DOF vendepunkt og veien inn i 2021!

tobben
DOF 24.12.2020 kl 15:52 201461

Da går vi inn i romjulen med kurs 0,73, ca 1 krone lavere enn forrige julefeiring. Selskapet har mer penger cash , bedre resultat , minst like god ordrebok og utsiktene inn i det nye året stadig bedre. Mange av oss har vært med på en skikkelig nedtur i 2020 til kurser rundt 0,4 , hvor står vi neste jul ? 2021 blir skikkelig spennende
Redigert 21.01.2021 kl 09:41 Du må logge inn for å svare
JanOrge
04.05.2021 kl 15:31 2571

Ja, hva sier det om meg egentlig? Er det mulig.
Sånn helt konkret har jeg skrevet at min ydmyke mening er at DOF trenger gjeldskonvertering / frisk EK med minst tre milliarder. Og da har jeg sagt at dersom ikke finansdirektøren får kreditorene til å slette gjeld med en tryllestav eller at DOF arver en rik onkel i Amerika så må selskapet konvertere gjeld eller emittere. Dagens kurs tilsier at de må utstede så mye som 6 milliarder nye aksjer for å få til det jeg TROR de må. Og siden det fra før av bare er drøyt 300 millioner aksjer så må dagens eiere dessverre se seg utvannet totalt. Dersom det er slik at de som eier aksjer vil forsvare sin nåværende eierandel, så er dette sikkert mulig, men da må de hoste opp omtrent 10 kroner per aksje de nå eier for å imøtekomme selskapets behov for frisk kapital. Dvs. at eier du i dag 100000 aksjer må du delta i emisjonen med en million kroner og du får da i så fall 2 millioner nye aksjer, forutsatt emisjonskurs på 50 øre. Etter emisjon eier du da 2,1 millioner aksjer av de 6,3 milliarder aksjene som totalt sett nå finnes. Dette er min teori om hva som kommer til å skje. Hva sier egentlig det om meg? Det er mulig det fremstår som galskap for deg, men jeg tror da selv jeg har et forholdsvis sammenhengende resonnement stablet på beina her.

Det er ingen andre som har forsøkt å foreslå hvordan selskapet skal få på plass positiv ek annet enn at de vil oppskrive verdiene på flåten. Hadde selskapet hatt eiendeler som faktisk var mer verdt enn gjelden sin, så hadde ikke selskapet hatt problemer med denne refinansieringen. De kan ikke skrive opp verdier hvis verdiene ikke er der. Og det står ikke "bare på en långiver med utestående 500 mill" fordi da hadde selskapet kunnet betale ut denne med kontantene de har på bok. 35 % av DOF Subsea aka "juvelen" ble overtatt av DOF for 20 (!) millioner av en uavhengig part. Hvordan kan det ha seg egentlig? Trond Mohn solgte seg ut til småpenger. Hvorfor det?
Svaret til 98 % her inne er; "Trond Mohn er idiot", selskapets egen beskrivelse av situasjonen finnes ikke, og "bare man er tålmodig så vil alt gå opp igjen".

Jeg vurderer det ikke slik. Forskjellige meninger gjør markedet det der er, og det er bra.
JALLA
04.05.2021 kl 15:49 2545

Om det legges til grunne at gjelda skal betales tilbake iløpet av oppgitt tidsvindu ja så må de fleste inn med penger her. Men om tidsvinduet blir forskjøvet med 3-5 år vil det ikke være problem å betjene gjelda med Ebidta som foreligger nå og fremover. I tilegg må de vell muligens kunne forvente at % vil kunne justeres ned til 4-6% og vips så er det ganske mye mere lys i tunnelen for å kunne klare avdrag og renter fremover. Om dette blir gjort så vil jo ingen kreditorer tape penger heller. De kreditorer som absolutt ville er jo selve utfordringen hvordan de skal kunne komme seg ut uten at de andre blir misfornøyd tenker jeg.
AlanS
04.05.2021 kl 16:51 2492

JALLA, du er helt rett. DOFs plan fra 05.12.2019 handler om akkurat om tilpasning av nedbetaling i tid i % med noen lettelser til og med 2023.
Leste en plass i DOFs rapporter at den gjennomsnitlige renten er rundt 5%. BNDES renten er rundt 4% og drar ned snittet.
AlanS
04.05.2021 kl 17:03 2468

