aksjepost i Greenstat ASA. Han eier dermed 666 666 aksjer i selskapet som tilsvarer 0,9% av utestående aksjer.
Fink
10.03.2023 kl 17:58 4785

Med Saga Pure ute er Spetalen ute, og det er da ikke så ille? Blir stort sett bare uro med den inn-og-ut-mannen. Om Simonsen er like ustabil, vites jo ikke. Men nå sitter han som innsider med en ganske stor egen post. Kan ikke skjønne annet enn at han går seriøst inn, har trua på Greenstat og vil bidra til å øke verdien av egne og dermed også andres aksjer.
Frodon
11.03.2023 kl 08:35 4577

Useriøst/krangling…? Jeg er en av meget få seriøse aktører på HO og har vært det i mer enn 20 år. Du er på 13 innlegg…? Men som du kanskje vet, er det ikke populært på et forum å lage seriøse analyser som går imot det de fleste har investert etter. Men der ligger også de største gevinstene, hvis du klarer å finne feil priset aksjer der de fleste tar feil.

AKH sin eierandel i GreenStat ble utvannet i forrige emisjon da de ikke deltok. Har noen sett om AKH tegnet seg i emisjonen som nettopp ble avsluttet? Tegningen var lav, da er det kanskje stor sannsynlighet for at AKH ikke tegnet nå heller?

GreenStat skulle hente inn penger via emisjon nå, for å videre utvikle prosjektene sine. Hva gjør de hvis de ikke får inn nok penger nå? Har de eks sagt hvilke prosjekter de prioritere og hvilke de ikke går videre med?
Redigert 11.03.2023 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
retur
11.03.2023 kl 09:10 4547

Hvis du følger med har de allerede et hydrogenprosjekt snart i drift. Nå må du ikke ødlegge denne tråden også. Sånn du har gjort med akh . Er det fordi akh og greenstat ikke ønsker å kjøpe Hrgi? Du holder på sånn
Lollen
11.03.2023 kl 09:43 4516

Hydrogen prosjekt snart i drift? er det det den lille kontaineren bak bensinstasjonen på Stord du refererer til ? ikke mye å bli rik på det.

Om du er så proffosjonell som du sier du er, hvorfor leser du deg ikkje opp før du gjør konklusjoner? Greenstat lot AKH kjøpe seg inn med 20% og det var svært ved første blikk. Men ved emisjonen etter hadde AKH ønske om å kjøpe seg ytterlig opp, men Frihammer ønskte ikkje dette og lot dem ikkje være med på emisjonene etter, derfor faller eierandel % for hver emisjon fremover. Det har vel noe med om man eier over en viss % så kan man være med å styre skuten, noe som Greenstat ikkje ønsket i en fase som dei er i.

Jeg støtter @Retur på denne, stopp før du ødelegger denne tråden også Frodon. Du vet hva jeg og retur prater om.
Frodon
11.03.2023 kl 11:37 4445

Ødelagt AKH tråden…? Hvordan da? Du tenker på fakta utregningene, som går imot din investering…?

Mener du fortsatt av verdiene til AKH i GreenStat er kr 1,5 pr AKH aksje?

«retur
14.2.2023 kl 15:44
Akh har alene 6,5 kr i acc og 1,5 i greenstat . 8 kr det . Leverer acc i morgen kan det bli mer»

Frodon sin utregning på GreenStat verdien i AKH:

«AKH eier 19,4288% av GreenStat, ned fra 20,836% som AKH eide før siste emisjon i 2022. Dvs AKH eier 13.500.000 aksjer, men eierandelen ble litt utvannet da AKH ikke var med i emisjonen. Siste emisjon i GreenStat var på kr 7,5 pr aksje. GreenStat har ende en pågående emisjon nå, hvor aksje kursen er satt til kr 8,5. Dvs verdien på AKH sine aksjer er ca kr 114.750.000, dvs ca kr 0,166 pr AKH aksje»

