Q4 Tallene for ArcticZymes Technologies


Målet med denne tråden er først og fremst å finne ut hvem av oss som er best til å spå tallene for Q4, med den informasjonen vi sitter på i dag. Jeg har invitert Dere, pga på de trådene jeg har fulgt ang. Azt virker dere som seriøse nok til at dette kan bli en bra konkuranse uten useriøse kommentarer. De som ikke er blitt invitert,men vil delta,kan sende “request”,så tar jeg avgjørelse på om dere får bli med.Den som er nærmest vinner æren av å være best på å bruke den infoen vi sitter på til å spå neste kvartalstall. Og vinnerens navn blir redigert inn her på toppen så snart jeg har fått sjekket Q4 tallene opp imot svarene Dere har avgitt.Bordet fanger, så ikke lov å redigere dagen etter (men samme dag er greit ) svaret er avgitt eller legge inn flere ganger.De forskjellige postene gir forskjellige poeng, da noen poster kan være lettere å synse seg frem til en andre, og slik får vi også lettere EN vinner.

Total Sum Eiendeler (2p )
Totalsum egenkapital (3p)
Omsetning: (2p )
Ebitda (3p)
Overskudd: (4p )
Tot.Korte lån: (2p)
Tot. lange lån (1p )

Det er veldig vanskelig av treffe på Eiendeler og egenkapital i Q4 denne gangen,så har derfor gitt disse 2 postene mer tyngde mhp poeng.

Max poensum man kan oppnå er 17 poeng. Lykke til :)

Ps: skriv gjerne en begunnelse på hvorfor dine tall ble slik.

Tallene jeg kom frem til:

Total Sum Eiendeler for Q4: 140mill
Totalsum Egenkapital for Q4: 160mill
Omsetning for Q4: 36 mill
Ebitdafor Q4: 24mill
Overskudd for Q4: -5 mill
Tot.Korte lån for Q4: 8 mill
Tot. lange lån for Q4: 13,5 mill

Min begunnelse til mine valgte tall

Jeg klarte å regne meg frem til konservativ verdi på ca 100mill for BBG og kjørte da P/B på 1,7. Siden BBG ble solgt for 70mill,så blir jo da tapet på Q4 30mill. Men selskapet er mest sannsynlig blitt verdsatt høyere enn dette, derfor skriver jeg konservativt. Ulempen for Q4 resultatet, er at jo høyere BBG er blitt verdsatt, jo mer tap må AZT ta på Q4. Så konservativt tenker jeg minus 5mill på overskudd/tap posten forusatt at ensym overskuddet blir mye høyere enn på Q3. Jeg tenker at ca 20% av det som skulle kommet på Q3 mhp ensymer,kan legges til Q4 pga Corona forskyvninger. Så mhp omsetning til Q4 ensymer,så vil nok den være bedre enn på Q3. Grunnen til at egenkapitalen ikke er gått opp ihht de 70 mil, er tapet de må ta. Mhp Eiendeler,så forsvinner jo en god del verdier med BBG, samt i økning x100 produksjonen mhp ensymer bidrar til økte verdier.

VINNEREN ble : Grunnpilar for Q4 tallene til AZT.
Redigert 28.01.2021 kl 16:50 Du må logge inn for å svare

Heisann Dere alle sammen

Nå er det bare noen få dager igjen til Q4,og ser at enda ingen har kommet frem til noen nøkkeltall her. Husk at ingen nyheter/hendelser kan påvirke Q4 tallene nå. Er dere helt nye her på forumet, så ikke la det stoppe dere for å bli med. Dette er uansett god øvelse på å beregne seg frem til nøkkeltall i det minste.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
oppturen
17.01.2021 kl 11:42 6499

Q4 blir nok vanskelig å tippe på og er ikke alle dine poster som er linke interresant å tippe på. Lån f. Eks er nok ikke eksisterende, det dreier seg om fakturert ikke forfalt vare salg og om feriepenger stort sett.

