MOWI - deltar i nytt bærekraftprosjekt - "Råvareløftet"


Vil akselerere utviklingen av nye råvarer til fiskefôr: – Kan være starten på et norsk grønt industrieventyr.

Miljøstiftelsen Bellona, Sjømat Norge og syv selskaper i fiskefôrindustrien går sammen for å forbedre klimafotavtrykket til norsk laks. Gjennom lanseringen av initiativet «Råvareløftet» ønsker partnerne å akselerere utviklingen av nye råvarer til fiskefôr. Målet er at den nye satsingen skal bidra til store kutt i klimagassutslipp, skape nye norske arbeidsplasser og videreutvikle havbruksnæringen.

Havbruksnæringen spiller en viktig rolle i Norges grønne omstilling. Fôr til norsk laks står for omtrent tre fjerdedeler av alle klimagassutslippene for laks som ikke fraktes til markedet med fly. Den sentrale utfordringen for fiskefôrindustrien frem mot 2030 vil være å levere stabil tilgang på tilstrekkelige volum av ernæringsmessig riktige råvarer til fiskefôr, samtidig som man sikrer lavere klimagassutslipp og økt bærekraft. Derfor etablerer Miljøstiftelsen Bellona, Sjømat Norge, Aker Biomarine, BioMar, Calanus, Cargill, Hordafor, Skretting og Mowi samarbeidsplattformen «Råvareløftet».

https://www.fiskeribladet.no/nyheter/nye-f-rravarer-skal-redusere-klimautslippene-for-norsk-laks/2-1-929285

https://ilaks.no/vil-akselerere-utviklingen-av-nye-ravarer-til-fiskefor-kan-vaere-starten-pa-et-norsk-gront-industrieventyr/
Redigert 21.01.2021 kl 09:02 Du må logge inn for å svare
hill
11.12.2020 kl 15:00 1255

Vil redusere klimaavtrykket

Med på kjøpet følger datterselskapet til Norsk Marin Fisk, Nordfjord Forsøksstasjon, som sitter på en forsknings- og utviklingskonsesjon (FOU) for laks- og ørretoppdrett. Ifølge Eide er 95 prosent av klimautslippene ved lakseproduksjon knyttet til fôret, ifølge kyst.no.

https://finansavisen.no/nyheter/sjomat/2020/12/11/7597451/eide-fjordbruk-punger-ut-for-norsk-marin-fisk
Redigert 21.01.2021 kl 07:26 Du må logge inn for å svare
milk
11.12.2020 kl 15:06 1237

Jeg kan bare gjenta min påstand, Norsk laks vil bli en merkevare som forbrukerne vil betale for. Dette er ett nytt steg i riktig retning :-D
Redigert 21.01.2021 kl 07:26 Du må logge inn for å svare
hill
11.12.2020 kl 16:39 1188

Den påstanden er jeg helt enig i :-)
Er også glad for å se for-produsentene og MOWI tar ansvar for å gjøre produksjonen mer miljøvennlig og samtidig mer bærekraftig.

Redigert 21.01.2021 kl 07:26 Du må logge inn for å svare