Det er et vanvittig sprik på enkle utregninger. Hva er grunnen til det…?
Frodon
11.03.2023 kl 11:40 4439

Jeg tenker jo at det er et stort gjennombrudd hvis de får suksess med det, da har de proof of concept. Også blir neste skritt å skalere opp dette i stor skala, hvor de forhåpentligvis får lønnsomhet. Har GreenStat sagt noe om hvor stort beløp de trenger før de får lønnsomhet?
Frodon
11.03.2023 kl 11:49 4424

Hvilken konklusjon var det du snakket om nå? Jeg er ikke profesjonell, skrev jeg var en seriøs skribent.

Jeg satte meg veldig godt inn i GreenStat tidligere, som du kan se på tråden under. Men så synes jeg ikke caset ble slik jeg håpet og sluttet å oppdatere meg på nyheter om selskapet

https://www.finansavisen.no/forum/thread/137600/view/0/0?page=1

Hva synes du om retur sin utregning på verdiene til AKH i GreenStat…? Det er slik retur holder på hele tiden

Hva er det jeg ødelegger på denne tråden nå? For meg virker det som om du er kun ute etter å krangle. Hvorfor prøver du å ødelegge denne tråden…?
Dopey
13.03.2023 kl 19:42 4054

TO NYE SOLKRAFTVERK UNDER PLANLEGGING PÅ AGDER

Greenstat har kommet godt i gang med utviklingen av 2 nye solkraftverk på Agder. Dette er Glamsland solkraftverk i Lillesand kommune og Slåtta solkraftverk i Tvedestrand kommune. For begge prosjektene er det inngått avtaler med grunneier, gjennomført positive møter med vertskommuner og søknad om nettilknytning er sendt til Glitre Nett (tidligere Agder Energi Nett). Det er et mål om å sende inn konsesjonssøknad for begge prosjektene før sommeren.


Torstein Thorsen Ekern (Greenstat), Nils Cato Glamsland (grunneier) og Einar Holmer-Hoven (ordfører, Lillesand kommune) på Glamsland, Lillesand. Foto: Christian Nørstebø, Lillesandsposten
PUBLISERT: 13. MAR. 2023 KL 12:10
Greenstat bygger nå opp sin portefølje med solkraftverk-prosjekter både i Norge og i utlandet. I Norge har sendte vi inn konsesjonssøknad i oktober 2022 for vårt første solkraftverk på Engene i Larvik. Engene solkraftverk er på 6 MWp og utvikles i felleskap 50/50 med Skagerak Kraft. Les mer om Engene solkraftverk her.

Greenstat vil i den nærmeste tiden presentere stadig nye sol-prosjekter. Dette vil være solkraftverk som er under utvikling hvor Greenstat eier, ofte i samarbeid med andre, prosjekter som skal produsere og selge kraft ut på nettet. Greenstat ser, i likhet med flere andre energiselskaper, at det vil være god økonomi i solkraftverk med de framtidige prognosene som er for kraftpriser i Norge.

Glamsland og Slåtta vil være solkraftverk nummer 2 og 3 som Greenstat presenterer utad. Begge prosjektene er også omtalt i lokalavisene Lillesandsposten og Tvedestrandsposten (se linker under):
Planområde for Glamsland solkraftverk.
Glamsland solkraftverk
Greenstat utvikler i samarbeid med grunneier Nils Cato Glamsland et bakkemontert solkraftverk ved Glamsland steinbrudd i Lillesand kommune.

Glamsland Solkraftverk planlegges i et flatt deponi-område ved steinbruddet med en planlagt installert effekt på ca 8 MWp. Dette vil gi en fornybar kraftproduksjon på ca. 8,5 GWh. Søknad om nettilknytning er meldt inn til Glitre Nett / Agder Energi Nett som bekrefter at det er ledig kapasitet, og at det kan være ønskelig med ny kraftproduksjon i dette området.Planområde for Slåtta solkraftverk.
Slåtta solkraftverk
Greenstat utvikler i samarbeid med grunneier Øystein Finsrud og Tvedestrand Næringsområde AS et bakkemontert solkraftverk solkraftverk på Slåtta i Tvedestrand kommune.