JanOrge.
1) Kunne du begrunne hvorfor gjelden bør reduseres med 3 mlrd? Kan bare vise til mine enkelte beregninger og påstå at det ikke behov for en så omfatende gjeldsreduksjon om kreditorene aksepterer en justering av lånebetingelser i tid og gir noen lettelser i 2021 og 2022.
2) Hvilden del av selskapet bør gjelden konverteres i?
3) Kunne du begrunne hvordan og hvorfor gjelden i DOF Subsea skal konverteres i aksjer i DOF ASA? De er det egentlig du påstår. Lurer på hvorfor noen som har gjeld med sikkerhet i båter i DOF Subsea Rederi skal konvertere i aksjer i DOF ASA og stille seg bakkert i kø i konkurstilfelle.
JanOrge
04.05.2021 kl 17:10 2452

Det hadde jo vært mulig dersom Ebitda i sin helhet faktisk kunne benyttes til å betale renter og gjeld. Men det er ikke tilfellet. Fra 22 april 2020 så sluttet DOF å betale renter og avdrag. De hadde på det tidspunktet omtrent 1800 mill på bok. Samlet Ebitda for Q2, Q3 og Q4 2020 var 2200 mill. Dersom det var slik at Ebidta i sin helhet var å regne som penger inn i kassa, så skulle kontantbeholdningen ved utgangen av 2020 vært 4000 millioner. Men sånn fungerer det jo ikke...... Cashbeholdingen 31.12.2020 var 2332 millioner. Altså hadde man, ved å slutte å betale renter og avdrag i tre kvartaler, klart å samle i sammen 532 millioner... Denne kontantøkningen dekker ikke renten på gjelden som er påløpt, men ikke betalt. Hvordan kan dette ha seg?
Redigert 04.05.2021 kl 17:20 Du må logge inn for å svare
JanOrge
04.05.2021 kl 17:17 2453

1) Jeg vurderer det slik at selskapet ikke kan fortsette driften med negativ egenkapital med 1 milliard. Det er uforsvarlig og styret er pliktig å sette i verk tiltak for å avhjelpe dette. Det kan enten skje ved at man tilfører kapital, eller ved at gjeld konverteres til egenkapital. 3 milliarder er et forsiktig anslag, sånn jeg ser det.
2) Jeg vet ikke hvilken del av selskapet gjelden bør konverteres i hvis det skal konverteres. Jeg antar man må forhøre seg med obligasjonseierne i den obligasjonen som ønsker oppgjør umiddelbart først. Det er jo de som ikke ønsker å fortsette låneforholdet. DOF kunne jo henvendt seg til en av de andre kreditorene for å høre om de ville øke rammene, evt. forhøre seg med andre låneinstitusjoner. Av en eller annen grunn, skjer ikke dette. Jeg tror det er fordi ingen vil låne selskapet mer penger.
3) Du mener at gjelden i DOF Subsea må konverteres der? Det er sikkert det beste for långiverne om gjelden konverteres i DOF SUBSEA. I så fall vil DOF utvannes totalt og miste eierskapet til DOF SUBSEA. Da vil du eie aksjer i DOF som er et rederi for noen PSV og AHTS, og ikke et SUBSEA-selskap. Hadde jeg vært kreditor ville jeg ønsket en slik konvertering. Det er kanskje det styret i DOF prøver å unngå, så får man se hvor mye de må tilføre for å unngå det. Det ville vært megakrise for DOF som selskap om långiverne i DOF Subsea krevde konvertering i DOF Subsea.
Redigert 04.05.2021 kl 17:18 Du må logge inn for å svare
AlanS
04.05.2021 kl 17:38 2458

Best å forholde seg til realiteten. Anbefaller at du går gjennom presentasjonen fra 05.12.2019 for å skaffe seg en oversikt over gjelden som inngår i restrukturerengen. Her er linken https://stamdata.com/documents/NO0010670144_IB_20191205.PDF
Slik jeg forstår mener du at obligasjonsgjelden må konverteres. Dette gir de 3 mrld du snakker om.
1) Din logikk baseres på at gjelden må tilpases til DOF inntjening som den er i dag. Hva om markedet bedres og DOFs betalingsevne styrkes?
2) VIdere vil jeg henvise til presentasjonen sier at DOF ASA eier noen i disse obligasjonslånene. cr 330 millioner. Selskapet er villig til å slette sine andeller om restruktureringen godkjennes.
3) Obligasjonsgjelden (la oss si 3 mlrd) er uten usikkerhet. De kan ikke regne med å få noe som helst i DOF Subsea. Det er de sikrede kreditorene bestemmer alt i DOF Subsea. Dermed er konvertering av obligasjonsgjelden i DOF Subsea til aksjer i DOF Subsea uaktuell og totall utvanning er urealistisk. I dagens siatusjon tjenner obligasjonsgjelden best med forlengelse.
4) Om den gjelden konvertres i aksjer i DOF Asa blir deres posisjon enda svakere, fordi de vil stille seg bak kreditorer i DOF ASA.
5) Som DOF skriver, er det to sikrede kreditorer som er utfordringer, ikke obligasjonseirne. Det er nok mindre en 3 mlrd det handler om.


