QFR-tråd 2021


Året nærmer seg slutten og vi kan se frem mot et spennende år 2021. Jeg oppretter en ny tråd nå slik at den på plass på starten av det nye året.

Hvilket tilbud kommer Rieber til å gi til de andre aksjonærene for deres aksjer? Rieber har jo minst 50% eierandel som sitt uttalte mål. Jeg tror at aksjen kommer til å være dyrere ut over året. Det kan derfor være interessant for Rieber å gi et godt tilbud nå.Redigert 21.01.2021 kl 09:35 Du må logge inn for å svare
Fevang
30.12.2020 kl 19:07 47847

Hvor har du det fra at Rieber har minst 50% eierandel som sitt uttalte mål?

Og hvis de har det burde de jo kjøpt mer mens kursen var lav.

Ellers ser jo charet bra ut nå!!
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
Martin10
30.12.2020 kl 19:16 47851

Fenomenalt selskap, verdensledende produkter,stor ordrereserve, overskudd. Dette blir bra. Ny ordre i dag fra New York tollvesen på ca 15 mill. kr.
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
Hansemann
30.12.2020 kl 19:26 47825

Rieber uttaler dette på sin egen hjemmeside hvor de sier følgende: https://www.rieberson.no/direkte-investeringer/

"Direkte investeringer utgjør det viktigste aktivitetsområdet i Rieber & Søn. Vi investerer fortrinnsvis i selskaper som har lagt bak seg de første fasene i sin utvikling, men har et betydelig potensial for videre vekst og verdiskaping.

Som eier ønsker vi å være aktivt involvert og fungere som en nær diskusjonspartner for ledelsen. For å kunne fylle denne rollen søker vi å bygge opp og holde ved like solid innsikt i bransjene der vi investerer. Vi ønsker å bidra til gode prosesser og opptre i tråd med våre forpliktelser som eier.

Vårt mål er på sikt å bygge opp en portefølje på inntil ti investeringer, hver av dem med en omsetning på minimum NOK 75 millioner. Vi søker en eierandel på minst 50 prosent. Vi setter ingen fast tidsbegrensing for våre investeringer."
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
Mandalorian
30.12.2020 kl 19:33 47821

Nettopp. Rieber vil ha eierstyring. Han kjøpte Guard Systems på det jeg vurderte til høy verdsettelse. Forøvrig en hedersmann og jeg vet godt. Ingen problem å være med på en reise sammen med ham. Godt nyttår.
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
Fevang
30.12.2020 kl 20:06 47775

Jøss - det gjør det hele enda mer spennende! Men da burde de få ræva i gir med å øke før kursen flyr fra dem...

Men ok for meg om de venter til kursen er 8.
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare

Rieber solgte Creuna til Knowit Experience tidligere i høst. Så kan være derfor de nå så / ser en mulighet til å øke i QFR.
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
Hansemann
02.01.2021 kl 15:30 47555

Jeg antar at Rieber kommer med et bud til de andre aksjonærene i løpet av kommende uke. For meg vil det uansett være uaktuelt å selge aksjer nå. Q-free er midt i en omstrukturering og fruktene av dette vil vi kunne høste utover i 2021 og 2022 og 2023 ifølge strategiplanen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
Fevang
02.01.2021 kl 16:45 47519

Det mest sannsynlige er vel et lavt "pliktbud"?? Da er det jo bare å ignorere det og holde på aksjene. Uansett spennende å se hva de gjør, men man bør vel være forberedt på at kursen faller tilbake (midlertidig) hvis det kommer et lavt bud.
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
Hansemann
02.01.2021 kl 17:39 47496

Hvis Rieber har som ambisjon å sitte med mer enn 50% av aksjene kan jo også være taktisk riktig å gi et skikkelig godt bud, nå når aksjekursen er forholdvis lav, for å friste flest mulig til å selge. Enig med deg Fevang - uansett spennende tider nå.
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
Mølleren
02.01.2021 kl 17:45 47617

Hansemann Rieber kan ikkje kjøpe noen aksjer vis de ikke for 90% eller mere, da gjelder ikkje budet.
Dette er alt eller ingenting.
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
Hansemann
02.01.2021 kl 19:11 47576

Takk for opplysning, Mølleren.
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
mithra
02.01.2021 kl 21:44 47521

Feil.
Budet vil gjelde uansett.
Oppnår de 90 eierandel kan de imidlertid forlange tvangsinnløsning.
Det er en løsning som har vært benyttet med hell av f.eks Fredriksen.

Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
Mølleren
03.01.2021 kl 18:30 47371

De kan si nei til å kjøpe aksjene nå de ikke oppnår 90%
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
Gurleif
03.01.2021 kl 20:17 47295

Du tar feil Mølleren. Her er det snakk om et pliktig tilbud og den tilbudspliktige kan ikke oppstille vilkår for kjøp av de aksjer som omfattes av tilbudsplikten. Se Verdipapirhandelloven § 6-10 (3) der det fastslås at «Et tilbud kan ikke gjøres betinget» https://lovdata.no/lov/2007-06-29-75/§6-10
Ved frivillige tilbud kan det oppstilles vilkår, f.eks. at kjøperen oppnår 90 % tilslag, men det er irrelevant her.
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
Hansemann
03.01.2021 kl 21:40 47252

Dette var klargjørende, Gurleif. Jeg er spent på hvilken taktikk Rieber velger i tiden fremover for å få minst 50% av aksjene.
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare

Ja, dette er både spennende og litt forvirrende. Kan ikke påstå jeg er særlig lysten på å selge, mon tro hvilket bud som kommer...
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
skåla
04.01.2021 kl 08:47 47107

Dette er ikke forvirrende. R må gi et bud på 4,70. Dette er et bud de må gi etter loven fordi de kjøpte aksjene til kapsch. Dette følger også av forarbeidene til loven og praksis. Få vil trolig akseptere pga prisen.

Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
Hansemann
04.01.2021 kl 08:55 47087

Det er vel minst 4,70 de må gi bud på. Og her legger spenningen. De kan gjerne gi et langt høyere bud enn 4,70 for å friste mange til å selge.
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
skåla
04.01.2021 kl 09:38 47039

Nei. Det er ikke minst 4,70. Det er 4,70. Dette følger av loven. Oslo børs kontrollerer at det lovmessige budet er riktig.
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
Hansemann
04.01.2021 kl 09:42 47043

Her teksten til paragraf 6-10 fjerde ledd i verdipapirhandelloven - den sier "minst like høy":
"Tilbudsprisen skal være minst like høy som det høyeste vederlag tilbyderen har betalt eller avtalt i perioden 6 måneder før tilbudsplikten inntrådte. Departementet kan i forskrift gi regler om tilbudsprisen, herunder regler om at tilbudsmyndigheten etter nærmere angitte vilkår kan endre prisen som følger av første punktum. Dersom det er klart at markedskursen når tilbudsplikten inntrer er høyere enn den pris som følger av første punktum, skal tilbudsprisen være minst like høy som markedskursen."
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-06-29-75/KAPITTEL_2-4#%C2%A76-10

Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
skåla
04.01.2021 kl 10:17 47009

Alle kan frivillig legge inn høyere bud på aksjer i selskapet. Jeg snakket nå om hva de må gjøre.
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
Hansemann
04.01.2021 kl 11:48 46960

Jeg tror at grådigheten slår inn snart. Her er det mange som vet at det kommer gode nyheter fremover. Salget av Parking og Infomobility, flere nye kontrakter og et godt Q4 med en velfylt ordrebok.