Det planlegges et bakkemontert solkraftverk på ca. 3 MWp ved Slåtta på områdene som ble brukt som riggområde ved bygging av ny E-18.

Prosjektet kan produsere ca. 3 GWh med fornybar kraft til næringsområdet på Slåtta og Grenstøl, med planlagt tilkopling til nettstasjonen som er på næringsområdet. Søknad om nettilknytning er sendt til Glitre Nett / Agder Energi Nett.


Begge prosjektene er dermed i tråd med Greenstat sine prinsipper for lokalisering av energianlegg, at de lokaliseres i og ved områder som allerede har inngrep og aktivitet (grå arealer med randsoner).


Torstein Thorsen Ekern (Greenstat) og Øystein Finsrud (grunneier) på Slåtta, Tvedestrand. Foto: Anne-Linn Bjartheim Nylèn, Tvedestrandsposten
Greenstat jobber nå med prosjektene i samarbeid med våre partnere med mål om sende inn konsesjonssøknad til NVE før sommeren.

Skal du virkelig angripe Retur grunnet fakta? Jeg gir meg her og går ikkje ned til ditt nivå. En reaksjon må du tåle såpass. Synd at du har gått glipp av en god gevinst som har blitt generert dei siste årene. Jeg nyter turen videre📈. Lykke til videre og kos deg med å rakke ned andre☀️
Dopey
17.03.2023 kl 15:56 3441

https://greenstat.no/en/news/update-from-petnjik-solar-plant

Om jeg ikke tar feil så vil denne parken ha en verdi på nærmere 400-450 millioner kroner. 50% eid av Greenstat.
Redigert 17.03.2023 kl 16:03 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
18.03.2023 kl 19:28 3300

Hvordan har du regnet deg frem til den summen?

Ingen tvil, uansett, om at den fabrikken vil være mye verdt for Greenstat, når den kommer i drift, og den kan nesten ses på som en "hjørnesten" for selskapet. Den fabrikken i Bosnia Herzegovina er blant annet en av (hoved)grunnene til at jeg er aksjonær i Greenstat.
Dopey
18.03.2023 kl 20:36 3257

Ett annet selskap med nærmere 170 MW i Europa kan selge disse for ca 1,7mrd for å dekke gjeld. Derfor burde 45MW være verdt ca 450 mill.
Slettet bruker
18.03.2023 kl 22:21 3200

Ja, så er Greenstat sin del verdt ca. 225 millioner NOK. Hele Greenstat er jo verdsatt per nu til ca. kr. 627 millioner NOK, så bare anlegget i Bosnia-Herzegovina bærer jo kring 1/3 av heile selskapets verdi.

Det var vel snakk om at de skulle selge seg ned/ut av den parken for å finansiere videre vekst.
Dopey
18.03.2023 kl 23:59 3148

Med de energi prisene vi har i Europa nå, så ville det være synd å selge seg ut av ett slikt anlegg. Solpanel har en levetid på mellom 20-30 år, så det ville gitt gode inntekter til selskapet i lang tid. 😅

E-post fra Greenstat

Hydrogenoppdatering - Greenstat ASA - Emisjon mars 2023

I forbindelse med emisjonen med frist 30.mars vil vi sende en serie med eposter hvor vi informerer om status, og siste nytt fra hvert av våre satsingsområder hydrogen, industrivind, solenergi og energistasjoner.
--
Hydrogen – Robust portefølje med stadig modnere prosjekter
Det har vært en travel start på 2023 med god utvikling innen Greenstat sin hydrogensatsing.
Høydepunkt:
- 3 x Enova hydrogenknutepunkt nærmer seg investeringsbeslutning
- Stord Hydrogen med snarlig oppstart av produksjon
Pilot E prosjekt «hydrogendrevet arbeidsbåt» ferdigstilles i løpet av 2023
- Styrket hydrogen teamet med Bjørn Simonsen
Ny eier inn i Viken hydrogen

Vedrørende Greenstat sin hydrogensatsing i India legges det opp til en tilsvarende oppdatering i neste uke slik at denne oppdateringen dreier seg om de norske prosjektene.