Salg er interresant og jeg flesker til med 40 mill i AZ og 20 mill i BBG, EBITDA på 30 mill.
Salg av BBG gir 70mill inn og skrives av med 170mill
Totalt ebit på -70mill

Cash ved utgangen av 2020 165mill.

Innfrir dett og god guiding burde aksjekursen stå i 150 før utgangen av Februar. :-)
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare

OBS OBS! til Dere som har tenkt å kjøpe AZT for kort/middels perspektiv før Q4,tenk nøye over dette:
1. AZT vil presentere et negativt resultat pga tapet de må ta mhp salget av BBG. Dette medfører at de lå an til å tjene ca 70mill dette året. Men istedet vil de gå mot et tap opp mot minus 100 millioner. De gikk ifra et selskap med overskudd,til et selskap som spiste opp hele overskuddet på ett kvartal og mer til minus.
2. I Q3 gikk selskapet litt mindre i overskudd enn forventet, dette sendte kursen ned over 35% ifra 82 kroner til 52 kroner. Det har gått 3 måneder nå,og kursen har ennå ikke kommet tilbake til før Q3. Med dagens kurs på ca 73 kroner vil det si et fall på ihvertfall 35% gi en kurs på ca 44 kroner.Og Dere må da regne med å sitte på aksjen ihvertfall 3+mnd før du er i null igjen.
3.P/E verdien for 2020 lå an til å bli 50,med et teoretisk overskudd på 70mill samt med dagens kurs. Og med underskudd kan man si P/E på over 1000,men det er egentlig uendelig.
4. Jeg sender ut denne advarselen at det er høy sannsynlighet at vi vil få en negativ korreksjon til Dere nye investorer og kort/middels perspektivere der ute pga forumet for AZT... vel kort sagt akkurat nå banner jeg i Kirken,og det er nok derfor nesten ingen har blitt med på konkurransen jeg laget for dem for gøy,men også for å vise dere hvordan nøkkeltallene kan bli. Jeg er langsiktig,og kjøpte mine første akjser i dette selskapet i 2009,og er fortsatt i AZT. Men vil med dette motbevise at "ALLE" som eier akjser i et selskap må være positive hele tiden. Nå det er sagt,så ser fremtiden lys ut for selskapet,men det gjelder for langsiktige investorer. Og på andre tråder,vil dere nok se at det snakkes om fremtiden,og alt det positive hele tiden,men realiteten slår inn når tallene kommer. Nå er det ikke 100% sikkert kursen vil stupe og holde seg lav i 3+ mnd, men det er en stor fare for dette,så ville advare dere som leser dette.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
oppturen
20.01.2021 kl 14:16 6114

God bedring :-). 😂😂😂
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
Bogstavdansker
20.01.2021 kl 16:09 6109

Puha, sikke en omgang Grunnpilar - håber du er ok🙂

Jeg deler flere af dine bekymringer. Men jeg kan ikke forstå, hvorfor du tror, at nedskrivningen i forbindelse med salget af BBG skulle resultere i en korrektion. Det er “bare” papirtal og regnskabstekniske forhold, og at der kommer et underskud på EBIT har jo intet at gøre med hverken salg, omsætning eller indtjening. EBITDA er det vigtige tal.

Dertil kommer den gamle devise: Hvis det er i pressen, er det i prisen. Hvis markedet ønskede at sende kursen ned på grund af en stor nedskrivning, tænker du så ikke, at de havde gjort det? Det er jo kendt information, og ikke noget, der kommer som en overraskelse på Q4.

AZT går ikke fra at være en virksomhed med overskud til at være en virksomhed med underskud. Der kommer til at være positiv omsætning, positiv EBITDA og positivt cash flow. Alt andet er tal på papir, og de siger intet om hverken nutiden eller fremtiden i AZT.