Ledelsen har tidligere også antydet at det er interesse for hele selskapet. Så her kan det komme et frivillig bud på hele Q-free (for eks. fra Siemens?) , Rieber sitt snitt på deres aksjepost er nesten 7 kroner. Så hvis et bud skal være interessant for hovedaksjonæren Rieber må det ligge et godt stykke over 7 kroner.
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
Hansemann
04.01.2021 kl 13:12 46908

Ny topp 20 liste nå som viser aksjonærene per 31.12.2020. https://www.q-free.com/ir/share-information/

Siden forrige oppdatering som var 21.12.2020 har nest største eier, nomineekontoen til The Bank og New (tidligere Artic Funds), økt fra 7,78% til 7,97%. Ellers få endringen på toppen. Topp 20 øker samlet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
Mølleren
04.01.2021 kl 13:18 46897

The Bank of New York Mellon SA/NV (NOM) 7.97
Tipper de vil ha over 10% og blokkere :-)
Spennene tider i vente;)
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
Mølleren
04.01.2021 kl 19:41 46782

Innen neste uke (tirsdag) må budet komme men ryktene sier Torsdag.
Hold på aksjene :9)
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
AlfaQ
05.01.2021 kl 09:00 46668

Rieber konverterer gjeld og sitter nå på 48,9 prosent av aksjene.
Liten tvil om at det vil komme et ordentlig oppkjøpsforsøk?
https://newsweb.oslobors.no/message/522034
Stusser litt på konverteringskursen. Er dette det siste lånet som ble gitt tidlig i 2020?
Rart å konvertere dette så tidlig dersom målet ikke er å ta QFR av børs?
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
Hansemann
05.01.2021 kl 09:35 46615

Det er vel konvertible obligasjoner fra siste lånet som ble gitt, med innløsningskurs 3,6329 kroner per aksje.
Rieber sitt mål er mer enn 50% eierskap. Bra med en slik målrettet eier som har en klar strategi for bedriften. Jeg sitter langsiktig i Q-free.
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare

👍 Slutter meg til! Ble plutselig litt antydning til liv i handelen. La oss håpe vi står på terskelen til noe stort. Satser på at Volldal/Rieber/Q-Free tar en Ranstrand/AB Latour/Tomra. Altså 10 ganger'n ++, med tid og stunder. 😉
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
Hansemann
05.01.2021 kl 10:15 46572

Markedet er tydeligvis fornøyd med Rieber som stor og langsiktig eier. Etter innløsning av obligasjonene har Rieber senket sin snittpris for aksjene på litt under 6 kroner, etter mine grove beregninger. Jeg tar forbehold om at det er upresis.
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
AlfaQ
05.01.2021 kl 10:31 46563

Har hatt aksjen siden april/mai. Børsens billigste tek-selskap og et av de beste kjøpene generelt.
Har ønsket å rebalansere, men aksjen er jo utrolig seig i bevegelsene og jeg hadde håpet på en skikkelig ketchup-effekt.
Vanskelig å spå hvordan bud-prosessen vil spille seg ut. Det er jo allerede varslet interesse fra andre parter, så det lukter jo litt kamp om aksjene/eiendelene
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
dellamorte
05.01.2021 kl 10:49 46533

Dette ser ut til å gå helt etter Riebers plan. Da de ga QFR et "nødlån" i april i fjor, fikk de lagt inn en lukrativ put-opsjon på 129% i tilfelle en "change of control event". De visste naturligvis veldig godt at de selv satt med nøkkelen til en slik event. Da de kjøpte aksjene til Kapsch, som lenge hadde vært til salgs, trigget de denne eventen, noe som ga dem rett til å utøve salgsopsjonen på konvertibelen.

Regnestykket ser slik ut:

Nominal Amount for Rieber: 49,5 MNOK
Nominal amount x 129,37% = 64,04 MNOK
64,04 MNOK / 4,70 NOK ("offer price") = 13,62 mill aksjer

Så ved å kjøpe Kapsch sine aksjer, sikret Rieber seg en opsjonsgevinst på ca 15 mill kr, som allerede er verdt langt mer på grunn av kursstigningen i QFR-aksjen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare

Det er helt fair å gjøre. Jeg tror den videre strategien nå er å kjøpe 1 mill aksjer, enten i markedet eller i en blokk. Da får de 50%. Så gir de et skambud på 4.70 neste uke som ingen vil selge på.
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
dellamorte
05.01.2021 kl 10:54 46528