Stord Hydrogen AS, hvor Greenstat eier ca 27%, ferdigstiller i disse dager produksjonsanlegget som skal produsere ca. 500 kg hydrogen per dag. Her er hovedkomponenter som elektrolyseanlegg og kompressor kommet på plass, og det planlegges åpning i mai.

I Glomfjord Hydrogen, hvor Greenstat eier ca 39%, jobbes det med to prosjekter. Enova knutepunktsprosjektet har vært gjennom en innkjøpsprosess på hele produksjonsanlegget inkludert oksygenhåndtering opp mot lokal kunde av oksygen, og en fylleløsning mot kontainere for lager og distribusjon. Glomfjord Hydrogen er nå i sluttfasen med valg av leverandør for produksjonsanlegget. Her vil man i fasen frem til investeringsbeslutning jobbe tett med leverandør for å sikre at mest mulig risiko er tatt ut av byggefasen og sikre at tidslinjen for produksjonsstart vil holde.

I tillegg er det fortsatt ikke valgt leverandør til Torghatten Nord sin drift av Vestfjorden fergesamband, her er det (fortsatt) forventet at en beslutning er nært forestående.


Gjennom H2 Marine, hvor Greenstat er største eier, er det fullt fokus på å ta prosjektet over i en samspillfase hvor leverandør av produksjons anlegg og entreprenør for grunnarbeider sammen skal redusere risiko i prosjektet inn mot investeringsbeslutning. Det er gjennmoført en grundig innkjøps prosess hvor valg av leverandør av produksjons-anlegget er i sluttfasen. Valgt everandør her vil sammen med Consto, som vant frem i anbud på grunnarbeider og bygg, jobbe sammen med prosjektet for å sikre at alle grensesnitt er avklart. Avtale med Kråkerøya Biopark er sluttfasen av ferdigstillelse og andre

22.februar ble en langsiktig leieavtale med Elkem for leie av tomt på Fiskaa industriområde signert. Prosjektet er nå godt i gang med planer og tillatelser til å planere ut tomten som vil romme både Enova knutepunktet og mulige fremtidige utvidelser. Det jobbes tett mot marked for å sluttføre kontrakt for leveranser av hydrogen.

Vi er glade for å ha Everfuel som partner i prosjektet som med sin erfaring fra sitt ny åpnede anlegg i Fredericia er med på å redusere risikoen i prosjektet.

Utover arbeidet med Hydrogen Hub Rørvik er det også mange andre spennende prosjekter og aktiviteter i selskapet. Det er tatt investeringsbeslutning for PilotE prosjektet i Rørvik og prosjektet ligger på plan til å ferdigstille anlegget for produksjon, lagring og bunkring mot slutten av året. Og med det vil vi se verdens første hydrogen drevne arbeidsbåt for havbruksnæringen i drift i Nærøysund i løpet av året. Det er også sterke signaler som tyder på at det neste Grønnplattform prosjektet for en hydrogendrevet sjark er nært forestående signering og oppstart.

Viken Hydrogen AS
Det er veldig gledelig å kunne invitere Østfold Energi inn på eiersiden i selskapet og med det sikre et enda bredere nedslagsfelt for Viken Hydrogen. Her vil det nok komme noen flere nyheter fremover etter som ting faller på plass. (Greenstat vil etter en avtale fra vår inntreden i selskapet overta NEL og H2Energy sine eierandeler i selskapet mot aksjer i Greenstat)

Meraker Hydrogen AS
For prosjektet i Meråker er konseptstudie nå gjennomført. Meraker Hydrogen AS har også ansatt en ny forretningsutviker/markedssjef Roald Boge som vil jobbe med å få på plass avtaler med sluttkunder i løpet av året som vil være utløsende for bestlutningen om å starte byggingen av hydrogenfabrikk i Meråker.