Jeg tror, at folk afholder sig fra at deltage i gættekonkurrencen, fordi de simpelthen ikke føler, at de kan regne resultatet hjem. Q4 kan blive meget skuffende eller meget godt, og jeg synes ikke selv, der er klare indikatorer i hverken den ene eller den anden retning. Derfor har jeg også kun holdt mig til at gætte på, at EBITDA kommer ind omkring 14 MNOK. Men guderne må vide det, og tror man på endnu en korrektion på 30-40%, så er det jo bare at få solgt sig ud med størst mulige fart.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
riskulf
20.01.2021 kl 18:37 6104

Denne nedskrivningen kalles på fagspråket en "engangshendelse" og om jeg skulle presentert tallene ville jeg presentert tallene uten nedskrivningen. Nedskrivningen ville jeg presentert som et eget punkt. Den har liten relevanse for den daglige driften men salget vil ha en stor engangs effekt på cash.

Mine spørsmål på en annen tråd belyser hvorfor jeg tror på et bra Q4.
Redigert 21.01.2021 kl 09:07 Du må logge inn for å svare

Her bommer du nok litt min danske venn. Tror at dersom du bytter EBIT og EBITDA så blir det du skriver mer riktig. Det er dessuten langt fra sikkert at avskrevet tap på datterselskapet BBG fremkommer av regnskapet for Q4. Jeg har snakket med en venn som er revisor og han mener at «tapet» på salget først vil komme i årsrapporten. Ta dette med forbehold, dette er ikke mitt fagområde. De som er spesielt interesserte kan Google konsernregnskap og ta det derfra...uansett er avskrivningen en engangshendelse som ikke har betydning på lengre sikt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
Bogstavdansker
20.01.2021 kl 20:37 5923

Muligt jeg gør det, jeg ved meget lidt om regnskabstekniske forhold. Men jeg troede da, at EBITDA blev regnet ud før nedskrivninger af kapitalapparatet - men her tager jeg måske fejl.

Hvis EBITDA kommer stærkt i minus, så har Grunnpilar nok ret i, at kursen kollapser. Den tid, den sorg.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
bj111
20.01.2021 kl 21:09 5839

Er mange selskaper som foretar nedskrivninger og mange ganger handler det om skatt da det er gunstig. BBG kunne vært skrevet ned tidligere om det hadde hatt noe skattemessig for seg. Ettersom selskapet allikevel ikke har oppnådd skatteplikt har ikke verdien på BBG vært noe å bry seg om. Nå ble det solgt og må nedskrives. Det er sjelden at selskapers aksjer faller på grunn av en slik nedskrivning som ikke påvirker kontantbeholdningen eller utsiktene til selskapet i form av lønnsomhet.

Så får en se hva som skjer her men jeg blir forundret over medaksjonærer om denne allerede kjente nedskrivningen påvirker kursen negativt. Tenker at det i så fall er en sunn opprydding ved at aksjonærer som ikke skjønner bedre forsvinner til Quantafuel eller kanskje NAS.

Hvordan det presenteres har ingen betydning så lenge det kommer klart frem at det er en nedskrivning. Har de mulighet til det så tar de det på årsrapporten men tror det er vanlig å ta det på kvartalsrapport og selvsagt på årsrapporten.
Jeg har ikke jeg gått tilbake å sett på Q3 men mener det er regnskap for AZ, BBG og AZT i en slik rapport.

Å tro på fall grunnet en kjent sak vitner om manglende tillit til medaksjonærers kompetanse noe som kanskje ikke er så rart når man følger forskjellige forum.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare

Jeg vet ikke hva i forstår vet nedskrivning her. De enkelte forretningsområders resultat indgår i kvartalsregnskaberne.
Selges et forretningsområde, så indgår det blot ikke mer i kvartalsregnskabet.
Her har AZT solgt et forretningsområde som vil bidra med en kapitalinnkomst på 70 mill. Heraf vil der naturligvis vere noget skat som man ka hensette til.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
Bogstavdansker
20.01.2021 kl 22:04 5913

Jeg har stor tiltro til ca. den ene halvdel af aktionærerne i AZT - den anden halvdel har jeg mindre tiltro til. Det skyldes, at AZT - grundet sin kraftige stigning - stadig er en "lykkeridder-aktie", og lykkeriddere aner hverken fra eller til. Det var den samme type aktionærer, der sendte kursen på Signal Advance op med over 600% efter Elon Musk havde bedt sine medarbejdere om at bruge Signal app'en - på trods af, at Signal Advance på ingen måde har noget at gøre med app'en Signal. Så dumme er der desværre mange, der er, og jeg tror også, de findes i AZTs aktionærbase. Det heldige ved sådan en situation er, at lykkeriddernes udsalg ofte er voldsomt men kortvarigt - og at aktierne hurtigt bliver samlet op af mere fornuftige mennesker.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
bj111
20.01.2021 kl 22:25 5863

Det kan jeg være enig i men jeg tror faktisk at de fleste lykkeriddere følger med på dette eller andre forum og nå har det blitt forklart så mange ganger flere steder, at skjønner man det ikke, ja så finnes det ikke håp. Det er til og med forklart på dansk :-) Blir det storm eller orkan i vannglasset så sitter jeg igjennom det. Kan ikke endre posisjoneringen i selskapet basert på noe så tullete som en kjent nedskrivning og at jeg tror noen ikke skjønner bedre.

Blir litt som at det snakkes om børskrakk og det grunnet covid effekter. Jeg endre ikke noe på mine fond grunnet dette pratet ettersom det må noe ukjent og uventet til for å få et krakk. Man kan få korrigeringer grunnet covid-19 effekt men ikke et krakk.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
Bogstavdansker
20.01.2021 kl 22:43 5823

“Til og med forklart på dansk”😂

Jeg er i øvrigt helt enig med dig bj111. Jeg kan heller ikke tage mine beslutninger ud fra, hvad dumme mennesker ikke forstår.

Jeg tager lidt gevinst af toppen for at re-balancere en smule, men ellers sidder jeg ellers bare igennem den potentielle storm, som Q4 kan blive.

AZT er en langsigtet vinder. Det skal der meget til at ændre.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare

Beklager seint svar, man får jo ikke varsel om nye kommentarer her,så spørsmålet ditt fikk jeg øye på nå. Resten ser jeg ble besvart av andre her, så det er bra.

"Dertil kommer den gamle devise: Hvis det er i pressen, er det i prisen. Hvis markedet ønskede at sende kursen ned på grund af en stor nedskrivning, tænker du så ikke, at de havde gjort det? Det er jo kendt information, og ikke noget, der kommer som en overraskelse på Q4."

Kursen fikk seg en liten korreksjon ved BBG salget, men svaret mitt er; Nei jeg tror ikke det. Derfor jeg laget denne OBS OBS kommentaren,så ihvertfall de som er på forumet får lest og tenkt seg om. Og tror også media vil velge fokus på det som de får mest oppmerksomhet rundt mhp AZT ( hvis de i det hele tatt gidder å skrive noe),og det er nok ikke ebitda. Kommer vel heller på trykk som " AZT snudde til minus på slutten av året" eller "AZT 100 mill i minus på resultatet", slikt vil få usikre og uerfarne investorer til å dumpe først og spør etterpå. Men jeg kan ta feil,og ingen korreksjon ned,men mener det er større sannynlighet for korreskjon ned enn opp mhp Q4.

Kun få dager igjen nå, dette blir spennende, husk å melde dere på webcast.det må meldes inn nå. pga link blir sendt ut 1 dag før.
Bogstavdansker
25.01.2021 kl 15:15 5274

Tak for dit svar.

Jeg ville finde det fuldstændigt uforståeligt, hvis folk solgte på grund af en regnskabsteknisk detalje. Jeg er ret dum, men selv jeg er ikke dum nok til ikke at forstå sådan et forhold.

Det er vækst, underliggende indtjening og frem for alt cash-flow, der er vigtigt. Muligt, at der sidder nogle investorer derude, der er helt tabt bag en vogn, men hvis de sælger i panik, så bliver de dumme aktier hurtigt samlet op af de kloge, og dyppet bliver kortvarigt.