Så kan vi spekulere i hva som er planen videre. At de ønsker over 50%, tror jeg er svært sannsynlig, men der er de nesten allerede. Det vil ikke overraske meg om de også ønsker nok kontroll til å kunne ta selskapet av børs, pynte på det, og selge det videre eller eventuelt relansere det på børs. De har allerede lyktes med dette tidligere, i blant annet Software Innovation, som de kapret like før den planlagte børsnoteringen og solgte til Tieto ca ett år senere med 50% gevinst.
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare

Mao bare å bli i aksjen!
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare

Feelingen er at Rieber vil utvikle og ikke selge dette, og at vi "gamle sliterne" i aksjen får være med, men jeg bør kanskje heller kalle det ønsketenkning...
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
AlfaQ
05.01.2021 kl 11:04 46550

Takk for denne forklaringen. Rieber har gjort en god handel her ja (etter mange år med sur utvikling)
Er det virkelig slik at 4,7 er et låst nivå for budet, eller kan de by mer dersom de faktisk har et ønske om å ta selskapet av børs?
Skjønner ikke hvorfor lovgiver har valgt å låse fast både et gulv og et tak i en slik situasjon?
(Hvis dette stemmer betyr det jo at et selskap som ønsker å kjøpe opp et annet Må sørge for at budet blir lagt frem før man krysser 40%, for dersom man krysser 40 blir man plutselig låst til hvilken kurs man kan by (med null budpremie). Høres forferdelig merkelig ut?)

Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
dellamorte
05.01.2021 kl 11:06 46560

Ja, absolutt. Nå er vi bare noen få dager unna svaret på hvilken strategi de kjører ift det pliktige budet.

Jeg merker meg også at de ikke har kommet noen betydelige kontraktsmeldinger etter at Rieber tok posten til Kapsch, til tross for signaler på forrige kvartalspresentasjon om en veldig sterk ordreinngang for tiden. Kan det være at de nå bevisst drøyer litt med å få på plass endelige signaturer på større avtaler (inkl. de som ble omtalt på Q3) for ikke å drive opp kursen i forkant av budet som kommer? Det blir selvsagt ren spekulasjon, men hvis Rieber ønsker å legge inn et bud som realistisk sett kan gi dem kontrollen de ønsker, kan de ha interesse av å holde kursen i ro.
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
dellamorte
05.01.2021 kl 11:14 46537

AlfaQ, jeg er litt usikker på hvorvidt 4,70 er et "låst" nivå her. Vanligvis ville de stått fritt til å by høyere. Med denne klausulen i obligasjonen som også tar utgangspunkt i 4,70 som tilbudspris, er jeg litt usikker på om det innebærer at de ikke vil legge seg høyere enn 4,70 gitt at dette (kanskje) kan påvirke konverteringskursen til opsjonene.
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
Hansemann
05.01.2021 kl 11:15 46538

4,70 er ikke et låst nivå for budet. Her teksten til paragraf 6-10 fjerde ledd i verdipapirhandelloven - den sier "minst like høy":
"Tilbudsprisen skal være minst like høy som det høyeste vederlag tilbyderen har betalt eller avtalt i perioden 6 måneder før tilbudsplikten inntrådte. Departementet kan i forskrift gi regler om tilbudsprisen, herunder regler om at tilbudsmyndigheten etter nærmere angitte vilkår kan endre prisen som følger av første punktum. Dersom det er klart at markedskursen når tilbudsplikten inntrer er høyere enn den pris som følger av første punktum, skal tilbudsprisen være minst like høy som markedskursen."
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-06-29-75/KAPITTEL_2-4#%C2%A76-10
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
dellamorte
05.01.2021 kl 11:21 46529

Ja, det er helt riktig at de vanligvis ville kunne bydd høyere. Eneste lille usikkerhetsmomentet her er hvorvidt konverteringskursen på obligasjonen påvirkes av et eventuelt høyere bud. Eller om konverteringskursen i seg selv låser budprisen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare