NOAP - Potensiell dobblingskandidat på børsen


Nordic Aqua Partners er en potensiell dobblingskandidat.

Selskapet skal starte landbasert oppdrett av laks i Kina. Selskapet har sikret seg det som kan omtales som den beste listen med investorer et landbasert prosjekt har sett noensinne. De har med seg: Nutreco (eier av Skretting, verdens største produsent av laksefor), AKVA Group, en av de ledende aktørene på å levere landbaserte oppdrettsanlegg og langsiktige finansielle investorer som First fondene og Nordea, samt kjente finansielle investorer som Arne Fredly, Arne Blystad, Øystein Spetalen, Middelborg AS.

Selskapet hentet nylig NOK 587 millioner. I tillegg har de fått en signert låneavtale på €25 millioner, fra Eksportkreditt Norge, GIEK, og Rabobank. Både Rabobank og Nutreco har lang erfaring fra Kina, som sammen med selskapets grunnlegger (Ove Nodland) bør redusere «kina-risikoen» i caset. Det vil si at de er fullfinansiert på EK for 8,000 tonn produksjon av laks.

Selskapet skal starte med en produksjon på 4,000t som vil økes til 8,000 i løpet av 2027. I tillegg har de opsjoner for å øke produksjonen opp til 40,000t.

De lokale myndighetene i Kina er en sterk støttespiller for selskapet. De skal levere land, bygg, og infrastruktur, via en attraktiv lease. Det vil si at selskapet sparer ca. NOK 400-500 millioner i Capex, mot at de betaler ca. NOK 11 millioner per år for de første 4,000 tonnene, som øker til ca. NOK 17 millioner ved 8,000 tonns produksjon, noe som kan ses på som et «subsidie» fra staten.

En annen positiv ting med caset er at avtalen med AKVA Group er en turn-key avtale med et fast beløp, noe som betydelig reduserer risiko for kostnadsoverskridelser i byggefasen.

Selskapets RAS erfaring er også utrolig bra. De har allerede Ragnar Joensen (tidligere teknologisjef i MOWI) ombord, og i selskapets investor-presentasjon omtales også 3 andre RAS eksperter med lang erfaring.


Verdivurdering:

Selskapet har budsjettert med et konservativt EBIT/kg estimat på NOK 34 (salgspris på NOK/kg 80 minus produksjonskost inkl. avskrivninger på NOK/kg 46). Grossistprisene i Kina har historisk ligget på ca. NOK 100, noe som gir en potensiell oppside på NOK/kg 20.

Andre landbaserte aktører har kommunisert en kost på NOK/kg 37-40. NOAPs ledelse har kommunisert at det er ingenting som tilsier at NOAP skal være dårligere enn konkurrentene, men at de har antatt ca. 24 måneder fra egg til slakt, mens andre landbaserte aktører guider på 20 måneder. Bruker man samme forutsetninger for NOAP, kan det være oppside på både kost/kg og produksjonsvolum i første og andre fase. Med like vekstforutsetninger som konkurrentene kan NOAP ligge på en kost på NOK/kg 40 og et produksjonsvolum på 10,000 tonn (i stedet for 8,000 tonn) i 2027.

Med en årlig produksjon på 8,000t @ NOK 34-60 EBIT/kg vil selskapet ha en årlig EBIT i 2027 på NOK 270-480.

5 år gjennomsnittlig historisk EV/EBIT for lakseselskaper på Oslo Børs er 11x. Om vi benytter en discount på 20% for å hensynta størrelse, lavere inngangbarrierer, teknologisk risko, osv. er en fornuftig multippel på NAP rundt 8x.

Selskapet vil ha en negativ netto gjeld i 2027 (cash på bok), men for å være konservative kan man anta 0.

Dette gir en selskapsverdi i 2027 på NOK 2.2-3.8 mrd (NOK 200-370 per aksje). Om man diskonterer denne verdien ned til i dag med et årlig avkastningskrav på 10% bør dagens verdi være NOK 1.1-1.9 mrd (NOK 106-185 per aksje).

Ytterligere oppside som ikke er tatt inn i denne verdivurderingen er opsjonsverdien ved ekspansjon opptil 40,000t, økt pris ved Value Added Processing (VAP) og ytterligere ekspansjon i Kina.
Redigert 21.01.2021 kl 00:03 Du må logge inn for å svare

Helt enig i det du skriver her. Burde være en sikker vinner på sikt.

http://www.nordicaquapartners.com/en-index
Redigert 21.01.2021 kl 00:03 Du må logge inn for å svare
Focus15
09.12.2020 kl 01:20 1470

Får bare håpe markedet også skjønner dealen etterhvert .
Redigert 21.01.2021 kl 00:03 Du må logge inn for å svare
Casu
13.12.2020 kl 13:45 1326

Helt enig med TS. Bra innlegg. Jeg mener at 2021 kan bli et godt år for NOAP, så her er det bare å komme seg på innsiden før massene oppdager inntjeningspotensialet her. Når det skjer, øker volumene og da øker kursen raskt. Happy trading.
Redigert 21.01.2021 kl 00:03 Du må logge inn for å svare
Stilitz
08.02.2021 kl 20:57 881

Med den kinesiske stat og Nutreco på laget og et enormt marked i og rundt Shanghai bør dette selskapet ha en meget lovende fremtid.
Frodon
08.02.2021 kl 22:55 831

Ferskeste fisken pga kort transportvei, til billigste prisen siden det er kort transportvei, allikevel er selskapet priset lavest av de landbaserte oppdrettsselskapene 😜