Hvis AZT skal korrigere ned, så bliver det på grund af et underliggende skuffende Q4-regnskab. Det er som sagt min forudsigelse, at det kommer til at ske, indtil kursen igen samler sig op og passerer ATH i løbet af 2021.

Jeg er enig med dig så langt, at jeg også vil opfordre folk til at passe meget på med indgang før Q4. Alt for megen risiko. Vent til regnskabet er fremlagt og få bedre klarhed over retningen på den korte bane. AZT skal op i 2021 eller 2022, så hvad skader det at gå glip af en mindre sandsynlig stigning lige efter Q4? Vent og se, og bliv AZT-aktionær på torsdag eller fredag :)

Vi er alle meget klogere på torsdag. Enten bliver tråden fyldt med raket-emojis, eller også skal vi høre på Rischioso, Heilo, HP eller SomSa, der lægger vejen forbi i en uges tid eller to og gør opmærksom på, hvor ret de fik ;)

Jeg hører i hvert fald selv gerne på folks “hva sa jeg” til mig, hvis Q4 bliver knaldgodt, og vi vågner op til kursstigninger :)
Redigert 25.01.2021 kl 15:21 Du må logge inn for å svare
bj111
25.01.2021 kl 23:34 4902

Tipper salg enzymer 25 mill og glucaner på 10 mill. Guiding om videre vekst i salg på fantastiske 25% de kommende to år. I tillegg kommer evt oppkjøp av andre selskap om ikke AZT blir slukt først.

Heisann Dere

I dag er det siste sjanse til å finne nøkkeltallene i denne konkuransen og ta poeng i morra. Tar en gjennomgang av oppgitte tall utpå dagen i morra. Og kårer den beste etter poeng er talt opp. Vinneren blir lagt inn på toppen av tråden, Lykke til !
Bogstavdansker
27.01.2021 kl 14:39 4318

Held og lykke til jer alle sammen i morgen, kære medaktionærer.

Jeg tror som sagt på et skuffende resultat og efterfølgende kursfald, så jeg tager mig en pause fra mit depot og forum de næste par dage og vender tilbage, når støvet har lagt sig. Skulle jeg tage fejl, kommer jeg selvfølgelig ind og jubler med jer :)

Pas på jer selv og jeres penge!
oppturen
27.01.2021 kl 14:52 4287

Regner med å høre fra deg før 9 i morgen da ;-)
Bogstavdansker
27.01.2021 kl 15:42 4198

Du er farligt optimistisk Oppturen, og jeg tror, du får det hårdt i morgen :)

❤️❤️
Redigert 27.01.2021 kl 15:45 Du må logge inn for å svare
Dr_Eval
27.01.2021 kl 16:14 4125

Det blir spennende å se om aksjekursen er tosifret eller tresifret når børsen åpner i morgen. Mitt tips:

Total Sum Eiendeler for Q4: 139mill
Totalsum Egenkapital for Q4: 124mill
Omsetning for Q4: 54mill
Ebitdafor Q4: 29mill
Overskudd for Q4: -37mill
Tot.Korte lån for Q4: 10mill
Tot. lange lån for Q4: 12mill
bj111
27.01.2021 kl 16:24 4093

Hehe tresiffret tror jeg ikke noe på. Det er klart jeg håper men må innse at det kun er hop og ikke engang tro :-) Spennende blir det og nå er det straks for sent for de som ikke vil være med på festen eller gravølet :-)

Jeg har lastet opp og er positiv, men har satt en stop loss dersom det skulle gå galt
Dr_Eval
27.01.2021 kl 17:58 3858

Det er fullt mulig at aksjekursen blir tresifret før q1, så hvorfor ikke allerede ved børsåpning i morgen hvis q4 overrasker positivt?
rufus01
27.01.2021 kl 18:27 3800