Status organisasjon
Gjennom i fjor og inn i nyåret har hydrogen organisasjonen vokst i takt med det økende aktivitetsnivået. Vi har hentet inn kompetente ressurser med bred og relevant bakgrunn inn i både vår tekniske avdeling og i forretningsutvikling. For å styrke oss inn mot vår børsnotering er det også veldig gledelig at Bjørn Simonsen med sin erfaring og kompetanse er blitt en del av det laget som skal løfte frem hydrogen porteføljen i Norge og i våre satsninger i Asia, nærmere bestemt India og Sri Lanka.

Link til Emisjon i Greenstat ASA – frist 30.mars
Aksjepris: NOK 8,50
Minstetegning: NOK 10 030,-
https://greenstat.no/investor/emisjon

Redigert 25.03.2023 kl 17:48 Du må logge inn for å svare
rosgun
06.04.2023 kl 17:57 2399

Noen som vet hvor mye GS fikk inn i emisjonen(e)?

Ca 23 i proff-emisjonen og 27,5 i folke-emisjonen, så ca 50 totalt.
Slettet bruker
14.04.2023 kl 23:54 1819

Mykkje spennende som skjer i Greenstat India om dagen. Forholdsvis små prosjekter, men mange! Se lenken.

Kilde: https://greenstat.no/nyheter/look-to-india
OZZY
21.04.2023 kl 10:16 1173

JA hvordan gikk det. hvilken dato skal GS på børs ?

OPPDATERING FRA SOLSATSINGEN: ET OMRÅDE I STERK VEKST MED GOD LØNNSOMHET

Under følger en oppsummeringsartikkel som tar for seg ulike milepæler innenfor Greenstats satsing på solenergi.

PUBLISERT: 21. APR. 2023 KL 12:00
"Vårt forretningsområde på sol har hatt en utrolig utvikling det siste året. Det er gøy og se at solenergi nå for alvor for oppmerksomhet i Norge. Vi i Greenstat gleder oss over å få være med på løfte frem nye solprosjekter – både innen industrien og i form av solparker som produserer ren energi til nettet." Andreas Gjermundsen, Head of Solar

Greenstats satsing på solenergi kan deles inn i to hovedområder:
1. Solanlegg som selges til eksterne kunder. Greenstat tar ansvar for salg, prosjektering, innkjøp, installering og sluttkontroll. Her er det byggeieren som selv eier anlegget og som får strøm fra sol-anlegget inn på egen strømmåler. Selve installasjonen på tak gjøres i stadig større grad av underleverandører/samarbeidspartnere.

2. Solkraftverk hvor Greenstat eier, ofte i partnerskap med andre, større solanlegg som produseres kraft for salg ut på nettet.

En prosjektoppdatering fra begge forretningsområdene
Solanlegg som leveres til eksterne kunder:

Greenstat opplevde en eksplosiv vekst innen salg av solanlegg i 2022. Totalt installerte vi 3 MWp med en omsetning på 35 MNOK og en fortjeneste på ca. 4 MNOK.
Denne veksten fortsetter videre inn i 2023. Hittil i 2023 har vi en omsetning på ca. 15 MNOK med god fortjeneste.
Vi opplever stor vekst på alle våre tre lokasjoner, Larvik, Arendal og Bergen. Det er mange i Norge som ønsker sol-anlegg!
Vårt hovedfokus er større installasjoner, dvs. industri- og næringsbygg og landbruksbygg
Ordrebøkene og prognosene for 2023 viser at Greenstat vil selge solanlegg til eksterne kunder med en omsetning på ca. 100 MNOK. Dette er prosjekter hvor Greenstat vil ha god lønnsomhet.
Et eksempel på et sol-anlegg til eksterne kunder er vist i bildet under, installering av 373 kWp sol-anlegg til Framo-hallen i Bergen.