Alt i alt: dine argumenter holder ikke.
Redigert 04.05.2021 kl 17:50 Du må logge inn for å svare
JanOrge
04.05.2021 kl 17:49 2441

Du sier det ikke er verdier til å dekke usikret gjeld. Det betyr i så fall at vi er enige om at flåtens verdi ikke dekker gjelden selskapet har. Det går dermed fremover i avklaringen av premissene for denne diskusjonen.
Du argumenterer også hardt for at det ikke er noen vits for obligasjonseierne å få aksjer i DOF ASA, fordi de må stille seg bak kreditorene I DOF ASA. Også her er vi enige. Men hvorfor eier du da aksjer i DOF ASA når du mener at en obligasjonseier ikke bør velge å konvertere i aksjer i DOF ASA?
Alt i alt: dine argumenter tilsier at de med mest makt er sikrede kreditorer. Deretter usikrede kreditorer. Deretter aksjonærer i DOF. Det er jeg enig i.

Se der. Vi er enig i ganske mye når det kommer til stykke.
AlanS
04.05.2021 kl 18:03 2431

Greit. Da er vi enige i noe.
Vil bare presisere at jeg mener at alle kreditorene tjener på å støtte DOFs refinansieringsforslag. Både usikrede og sikrede. De får mer for pengene i DOF enn endre plasser. Dessuten må man gi noe for å komme seg ut.

1) Restruktureringen vurderes med utgangspunkt i framtidige inntekter, ikke historiske.
2) Mye tyder på at markedet er i ferd til å snu og bedringen kommer raskest i highend og Brasil.
3) DOF er godt posisjonert akkurat der veksten kommer. DOFs betalingsevne vil styrke seg gjennom bedre utnyttelse av flåten og rater. Forresten går oljen opp og USD/NOK faller. Trenger å si mye om hva dette betyr for DOFs gjeld.
4) Den dominerende sikrede kreditoren (BNDES) har allerede sagt sitt. DOF fikk lettelser fram til 2024.
5) DOF akjer prises nå som opsjoner. Med andre ord feilpriser markedet DOF.

Derfor mener jeg at DOFs plan fra 05.12.2019 er fremdeles aktuell med tilpasning for pandemiens effekter. Omtrent 90% av kreditorene støtter denne løsningen. Resten ordnes nok.

Bare tenk på en scenario hvor gjelden reduseres med 3 mlrd: konvertering (cr 1,8 mlrd) , begrenset emisjon(200 mill) , sletting av DOF beholdning i DOFSUB07, 08 og 09(330 mill), salg av båter (100 mill), og DDW saken(500 mill), konvertering av DOF12 (74 mill). I tillegg kommer valutaeffekt. Gjeldsnedbetaling tilpasses selfølgelig til DOFs inntekter som de er nå, dvs EBITDA 3 mlrd NOK.
Så snur markedet opp om noen måneder og DOF øker flåteutnyttelse (fra 68% til 90+%) og rater bedrer seg (+10-20%) allerede i 2022. Flåtens "Value in Use" økes og bokført EK blir positiv. Ikke bare det. DOF går i plus og genererer nok cash til å nedbetale mer gjeld og begynne med utbytte. Does it make sense? Neida, ikke det.

Som Erik Lerdahl sa "Når lysten overstiger frykten begynner barnet å gå". Skandi Vitoria er nå i Frankrike og laster sjampanje og konjac ;-)
Redigert 04.05.2021 kl 23:34 Du må logge inn for å svare
AlanS
05.05.2021 kl 00:24 2232

"For å oppnå store ting må vi ikke bare handle, men også drømme; ikke bare planlegge, men også tro" Anatole France.
Kontur
05.05.2021 kl 08:43 2115

Svært positiv utvikling i markedet nå og det begynner å virke. Se Reach. Det er dette Dof ledelsen og bankene har ventet på. 🙂
JanOrge
05.05.2021 kl 08:50 2109