Merkelig hvordan du før hver kvartalspresentasjon skal komme og proklamere din frykt for enn nedgang i kursen. Alle som klarer og legge sammen to pluss to må jo klare og se at fremtiden ligger foran oss. Ja kanskje går kursen ned i morgen hvis selskapet ikke leverer til forventning, frykter man det så må man selge seg ned litt i forkant. Så kan man kanskje tjene litt på nedgangen hvis den kommer. Selger man ikke ja så må man være tålmodig og vente til kursen kommer tilbake. Vi er jo helt i starten på noe fantastisk, da kan man ikke ha fokus på kurs fra kvartal til kvartal.
Redigert 27.01.2021 kl 18:28 Du må logge inn for å svare
Bogstavdansker
27.01.2021 kl 18:52 3743

Hej Rufus

Hvorfor er det mærkeligt, at jeg debatterer mine holdninger, følelser og forventninger til en Q-præsentation? Jeg tror, at din irritation skyldes, at du måske lidt projekterer din egen frygt over på mig - og det er også meget menneskeligt. Der er nok mange penge på spil for os begge to :)

Er du aldrig spændt på regnskaber? Synes du ikke det er fint at snakke med andre medaktionærer om?

Jeg har desuden ikke "proklameret min frykt før hver kvartalpræsentation" - blot de seneste to. Ved Q3 fik jeg ret. Jeg håber naturligvis, at jeg tager fejl til Q4.

Jeg har solgt mig selv ned, tak. Som nævnt i en anden tråd, har jeg taget toppen af gevinsten, men sidder fremdeles med en god portion og håber naturligvis på et godt resultat i morgen. Min analyse og intuition fortæller mig, at folk bliver skuffet i morgen, men mit hjerte håber naturligvis på et brag af et regnskab.

Held og lykke til dig i morgen også :)
Redigert 27.01.2021 kl 18:57 Du må logge inn for å svare
rufus01
27.01.2021 kl 19:06 3698

Hei
Ja jeg bryr meg selvfølgelig om regnskapet. Resultat sammen med outlook er det som blir spennende i morgen, aksjekursen bryr jeg meg mindre om. Men for all del jeg sitter klar dersom det kommer en dipp ned.
bj111
27.01.2021 kl 19:57 3576

Selvsagt er det mulig, men jeg tror ikke at det skjer i morgen. I løpet av 2021 er jeg ganske sikker på at vi ser en tresiffret aksjekurs i AZT.

Kommet tallene inn bedre enn forventet, usikker på hva det er for vanskelig å mene noe om forventningene denne gang. Men uansett kommet tallene inn bedre enn forventet og guidingen blir god 20-25% vekst de neste årene fra der 2020 havner. Da gjenstår det bare at markedet priset selskapet på forventede inntekter frem i tid som markedet normalt sett skal gjøre og en er på tresiffret kurs.

Jeg syntes å lese på disse forum at det er mye usikkerhet ute å går og jeg tror faktisk mange er usikker på hva som er et godt resultat.

Så skal jeg tippe hva som skjer i morgen så sier jeg kurs ned kr 5 eller opp kr 5. Er det mange som ligger med SL så skal de nok få lov til å selge de før oppgang, det sørger fru Algoritme for dersom resultatet ikke er sinnsykt bra og langt over forventninger hva nå de er.

Men tresiffret i løpet av 2021, ja det ser vi selv om det er korona på alle gatehjørner og alt er stengt. Da øker salget av corona relaterte produkter og forsvinner corona så øker salget av ikke korona relaterte produkter. Sikker vinner om man ikke har dårlig tid.

Da har jeg gått igjennom svarene Deres og kom frem til følgende plassering:

1. Plass går til Grunnpilar med 8 poeng.
2. Plass måtte deles mellom Oppturen + Bogstavdansker + Dr_Eval som alle fikk 3 Poeng.

Ellers mente Gunnpilar og Bogstavdansker at det ville bli en korreksjon ned i dag, og Oppturen og Dr_Eval mente opp. Så hvis vi skal skille 2 plassen, så ville jeg gitt den til Bogstavdansker.

Q4 var vanskelig å bedømme, så bra forslag av alle sammen.
bj111
28.01.2021 kl 18:51 3024

Grattis, artig påfunn men vanskelig denne gangen.