Greenstat utvikler bakkemontert solkraftverk på ‘grå arealer’ i Norge, altså arealer hvor det allerede er inngrep og det har vært annen aktivitet.
Greenstat leverte i samarbeid med Skagerak Kraft konsesjonssøknad for Engene solkraftverk oktober 2022. Anlegget planlegges på en nedlagt industritomt i Larvik med en installert effekt på 6,6 MWp. NVE arrangerte folkemøte i februar 2023 med positivt utfall. Prosjektet har enstemmige positive vedtak i Larvik kommune. Vi håper og tror på at vi mottar konsesjon fra NVE om ikke lenge, og har byggestart Q2 2023 som mål sammen med Skagerak Kraft.
Visualisering av Engene solkraftverk
Visualisering av Engene solkraftverk, Larvik (6,1 MWp).

Vi har flere solkraftverk under utvikling. I løpet av 2023 har vi signert grunneieravtaler og startet prosjektering av ytterligere 3 prosjekter:
Glamsland solkraftverk, Lillesand. 8,5 MWp. Planlegges på et massedeponi ved Glamsland steinbrudd i samarbeid med grunneier Nils Cato Glamsland.
Slåtta solkraftverk, Tvedestrand. 3 MWp. Planlegges på et gammelt riggområde fra byggingen av E-18 i samarbeid med grunneier Tvedestrand Næringsområde AS.
Brandsrud solkraftverk, Larvik. 11 MWp. Planlegges på et gammelt sandtak/masseuttak i samarbeid med Solcelle Øst.
Greenstat har også signert en intensjonsavtale med Lagerseksjoner AS med mål om å bruke Lagerseksjoner sine tak for solkraftverk. Det er et mål å starte sol-installasjon på de første lagerbyggene i Q2 2023.
Greenstat jobber med flere mulige solkraftanlegg, og vil publisere nyheter her fortløpende.

Greenstat gjorde en investering i 50 % av solanlegg Petjnik i Bosnia med GP Toming vinter/vår 2022. Byggingen av 45 MWp solkraftverk startet i april 2022 og er gjennomført i henhold til plan og kost. For tiden pågår det installasjon av solpanelene med plan om idriftsettelse av anlegget i juli 2023, 2 måneder før planlagt. Gunstige kraftsalgsavtaler er og bankfinansiering er sikret, og lønnsomhetsberegningene for anlegget ser svært gode ut.
Samarbeidsprosjekt gjennom Norway Grants med Luka Koper/Port of Koper, Slovenia pågår i henhold til plan. Et 3 MWp solanlegg installeres på en diger lagerbygning i havneområdet. Her er Greenstat rådgivende ingeniør, anlegget eies 100 % av Luka Koper.
Flere muligheter i Europa screenes og vurderes. Vår samarbeidsavtale med GP Toming for videre felles utbygging av solkraftverk i Bosnia har høy prioritet for oss.

https://greenstat.no/nyheter/oppdatering-fra-solsatsingen-et-omrade-i-sterk-vekst-med-god-lonnsomhet
OZZY
08.05.2023 kl 23:19 627

Greenstat ASA sin ledelse har sammen med styret lagt en strategi for notering på Euronext Growth oktober 2023. Markedet for «grønne selskaper» er i bevegelse og det grønne skiftet trenger mer enn noensinne økt fart og implementering. Behovet for ny fornybar energi er høyt oppe på den politiske agendaen og markedet for fornybar energi er i hurtig vekst, i en verden som opplever historisk høye strømpriser. Sterkt drevet av solmarkedet har Greenstat økt sin topplinje med 9 gangen fra 2021 til 2022, og med en forventet videre økning inn i 2023.