Ser du konvertering av 1,8 mrd? Det skjer ikke til 10 kroner per aksje som noen her har sagt. Hvorfor skulle man godta det dersom DOF etter dit utsagn lett betjener gjelden sin med god nok ebitda? Jeg vet at Møgster har konverteringskurs på 10 på sin gjeld, men det er ingen grunn til at øvrige kreditorer skal gå med på en slik dårlig d,eal. Hvertfall ikke hvis resten av premissene dine skulle stemme. En konvertering av gjeld som ikke skjer til markedsverdi vil være å anse som gjeldsettergivelse, og jeg kan ikke skjønne hvorfor noen kreditor skulle ville godta det dersom verden var skrudd sammen slik du beskriver. Personlig tror jeg du feilvurderer situasjonen og løsningen grovt. Og det gjør jo ikke meg noe. Men jeg tror du og de som legger samme resonnement som deg til grunn, kommer til å tape det de har satset på dette veddemålet. Mange har allerede sittet nedover og lallet seg inn i at alt som har gått ned må komme opp igjen. Jeg har medfølelse for de og deg. Men jeg tror det kommer til å bli enda verre enn det er nå.

Jeg vet selvsagt ikke hva som kommer til å skje her. Like lite som du vet det. Men jeg ønsker deg selvsagt lykke til. Slår det du sier til vil det forandre hele mitt syn på forretningslivet og aksjemarkedet.
tobben
05.05.2021 kl 09:01 2086

Ja det er tydelig at markedet kommer som ei kule nå ,olje kombinert med en stor økning i vindkraft, vil gi et kraftig løft kjappere enn forventet. Det er ikke bare Reach som vil levere rekordkvartaler fremover tenker jeg :-))
AlanS
05.05.2021 kl 09:21 2053

JanOrge, jeg påstår ikke det. Jeg prøvde bare å analysere ditt påstand om behov for gjeldsreduksjon med 3 mlrd.
Jeg ser ingen poeng med å redusere gjelden med 3 mlrd. Ingen vil tjene noe på konvertering heller. Selfølgelig vil noen ut av DOF, men jeg tviller på at konvertering er en vei å gå for de.
De fleste kreditorene vil tjene på å støtte DOF gjennom krevende tider.
Redigert 05.05.2021 kl 09:31 Du må logge inn for å svare
AlanS
05.05.2021 kl 09:27 2060

Mange båter fikses på lange kontrakter nå. Tvillsomt at det skjer til spotrater :-)
JanOrge
05.05.2021 kl 09:29 2103

Så da mener du at DOF kommer til å fortsette med negativ EK på ubestemt tid. Det tror jeg ikke de kan. Reell egenkapital er jo også negativ, idet usikrede långivere ikke kan regne med å få igjen noe, etter ditt eget utsagn. Dersom regnskapsført EK og reell EK er negativ, må det reageres.
AlanS
05.05.2021 kl 09:36 2129

Mener du at fiksing negativ EK er den eneste begrunnelse for gjeldsreduksjon?
Etter min oppfatning vil Negativ EK forsvinne med økt flåtteutnytelse og bedre rater. Sterke NOK vil også bidra.
JanOrge
05.05.2021 kl 09:45 2110

Ikke den eneste begrunnelsen, nei. I tillegg kommer at selskapet selv sier at gjelden ikke er bærekraftig og må ned. Gjeldsreduksjon kommer ikke til å skje ved ensidig gjeldsettergivelse. Når selskapet selv sier at konvertering må skje, da mener jeg det er nok varsellamper som blinker. At mine varsellamper tilsvarer dine lamper for at du må satse hardt er helt ok for meg, altså. Sett i gang og kjøp. Få med deg Kontur som allerede har senket 4-5 millioner i dette selskapet.
tobben
05.05.2021 kl 09:53 2096

Kan kanskje være verd å ha med seg hvor mye gjelden er redusert med siste 12 måneder? Er det noe i veien for at den reduseres minst like mye de neste 12? ;-)
JanOrge
05.05.2021 kl 09:55 2085

Hvor mye er gjelden redusert med?
tobben
05.05.2021 kl 10:00 2072

Virket som du hadde oversikten , har du ikke det ?
JanOrge
05.05.2021 kl 10:04 2060