Takker og bukker. Husk at det er jo kun for gøy for de som kan kvartalsrapporter, men for nye investorer håper jeg dette kan være en motivasjon til å få en bedre forståelse av kvartalsrapporter imens man blir med på denne konkurransen. Det er jo litt derfor jeg ble med i dette forumet også, for å lære bort slikt og samtidig kanskje lære noe selv også. Eller rett og slett lære hverandre å bli bedre investorer :)
Redigert 28.01.2021 kl 20:48 Du må logge inn for å svare
Bogstavdansker
29.01.2021 kl 01:44 2635

Enig, det var et svært uforudsigeligt kvartal. Jeg har stadig en lidt bitter smag i munden, men jeg kan heller ikke undgå at føle en masse optimisme for vejen videre frem. Jeg tror egentlig kun, at rejsen lige er begyndt for AZT, og jeg er med fremover med min før Q4 lidt reducerede position. Jeg synes generelt, at tonen og indlæggene herinde er svært konstruktive og lærerige, så tak for det.

Haters gonna hate og traders gonna trade :)
Redigert 29.01.2021 kl 01:45 Du må logge inn for å svare
oppturen
29.01.2021 kl 18:02 2430

Etter å ha finlest tallene legger jeg inn protest. ;-)

AZ har salg for 22 mill
BG har salg for 11,6 mill + estimert 16,2 mill som skal endelig avgjøres ved kontoavslutning (men ligger i regnskapet, blir vel en konsertoverføring for å spare skatt)
Totalt salg blir da 50 mill ( jeg tippet 60 og var nermeste )

EBITDA ville normalt blitt 6,8 +3,6(resultat bbg) +16,2(oppgjør kontoer bbg) = 26,6mill ( jeg tippet 30 og var nermeste)

😉
Redigert 29.01.2021 kl 18:25 Du må logge inn for å svare
bj111
29.01.2021 kl 19:53 2319

Jeg tippet enzymer 25 mill og glucaner 10 mill så jeg var mer spesifikk og syntes det var en innertier😂 fallet var jeg åpen for men finner ikke fornuften i det men velger å utnytte det da det er midlertidig😜 og blir mer peeng på meg med fallet😊 så alt i alt meget godt resultat og en helt ok markedsreaksjon. 😂
oppturen
29.01.2021 kl 20:18 2287

Ja, jo har nå tradet til meg noen tusenlapper, men «papirtapet» er millioner, men det anser jeg som midlertidig.
Frykter mer å sitte utenfor om noen får øynene opp ( ala LaBull etter Q1) , enn å være med ned i en V formasjon :-)
bj111
29.01.2021 kl 20:53 2240

Papirtapet er betydelig på den lange posten men den bryr meg ikke for det er som du skriver midlertidig. Sitter man med en investering som er long så blir det noen nedturer fra tid til annen, helt normalt og har ingen betydning så lenge en skal sitte og selskapet man har utvikler seg riktig vei. På et tidspunkt får nok folk opp øynene og så skal vel fond inn etterhvert om de ikke allerede er inne.
rufus01
29.01.2021 kl 21:13 2202

Gjorde en bra trade før Q4, men jeg er ingen trader. Så det kommer ikke til og bli gjentatt før Q1. Børge sa før jul at de på nyåret ville fokusere for fullt på M&A. Under Q4 virket det som de gikk litt tilbake på det. Men tror uansett at hvis det skulle dukke opp en mulighet så vil de gripe den med begge hender. Planen er og ha aksjene trygt på konto fremover.
oppturen
29.01.2021 kl 21:18 2187

LaBull så potensialet først og fremst etter endret strategi.
Fond f.eks kan gjerne se etter selskaper inne genterapi, i så måte kan AZT nå bli en hit for de som vil være med på «megatrend»
Med den veksten og det fundamentet AZT nå har så kan en raskt få en ny reprising.

Disse genien som tjener noe tusenlapper på å trade mellom 60-80 får da bare sitte igjen på perrongen når vi andre tøffer avgåtte med toget i stor fart forbi 200,- 😂