Gjelden er redusert med 1,6 mrd fra utgangen av 2019 til utgangen av 2020. Det virker som om du tror at selskapet har betalt ned gjeld slik du betaler ned huslånet ditt. Gjeldsreduksjonen er skjedd ved at de har solgt assets, valutaendring, samt en liten del av det nedbetalt ved cash. I den samme perioden har verdien av Assets blitt redusert med 5,5 milliarder. Det er rett og slett komisk at du prøver deg med en slags ovenfra og ned holdning her.
tobben
05.05.2021 kl 10:11 2063

Ja, og det er disse verdiene som nå tar seg opp, kombinert med høyere rater. Vi har skrapt bunnen og er på full fart opp , Du har din vurdering av situasjonen , jeg har min :-)
AlanS
05.05.2021 kl 10:12 2067

FIkk du ikke med at
- DOF eier obligasjoner for cr 330 mill. Dette foreslås slettes om restruktureringen landes
- Cr 75 mill DOF12 vil konverteres til aksjer til 10 kr.
- DDW gjelden vil konverteres til DDW aksjer - 500 mill
- Flere båter ble solgt med gevinst
- Positiv valuta utvikling
- osv

På toppen av det kommer bedringen i markedet. Tviller sterk på at dagens EBITDA er grunnlaget for restrukturering.

Med dagens omsetning, er det umulig å kjøpe en mer eller mindre betydelig post i DOF.
Redigert 05.05.2021 kl 10:15 Du må logge inn for å svare
JanOrge
05.05.2021 kl 10:20 2054

Bare å gå all-in!
Lykke til til deg, Kontur, tobben, xcountry70, kongsberg1 og hstray (mannen som for fire emisjoner siden uttalte seg på TV2-nyhetene om at aksjonærene i NAS burde vært reddet av den norske stat). Dere trenger all tryllekunst som er mulig å oppdrive.

Dere klarer dere nok bedre uten meg på tråden, så jeg melder pass fra og med nå. Snakkes!
hifidude
05.05.2021 kl 10:28 2035

Nice try JanOrge, men mot slikt kjemper du forgjeves.
Vi sitter tilbake med underholdningsverdien.
Jeg må jobbe litt med font-størrelsen her, så "hva sa jeg" får nok tyngde.

Noen kan rett og slett ikke reddes fra å kaste penger på bålet.
Vi har sett det i selskap etter selskap som er på vei ned.

Lykke til videre.
AlanS
05.05.2021 kl 10:31 2027

Sitter og lurer på hvor er de 50 millioner aksjer som Mohn solgte.
Avanza tok imot 10, men holder på å selge seg ned.
AlanS
05.05.2021 kl 10:34 2010

Lykke til. Kos deg sammen med hifidude. Hans nye tråd er kjempe popular.

Det er flere aksjer, blant annet NEL, som trenger deres hjelp :-)
Redigert 05.05.2021 kl 13:48 Du må logge inn for å svare
JanOrge
05.05.2021 kl 10:38 2011

Ja, jeg har da prøvd. Den som har irritert meg mest har egentlig vært hstray. Han prøver å fremstå som en high-end finansakrobat, med FULL kontroll. Sånn folk er farlige på et slik forum som dette, mener jeg.
Nå kan jeg i det minste lese disse trådene med god samvittighet, kjenner jeg.

Lykke til til deg og!

PS: Spent på fontstørrelsen i innlegget ditt, altså..........!!
Kontur
05.05.2021 kl 11:19 1950

Lykke til dere og.
Har vært med ned ja men satser likevel aksjene mine på at det nå snur opp.
Vært ærlig på det hele veien.

"Satser aksjene på at det snur"?
De er vel ikke akkurat verdt en formue lenger.
Jeg har avskrevet mine. De ligger der som en opsjon...
AlanS
05.05.2021 kl 13:12 1840

Flere opsjoner er fremdeles tilgjengelig på børs :-)

Hei!
Flere av oss har vært med en stund og har historien. Det er nick inne her som er profesjonelle kreditorer som sitter i gjeldsforhandlingene. At Hstray, som er småaksjonærenes kontakt person mot hovedeier og styre, kommer med grundige og reflekterte innlegg basert på denne kontakten, synes jeg faktisk vi skal applaudere. Og hans vurdering av obligasjonseiernes posisjon ,er jo identisk med det som obligasjonseieren skriver. Det er som jeg antyder en god blanding av amatører og profesjonelle her.
JanOrge
05.05.2021 kl 14:31 1767

Hvis det du skriver er sant, at hstray er "småaksjonærenes kontaktperson mot Møgster og styret" så er jeg sjokkert. Hstray går langt i å garantere at det ikke blir utvanning i form av konvertering, og at nåværende aksjonærer heller ikke blir utvannet i form av rettede emisjoner. Hvis hstray rent faktisk videreformidler dette fra Møgster og styret, så er det rett og slett førstesidestoff i Finansavisen! Hvis han lyver så vil det vise seg. Dette blir faktisk spennende!

Hvilke nick her inne er faktisk med i gjeldsforhandlingene?

Stemmer det du skriver vet du mye mer enn meg og resten av investorene på Oslo Børs. Hvis du har dette bekreftet, så skjønner jeg at du sitter i aksjen!
JanOrge
05.05.2021 kl 14:31 1772

Hvis det du skriver er sant, at hstray er "småaksjonærenes kontaktperson mot Møgster og styret" så er jeg sjokkert. Hstray går langt i å garantere at det ikke blir utvanning i form av konvertering, og at nåværende aksjonærer heller ikke blir utvannet i form av rettede emisjoner. Hvis hstray rent faktisk videreformidler dette fra Møgster og styret, så er det rett og slett førstesidestoff i Finansavisen! Hvis han lyver så vil det vise seg. Dette blir faktisk spennende!

Hvilke nick her inne er faktisk med i gjeldsforhandlingene?

Stemmer det du skriver vet du mye mer enn meg og resten av investorene på Oslo Børs. Hvis du har dette bekreftet, så skjønner jeg at du sitter i aksjen!

Har ikke ønske om førstesidestoff. Må korrigere noe: Hstray var initiativtager og talte på en vegne av en større gruppe småaksjonærer for ett par år siden . Han representerte ett ikke ubetydelig antall aksjer. Dette var mens Møgster var styreleder. Mot nåværende styre har vi ikke hatt denne dialogen. Det er nick her som representer obligasjonseier. Det ønsker jeg ikke dele. Men Hstray har tatt belastningen med å tilkjenne sin identit på våre vegne og jeg synes han har gjort seg fortjent til min støtte. .
Redigert 05.05.2021 kl 15:03 Du må logge inn for å svare
JanOrge
05.05.2021 kl 15:17 1713

Ok. Men det er noe helt annet. For det første; hstray formidler dermed kun sin egen vurdering. Den tar jeg med en øse salt. Hva som rent faktisk er sagt av Møgster til hstray vet man følgelig ingenting om, annet enn det han skriver her inne. Å stole på noe sånt er oppskriften på å tape penger. At du vil støtte han er selvsagt din sak. Personlig ville jeg aldri turt å satse penger basert på noe hstray (eller noen andre for den del) påstår å ha snakket med noen om. Og når du sier at det er nick er inne som representerer obligasjonseier, så antar jeg du underforstått sier at vedkommende har kommet med info her inne som skulle gjøre det fordelaktig å kjøpe aksjer i DOF. Også dette er det vanskelig å tro på, siden jeg i så fall måtte stole på at det du sier er sant. Det er rett og slett for usikkert for meg.

Stor honnør til Hstray og AlanS som begge har vist til fakta og delt egne vurderinger og refleksjoner om fakta og markedet. Ingen bør kritiseres for dette. Det er bra for småaksjonærer å ha et slikt forum selv om man selvfølgelig må vurdere selv alt som blir sagt og skille mellom fakta og den enkeltes vurderinger.
JanOrge
05.05.2021 kl 15:26 1692

Hifidude er latterliggjort og kritisert for å komme med egne vurderinger.
Dersom noen sier at de har snakket med Møgster eller styret så er det etter min mening ikke nødvendigvis fakta. Dersom vedkommende som påstår dette kommer med forholdsvis kruttsterke påstander om hva som har blitt sagt i disse samtalene, så må vedkommende tåle å bli stilt på prøve. Det samme gjelder de som påstår de vet hva som skjer i gjeldsforhandlingene. For meg er det stor forskjell mellom det å si at "jeg tror at selskapet klarer å betjene gjelden sin" og på den andre siden å si at "de som deltar i gjeldsforhandlingene har bestemt seg for å avvente refinansiering til markedet returnerer til profitt". Det siste er for meg en løgn dersom vedkommende ikke vet at dette er fakta.
AlanS
05.05.2021 kl 15:28 1693

Likeså vil ingen satse noe på dine ubegrunnede påstander om megautvanning.
Hensikten med diskusjoner her er å dele fakta og ha en saklig diskusjon med uganspunkt i faktiske forhold. De fleste gjør det. Bare noen fremmer sine negative anbefalinger og oppfordrer å selge. Det siste hører ikke hjemme her.